Biografie van Frank Vingerhoets

beste lezer,ik verwijs u door naar mijn weblog voor informatie over mezelf en mijn gedichten.
2018
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  1659

  *

  1e ronde


  Huis aan de kust

  Het huis kust de zee op haar lippen
  en ontvangt wat wrakhout als geschenk

  Gevleid in het helmgras tussen basaltblokken,
  slordig verzameld, verlegt de schaduw
  een silhouet van het huis

  Langzame gebaren omsluiten de tekens
  die gezet zijn in het zand, gevormd
  met natte vingers

  Uit de poriën van het water 
  rijzen schepselen, zout van zee,
  en bedachtzaam rolt een golf 
  nader tot de voet van het huis,

  betreedt het op gepaste wijze

  Haast wordt vermeden in dit spel
  van heen en weer ,
  van zucht en lucht

  Langs de plinten van de hemel 
  valt het donker tussen de geliefden
  en slechts een zilte korst
  blijft hangen  tussen droge lippen
  van een mond, die zich ooit versprak 
  tot oceaan.
 • 2
  1661

  *

  1e ronde
  Het brein: koopman in illusies

  Was het niet zo dat regen nat was,
  peinsde het brein, ging er geen druppel
  meer naar de oceaan, bewogen wolken
  niet zo maar

  Had de tijd geen klok bedacht
  om tot ons te spreken en waren dagen
  niet gevallen tot jaren

  Wist het geheugen niet meer 
  wat het was van alle dingen 
  te spreken zonder echte naam

  Kocht het verlangen de woorden
  tot bezit; ontmanteld en uitgekleed
  tot naakte letters

  Hoopte de kennis dat ze vergeten zou worden
  en in stapeltjes geordend, te kijk gezet,
  achter een winkelraam

  Sprak de taal niet meer, niet meer
  tegen het brood en spelen en was de mond
  in slaap gevallen!

  Vergat en vergeten was het brein
  wie het moest zijn en peinsde vergeefs

  dat wind moet waaien en regen zal vallen 
  en zon moet schijnen. 
 • 3
  1663

  *

  1e ronde


  Yggdrasil ( de wereldboom)

  Mijn wortels weten van de vier winden
  die langs mijn huid stromen

  Zo lang al kent mijn geheugen
  de geneugten van dit genot

  Schud ik mijn haren dan trilt de bodem,
  stamp ik met mijn voet dan golft de zee
  net zo goed als dat mijn hand de lucht doet waaien

  Wist ik niet beter dan dat de smaak 
  niet zonder de geur van de reuk kon zijn

  Niets zou mij deren als mijn fundament,
  mijn oerbron met geheimen, niet zou worden opgebaard

  In mijn land dat met ijzer wordt beslagen
  zijn dingen die diep steken en spijkers
  in mijn vlees nagelen mijn draak

  Mijn draak moet vliegen 
  van zon naar maan en naar 
  de negen werelden  voorbij, zonder naam

  Vergeten zijn zij die daar wonen, reus, dwerg of elf,
  in berg en grot verbleven

  Niet meer erkend door de druïden, de profeten van
  het heden, slijt ik mijn dagen in chroom en roest

  Mijn dierbaar hout schrikt van het staal dat haar  doorklieft
  Een machtig bouwwerk wordt geschapen waaraan mijn ledematen
  zijn  gespijkerd

  Vanaf mijn treurige troon schouw ik naar mijn broed en
  weeg hun handelen....... hun handelen is hen onbekend.
 • 4
  1664

  *

  1e ronde
  Namiddag concert

  Achteraan, gezeten op de laatste rij
  rook ik een vergeten geur, nee, beter nog
  een essence van ooit

  De nahitte was ook hier te voelen en
  de vrouw voor mij hanteerde 
  het programmaboekje met verve

  Bij elke beweging die ze maakte 
  wierp ze kleine golven lucht naar achter
  in mijn aanwezigheid

  Een vertrouwd, nee , een oud odeur
  verdampte in mijn brein en sprak tot mijn hart

  Een dennenbos gelegen naast
  een bloeiend heideveld dat warm was
  van een late zomer omklemde hartstochtelijk mijn gemoed

  Herinneringen zochten geuren net als reizen
  op wolken van toen, die slechts drijven
  van oever naar oever

  Een verte zonder horizon die eindeloos
  vertoeft onder een uitspansel van kaneel en musk
  licht besprenkeld met rozen en een hint, 
  een druppel vocht van de vrouw

  Gedrogeerd gaat de zon onder 
  en verblijf ik ergens tussen 
  hier en nu
  en tussen 
  waar en daar.
 • 5
  1665

  *

  1e ronde

  De zin van oorlog

  vanmiddag openbaarde een pilaar 
  een gebroken stad; het was grijs en
  in de verte was niets te zien
  dan tinten vergetelheid

  een verhaal getekend en gekerfd
  in het gruis van een geschiedenis, 
  verstopt in een moment

  een monument van kennis bedolven
  onder lagen rag van spinnen die hun web
  leggen over zaken die eens waren

  niemand kent de tekening van diegene
  die was, die verder zag dan mortel en grind,
  van straten en pleinen bedolven onder het venijn

  daar waar geparadeerd werd in lanen en parken
  rusten nu de resten van voetstappen zonder galm

  de betekenis die ze gaven is een veeg;
  een ezelsoor in een gesloten boek.
 • 6
  1666

  *

  1e ronde
  Ode aan de bergen

  Waar bodem en grond ontbreken
  groeien bergruggen op een tapijt
  van marmer gevlochten in basalt

  Daarboven ruist het onbekende water
  in een gelijkmatig tempo
  tussen verwaaide stenen

  Hoe helder is dit alles, een ongewone duidelijkheid
  ligt als een aura over de naaldbomen van het woud

  Zou het krassen van de raaf niet duidelijker zijn
  dan het roepen van de uil !?

  Geweten speelt geen rol in een wereld
  tussen wolken die kleven en zich verzoenen met dit al

  Zacht en fris, fris of zacht vloeien in elkaar
  als niets en iets, iets of niets, 

  een echo vanuit het dal

  Droom en werkelijkheid kennen elkaar
  en lossen op in een zuivere lucht van
  een ware droom.
2015
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2078

  Huis aan de kust

  1e ronde

  het huis kust de zee op haar lippen

  en ontvangt wat wrakhout als geschenk

  gevleid in het helmgras tussen basaltblokken,

  slordig verzameld, verlegt de schaduw een silhouet

  van het huis

  langzame gebaren omsluiten de tekens die gezet zijn

  in het zand gevormd met natte vingers

  uit de poriën van het water rijzen schepselen zout van zee

  en bedachtzaam rolt een golf nader tot de voet van het huis,

  betreedt het op gepaste wijze

  haast wordt vermeden in dit spel van heen en weer

  van zucht en lucht

  langs de plinten van de hemel valt het donker 

  tussen de geliefden en slechts een zilte korst blijft hangen

  tussen droge lippen van een mond die zich ooit versprak

  tot oceaan.

 • 2
  2079

  Meer dan zang..............

  1e ronde

  Voor het raam tilt de zangeres haar stem

  en laat hem trillen in mijn gehoor met donzen

  veertjes die zachtjes likken aan mijn weerloos brein

  Door het raam schikt het weer zich naar haar wensen,

  want de bomen buigen op de maat

  Noten waaien door de kamer, landen hier

  en daar en in mijn wee gemoed

  Haar rode mond doen witte tanden verlangen

  naar meer, naar haar zwoele tong

  vochtig van muziek

  Wilde takken werpen bladeren aan haar voeten,

  kussen op het glas, willen haar nemen, meenemen

  in hun spel van zwiepen en zwaaien

  Zonder dwang glij ik in een machteloze droom,

  waarin de wil klaarkomt

  Een bloedrode waas hangt in de kamer en 

  geurt naar eindeloos genot

  Haar laatste stem veegt de woorden op een hoop

  in mijn onstuimig hart.

 • 3
  2074

  Neon Gorilla

  Top 1000

  In de blikken straat die warm is

  van de nanacht grijpt  

  zijn elektrische hand een liaan tot leven

  Geen vonkje gas weet waar 

  te verbergen door de stuip gevormd

  in een droom die leegte predikt

  Boven het terras flikkert, flikkert,

  flikkert hij een boodschap van de muur

  die zijn bestaan stut

  Ja, nu is het zeker dat een kramp

  door zijn zenuwen vloeit die deze 

  loze hersenen schroeien

  Een koperen spanning voedt 

  het leven dat onder hem vloeit

  als verloren protonen

  Gebonden aan de vrijheid

  van het licht verplaatst hij    

  noch voet, noch blik

  Hij brult stil naar diegene(n)

  die voorbijgaan

  in zijn aandacht

 • 4
  2076

  Veerhaven in concert

  1e ronde

  Met teugen drinkt de maan 

  zich vol boven de stilte van de vlag

  en schuift voorbij aan gesponnen sluiers

  van de eeuwige spin

  Onder haar licht spiegelt het dak

  van het museum zijn kunsten

  in het donker van het veerwater

  Een pasgeboren noot struikelt

  over de streling van het water 

  met een veer tot een rimpelige

  zweepslag op de pauken en 

  trilt zacht na op de draden van het web

  Violen geuren traag een weg

  tussen de bomen langs de luisterende

  waterkant en slechts een enkele toon

  wordt niet gevangen

  Deze ontspringt de dans van klanken

  buitelend in de borders; buiten

  bereik van vijf gevoelige tentakels

  Opgenomen in het wezen verteren

  momenten van dit zijn, op deze plek, hier

  waar je nu bent.

 • 5
  2077

  Yggdrasil ( de Wereldboom)

  1e ronde

  Mijn wortels weten van de vier winden

  die langs mijn huid stromen

  Zo lang al kent mijn geheugen de geneugten

  van dit genot

  Schud ik mijn haren dan trilt de bodem,

  stamp ik met mijn voet dan golft de zee,

  net zo goed als dat mijn hand de lucht doet waaien

  Wist ik niet beter dan dat de smaak niet zonder

  de geur van de reuk kon zijn

  Niets zou mij deren als mijn fundament, mijn oerbron

  met geheimen, niet zou worden opgebaard

  In mijn land dat met ijzer wordt beslagen zijn 

  dingen die diep steken en spijkers in mijn vlees

  nagelen mijn draak

  Mijn draak moet vliegen van zon naar maan

  en naar de negen werelden, zonder naam

  Vergeten zijn zij die daar wonen, reus, dwerg

  of elf, in berg en grot verbleven

  Niet meer erkend door de druïden, de profeten

  van dit heden slijt ik mijn dagen in chroom en roest

  Mijn dierbaar hout schrikt van het staal dat haar doorklieft

  Een machtig bouwwerk wordt geschapen waaraan 

  mijn ledematen zijn gespijkerd

  Vanaf mijn treurige troon schouw ik naar mijn broed

  en weeg hun handelen............

  Hun handelen is hen onbekend.

2014
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2458

  De zandloper

  1e ronde

  De dalen zijn dieper dan de heuvelen; zij

  tellen de balans van de tijd die hij loopt

  Over de valkte waait een eindeloze weidsheid 

  de korrels in het gelid en legt ze

  op de juiste plaats 

  De stappen volgen een spoor tot 

  in een nieuwe tijd; spoelen weg 

  wat weggespoeld moet worden

  Onvermoeibaar volgt voet na voet

  de indrukken in het zand en zuigt

  zich vol met de herinneringen van morgen

  Hij ziet de gelaagdheid van de sedimenten

  die al gelegd zijn op het pad dat  tussen 

  twee duinen verdwijnt

  De treden zijn nog niet gelopen, maar

  weten genoeg van glas en zand

  Hij weet dat wanneer een korrel valt

  deze op de plaats en tijd ligt die voor hem 

  bestemd is

  Hij weet dat de dalen dieper zijn

  dan de heuvelen.

 • 2
  2461

  De zintuigen van de zomer

  1e ronde

  Als een parfum van de zomer

  voorbijfietst en als

  een zon over de as van de hemel 

  rolt en als 

  oude muziek nieuwe klinkt

  smelten de zinnen

  Een vluchtige vlaag verloren wind

  trekt warm aan de huid voorbij;

  zegt haar zich onder te dompelen

  in een onbegrensd verlangen, 

  een zoete vrucht, rijp en volmaakt

  Achteroverliggend op een wolk

  van veren drijft de wil, heel stil,

  naar verre oorden

  Zacht verlangen smeult achter

  de ogen en brengt het zand

  van de slaap, strooit een droge regen

  in het verlaten brein, valt op 

  de binnenplaats van het geheugen

  en blijft daar slapen in de horizon

  van het besef, terwijl de zinnen

  vergeten zijn wie ze waren.

 • 3
  2465

  Vreemd zo'n bekende!

  1e ronde

  Mijn beeldscherm licht op 

  in pixels van vermaak en

  zoekt in de " cloud " naar

  de betekenis hiervan

  Natuurlijk verloopt het proces

  zoals ik niet wil, niet zou moeten

  willen, maar de kleur van

  de realiteit dwingt mij de tekens

  te typen van dit bestaan 

  Opeens kijkt een aliën van

  onbesproken gedrag mij aan, zoals

  dat wel op een terras in Zwitserland gebeurt

  De blik dwingt mij om te "liken or not to

  liken"; verdoofd door de suïcidale media

  tikken mijn vingers symbolen

  van verbondenheid

  Een nieuwe onzichtbare vriend 

  verwerft zich een plaats in mijn domein.

 • 4
  2467

  Zo maar een lindeboom

  1e ronde

  In het park was het des te vreemder

  een moeder met haar zoon te zien,

  hij torste een flinke rugzak die zwaar

  op hen drukte

  Zij liepen hand in hand , leek het wel,

  en spraken tot elkaar met stilte en

  hingen deze stilte op aan een vurenhouten

  kapstok met drie jassen

  De mond van de zoon bewoog en nu

  klonk het in zijn hoofd

  dat het ' mooi zou moeten worden,'

  en een echo van de moeder spiegelde

  'hoe zou het dan mooi moeten worden , jongen?'

  Zij aan zij , alleen met z'n tweeën braken ze

  deze dag in brokjes tederheid voor elkaar

  'Dit is een goede plaats,' was het geluid

  dat de zoon dacht en het brein van de moeder

  resoneerde; ' ja, deze plaats is goed ';

  de jongen opende de rugzak en pakte

  de urn en leegde deze onder een grote linde

  Onder het lindeloof was er een gedachte

  aan een vurenhouten kapstok met twee jassen.

2013
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  286

  Bushalte in Luik ( aanslag 14 december 2011)

  1e ronde
  De lucht ligt grijs op haar rug

  Onder haar spiegelt
  de straat het lamplicht
  in rood en wit

  Voetstappen gaan in
  alle richtingen, sommige
  snel, hebben haast

  Hun doel igt beschreven
  in de toekomst, kabbelt
  naar genoegen

  Nog even, dan komt de bus;
  ongedurige blikken blikken
  op de klok..........

  Een flits vanuit
  het niets stolt de tijd

  Zonder beweging vallen
  lichamen zonder doel,
  kleuren de straat scharlaken

  Alle zintuigen smelten
  tot een schreeuw zonder geluid

  Het vuur van onvermogen
  vloekt tegen de weerloosheid
  van het bestaan.............

  Het is stil...................

  De laffe hand ligt
  grijs op zijn rug
  Onder hem spiegelt
  de straat scharlaken

  Het is stil..................
 • 2
  199

  geen titel

  1e ronde
  Er broeide iets, iets
  ongrijpbaars, iets....
  van een andere herkomst

  Een dimensie die verder reikt
  dan de uiterste grenzen
  van het bestaan

  Doch tegelijkertijd was het bestaan
  ervan niet te ontkennen,
  het cirkelde en kringelde
  en nam bezit van mijn vermogens

  Het drong op, benauwde mij
  en sloeg mij met een
  bovennatuurlijke warmte,
  iets wat ik nooit tevoren
  ervaren had

  Op dat moment schrok ik wakker,
  opende mijn ogen
  en constateerde:
  "Mijn huis staat in  brand".
 • 3
  198

  Strandimpressie

  1e ronde
  Omgeven door lijnen zand
  lig ik in het midden

  Vlakbij onderbreekt een colablikje
  de maagdelijke illusie en
  verderop tikt zachtjes
  een bal door het geluid
  van de branding

  De wind schuurt zacht
  wat zand in mijn haar
  en doet een plastic bekertje ratelen

  Even schampt een vlaag
  zonnebrandcrème mijn neus

  Het blauw van mijn tas
  is warm van de zon
  De zon doet alle zintuigen
  smelten als vergeten chocola

  Vormloos word ik gewekt
  door een aanzwellende wind
  met meeuwengekrijs.
 • 4
  197

  Texel

  1e ronde
  Nuchter  eiland aan de noordkant;
  strijklicht streelt de zeeribbels en
  de kuiltjes in het zand stuiven
  satijnen sjaals voor de zon

  Een verlaten strandtent staat
  tussen duintoppen, begroeid
  met buigend gras...........

  Langzaam neemt het donker
  het landschap mee..........

  Vanachter het glas vloeit alles
  ineen tot een grote, zwarte nacht
  waaruit niets ontsnapt,
  behalve het geluid
  van de radio die liedjes speelt
  uit een andere tijd...........

  Op de maat van de muziek
  tikt het licht van de vuurtoren

  Een grote kaars die zachtjes
  walmt tegen een gigantisch
  zwart gordijn.
 • 5
  287

  Transformatie

  1e ronde
  Omhoog aan het plafond
  waar de sterren hangen,
  beweegt het langzaam

  Heel langzaam alsof
  de tijd bevroren is, daalt
  een ster en dwarrelt
  tot sneeuwvlok

  De ster, nee de sneeuwvlok
  zweeft stil voorbij aan een wolk
  de lindeboom en het huis
  op de hoek van de straat,
  wacht soms even

  bezint zich een moment op
  de wil van de wind

  De wind stuurt, bestuurt
  hetgeen haar gegeven is
  in opdracht van de zwaartekracht

  Daar, daar is een ongekozen plek
  tussen planten van gisteren

  Niet zeker over de juiste
  plaats twijfelt de sneeuwvlok zich
  tot sneeuwklok.
 • 6
  200

  Transformatie

  1e ronde
  Omhoog aan het plafond
  waar de sterren hangen,
  beweegt het langzaam

  Heel langzaam alsof
  de tijd bevroren is,
  daalt een ster en
  dwarrelt tot sneeuwvlok

  De ster, nee de sneeuwvlok,
  zweeft stil voorbij
  aan een wolk, de lindeboom
  en het huis op de hoek
  van de straat, ..... wacht soms even

  bezint zich een moment op
  de wil van de wind

  De wind stuurt, bestuurt
  hetgeen haar gegeven is
  in opdracht van de zwaartekracht

  Daar, daar is een
  ongekozen plek tussen
  planten van gisteren

  Niet zeker over de juiste plaats
  twijfelt de sneeuwvlok zich
  tot sneeuwklok.
2012
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  211

  Als woorden verdwijnen (afasie)

  1e ronde
  Vannacht gingen de ogen open,
  er was geen plafond en
  er waren geen muren; en
  in de hoek stond de stoel
  van gisteren


  Een duidelijke naam, ja
  dat is de stoel van  gisteren
  .......................................
  Wat kon het anders zijn!


  Zou er nog meer zijn!?........
  een kast tegen het linkerbeen!?
  een wastafel voor de afval!?
  .......................nee,.....
  niets te bekennen


  Wel dingen, maar wat
  moet je met dingen!?........

  dingen zijn ongekend;
  daar wil je niet naar toe!   
  het moet een naam hebben!


  een naam , zoals
  de stoel van gisteren
  ..................................
  Waar is de stoel van gisteren gebleven!?
  .....................................................
 • 2
  217

  Betekenis aan taal

  1e ronde
  Tussen de alinea's
  van het leven
  vallen zinnen
  als dood zand

  Woorden bewegen
  enkel binnen
  de context van
  levende druppels waarheid

  Veel vocabulaire is
  hol en teistert
  de stilte
  met geluid

  Men poogt               
  de gaten in
  het bestaan te
  vullen met het cement
  van wat men kent

  De grammatica
  van lemen bouwsels
  valt uiteen in
  betekenisloze letters

  De lege ruimte die
  men zaait, geeft
  betekenis aan taal;
  geeft taal haar betekenis.
 • 3
  214

  De scheiding

  1e ronde
  De rechter was duidelijk
  in zijn recht 
  deze zaak zou op de
  juiste manier worden beslecht

  Het was logisch dat
  de vrouw in het
  huis leef wonen,
  samen met haar zonen

  Het was ook logisch dat
  de vrouw het geld
  op de bankrekening kreeg,
  want haar portemonnee was leeg

  Het was natuurlijk logisch dat
  de vrouw de auto bezat,
  want fietsen was te vermoeiend en
  van zweten moet je steeds in bad

  Het was zeker logisch dat
  de verdeling eerlijk moest zijn;
  dus de rechter was klip en klaar
  en oordeelde dat de man
  recht had op de scheiding
  in zijn haar!    
 • 4
  212

  Het was die tijd!

  1e ronde
  Het was die tijd
  van met je blote    
  voeten ´s ochtends op het kouwe zeil

   Het was die tijd
  van verplicht ontbijten
  met klonten in je kouwe pap             

  Het was die tijd
  van strafregels schrijven
  ` ik mag niet te
  vroeg op school komen`

  Het was die tijd
  van je huiswerk
  maken in een donkere kast

  Het was die tijd
  van dat een wond 
  werd schoongemaakt met een schuurpapiertje

  Het was die tijd
  dat het woord
  emotie nog niet uitgevonden was

  Die tijd sneed hout
  uit mensen
  Zo was het ; die tijd.             
 • 5
  216

  Hollandse planeten

  1e ronde
  Hoe mooi zou het universum
  wel niet zijn
  als het geordend was  
  naar het Hollands model !?

  Elke planeet of maan
  kende haar baan
  elke meteoor of komeet
  ongeacht hoe koud of hoe heet

  Alles kende haar plaats
  in dit polderheelal
  geen aanvaring , geen botsing
  of iets van dat al!

  Ongesproken was er
  concensus over massa
  tijd en plaats,
  geen enkel steentje
  ging buitengaats

  Hadden de Hollanders,
  net zoals hun land,
  maar het heelal geschapen
  dan had god , niet alleen
  op zondag, maar een week
  kunnen slapen.
 • 6
  213

  Op zoek

  1e ronde
  Ver weg roept
  een stem over de galerij,
  de echo voegt
  haar betekenis toe

  uit de gewelven
  stijgen flarden voetstappen,
  geschuifel van leven       

  en weer roept de stem,
  het lijkt of de muren nu
  van wanhoop spreken

  Dichterbij is de roep
  om aandacht en
  snijdt stukken uit de lucht
  .....................................
  De stilte reageert met een antwoord
  .....................................

  De mens vindt hulp
  bij een deur; de enige
  die luistert........
  .........................is een mus.
 • 7
  215

  Vrolijk huppelen (a la Drs. P.)

  1e ronde
  Marietje van drie
  huppelt over straat,
  op zich is dat geen
  ernstige of criminele daad

  Opeens is zij veranderd
  in een rode vlek,
  was het een aanval
  van vervroegde ongesteldheid!?,
  nee , het heeft te maken
  met deze plek

  Ah, de oplossing is daar
  kijk en zie........,
  het was de bus
  van tien over drie.
2011
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2517

  bloemen leggen

  1e ronde
  Op de rug gezien een
  grauw figuur, gewoon,
  met jas en hoed gaat hij
  naar het andere rijk
  Naar daar , waar
  zijn verdriet begraven ligt

  Grint begroet de trage voeten
  die hem brengen bij het marmer
  waarin geschreven staat

  Alles is zo vaag, haar gezicht twijfelt in zijn
  geheugen en....., hoe was
  het allemaal, toen.........

  Nog even, dan zal ik
  komen, en het grint
  zal niet meer onder mijn voeten
  knarsen, ik zal
  niet meer moe zijn en
  rusten aan je zij.
 • 2
  2512

  de klaproos

  1e ronde
  In Almancil staat een bloem,
  zachtrood ligt haar huid
  onder de zon
  Stralen glijden over de nerven
  die doorzichtig kleuren, en de
  wind streelt slechts de omtrekken
  van haar bestaan

  De bodem huilt tranen
  in de wortels, die haar innig omklemmen
  De stilte zit in de
  blauwheid van de lucht en
  zindert over het veld

  Nog schijnt de zon
  en kerft het intense land
  Hoe onwaarschijnlijk staat
  de bloem getart door
  alle zintuigen

  Zacht zingt de avond vanuit
  het westen en doet de zon
  bloeden
  Even houdt de duisternis
  haar vast en een straal
  valt zachtrood
  over haar huid.
 • 3
  2521

  een mysterie opgelost

  Top 100
  God maakte op een
  vrije zaterdagmiddag Adam
  en plaatste hem in een tuin,
  de Hof van Eden,
  maar Adam was alleen
  en ontevreden

  Daarop maakte God op een
  maandagmiddag uit een
  sparerib van Adam Eva,
  en Adam zei tegen de vrouw:
  "kom, loop, lig en ga"

  Dit spel was leuk, totdat
  de vrouw boodschappen
  ging doen en thuiskwam
  met golden delicious

  "Eet "; zei de vrouw, "maar
   vergeet niet het stickertje
  met God eraf te halen "

  Toen ontstak God in
  groten toorn, want
  nooit eerder had iemand
  het gewaagd uit Zijn boom
  appels te plukken

  En op een late woensdagnamiddag
  werden Adam en Eva niet
  gestenigd, maar weggezonden, want
  God was in een goede bui
  en nogal lui

  Zijn moeder had die dag
  gehaktballen gebakken en
  dat vond God heel erg lekker,
  daarop bepaalde God dat vanaf
  die dag woensdag gehaktdag
  zou zijn.
 • 4
  2520

  geen titel

  1e ronde
  Er broeide iets, iets
  ongrijpbaars, iets
  van een andere herkomst,
  een dimensie die verder reikt
  dan de uiterste grenzen
  van  het bestaan

  Doch tegelijkertijd was
  het bestaan ervan niet te ontkennen,
  het cirkelde en kringelde
  en nam bezit van mijn
  vermogens

  Het drong op, benauwde mij
  en sloeg mij met een
  bovennaturlijke warmte,
  iets wat ik nooit tevoren
  ervaren had

  Op dat moment schrok ik
  wakker, opende mijn ogen
  en constateerde:
  "Mijn huis staat in brand!"
 • 5
  2522

  klein liefdesgedicht

  1e ronde
  Jij bent mijn aarde,
  Jij bent mijn maan,
  Jij bent mijn zon,
  Jij bent mijn ster,

  Ja,.......jij bent lucht voor mij!
 • 6
  2518

  witte paarden

  1e ronde
  Witte paarden vliegen meestal
  door de lucht,
  tot we ze stevig bij de teugels
  grijpen en langs een strand
  laten lopen......
  op blote voeten, zakkend
  in het zilte zand

  Rillend laten we sporen,
  daar waar ze horen, en
  horen ze uitwissen als
  dromen in een nacht

  Meer is er niet te
  bekennen dan het natte
  klappen van hoeven in
  een strakke spiegel waarin
  je niet moet kijken, en
  kijken kunnen we niet

  De wind achterna, misschien
  is dat mogelijk daarboven op
  ons witte paard dat briest
  van verlangen om de ziltheid
  te ruiken, en
  ruiken doe je lopend
  langs de zee.