Biografie van F.A.Brocatus

Nog geen profiel opgegeven.
2021
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5942

  De onzichtbare wereld

  Top 1000

  Met stenen in hun zakken komen ze
  onze kamers binnen. Hun voetstappen 
  klinken zwaar op de houten vloeren.

  Ongevraagd gaan ze zitten op onze stoelen.

  We kijken naar buiten en zien hoe wolken
  rotsblokken worden. Als ze de stenen uit hun zakken halen
  en op tafel leggen begrijpen we dat we omsingeld zijn.
 • 2
  4485

  Geliefden met omgekeerde hoofddoeken

  1e ronde
  De grenzen aan hun omgekeerde hoofddoeken
  zijn de dubbele knopen gelegd aan de achterzijde
  van hun naar elkaar toegewende hoofden.

  De kleuren van hun ogen zijn slechts te vermoeden.

  Hun handen zijn op hun ruggen geboeid, alleen
  de streling van een vleugel kan de knopen losmaken.
  Het is wachten op engelen vermomd als vogels.
2020
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  3967

  De weg terug

  1e ronde

  De weg terug
   
  Nacht en hij schuift met regen onder autobanden
  over een uitvalsweg. Hij heeft weer afscheid genomen,
  de tas met wasgoed moet nog een nacht wachten
  op water en zeep. Er is muziek in de cocon cabine,
   
  de lichten zijn geel, groen, oranje en rood. Hij doet twee
  knoopjes van zijn hemd los en ruikt hoe zij haar sporen
  op hem achterliet. In de verte ligt een dorp met een naam
  als een voorspelbaar einde. Haar stem in de voicemail
   
  en hij luistert. Een aftandse vrachtwagen uit Letland wordt
  ingehaald door een Lamborghini met Italiaanse nummerplaat.
  Vanuit een Bulgaarse bestelbus kijkt een Romavrouw hem
  unheimlich aan. Hij toetst voor de vierde keer herbeluisteren.
   
   
 • 2
  3966

  Die dag waarop hij de paarden vergeten was

  1e ronde

  Die dag waarop hij de paarden vergeten was
   
  Er was die dag waarop hij de paarden vergeten
  was, hoeven ketsten aan de binnenkant van zijn
  schedel, hij hield zijn ogen in tranen gesloten,
  in zijn oksels werden alle geluiden gedempt
   
  door fluwelen neuzen. Er was die dag dat hij
  takken als geweien over water droeg, het was
  dompig en zompig in het bos, uit de klamme mist
  doken onherkenbare asgrijze vogels op.
   
  Hij kleurde zijn bloed met wijn, verwondde
  zich aan scherven van witglazen flessen zonder
  boodschappen, er was iemand die een verband
   
  rond zijn hand knoopte, er was een stem die diep
  uit hem leek te komen en in een tedertraag gebaar
  op zijn schouder een vrucht van louter lippen legde.
   
 • 3
  3965

  Er zijn geen slagbomen

  1e ronde

  Er zijn geen slagbomen
   
  Wat overblijft is stilte van de huid geschraapt
  met de botte kant van een tafelmes. Eerdere
  dagen vertoonden hagelinslagen van aftandse
  jachtgeweren. Hij verspeelde dikwijls zijn slaap,
   
  werd ouder en logger, van leem en gebarsten.
  Er zijn geen slagbomen om dit verder sterven
  tegen te houden. Wanneer wijzers als kraaien-
  snavels tegen het dubbelglas tikken verdwijnt
   
  hij in herinneringen aan langgerekte bochten die hij
  met wild bonkend hart tegen hoge snelheid nam.
   
   
   
 • 4
  3968

  Het kroontje van Luna-Maria (5 jaar)

  1e ronde

  Het kroontje van Luna – Maria ( 5 jaar)
   
  Ze heeft haar kroontje van karton en zilverpapier
  afgezet, fluistert in zijn oor of ze mag knippen.
  Een beetje verbaasd geeft hij haar een kleine schaar
  die wonderwel past voor haar vlugge vingertjes.
   
  Ze vraagt hem waarom hij blijft kijken en werpt
  een indringende blik op hem. Hij zegt niet dat hij
  geen bloed wil zien maar antwoordt dat hij
  nieuwsgierig is naar wat ze gaat doen.
   
  Eerst volgt een frons tussen haar wenkbrauwen
  en dan lispelt ze, nauwelijks hoorbaar, dat er iets
  ergs aan de hand is met kronen: je kunt ziek worden
   
  en erger nog: doodgaan, daarom knip ik deze kroon kapot
  en straks, na jouw verhaal voor het slapengaan, gooi ik alle
  stukjes naar omhoog. Dat worden dan reddende sterren.
   
   
 • 5
  3969

  Het rode rendier

  1e ronde

  Het rode rendier
   
  In de maand waarin ze hem
  een rood rendier gaf sneeuwde
  het niet, het miezerde en soms
   
  klutste de zon.
  Hij legde een breekbare glitterbal
  tussen de takken van het gewei
   
  en plots beseften ze dat
  hun wereld met slechts een kleine
  hoofdknik kon veranderen.
2019
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  815

  Danseres

  Top 1000
  nee, ik wil geen beslag op haar leggen,
  geen uur of tijd afbakenen waarop ik
  haar spreek of tekens naar haar stuur

  maar het is, sinds ik haar stem hoorde,
  alsof mijn stem op de schaal van haar
  stem komt te liggen: een stemstilleven

  de spagaat die ze maakt duwt onze woorden
  uit elkaar en ik zou willen dat onze taal
  een onderkomen vindt in beweging, in dans

  nee, ik wil geen ijzer rond haar smelten
  in de kom van haar heupen leg ik handen
  ik spreek zoals vingers op haar borstbeen.
 • 2
  816

  De hynders fan Marrum

  1e ronde
  Yn de nachten it sâlt de wyn
  de see en dreamen fan stiennen
  yn'e skonken. It gers yn'e fierte

  noch net befretten. Hoe't fjouwer amazones
  yn Marrum harren hynders de leien oanlizze
  en sealje. Yn harren eagen de eangst

  fan'e wetterhynders, harren hakken
  dy't efkes de spoaren prykje litte. Skulpsân
  ûnder de folgjende hoeven. Sjoch se tellen

  skonk nei skonk, de hollen wrinzgjend
  skodzjend op'e grins tusken wetter
  en opnij te beweidzjen lân.
 • 3
  817

  Kamer met uitzicht

  Top 1000
  Stadstorens spelen haasje over, schoorstenen
  lijken te bewegen, kale boomkruinen duwen wind
  weg. Vannacht liep een blond meisje in een rode
  jurk en witte lakschoentjes door de gangen.

  Je kon niet zien hoe laat het was want ze hadden
  de klok weggehaald. Nee, het huis is niet afgebroken.
  Het is verkocht aan een electricien. Groen licht streept
  onder de deur. De vrouwen hebben exotische namen:

  Bonita heeft een paardenstaart en Thirza korenbloem-
  blauwe ogen. De vingers van Bonita bewegen snel
  over de toetsen van een druppelteller. Ondertussen
  vouwt Thirza in enkele handige slagen het dekbed

  tot onder de kin. Voorlopig tot daar, nog niet verder.
 • 4
  818

  Landschap

  1e ronde
  Je hebt een rode naam en het ontcijferen van
  wegwijzers op ooghoogte is je toevertrouwd.

  Het landschap waardoor je reist is
  metaalkleurig. Roestig als je pauzeert.

  De horizon richt zich op. Je hoort het geluid
  van een mes dat wolken losmaakt van bomen.

  Jouw bloedbanen raken in de knoop als
  een blikken stem zegt: bestemming bereikt.
2018
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5178

  Ik heb je lief

  1e ronde
  IK HEB JE LIEF

  Want ik heb vaak deuren achter je gesloten
  om je in vele kamers te bewaren. Het huis
  heeft je verzameld: overal kom ik je tegen.

  Ik heb je lief en kan het niet, nooit helpen
  dat ik haper. Ik leg de juiste woorden op de
  verkeerde plaatsen en omgekeerd. En toch

  weet ik dat je mijn sporen leest en rond
  jouw kern van stilte het gaas van trage dagen
  over mijn doorwaakte nachten spant.
 • 2
  5181

  Soms vallen er engelen

  1e ronde
  SOMS VALLEN ER ENGELEN


  Er is noodweer en wij willen vrede. Landschappen
  en woongebieden liggen als achtergelaten, schepen
  bijten zich vertwijfeld vast in woelig water, lucht
  en horizon vormen een gehechte, gelittekende mond.

  Waar wij vallen proberen wij elkaar op te rapen.
  Wij zijn onhandig, uitgebeend. Wij strekken ons
  uit als grijpklaar, lillend vlees op de mesrand
  van een dwingende en steeds luider tikkende tijd.

  Wij kennen vele cycli van bloeden in aarde,
  van ademen onder water. Wij valschermen,
  tasten, haken met onze vingers in elkaar.

  Soms openen schaduwen zich en vallen er engelen
  uit een wolkenvolle hemel. En niet wetend wat te doen
  knippen wij hun vleugels of binden ze samen.
2017
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  6698

  Bij een zwart-wit foto

  1e ronde

  Nee, je stuurt me geen foto
  van de kleine driehoek waarin
  ik je meermaals heb gedicht.

  Je kijkt me aan zwart-wit 
  en in een lange luchtige jurk.
  Ik adem dieper en blaas uit

  maar het is tevergeefs je blijft
  roerloos en mijn ogen schuiven,
  bedekken alleen jouw gezicht.
 • 2
  6701

  Een kleine geschiedenis

  1e ronde

  Je kent de pijlrechte weg langs de zee
  en je matigt snelheid. Je haalt het water
  niet in, tornt de naden niet los.

  De maan is een gemorste melkvlek,
  een blind oog dat ingepakt wordt
  door voortjagende wolken.

  Je zwijgt en daalt op blote voeten af
  in je geschiedenis. Je kijkt niet waar je loopt
  want daar is het te laat voor. Je geheugen

  ligt in de mal van dit voor jou uitgesneden
  landschap. Boomkruinen zeven licht en donker,
  takken plooien zich tot het stuur in je handen.
 • 3
  3794

  Spergebied

  1e ronde

  Wij hoopten op regen en stonden als lege flessen in onze morsige achtertuinen
  waar iemand weer vergeten was de schoppen en de harken in de houten 
  tuinschuurtjes te zetten. Het tijdstip van rozen plukken en noten rapen was nog
  meerdere buien van ons verwijderd. Wij vielen uit onze jurken en onze hemden.

  In welke talen droomde je? Ik kende je voorkeuren, roder kon je ze niet maken.
  Je lippen lispelden vervoegingen in de taal van Voltaire, je ogen strooiden kwistig
  met naamwoorden in de taal van Dante. Je was ongrijpbaar en ik probeerde mijn
  handen uit in mijn moedertaal van klei. Hoe zou ik je ooit kunnen boetseren?

  Er waren dieren die alleen 's nachts bewogen. Ik vulde je holtes met eekhoorns
  en bevruchte eieren. In folie verpakte ik de liniaal waarmee ik eerder de afstand
  van licht tot donker mat. In het ronken van je keel verstopte ik de schilden van
  nachtkevers, de vleugels van vleermuizen. Ik bewaakte je met houten kraaien.

  Wij waren ongehoorzaam en verborgen ons in holle bomen. Wij droogden 
  mossen en sliepen tussen hangende takken. De regen kwam eerst stotterend,
  daarna geselend. Wij droegen klokken op onze ruggen en koperen kelken, wij
  dronken en kleefden als schorsen. Onhoudbaar beminden wij in het spergebied.
 • 4
  3790

  Vrouw in kimono

  1e ronde
  Haar kamers herbergen een instrumentarium
  voor haar kleinkinderen. Sinds kort heeft ze
  ook twee katten. In het woonkameraquarium
  schuiven vijf goudvissen over de bodem.

  Een asbak staat buiten op de kooi waarin drie
  tamme konijnen zich ontfermen over groentenafval.
  De meeste van haar dagen verlopen in een
  verkleurde kimono. Op het scherm van de computer

  in de slaapkamer opent zij een wereld. Zij is alleen.
 • 5
  2525

  Wij.Vele nachten

  Top 1000
  Wij zijn elkaars lichaam
  en ruilen ons: dan jij het glas,
  ik het raam.

  Kierend licht is een roerstok
  die onze ogen beroert en schaduwen
  oplost in de verduisteringsgordijnen.

  Wij omspannen elkaar, schuiven
  het kapseizend donker op en wrijven
  sterren tussen onze vingertoppen.

2016
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  1714

  De klank van kale kamers

  1e ronde
  staat mij niet toe alle kleuren te herscheppen.
  In het strompellicht van de kortere dagen buig
  ik het hoofd en stuur mijn handen weg. Ik weet
  dat ik niet meer genees als zij dichter komt.

  Aan een lege tafel zoekt zij mijn handen terwijl
  wij ons verliezen in een haperende gebarentaal.
  Zij zegt dat zij steen drinkt uit mijn gestolde keel.
  Mijn ogen wachten in een leeggegrazen weiland.

  Tot aan, en niet voorbij, onze bloedgrenzen plooien
  wij onze veelkleurige herinneringen, verzetten wij
  ons tegen het verbranden aan kwetsende antwoorden.

  Wij bergen onze schaduwen in het strompellicht,
  blinddoeken de avond, waken aan weerszijden
  van spiegels en weten niet wie wie kan zien.
 • 2
  8626

  De man met de schaar

  Top 1000

  Ik zat bij het laatste bed
  van mijn vader. Zijn stem
  was nog sterk, zijn woorden
  hielden de wolken tegen.

  Het was middag. Ik werd
  weer zijn eerstgeboren zoon.
  Mijn vader knoopte het touwtje
  van de kobaltblauwe ballon,

  die ik gekregen had, rond mijn
  mollige pols. Het was middag.
  Om tien uur 's avonds zou
  de man met de schaar komen.
 • 3
  8637

  Je opent niet

  Top 1000

  Je wacht op haar lippen wegens een
  seinstoring rijden er geen treinen
  er zijn autobussen ingelegd ergens
  stift zij haar lippen ondergoedroze.

  Zij vraagt zich af en bestelt dan toch
  een glas rode Italiaanse wijn je bent
  onderweg in een ingelegde lijnbus en op
  de achterbank zoenen twee 13-jarigen.

  Ze telt haar vingers en slaat haar
  blote benen over elkaar ze zijn zacht
  ze heeft zich opgewonden voorbereid.

  Je draagt je vingers in je hand de kleuren
  van haar ogen komen dichterbij en je opent
  je opent maar niet met lang bewaarde woorden.
 • 4
  8632

  Misschien

  1e ronde

  misschien was het een voorwerp
  dat hij onbewust verlegd had
  en werden zijn handen toen

  voetstappen die zijn zwijgen

  ondertitelden misschien hielden
  zijn woorden het gordijn vast
  toen hij het raam sloot
 • 5
  1715

  Nee, vandaag niet

  1e ronde
  de 
  zwaluwen
  worden zwaar

  ze 
  kleven op het
  licht
 • 6
  1713

  S. heeft k.

  1e ronde
  Ik wens haar een seizoen waarin
  ze geneest. Dat haar tong niet verdrinkt
  in het brakke water van verlies.

  Ik wens haar een seizoen waarin ze geneest.
  Een seizoen waarin het mes dat op haar borst
  staat een lepel, een handpalm wordt.
2015
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  3833

  Wij moeten niet zeggen

  1e ronde

  dat wij geen brieven meer schrijven. Wij kunnen niet

  blijven treuren bij het water en onze zinnen die in zee

  verdwenen. Hoeveel antwoorden hebben wij ons al

  gegeven? Onze handen hebben een feilloos geheugen.

  Hoe vaak hebben onze spieren zich gespannen en 

  werden wij vloeibaar en onbegrensd? Jij kunt het zeggen

  want jij bent de boekhouder van onze liefde, ik ben

  slechts de hovenier die landschappen uit elkaar haalt.

  Wij weten dat de aarde nooit meer zal genezen

  en dat alleen onze lichamen onze namen kunnen

  uitspreken. Altijd zullen wij naar het water terugkeren

  om onze woorden de golven in te sturen. Daar aan zee,

  waar de bomen ophouden, zwijgen wij en zien hoe

  meeuwen duikvluchten. Hun vleugels zijn onze handen.

 • 2
  3831

  Wij staan niet stil

  1e ronde

  omdat wij geen bomen zijn die groeien

  tot aan de zee. Tussen het klimmen van rook

  en het neerdwarrelen van as oefenen wij

  om blad te zijn en oor voor vleugeldieren.

  Soms begrijpen wij wat droefheid is

  en worden wij landschap met ontbrekende 

  sterren. Ver van het vloeien van vlammen

  schuwen wij vluchtende schaduwen.

  Wij zijn een hoek, een holte in een verzwegen

  vlakte. Wij weigeren het stilzwijgen

  achter de deuren van onze archieven.

  De trappen die wij beklimmen zijn uitgesleten.

  Tussen de stenen die onze vaders legden weten wij

  het traagzout waarvan verdriet gemaakt wordt.

 • 3
  3832

  Zij draagt de dag

  1e ronde

  een zilveren meeuw aan een dunne ketting

  en de kleur van haar ogen struikelt over gras.

  Een man volgt alle bewegingen in de tuin

  waarin zij haar gebaren verborgen heeft.

  De zon verdampt en duiven vallen uit het licht.

  Er verschijnen gaten in de wolken. De man op de bank

  bij het rozenperk wordt verblind en sluit

  zijn ogen. Vleugels bedekken haar borsten.

  Er wordt een raam gesloten in een huis

  op loopafstand van de tuin. In de leegte

  van het venster worden ogen van glas.

  De woorden tussen de vrouw die haar gebaren

  verborgen heeft en de man die alle bewegingen

  volgt vullen de schaduwen van de bomen.

2014
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  3104

  EXODUS

  1e ronde

  In aantal groeiend dragen zij tweekleurige banieren

  en verscheuren de landkaarten aan de muren.

  Hun nieuwe wereld ligt op de bodem van de schreeuw

  van wie zij tegenkomen, zij havenen de hemel 

  daarboven, hakken wolken tot bloedende regen.

  Uit aarde trekken zij de rook van in puin geschoten steden,

  de adembenemende mist uit gebrandschatte dorpen.

  Tralies voor de zon kunnen niet meer smelten, wegwijzers

  verbuigen rivieren vullen zich met kadavers. Wrakken

  en kapotgeslagen huisraad verbergen vluchtelingen.

  Zij luisteren naar stemmen, naar vuren in de vlakten,

  met de handen op de rug beschermen zij hun hoofden.

 • 2
  3108

  GEDICHT VOOR WIE NIET MEER THUISKOMT

  Top 1000

  Er zijn ogen die zij bedekken

  met hun jassen. Hun voeten

  kiezen altijd dezelfde hoeken.

  Zij leunen tegen binnendeuren,

  woonkamers openen zich en zij

  tellen geuren van aanwezigheid.

  Er zijn muren die pas op de plaats maken.

  Meubelen die verstommen. In glaskokers

  hangen lichtlongen van gebroken wit.

  Zij zien hoe getallen digitaal

  verspringen en zij ontsluiten hun

  handen, laten stemmen los.

 • 3
  3105

  ZANDLOPERS

  1e ronde

  Elke avond klimt een anders uitgeknipte maan,

  heilig is het slaaplicht in de bomen, op stille takken waakzame

  nachtvogels, het schrijvend ademen van mens en dier.

  Het zijn jagers die behoedzaam roeiriemen

  tussen de roerloze sparren dragen,

  oogsten maken zich klaar, zij wachten op machines

  die stom tussen tochtige muren in schuren staan.

  Elke nacht kleeft een anders uitgeknipte maan,

  bomen zijn gewijd en huizen gesloten. Zandlopers tussen

  muren en ramen kantelen, breken nieuwe dagen aan.

2013
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5284

  En als ik de tafel verplaats

  1e ronde

  En als ik de tafel verplaats

  En als ik de tafel verplaats zul jij me dan volgen

  met de stoelen? Zullen we daar dan beiden staan

  in de wetenschap dat al wie daar ooit op stoelen

  aan de tafel zat niet meer of ergens anders ademt?

  Het hout dat mijn handen aanraakt is het hout

  dat jij wegdraagt. Op een avond zullen we daar

  tegenover elkaar aan een maaltijd zitten, onze

  stemmen als bestek naast onze borden gelegd.

  Jouw herinneringen zullen mijn lichaam van toen

  verkennen, mijn handen, weet ik, zijn je meer

  dan dierbaar. Je zegt dat ze vertragen, verstillen.

  Je gelooft heilig dat ze veel kunnen gladstrijken.

  We hebben de tafel en de stoelen verplaatst en zijn

  naast elkaar aan het raam gaan staan. Je hand raakt

  het gordijn, achter ons op tafel ligt ons gebruikt

  bestek op borden, ik hoor mijn handen rimpelen.

 • 2
  5286

  Landschappen

  Top 100

  Landschappen

   

  Wij luisterden naar boodschappen gekrast

  in gescheurde muren, wij huiverden

  onder een grijze, geperforeerde hemel.

   

  Er waren landschappen die wij vermaalden,

  zwerfhonden likten stof van puinhopen.

   

  Er waren dagen die messen legden in lades,

  doden schoven de nachten dicht.

   

  Wij markeerden de wegen van onze aftocht

  met bomen waarachter wij bevend hurkten,

  ons bloed kleurde de schors en we huilden

   

  met wat later syrische tranen genoemd werden.

2012
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  6098

  DICHT HAAR

  1e ronde
  Schrijf een gedicht, giet letters uit
  door grootouders gespaard goud.
  Stel woorden in slagorde op

  als verkleurende terracottabeelden
  in de delta van een brede rivier.
  Zet komma's tussen water en oever,

  leg gedroogde, welriekende kruiden
  tussen de strofen. Kies meer leestekens,
  adem dieper, hou je adem in.

  Breek de dijken, laat het land
  onder water lopen. Schrijf in haar
  belegerde, bestormde aarde. Dicht haar. 
 • 2
  6097

  STILSTAAND BEELD

  1e ronde
  Een man zit in een trein. In plaats van
  zijn mobiele telefoon heeft hij de afstandsbediening
  van de tv meegenomen. Hij hoort de blikkerige beltoon

  van de gsm van het meisje tegenover hem. Weilanden,
  woonwijken, kerken, koterijen flitsen voorbij, zijn duim
  drukt tevergeefs op de toets stilstaand beeld. 
 • 3
  3984

  Wij weten

  Top 1000
  Dat daar de mannen zijn die het staal
  opnieuw harden en aan de trekhaken
  van jeeps nieuwe ploegscharen slaan.

  Terwijl vrouwen wijdbeens zitten en
  tussen opgehaalde bruggen breiwerken
  zeewaarts sturen horen wij verder weer

  het rommelen van oorlogen en kampen.
  Wij weten dat achter de horizon oude
  en nieuwe goden water en ijs mitrailleren,

  wind uit bijeengegraaide bomen hakken,
  met ploegscharen verminken en met priemen
  doorboorde kompasogen aan sterren offeren.