Biografie van FM Zeilstra

Geboren in 1958 in Amsterdam.Getogen in Utrecht tm Kunstacademie aldaar.Sinds 1981 in Friesland werkzaam als beeldend kunstenaar.In 2010 serieuzer gaan schrijven. April 2020 debuutbundel 'Teerling' (uitgeverij Vliedorp)Zie: www.frankzeilstra.nl. Woont nu in Leeuwarden
2020
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  3494

  Babel

  1e ronde

  Toen alle kleurtinten vermengd raakten
  Nadat de zondvloed  was weggeëbd
  Nadat, na vereniging van alle mensen, bleek
  dat we het paradijs niet erven mochten
   
  Dus na de wereldwijde spraakverwarring
  Toen alles was weggespoeld, gesaneerd
  en nadat alles weer was opgekalefaterd,
  de imprimatura zorgvuldig was vergrijsd
   
  We eensgezind naar de horizon drommend
  Om het diepste zwart te herdefiniëren
  Om de achterkant van licht te herontdekken
  Om wat geen naam had, naam te geven
   
  En daar waar we ons altijd argeloos verliezend
  in veel te vervagende vooronderstellingen of
  juist gemakkelijk geruststellende theorietjes
  of voor de hand liggende allegorietjes
   
  Zouden we ons eens blijvend moeten neerleggen
  bij ons fantastisch en kleurrijke bestaan.
  En zouden we dat, met taal en teken, hier en nu,
  onbelemmerd en aanhoudend moeten vieren!
 • 2
  3496

  Eenmaal buiten

  1e ronde

  gaapte stilte me met open ogen aan
  Ik kon haar alles zeggen, zo vroeg
  Niemand zou een woord verstaan
   
  Ik vatte moed en adem,
  duwde ferm opzij omsluitend duister en
  beende grote passen de zonnewende naderbij
   
  De dag nam nauwelijks nog de moeite
  er iets vreugdevols van te maken
  Uren sloten getrouw de rij
   
  Eenmaal binnen besloegen,
  haar weerwoord opgelost in fluister,
  al mijn ruiten met ondoorzichtig wasem
 • 3
  3365

  Geluk

  1e ronde

  Ze huppelt op toppen der zinnen,
  licht en met gracieuze souplesse
  Plekt even mijn zoet moment en
  fladdert als een gulzige vlinder
  naar een volgend ontluikend event
  Zie haar maar eens te herwinnen
   
  Ze gedijt op toeval, een bagatel
  Stapelt ervaringen met dromen
  Mixt geuren met kleuren, een oogwenk
  met smaak, een toon, een antwoord,
  besef, of in alles tezamen het stromen
  Kiest lukraak, voor haar is het spel
   
  Haar focus staat zelden op scherp
  Als ze de top eens niet haalt
  kan ze weeromstuitelijk diep vallen
  Soms blijft ze op een enkele zin hangen
  Naar dat lokaas reikt mijn verlangen en
  de kunst is haar daarachter te vangen
 • 4
  3498

  Invacuatie

  1e ronde

  Muren weerkaatsen het Groot Alomme
  door het diffuus verdwaalde licht,
  van verwegge en bladverloren bomen,
  ook het raamwerk van mijn onderkomen
  Wat ooit open kon zit nu potdicht
   
  De scherpte neemt sterk af, naarmate
  ik voor mijn droeve zatte zelf zwicht
  Moed vatten in een grommend godverdomme
  biedt soelaas voor mijn inpandig desolate,
  noch voor mijn andere, hoopvolle ik
   
  Zo oefen ik onmachtig een lange adem
  Schraap ik dikwijls mijn stomme keel
  Lik ik, in afwachting van die griepprik,
  de droesem van de bodem, en beluister
  nog maar eens een troostrijke Bachcantate
 • 5
  3364

  Just checking!

  1e ronde

   
  Beschut door hoge wal en groen
  wacht mijn bescheiden bootje
  Mijn bootje wacht verscholen,
  geduldig tussen wuivend oeverriet
   
  Anders dan beschikbaar blijven
  hoeft ze niet te doen. Niet vol te
  lopen met anders overtollig leven
  Maar simpel stil te blijven drijven
   
  Als na afrijpen, oogsten, vullen
  en ook weer legen van de schuren,
  Na de regen en na het hozen,
  na het allerlaatste naseizoen
   
  Als na het lijf ook nog de geest
  klaar met het alom lamlendig dolen
  mijn overtocht aanstaande is,
  rijst zij beschikbaar, fier haar steven
   
  Zonder schipper, geheel vanzelf
  Na dat lange wachten, nu eens gretig
  Op avontuur, koersend op wederom
  een opzienbarende ontdekking!
 • 6
  3497

  Mom

  1e ronde

  Aan de ene kant het zien
  Aan de andere gezien worden
  Aan de ene kant geoorloofd
  Aan de andere clandestien
   
  Aan de ene kant je blootje
  Aan de andere de schaamte
  Aan de ene kant de oever
  Aan de andere het bootje
   
  Aan de ene kant volop leven
  Aan de andere de dood
  Aan de ene kant de twijfel
  Aan de andere het gegeven
   
  Aan de ene kant waarheen
  Aan de andere waarom
  Aan de ene kant de een
  Aan de andere de ander
   
  Daartussen de geboden
  de richtlijnen, mitsen en maren.
  Dekmantels van onze tijdelijke
  en gedroomde goden
 • 7
  3366

  Paradyske

  1e ronde

  De plek is eigenlijk eenvoudig te ontdekken
  Niet eens ver weg of heimelijk verborgen
  Je deur uit, ergens aan het einde van je pad
  Daar waar je nog niet eerder hebt gekeken
  Daar waar het onverharde deel begint
   
  Het onderscheidt zich van het alledaagse
  niet door feestelijke toeters, bellen en slingers
  Is niet via cryptische bewegwijzering te vinden
  Als je er naar vraagt zegt niemand je nog iets
  Niets is er in stafkaarten van opgetekend
   
  Je ontcijfert raadsels uit fluisterende stemmen, 
  Je fantasie achtervolgt je droom heel nauwgezet
  Je buik is vol van het hier nu toch al bestaande
  Het leven is lijden, ok, maar eens ben je het zat
  Je zou zomaar voor de afslag kunnen kiezen
   
  Als het zogenaamde lusthof eindelijk opdoemt
  Blijk je geen uitnodiging te hebben ontvangen
  Blijkt het pad dat je loopt lang niet eindig en
  zwaai je moedig terug naar planten en bloemen
  die zich achter het hek blij vervelen in rijen
 • 8
  3367

  Voorzorg

  1e ronde

  Ik heb een kanarie in mijn hoofd genomen
  Een knalgele tegen het onzichtbare gevaar
  Als de mooifluiter stilvalt moet ik rennen
  Een wrede ziekte wacht de treuzelaar
   
  Ondertussen leer ik vaker handen wassen
  Slechts twintig seconden neemt dat maar
  Dan meet ik meters om afstand te houden
  van de potentiele dragers in het openbaar
   
  Uitwisseling van excreties is uit den boze
  Zoenen, likken en wacht u voor de kittelaar
  Wees in het wild dus extra op je hoede
  voor druppelaar, reutelaar en zwemleraar
   
  Ik gun ieder een knalgele corona-kanarie
  Voorbeeldig is deze bescheiden vogelaar
  Blijf als onnozelaar ook ver van de penarie
  En pas vooral op voor die ijdele martelaar!
 • 9
  3492

  Wad

  1e ronde

  Ik overzag in Moddergat met Pasen
  de grenzen van land, lucht en water.
  Het licht was dof en flets, ietwat gesmoord
  Niets dan louter holle frasen passen tegen
  het decor van dit groots openluchttheater
   
  Er viel geen onnodig woord, geen woord
  op dit suprême moment, en wat er viel
  was dierlijk ongenuanceerd en anoniem
  Zou ik dezelfde kreten slaken, ik zou er
  geen zee mee scheiden of wolk mee kraken
   
  Na gedane zaken, dichter bij de einder
  vond ook het wezen het genoeg geweest
  Het wezen, dat van schaduwen geen hinder,
  mijn zwaarmoedigheid niet minder maakte
  was voor verten daarentegen onbevreesd
   
  Wat ik nog kon antwoorden, een moment
  van het klevend leven losgekomen, is niet
  dat het allemaal zo prachtig was, niet
  dat alles zo onvergetelijk sprookjesachtig was
  Maar dat ik geluk had je te hebben gekend
   
  Ik heb daarna de verlichting geprobeerd,
  en mijn ziel aan een wulpenpaar verpand,
  en uit ijlte weergekeerd, me thuis vermand.
  Maakte er van de pier een kolossale komma,
  en van het continuüm mijn enig lemma.
2019
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  3137

  Alweer een sprokkelveld

  Top 100
  De laatste bomenresten zijn verhakseld
  Met grof geweld zijn ze daarvoor neergegaan
  Het wild staat er beteuterd noch ontdaan, er is
  een sprokkelveld, een sprokkelveld voortaan
   
  Het is wennen zonder essen, zonder dennen!
  Met de grenzen van onze leefruimte verkennen,
  is het bericht aan alle soorten doorverteld:
  “Er is een gloednieuw sprokkelveld ontstaan!”
   
  We kunnen er verpozen, er behalve samen eten,
  (resten schaduwplanten, nog enkele boleten)
  er in sport en spel onze krachten meten, we
  kunnen van de open plek een speelveld maken,
   
  We kunnen er onbelemmerd sparren, we raken
  elkaar, behalve in de verte, niet zomaar kwijt!
  We zetten lijnen uit, maken van het sprokkelveld
  een hockey-, honkbal-, korfbalveld desnoods
   
  In wat eens leeg leek, platgeslagen, doods,
  zijn wij opportunisten, buiten levensgevaar.
  (Een fluit, er wordt afgeteld, een held verblijdt)
  Elders verpulvert alweer de verhakselaar…
 • 2
  3135

  Bede

  1e ronde
  Eén bundel rest nog van oost naar west,
  als tunnelverbinding, als brug? En kort
  na ons argeloos scharrelen in haar verstrooiing
  reikte het vice versa van west naar oost terug.
   
  Nog een moment en ook dat licht floept uit,
  is het gedaan met haar schijnbare bedoeling.
  Maar is met ons gestagneerde scharrelen
  bovendien rust en vrede weergekeerd?
   
  Waar plaats, in ondoorgrondelijke nachten,
  door alomvattende liefde wordt bepaald,
  worden ook in verwarrende dromen lotgevallen
  bijeengeschraapt, bekeken en herschreven.
   
  Dromen laten alles wat vaststond wankelen,
  Dromen ontbinden de volrijpe werkelijkheid,
  maken ruimte voor ongekende perspectieven,
  maken plaats de bron van eeuwigheid.
   
  Laat ons treffen tussen oosten en het westen
  Laat de dagen mengen met ons fluïde wezen
  Laat ons elkaar beademen met vuur en laat ons
  het prisma bespelen voor onbeperkte duur!
 • 3
  3136

  Ingebed in Favery

  1e ronde
  …Verborgen in het zichtbare,
     en daarin schuilgaande…
   
  in de vroege ochtendschemer
  ontwaken fenomenen, die
  als de zon opkomt
  allang weer zijn verdwenen
   
  ( je ontvouwt je,
    realiseert je,
    wordt ogenschijnlijk wakker )
   
  wat weerhoudt me
  me in te bedden
  in alomvattend licht
   
  mee te exploderen
  mee te stuiteren op het gangbaar ritme
  in vol besef van eigen gewicht
   
  ( tot ik ergens weerklank vindt! )
   
  Het fenomeen, als ik het al zag
  is onmogelijk met woorden te beschrijven
   
  ik moet er zijn
  zodat het me kan raken
  op dat moment alleen, en
  …alleen
     omdat ik het wil…
   
   
  ( eerste en laatste regel citaten van Hans Favery, uit de bundel: Tegen het vergeten, 1988 )
 • 4
  3133

  Niet zomaar een verhuizing, nee

  1e ronde
  Alles erop opgetast:
    De kledingkast waar generaties
    kleren zich in verscholen
    De buffetkast, de boekenkast, de ladekast,
    het nachtkastje, waarin de ondersteek
    Alles op de wagen plompverloren
    Het matras waarin resten bloedverwanten
    volhardend in blijven ronddolen
    Het ledikant en toebehoren
    Van de kinderkamer de tussenwand
    De kattenmand, de hondenmand
    De tafel om de was op te kunnen vouwen
    De tafel waaraan gegeten werd
    De tafel waaraan de spelletjes gespeeld
    De tafel zwaar van overleden woorden
    De tafel doorweekt van angst
    De tafel om vriendschappen aan te beklinken
    De tafel als buffer voor al te vergezichten
    Het tafeltje voor vermoeide voeten
    Het tafeltje voor de asbak en de krant
    Het tafeltje inclusief de tafelrand
    Het tafelkleed,
    Het vloerkleed vol brutale stappen, met
    ondefinieerbare vlekken van gruwelijke ongelukken,
    maar ook die van eens overheerlijke sappen
    Dekens, het sprei,
    dat wat niet meer als poetsdoek gebruikt kan worden
    Stoelen, ach ja de stoelen
    Vooral het stoeltje bedoeld om huiswerk op te maken
    en tevens gebruikt werd om het bovenlicht te lappen
    De stoelen met vier poten
    De met schrikdraad gerepareerde stoelen
    De manke die helemaal niet meer kunnen lopen
    de stoelen die het zo te verduren kregen
    En och, het zelf gesneden bootje,
    dat zelfs met haar sleetse zeilen
    je dromen voerde ver overzee
    Ook dat nog
  Ja, dat alles
  en ook de kar daaronder wil dolgraag mee
 • 5
  3132

  Post cesuur

  1e ronde


  Mijn hart heeft onlangs zowaar het licht gezien
  Het was het noodlot dat ik zomaar accepteerde
  Er was geweld voor nodig, zij het onderkoeld
  Buiten westen heb ik er niets van gevoeld
   
  Toen de borst open, het licht zich manifesteerde
  was het hart teleurgesteld, zo verblindend kil!
  Het kwam niet op, ging niet onder, abrupt ging het
  aan en uit. De inval duurde al met al maar even
   
  De tijd werd stilgezet, hé, toch bleef er leven…
  Geluk en vaardige handen bepaalden het verschil
  De groene schimmen waren zeer gedreven,
  herstelden in mijn grot vermogen en mijn wil
   
  Het hart moet ik in donkerte bemoedigen en troosten
  met bezieling door schoonheid, de grillen der natuur,
  met weerkerende zonsopkomsten in het oosten,
  met opgewonden klok voor onbepaalde duur!
 • 6
  3134

  Rijmzucht in Schemerveen

  1e ronde
  Kwade dromen liggen op de loer
  Als ik de ogen lomer knipper,
  sluipen fantomen sneller naderbij,
  hebben zwart gekleed bijna vrij spel
   
  Wanneer mijn bewustzijn is vertraagd
  vechten ze om er als eerste in te mogen
  Ravottend vliegen voorvalflarden
  mijn immer wakker geestesoog voorbij
   
  Mijn kleinzoon is daar een molenaar
  Mijn beste vriend een moordenaar
  Men treft elkaar op plekken waar
  men nooit eerder kan zijn geweest
   
  In hutten die ik halfwas bouwde
  In straten in parallelle steden
  In bij leven ontoegankelijke landen
  Op zinsbegoochelde planeten
   
  De combinaties zijn van beelden raar
  Soms zo werkelijk en levensecht
  Soms zou ik willen dat de waan bestond
  Soms wis ik ze direct, rest dikke mist
   
  Soms ren ik, vlieg ik en val ik hard
  Soms verwijl ik in gelukzaligheid
  Soms zie ik de voorbodes van ellende
  Soms een ongekende mogelijkheid
   
  Berusting zij de toeschouwer gegeven,
  overgeleverd aan gimmicks van illusie
  Dromen komen en vergaan, ik weet het,
  daags erna verkeer ik kort nog in confusie
   
  Telkens sta ik ‘s morgen argeloos weer op,
  alsof er niets is rechtgezet of veranderd is
  Het duister verdrink ik in een koffiekop
  Met de venen lijkt in klaarlicht niets mis.
 • 7
  3138

  Vooruit

  1e ronde
  Ik ben in Nederland verzeild geraakt,
  van de woei wappert mijn sleets zeil.
  Over plek mag ik beslist niet klagen:
  genoeg water is er om naar zee te dragen.
   
  Had ik vooruit gekund tussen bergen,
  in oerwouden, op savannen, in woestijnen?
  Het zou het me beslist meer moeite vergen
  dan het volgen van rechte zichtlijnen!
   
  Om niet in riet verdwaald te raken,
  laveer ik vaak en gestaag op tegenwind.
  Ik leer mijn kiel wat dieper zakken,
  om op open water vaart te kunnen maken.
   
  Lot en moeders maken allengs plaats.
  Regen verzacht het veenzuur in mijn ogen.
  Ik zal de zeilen reven en trots eb of vloed,
  straks buitengaats, gas geven op vol vermogen!
2018
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  1767

  Bardo

  1e ronde
   
  Na gedag gezegd te hebben
  Nadat de laatste wens vervlogen is,
  als in de schemer van de eclips,
  het stof eindelijk tot rust gekomen is
   
  Nadat stenen alle warmte hebben opgenomen
  En het bloed geronnen is
  En Maria, nadat ze het zweet heeft weggewist
  achterbleef in nagedachtenis
   
  na de strijd en na de vrede
  na de liefde en het kwaad
  na handelen en na de rede
   
  na de tranen en de tranen
  na de laatste paukenslag
  nadat alles alles is en was, daarna
   
  --
   
  Voor gedag te zeggen, voor
  er überhaupt een woord gevonden is,
  in de schemer van de eclips,
  als het stof eindelijk tot rust gekomen is
   
  Voordat stenen weer openstaan voor leven
  Voor de bron weer aan de horizon
  Voordat Maria het doodskleed heeft geweven
  Voor het finale geheim wordt prijsgegeven
   
  Voordat alles is zoals het is
  Voordat alles
  Voordat, voor
   
  En wellicht nog ver daarvoor
  Voordat zaad nog argeloos en enkelvoudig
  dobberde in ongedifferentieerde wildernis
 • 2
  1766

  Elastiekje

  1e ronde


  Een perfecte cirkel maken was haar streven,

  als flexibele ring zou dat haalbaar moeten zijn
  Oefentijd deed haar steeds langer dralen
  Vertrouwde ambitie heeft langzaam afgedaan
   
  Ze is gaan liggen, draaide zich een slag,
  en heeft de vorm van oneindigheid aangenomen
  Om zo achteloos aan haar lot te ontkomen
  en het aandringend vulkaniseren te negeren
   
  Ze heeft domweg de kracht niet meer
  om nog speels propjes te kunnen schieten en
  als snaar te dienen voor een sigarenkistgitaar
   
  Een broek kan ze niet meer ophouden,
  de rek eruit, rond enkels slobberende sokken
  Ze hoeft gelukkig niets meer bijeen te houden • 3
  1768

  Grensland

  1e ronde
  je kijkt naar de muur, voor de ontelbaarste keer,
  je wenst je een verte, een land met eindeloos verschiet
   
  waar je onbelemmerd kunt kijken, naar een onscherp contour
  met diepte waar je vermoedelijk pas veel later God in herkent
   
  iets wat bestaat en met dezelfde ogen ook niet kan bestaan
  iets vreemds dat je ontvreemdt en wat helder lijkt vervliegt
   
  compleet anders dan muur, die ommekeer blokkeert
  wens je een perspectief dat ver daar met dit nu hier blijvend verbindt
   
  je geeft je verbeeldde uitzicht voorbarig een naam
  en schrikt van het daarop vollopen met vreemden, met hun vermeende
  exceptie. je vergeet prompt weer de naam
   
  je vergeet prompt weer het land. het is niet voor een iemand bedoeld
  ook niet voor jouw bijzondere perceptie,
  je kijkt terug naar de muur die jou en je plek definieert
   
   
   
   
  ( in herinnering Rutger Kopland: ‘Aan het grensland’ (2005))
 • 4
  1771

  Jongen!

  1e ronde
  Zoveel schoonheid te negeren
  Zoveel waardevols te ruineren
  Zoveel stilte te verstoren
  Zoveel onschuld te vermoorden
  Zoveel rijkdom te verkwisten
  Waarheid te betwisten
  Nog zoveel terroristen, extremisten,
  maar ook puristen, optimisten,
  idealisten. Zoveel doden en vermisten.
  Zoveel mooie pianisten, cellisten, fluitisten.
  Zoveel muziek nog door te halen
  Zo nog te focussen op falen
  Zo in ledigheid als slungel rond te dwalen
  Zonder voorbeeld een standpunt te bepalen
  Verhalen te verwerken zonder kapitalen
  Je in lusteloosheid aan verveling overgeven
  Zoveel leven. Evenveel even als oneven
  Zoveel blijven. Zoveel bleven achter
  Zoveel lijven nog in angst en beven
  Zoveel nog aan te raken
  En van hun eeuwigheid te ontdoen
  Zoveel onzin nog uit te braken
  Zoveel zwart te maken uit onfatsoen
  Zo graag de evolutie willen staken
  Zoveel puberwensen wereldkampioen
  Hij zij geprezen en hij zij geloofd
  Van een immens team tot opperhoofd,
  van balloze hooligans en blaaskaken
  Zoveel zijn er daas van ratio beroofd
  Maar ook zoveel nog staan daarbij
  beteuterd, betreurenswaardig en onblij
  schuchter, schaapachtig ja, te lachen
  Mocht je het al lachen willen noemen,
  de grijns die je liefst wilt verdoemen,
  van het suffe schapengelaat af wilt raggen
  om zwakzinnigheid niet te verbloemen
  Zoveel licht nog te ontzien
  Zoveel doof, blind en stomheid te genezen
  Zoveel te vergeven en te behoeden bovendien
  Zoveel godenzonen nog te vrezen. Jongens!
 • 5
  1769

  Nowhere's guide

  1e ronde
  Geblinddoekt zeil je langs wildvreemde kusten
  Schampt grenzen van ver exotische oorden
  Koerst op omschrijvingen, verleidelijke woorden
  Mijmert van weelderige tuinen der lusten
   
  Ahoy daar! Roep je duizenden malen. Zwaait,
  zonder te weten dat iemand naar jou staat te kijken
  Zeeën deinen, zeeën die oeverloos lijken
  Geduldige zeeën met verdronken verhalen
   
  Het continent dat je met volharding toch vindt,
  zal het weerkaatsen achter je onwennige ogen?
  Vormen verdichtte contouren geen labyrint?
   
  Was het een echo waar je de steven op had gericht?
  Bewijst dit dan je falend inschattingsvermogen?
  Of vind je, geland, uiteindelijk god en gezicht!
 • 6
  1770

  Sprook

  Top 1000
  Halfweg tussen vissen en vliegen
  is mijn droom in de groef blijven steken.
  Gelijk amfibisch en koudbloedig schik ik
  benepen en rillerig mijn deken.
   
  Prinsessen als wellustige maagden
  fabuleren luidruchtig mijn onrustige nachten.
  Ik zou willen dat ze vervaagden,
  vrees dat ze te lang al op me wachtten.
   
  De wal zal hun ambitie vanzelf keren,
  wat is de Grote Grondlegger van zins?
  Ik kan immers kwaken en zwemmen!
  Behalve dat eisen ze ook nog een prins..
   
  Ik eis hen op mijn beurt te water, plomp-
  verloren zwichten ze toch voor míjn plan.
  Prompt misbruik ik vilein hun piepkleine flater
  (en daar komen, niet heel veel later,
  ontelbaar donderkoppige kikkervisjes van)
2017
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  7580

  Blinde muur

  1e ronde


  Blinde muur
   
  De muur waartegen
  ik groter lijk in het volle licht
  is ’s nachts geen muur.
   
  ’s Nachts is alles transparant!
  Meubilair hoeft niet aan de kant,
  we kunnen ongehinderd dansen.
   
  Er is geen muziek, geen partituur
  Er zijn geen woorden. Ik val er
  door jou armen, peilloos diep.
   
  Ik zweef, vlieg zonder angst
  Het geruisloze feest waarin ik sliep
  mocht duren, uur na uur.
   
  Ik vrees alleen, terug in sluimer
  wanneer de muur weer opkomt,
  jou aan gene zijde, en de deuren dicht.
 • 2
  7588

  Schijnbeweging

  1e ronde


  Schijnbeweging
   
  Achter zijn rug wordt de bal getikkie-takt
  Aan de ouwe coach is het, een voorbeeld
  van een schaar te geven, een onverhoedse
  overstap over de bal zonder hem te raken
   
  Zo kan je tegenstanders het bos insturen
  en de bal onbekommerd laten rollen!
  Hij wil vurig aanmoedigen maar mompelt,
  voordat zijn jongste speler het veld betreedt:
   
  Kom uit de dekking, zoek de vrije ruimte
  Kijk rond! Gebruik je mooie hoofd, en
  vergeet vooral niet je veters goed te strikken!
  De coach langs de lijn stuurt hem met de bal
   
  nog meer effectieve inzichten mee over cultuur,
  reflecties op eigen ervaringen, de zin van verstilling…
  Panna! Daar wordt de man gepoort, een vluchtige
  kus, en z’n pupil huppelt ijlings de bal achterna.
 • 3
  7590

  Verheugd opgenomen

  1e ronde


  Verheugd opgenomen  
   
  Niets en niemand zag je,
  zo doorzichtig was je naakt.
  Wind, en vogels vlogen door je heen,
  water kon je niet meer keren,
  je voeten ontsproten groen.
   
  Wanneer je de plek uiteindelijk
  verliet, verliet de plek jou niet.
  Waar ook je probeert proberen,
  het had een gat in je geslagen:
  een holte die jij argeloos omhult.
   
  De nis waar het zich schuilhoudt,
  zich met parabels op de been houdt,
  is duister, op geen scan terug te vinden;
  laaft zich bij voorkeur aan onwetendheid;
  blaakt er stiekem van uniciteit.
   
  Kon je dichter, dichter bij,
  zag je er de doden lopen, gaf je ze
  de namen waar ze recht op hebben;
  sluit je de ongewisse ruimte in,
  die je eindeloosheid wellicht verkleint.
   
  Verheugd zal je eens opgenomen worden
  als je richting en beweging, ook je onderkleding,
  hebt afgelegd. De plek biedt, tenslotte
  voldoende ontwikkeld, volop ruimte
  aan jou ratjetoe van vorm en aard.
 • 4
  7584

  Voorbij voorbij, o

  1e ronde


  Voorbij voorbij, o
   
  Onder ooit de tafel lag het speelplein
  Aan de rand stonden stoelen huizenhoog
  Knikkers wachten stil, het spel en o
  het seizoen van hinkelen is ook al voorbij.
   
  Doeken gemaakt van het oude tafelkleed
  zijn volgepoetst, de tent vol kansen lang vervlogen.
  Op de tentstokken die dunner zijn dan ooit
  zit niet je moeder, maar zit jij.
   
  We zien daar een heel volwassen vent,
  onnozel in denkbeeldige verten staren…
  Star het verband der dingen, dat jij bent, verklaren
  En daarmee tegelijkertijd, je jongens vogelvrij.
 • 5
  7592

  Welkom 2.0

  1e ronde


  Welkom 2.0
   
  Daar ben je dan, mijn laatste zucht.
  Schoorvoetend kwam je aangeslopen.
  Scepsis is je naam, zo heb ik je begrepen.
  Dralend verstop je je voorlopig in de luwte.
   
  Bulderende stormen laat je voorgaan,
  Strategisch weeg je aanvliegroutes af.
  Je kan me verleiden met overzeese luchten,
  een exotische bloesemgeur misschien.
   
  Je wacht geduldig op je beurt.
  Kan je meeliften met een roekeloze leider,
  een mank paard, een terminale ziekte
  die in dezelfde richting waait misschien?
   
  Besluiteloosheid tast je krachten aan
  Je weet dat niemand op je zit te wachten.
  Je aanstaande gastheer ademt intussen,
  onwillekeurig, door en door en door en door…
   
  Jou opdracht evenwel staat vast.
  Ik zal je onthalen als je ten slotte aanklopt
  Uiteraard ben ik niet blij met je bezoek
  maar hoop ik, tegen die tijd ook hoogbejaard!
 • 6
  7582

  Woordschulp

  1e ronde


  Woordschulp
   
  Zocht ik ruzie met het grote woord,
  ik tartte liefde, god of eeuwigheid,
  die een voor een een krater slaan
  in mijn kalm en stoïcijns bestaan.
   
  Met lucht kan de dwaas ze dichten, kan een
  schijtlaars ze van andere betekenis betichten.
  Het is een nauwelijks te noemen wapenfeit,
  amper schermutseling: orde onverstoord!
   
  Een schrijver kan zijn vuisten ballen,
  zich opblazen, accenten leggen. Tandeloos,
  met overtuiging iets onverstaanbaars zeggen, is hij
  gedoemd zonder pen, zonder pardon te vallen.
   
  Kwaad kersen eet je met een dikke ik
  David noch Goliath, weet ik me geniaal noch gek,
  nuchter en bescheiden mijn speling verkennen
  waarin congenitaal, to be frank, niet erg veel rek.
2016
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5628

  Apnoe (Slapende muze, Brancusi)

  1e ronde
  Apnoe ( slapende muze, Brancusi )
   
  Je ogen, haast geen ogen, zijn geloken
  Je mond een streepje open
  Je ademt niet, toch ben je niet dood
   
  Slaap je? Durf ik niet te vragen
  Bang dat ik Morpheus’ pootje licht
  Ik draai me, spiedend naar een teken
   
  Naar enige beroering van de deken
  Wat gaat er om tussen die wangen zonder oren
  Achter dat gladgestreken voorhoofdsvel
   
  Dan wordt met brute kracht,
  en grote schrik de adem opgehaald!
  Wat lucht geeft aan mijn stoutste dromen
 • 2
  5630

  Bevangen

  1e ronde
  Bevangen
   
  Het is niet de schrik
  van de deurklink
  Niet de dood
  Warmte, koude, ach…
   
  Het is niet de drank
  die me nog kan raken
  Alle smaken denk ik
  te hebben herkent
   
  Het is de slaap,
  niet meer dan normaal,
  die me soms kan overvallen.
  Stille noodzaak na rumoer
   
  Gering begeerte nog,
  alle hebberigheid te aards
  Hartstocht gericht
  op slechts één vrouw!
   
  Misschien dat een ziekte
  nog eens toeslaat
  Maar ook het noodlot
  laat me lauw
   
  Waar ik door bevangen raak,
  is de onmetelijke grootsheid
  van de ruimte, met haar
  speelse bakentjes van licht
   
  Dan kan ik,
  hoewel ik dagelijks, relatief,
  maar weinig lucht verbruik,
  vrijuit in dromen vliegen…
 • 3
  5631

  Hazenwater

  1e ronde
  Hazenwater
   
  Zandkorrels schuurden mijn klauwende tenen
  Tranen bevatten destijds nog weinig vocht
  Naalden staken in houterige benen
  Mijn broek stond vaak kansloos op de tocht
   
  Haar stem ruiste hees gelijk de hoge dennen
  Ik was stom, haar duinen waren nog pril en plat
  Puberdrift was er beslist niet minder om
  Schoorvoetend omtrokken we het watergat
   
  Zure lucht van laagveen was niet weg te wuiven,
  bleef aan vingers kleven. Afgaand via het hazenpad
  liet ik zonnedauw achter, alleen, zichzelf te bestuiven
  Ik vond verlossing in een schaduwrijke stad
   
  Opnieuw ontmoetten we elkaar jaren later
  We verhaspelden namen, het hart allang gekanteld
  Ook toen bleek ik de dromer, was jij de prater
  en werd onze natuur vriendschappelijk ontmanteld..
 • 4
  5632

  Vergeten

  1e ronde
  Vergeten    
   
  Beklemd tussen mijn oevers
  stroom ik langzaam naar het noorden
  Als ik het eerste ochtendlicht aanschouw
  wil ik terstond mijn waterloop ontstijgen
  Je bent zo aantrekkelijk, zo ruim, zo blauw
   
  Rechts gluurt de zon, links dreigt een bui
  Intussen ben ik hard op zoek naar woorden
  Rein is te klein, kuis dekt de lading evenmin
  Je bent zo groots, tegelijk diep en fijn:
  In jou kan ik vergeten wie ik ben
   
  Soms stuur ik vogels om je te verkennen.
  Een exoot weet hoe je eruit ziet, draagt je kleur
  Kabbelend droom ik me in haar lied naar zee
   
  Oltramarino, je raakt mijn horizon/schendt het niet
  Maar ik wil je oplossen in mijn spiegel, en o wee
  als je me daarvoor niet nog wat winstilte biedt.
 • 5
  5627

  Welkom

  1e ronde
  Welkom
   
  Daar ben je dan, mijn laatste zucht. Schoorvoetend
  maar stevig in je schoenen kwam je aangeslopen.
  Je hebt een naam, ik heb hem je zelf gegeven,
  dus je bent er, al verstop je je nog in sluimer.
   
  Brutale stormen laat je voorgaan, terughoudend
  overweeg je slinkse aanvliegroutes.
  Je zou overzeese luchten mee kunnen brengen,
  of, van dichterbij, een frisse bloesemgeur misschien.
   
  Je wacht geduldig op je beurt. Kan je meeliften
  met deze of gene roekeloze bestuurder,
  een mank paard, een terminale ziekte misschien
  die toevallig in dezelfde richting waait.
   
  Twijfelzucht tast je reserves aan: zal je..?
  Je weet: niemand zit reikhalzend op je te wachten.
  En je gastheer ademt onwillekeurig routineus
  door en door en door en door…
   
  Jou opdracht evenwel staat vast. Als je aanklopt
  ben je welkom uiteraard. Ik hou je voor mezelf, het liefst
  zonder je voor te stellen of te delen. Alleen voor jou
  ben ik gastvrij en, hoop ik, genoegzaam hoogbejaard!
 • 6
  5626

  Zonder voor te stellen

  1e ronde
  Zonder voor te stellen
   
  Ik zag je staan, losgeslagen
  van je stenen, van je moeder. Ik zag je
  naar de handen van een vader tasten
  Je ogen zoeken grond voor je bestaan
   
  Kom niet hier, doe het niet zei ik
  ontliep je oogopslag, sloot mijn grens
  je zou toch maar verzuipen in dit volgelopen dal
  vooringenomenheid en hersenloos vertier
   
  Ik zei, blijf daar. Daar waar we je nood
  nauwelijks nog kunnen borgen. Waar we je brood,
  een tent toeschuiven. Waar we roekeloos
  onze bommen werpen als remedie tegen gevaar
   
  Je wachtte, radeloos tegelijk ook vastberaden
  Je vragen verwaaiden in mijn wind
  Ik proefde het ijzer van mijn verbeten tong,
  van mijn stomheid als modus je pijn te verachten
   
  ( )
   
  Voorzichtig uitgelegd: In dit voorland ontplooide
  vooruitzichten lossen op in mist. Voortgang smoort
  in haar eigen file en voorspoed braakt een volgend feest
  We vieren hier het ons voorbehouden voorrecht
   
  Je stond murw. Je moed lost mijn taai voorzetsel
  amper op. Als het voor vooralles is opgeruimd
  voor behoud, voor bestemming, voor liefde, voor komend
  dan word ik, denk ik, je pas echt gewaar
2015
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  9208

  ...

  1e ronde

   

  Maken stappen mijn grond,

  dan water mijn zicht

        maken steentjes de rimpels

        dan rimpels de tijd

   

  Maken bomen me licht,

  dan geeft ruisen mij kleur

        maken vogels mijn ruimte

        de ruimte mijn deur

   

  Bepaald zuchten mijn liefde

       bepaald lijden dan mijn nacht?

  Wil hoe heikel de dood

       me van die wacht dan bevrijden?

   

 • 2
  9200

  Asiel voor schaduw

  1e ronde

  Asiel voor schaduw

   

  Je zou hier helemaal niet komen!

  Je zegt: ik werd geduwd. Je zegt: ik stond vooraan

  Blootsvoets ben je toen maar gaan lopen

  En nu meet je je hier mijn schoenen aan

   

  Ik kan je illusies de ruimte geven. Ik,

  met mijn pronkkasten vol vooringenomenheid

  Ik vraag je: wat is jouw streven,

  Toch niet dezelfde hardnekkige bekrompenheid?

   

  Je zegt: ik wil je zien. Je zegt: ik wil je passen

  Ik zie je dromen glinsteren van nieuwsgierigheid

  Ik bied je oude concepten, belegen matrassen

  en naast de baan in tv geraakte stompzinnigheid

   

  Ook kan ik met mijn schoenen, truien, mutsen, jassen

  proberen warmte en thuis te geven aan jouw lot

  Maar de dode dingen zullen het nooit echt leren

  Jij zegt: de zon niet, maar wie me ziet die is mij God

 • 3
  9207

  Karma

  1e ronde

  Karma

   

  Je moeder wacht in de coulissen. Ze kijkt

  Ze ziet je woorden en je tanden verliezen

  Buiten de piste wacht ze geduldig,

  heeft behalve leven toch alle tijd

   

  Ook jouw botten zullen breken,

  eens wordt ook jouw vlees ontzet

  Dan ontkleur je, vergrijst alles van waarde,

  wordt ook jouw dag met levensvrees besmet

   

  Uiteindelijk gaat het zaallicht aan,

  ontlucht je adem, is het klaar, de cirkel rond

   

  Als hoop verschijnt met tere roze vleugels,

  en een circus opzet dat van voren af begint,

  weet je dat je moeder nog een ronde blijft

  En jij blijft eeuwig kind.

 • 4
  9205

  Muze

  1e ronde

  Muze

   

  Wacht! dacht ze me nog na

  Weerspannig gat, kiem, bron

  waaruit mijn oorsprong sproot

   

  Tocht en koude sloegen aan

  Ik weerde me, haarloos en bleek

  terwijl mijn navel gloeide

   

  Met ingehouden adem snikkend

  testte ik de streng. Na jaren

  trekken en vele havens aangedaan  

   

  ben ik los, ter plekke. Hoor ik stilaan,

  van overzee haar zuchten zwellen:

  Van ruis tot fluisteren, eerst zacht

   

  Tot roepen in de nacht

  Tot schreeuwen in de nacht

  Tot stormen in de nacht

 • 5
  9203

  Schemer

  1e ronde

  Schemer

   

  Op dit bankje zou je gezeten hebben, al die tijd

  Met je rechte rug gebruikte je nauwelijks leuning

  Je voeten pookten vluchtige beelden uit de aarde

  Je handen in je schoot omsloten niets

   

  Ik zie een schim daar in je sporen passen. Het zit

  en overpeinst de rimpelloze vijver. Met een geeuw

  ontneemt het sfeer van lucht, zoals een zwaan het zwart wit

  Terugtrekkende waterjuffers zoemen bijna stil

   

  Langzaamaan woekeren de fragiele beelden dicht

  met mijmeringen verslingerd aan algengroen

  Tenzij een godswonder of een najaarsstorm

  ons bijna verlopen verbond nogmaals belicht

   

 • 6
  9202

  Terwijl dat alles

  1e ronde

   

  Terwijl dat alles

   

  Terwijl wolken voorouders leken en namen hadden,

  Terwijl weermannen de verschijnselen verklaarden,

  en parlementsleden elkaars handen bestudeerden,

  gebeurde het. Toen begon het bloeien

   

  Het gebeurde ver buiten ons aandachtsveld,

  we hoorden ervan en we schudden onze hoofden.

  Pijnlijk moet het zijn geweest. Gruwelijk, ja

  zo overweldigend dat alle voorstelling er in oploste

   

  Uitputtend dachten we aan hulp. We wachtten lang

  Vingers die ontzetting wezen stompten af

  Hoop en vrees verscheurden ons. We waren radeloos

  We stonden stil toen we ervan hoorden. Als bevroren

   

  Terwijl het heel erg was en pijn moest doen

  Terwijl we hoofdschuddend naar handen staarden

  Terwijl het voorzien was. Terwijl dat alles!

  Bloeien er bloemen. Ze bloeien anders, heel anders.

   

 • 7
  9209

  Zonder jou de eeuwigheid

  1e ronde

  Zonder jou de eeuwigheid

   

  Waar ik toe in staat ben

  Wat ik al niet til

  Wat ik al kan opslaan

  Wat ook ik maar wil

   

  Tijd kan ik makkelijk doden

  Kijk het recordboek er maar op na

  Alleen eeuwigheid is nog verboden

  De klok tikt door, maar stil

   

  Wat we elkaar nog kunnen zeggen

  Wat we samen nog kunnen doen

  Is bron van het aanhoudend tikken

  Leven we nog dromen van toen

   

2014
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5901

  Grote gaten dichten in de nacht

  1e ronde

  Grote gaten dichten in de nacht

   

  Als het weer en de betrekkelijkheid

  eerst zorgvuldig is buiten gesloten

  ga ik grote gaten dichten in de nacht

   

  Nut, ruis en rampen laat ik

  los van elkaar, gelaten

  dobberen op de donkere dekenzee

   

  Een binnendeur stuwt de adem zacht

  Tot ook die later langzaam

  in gewillig slot zal vallen

   

  Vanzelf plooit het negatief zich in de vorm

  Verzinkt het origineel in de mal

  waarin het stolt en licht zal krimpen

   

  Enige speling blijft (noem het mystiek).

  Een gelukkige flinterdunne marge waarin ik

  mijn broeders hoeder waakzaam weet

   

  Vanuit die benauwde ruimte

  zal het wonder met één wulpse trilling

  “u-wie” roepend haar missie voltooien

  en mijn hemel met mijn aarde verenigen

 • 2
  5902

  Lever du jour

  Top 1000

  Lever du jour

   

  Met een geeuw ontgoochel ik behoedzaam

  de greep van vorst op de duisternis.

  Voordat ik mijn almachtige glorie

  alle hoeken van de kamer zal laten zien

  ontpopt zich eerst met voorzichtig rekken

  mijn wankele wezen.

   

  Voordat voortplantingsdrang    

  in geslachtsdrift vergeten wordt,

  en de klok gaat tikken.

  Eer een volgende golf rompslomp aan zal slibben,

  die de waan van de dag zal bepalen,

  fluistert mijn slaapbrakke stem:

  “Ik ben hier, ik ben hier. Hier ben ik..”

  En labelt met dit povere bericht het moment.

   

  Nu is een pose van korte duur

  want leven waaiert stadig aan naar binnen.

  Schoenen trappelen onrustig voor de drempel,

  de dekmantel hangt, gelucht, naast de deur

  Ruis neemt met de minuut toe:

  Schuldeisers zullen zich weldra melden

  -“Festina lente”, bid ik nog snel,

  schraap de keel en fluit mijn eerste lied.

 • 3
  10942

  Maangat

  1e ronde

  Maangat

   

  Gelijk kaarsen krimpen de dagen

  Tot God zo kort als rot is ingeklonken

  Met in tienduizend dingen ingebed: een wens,

  waarmee hoop en groei nog juist gered

   

  Zie God, zo kort als rot: de mens!

  Tot slechts essentie van zichzelf geslonken

   

  Joh, mocht ik door je gaatje turen

  Dan zou ik talmen te geloven

  Talm ik geloven dat je louter hebt gekaatst

  wat door ons effectloos eerder opgeslagen

   

  Wakkerwaans leven

  in omgekeerde weerschijn weliswaar

  upsidedown en viceversa weliswaar

  Op accidenteel doek de reflectie weliswaar

   

  Toch herken ik in dit nachtelijk braken

  In ogen, oren, monden de buren

  En als ik door mijn haren heel goed kijk

  zie ik op hun achterwand mijn eigenlijk

 • 4
  5899

  Me bedoen

  1e ronde

  Me bedoen                     (aan Willem Jan Otten)

   

  Met een deurknop in de hand

  spits ik de oren.

   

  Fluit daar een wulp einde wedstrijd

  Veeg ze dan wat leeft,

  en ook wat niet leeft,

  van tafel, van huis,

  van stad en van land.

   

  Met de deurknop nog in de hand

  verdoe ik jaren.

  Stroom ik Gods water

  over Gods akker.

   

  En terwijl de ruimte uitdijt,

  sta ik in het oog

  van de storm. Met de deurknop,

   

  binnen noch buiten.

  Van welke deur.

  En van welk huis.

  Van Willem wie?

 • 5
  5906

  Morgenroodmantra

  1e ronde

  Morgenroodmantra

   

  Met o beginnen, de rug recht

  Staan, met een glimgelachen mond

  Vol lange tanden en tongue-tied, stil

   

  Met o beginnen, de kin wijst zacht naar binnen,

  Ontspannen, open en rond op o gericht

  Tot de ziel ofzo ex nihilo wordt opgelicht

   

  Met o beginnen, zonder uitersten

  Naar alpha neigen, mee geven maar stand houden

  De medeklinkers die komen laat je gaan

   

  Met o- beginnen, tot plots

  tenslotte -mega juichend en onverdroten

  alle klinkers raken kortgesloten

 • 6
  10943

  Muze

  1e ronde

  Muze

   

  Op het toppunt van schijnen

  scheen het een spontaan zelfontbranden,

  als ontplofte het. En het liet geen sporen na,

  bestond, hoe fraai het ook was, niet meer.

   

  Er restte een wildgat, zonder rafelranden

  om aan op te trekken. Gapend open met niks er in,

  geen enkel houvast voor een reconstructie.

  Zonder letters überhaupt geen zin.

   

  Die lege diepte bewaart het ene trouw.

  Ik noem het ene: Het (van vrouw reductie)

  En zodra ik het meer tracht in te dammen

  zal ook Het (of vrouw) in geest ontvlammen!

 • 7
  5905

  Reset

  1e ronde

  Reset

   

  Aan de rand van het verstand

  hoorde ik over het juk van het geluk

  Bloot sla dood! dapperde ik van m’n stuk

  weerstand voelend bij de naderende overkant

   

  Aan de overkant schittert het spiegelland

  Waar gelijke mensen mensenwensen wensen

  Waar zonder smart ’t noodlot wordt getart

  Waar kijken, kijken-lijken, dromen wordt

   

  Waar schaduw bekort geen vlekken laat

  En meneer Rorschach het duidbare onduidt

  Met handen in het haar een keerpunt zoekt

  Daarmee ’t wezen raakt tussen schijnen en blijken

   

  Zonder retour kan de chauffeur de bus niet keren

  Kan hij enkel nog ter remise navigeren

  Daar draaien, de tegenvoeters negeren om weerom

  Op beide benen terug het wankelen te balanceren

 • 8
  5904

  Vooruit

  1e ronde

  Vooruit

   

  Vol vertrouwen ging ik meters

  in de horizontale - tegenover tijd in de verticale as:

  een gave boog in wording, krommend,

  westwaarts op de einder af.

   

  Achter wachtende gordijnen ligt het doel nog in een schemer.

  Juist nam ik mij eeuwig ochtend voor

  en verknoopte ik lange schaduwen tot perspectief

  -             

  Toen ongewoon, de zon zich vierkant tegen me keerde.

  En aan haar achterzijde verscheen

  roodgloeiend mijn naam.

   

  Hoe kon ik in mijn onschuld,

  hoe kon ik het niet weten weten,

  als ik van weten al niet wist?

  Het laatst opgemaakte diagram tekent

  met dito bed de logische bestemming..

 • 9
  5903

  Zo'n dag

  1e ronde

  Zo’n dag

   

  Zo’n dag die nagelbraamt aan je week en als het toch moet

  zich louter diagonaal door de deur naar buiten wringen doet

   

  Zo’n dag die je liever schrapt en overslaat

  omdat het licht je om te beginnen al tegenstaat

   

  Zo’n dag die scheurt en zich niet meer plakken laat

  Verstruikelt, verbreekt, verregent, verzakt of kapseist

   

  En waarop alles wat je ook hoe te eten maakt niet smaakt

  Je wegdrinkt wat paste en vervolgens vanzelf ongepast raakt

   

  Zo’n dag waarop, als je al bewoorden kan, je onverstaanbaar blijft

  Waarop werkwoorden als staan en gaan ook onvervoegbaar schijnen

   

  Zo’n dag waarop je het noodlot kunt verwachten

  En dat ’t je niet deert, zo’n dag!

  Een dag om nooit meer te vergeten…

 • 10
  5900

  Zondagmorgen

  1e ronde

  Zondagmorgen

   

  Bij oma een hoog achter

  tjilpen duizend mussen

  luchtgaten in beton balkon.

   

  Binnen ritselen sigarenbandjes

  op het pluche tafelkleed, blijven

  kleven aan zoete vingers.

   

  In de tuinkamer, met de

  ruisende populieren op het hoge behang,

  tovert oom mijn portret uit inkt

   

  Ondertussen, achter vertrouwde kuiten,

  vormen dinky-toys een verveloze file.

  En beveelt mijn verveelde broer

  de plastic soldaatjes met pinda’s

  gaten in de rij te schieten..

   

  Benen wisselen, een over de ander.

  De lucht wordt zwaarder, het lachen harder.

  Soms valt er

  (vertraagd als in zo’n moderne oorlogsfilm)

                                                                                   as

  naast de asbak

   

  Grootmoeder, moeder,

  grootvader, vader, mijn oom,

  mijn broertje en ik.

  En de mussen buiten:

  Ze zaaien niet, ze oogsten niet

  en vullen geen voorraadschuren.

  Vandaag niet.

   

   

   

2013
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  7184

  ( I.M. Rienk )

  1e ronde

  Dof kleurt je lijk, madelievengeel.

  Toegewijd zijn de weidebloempjes

  door je man tussen je dode knoken gestoken,

  verleppen er, ontberen er water.

   

  Het draagt je bril parmantig,

  streng bijna. Onnodig.

  Achter deze  losgeslagen brug naar leven,

  waarin, zo laat nog,

  gepoetste paarden grazen,

  is de zee oeverloos,

  de diepte mateloos.

 • 2
  7182

  Er waaien al uren meeuwen van zee

  Top 1000

   

  Er waaien al uren meeuwen van zee,

  er waaien al dagen meeuwen van zee.

  Eigenlijk waaien er al weken meeuwen van zee.

   

  En volgens de verwachtingen

  kan dat nog uren, dagen, weken aanhouden,

  zullen er nog vele meeuwen van zee waaien.

   

  Nu ik er bij stilsta, herinner ik me

  dat dit in wezen al mijn jaren al aan de gang is.

  Dus waaien er al mijn jaren al meeuwen van zee

   

  Zeer vermoedelijk is het altijd al zo geweest,

  eeuwen, en vermoedelijk zal het altijd zo blijven.

  Zullen er eeuwig meeuwen van zee blijven waaien..

 • 3
  7171

  Het ding

  1e ronde

  Het geheugen is groot als een bos. Je kunt er gemakkelijk in verdwalen

  (je ziet ook de wirwarrige wortels niet)

   

  Elk nu is zojuist weer voorbij. Onachtzaam is dat verweesd moment

  voor dood in het hoofd achtergelaten.

   

  Voor de tienduizendste keer wrijf je haar rulle aarde in je tabula rasa.

  en kleurt je heimwee roder.

   

  Voor de tienduizendste keer, vermoeid als de zee,

  pak je de zin weer op en woekert het verlangen verder.

   

  Voor de tienduizendste keer herschik je de oerpoep. Een kustlijn wellicht.

  Schep je je beelden..

   

  ..om het contact, waar mogelijk, met de werkelijkheid te herstellen.

  Voor de tienduizendste keer..

   

  ..de kinderlijke wonder:

  Het getij, wolken, de sneeuw met haar tienduizend namen.

   

  Met tienduizend woorden arrangeer je dat wat geluk moet heten,

  je niet begrijpt maar bij machte bent, en

   

  bovendien veel te groot is voor jou alleen.

  ..en nog, lieve lotgenoot,

   

  nog blijf je arrangeren, tot bloedens toe. Met grovere middelen,

  zeven, met desnoods grovere mazen.

   

  Uiteindelijk hervind je dat nu later. Veel later pas,

  na het noemen van de data, van de respectabele daden, dierbare naasten.

   

  Van mij, hoop ik. Ver na: ‘de herinnering blijft’, blijft

  het ding, als cliché, hortend steken in de laatste regel.

   

 • 4
  7195

  I.M. ( Ardea Cinerea )

  1e ronde

  Tegen het harde pragmatisme

  van de platte realiteit

  sloeg je je prehistorische baleinen stuk.

   

  Na als verfomfaaide

  en afgedankte paraplu

  ter aarde besteld te zijn,

  zal ik me je herinneren.

   

  Als onzeker zwabberend zwaargewicht,

  weerbarstig koerszoekend tegen wind

  en kleingeestigheid.

  Je geduldig wachten

  aan een langzaam sluitend wak.

  Je kort, maar vertrouwd commentaar.

  Waar ik hartgrondig mee mocht instemmen!

   

  Je oerschreeuw zal versterven

  en niet meer te reconstrueren zijn.

   

  Uiteindelijk zal je ondergronds

  vleesloos, maar vederlicht wegzweven

  op ondoorzichtig

  grondwaterpeilbeheer.

   

  Mijn mededogen,

  en het laatste geheim,

  nam je mee in je graf.

  Waarop dit armzalig kunstbosje,

  ongepast, weerloos tegen tijd,

  als een veel te mondain monument,

  je stijf gedenkt,

  maar niet eert.

 • 5
  7187

  Madeleines' vogels

  Top 1000

  Mijn bloembestoven nichtje,

  7, tekende een pauw

  met ultramarijn bijna hemelsblauw.

  (Nadat  juf met het dode voorbeeld

  het nieuwe active-bord verluchtte)

   

  Een eigenwijs, zoals mijn nichtje,

  beest is het.

  Happy met z’n extravagantie,

  dramatiek op één been,

  kekke heupstand, vervolgens

  z’n ijdelheid paraderend tot,

  einde catwalk-het seizoen,

  de rui genadeloos in zal treden.

   

  Terwijl ik me afvraag waarom

  in de kantlijn van de tekening ook een uil figureert,

  en hoe ik L.Rotgans’ Narcissus regels:

  “Gij vindt niet dat gij zoekt, gij zoekt niet dat gij vindt,

    Maar gaat, gemarteld door uw eigen schim verloren”

  kan spiegelen

   

  En intussen de ovengegaarde cakejes

  op tafel geurend de kamer vullen,

  vatten de pronkveren op haar tekening,

  plotseling, stuk

  voor stuk, vlam.

  En hoor ik ver weg de groteske schreeuw

  van pauw, eindelijk, precies

  bij zijn verschijning passen.

 • 6
  7178

  Talenten

  1e ronde

   

  Er zit een heel klein meisje

  in me,

  ze vindt het klein.

  Wil ze schilderen, toe,

  weet maar niet hoe. Wat doet

   

  die baardige man daar,  

  rauwdouwer, met die onhandige

  woeste gebaren ’t meisje verdrinkt

  en begint.

  N.B. Begint

   

  Er zit een keurige meneer

  in me. Te overwegen. Te o-ver-weg-en!

  ’t Zijne, ’t hare te redden of

  de bron te kanaliseren, de viezerik..

  een politicus zeker.

   

  Er zit een moeder

  in me, die het allemaal goed vindt.

  Met gesteven schort de mond gesnoerd

  nemen haar zachte ogen me

  gerust bij de hand.

   

  Er is oneindig veel papier, voor jaren

  (nog bomen), soorten, maten… Er zijn

  evenzoveel middelen in me.

   

  Van diep onder wiens taaie huid,

  en op wiens teken vloeit wiens inkt

  en waarom

  tenslotte toeterend de delta uit..

2012
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2212

  Dan

  1e ronde
  Eenmaal in de hemel
  krijg je alles,
  verloren gewaand,
  gewoon weer terug.

   Let wel:  alles!
  Je oranje lederen bal,
  zwaar van dauw,
  inclusief winkelhaak,
  met de verwarrende geur van nieuw

    Alles dus:  fietsen, teksten,
  schetsen voor een betere wereld (‘not!’)
  verloren liefdes,
  ja, allemaal..

  vrienden te vroeg gestorven,
  momenten van tevredenheid geschakeld
  aan momenten van geluk
    een orgasmus continuüm

    En ouders!
  Maar die muziek die ooit zo mooi paste
  en luchten met vliegtuigstrepen,
  de ongewisse bestemmingen,
  zullen er missen.
  Zoals ook Zebralin
  En, natuurlijk, hoop
 • 2
  2213

  Geluidloos schuif ik bij

  1e ronde
  De winter draait zich
  in haar winterslaap
  nog eens om
  De ontsnapte dode lucht
  herinnert nauwelijks nog
  aan een liefdevolle belofte
  (de dekens zorgvuldig toe)

    De onrustige apneu naast me
  komt weer op gang
  Een onzeker geleid vervoermiddel
  van gebroken vergezichten
  (op met houten wielen rammelende fiets
  langs een rotsig ravijn)

    Voor zijn beurt
  opent plots een kieviet
  steels de ruimte
  Herschikt voorzichtig het uitspansel
  De weg is gewezen nu,
  er is nieuw licht aanstaande
  (countdown from now)

    Mijn siddering
  doet haat adem stokken
  Slaapdronken hapt ze verschrikt:
  “waar ben ik…?”
  En ik zal haar gerust kussen:
  (“…het is nog lang geen tijd”)
 • 3
  2214

  Heavenly creatures

  1e ronde
  Diepte onzeker, grens ongewis
  Tussen watergat en volle maan
   oefenen scholeksters
  in strakke formaties vluchten en landen
    Repeteren met militaire precisie
  vastgelegde afspraken
  over heden, toekomst en familie

    In het zomerwater,
  brak van uren,
  klinkt frivool het lompe plonzen
   der durfal geliefden
  Het oppervlak rimpelt het uitspansel
  van blotebillenpret

    Geen zuchtje riet,
  maarr!
  de goden slapen niet,
  ze sluimeren
  Ze tekenen met muggen dansen
  En met voorntjes,
  ..of wát?
  Met stekelbaarsjes,
  .. of wát?

  Tikken ze  met een natte vinger,
  achteloos de eeuwigheid
     En tillen blind
   het Al over het nauwe moment.
 • 4
  6007

  I.M. (Ardea Cinerea)

  1e ronde
  Tegen het pragmatisme
  van de harde realiteit
  sloeg je je prehistorische baleinen stuk.

    Na als verfomfaaide en afgedankte
  paraplu ter aarde besteld te zijn.
  Zal ik me je herinneren.

    Als onzeker zwabberend zwaargewicht
  weerbarstig koerszoekend tegen wind
  en kleingeestigheid. Je geduldig wachten
  aan een sluitend wak.

    Je kort, maar vertrouwd commentaar.
  Waar ik hartgrondig mee mocht instemmen!

    Je oerschreeuw zal versterven
  en niet meer te reconstrueren zijn.

    Ondergronds zal je vleesloos
  maar vederlicht wegzweven
  op ondoorzichtig  grondwaterpeilbeheer.

    Mijn mededogen
  en het laatste geheim
    kreeg je mee in je graf.
  Waarop dit armzalig kunstbosje,
  ongepast,
  als een veel te mondain monument,
  je stijf gedenkt,
  maar niet eert.
 • 5
  2208

  Nota Bene

  1e ronde
  Wanneer je alles
   (maar dan ook alles)
   en niets smerig vindt:
   Lust
   De losgezongen begeerte
   als hongerig reiken naar haar
   hemelse spelonken
     je overvalt

     Sta er dan!

     -als een willekeurig
   verdwaalde wilde krokus,
   die tussen vermoeid groenig
   gras zich ongepast vurig
   zijn plek beseft-

     eenzelvig trots!

     En weet je
   bijzonder kortstondig
   (je eindigheid indachtig)
   Alvorens gezamenlijk liederlijke uitvreten,
   zomers, in overdadige weelde losbarst,
   je reeds gezien, gedaan
   en verrot zal zijn

     In de regentijd, eeuwigheden later,
   zullen resten herinneringen
     worden nageblust,
   ( l’ Amor de loin)(wie zij was, en hoe)
   afsterven, vergeten
   en wegspoelen.

     Tot even verderop
   na een diepe afgemeten aardse rust
   de zon schraal, opnieuw
   maar gestaag en weer
   een kiem verrast
 • 6
  2210

  Verschijnsel

  1e ronde
  Niets menselijks vreemd
  plofte God met een zucht
  in zijn favo-eiken-diepzitter

   Ondeugden verstopten er een lichtzak
  Zodat met een knal
  de ganse horizon zich openbaarde

    ‘God poept licht’
  deed spoedig het verhaal,
  door de schertsenmakers, de ronde

    Moe van al het eerder pogen,
  de plaaggeesten zat,
   van vermeende obstipatie verlost,
   opgelucht
  zag Hij dat het goed was

    En gunt ons nu als dank
  voor opgebracht geduld
  een gloedvolle nabrander