Biografie van Lieve De Vos

Nog geen profiel opgegeven.
2012
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  6634

  het internaat

  Top 100
  het heet hier regen, zegt de man
  de galmgaten van het geheugen
  spuwen kreten, zwart van spreeuwen
  kraaien kauwen, soms een buizerd
  in al zijn tinten grauw, hangend
  onder een zorgendek

  in dichte drommen rennen stuiteren
  blaadjes over het asfalt, zijn ingesleten krijtlijnen
  ze houden stand, bordkartonnen coulissen
  van jonge levens, aangevreten door
  het zuur van tranen, afbladderende
  palen zonder net en bladloze platanen

  binnen krassen jongensvingers heimelijke tekens
  scatologische iconen, terwijl ze ogendwalend
  wachten zoals ik - over spikkels vastgekit
  tot mozaïeken wervelend op de vloer
  steengeworden ongedurigheid en
  verveling walmt uit een klamme lucht

  je bent zo zichtbaar naakt in deze kale kamer
  onder de huiverblik van neonlampen
  waar buizen tikken geeft alleen de slaap
  soelaas. stil, het bed kriept. stop je oren
  voor het zuchten van de kamers, scherm je
  af voor surveillanten door het matte glas

  de nacht wordt koud, de pijpen zwijgen
  nare geesten sluipen in je limbische systeem
  slaan klinknagels in het zachte hout
  terwijl de bel halsstarrig om het uur
  in lege gangen rinkelt