Biografie van Doré van Halder

Nog geen profiel opgegeven.
2009
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  8461

  Herinneringen

  Top 100
  Het eten van mijn voornaam,
  die veel te wijde wereld waarvan
  rivieren de huid vormen, deed
  ik zittend op schoot.

  Hier en daar geprikkeld door mijn
  geboortegrond zoog ik als kind
  alle verhalen op, gezichtsuitdrukkingen.

  Woord en gebaar verschilden zo zeer van
  mijn taal, dat wie ik was gelukkig
  was want onbekend.
 • 2
  7837

  Ongeboren

  Top 100
  In een sterrentuin, in augustus,
  heb ik mijn kinderen gezaaid

  rondom een toren van warme
  vochtige adem.

  Tussen hun plooien hoor ik
  al hun stemmen.

  Ze vragen of ik ook
  een kind ben.