Biografie van Ruud van den Beuken

Nog geen profiel opgegeven.
2012
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  7271

  Drooglegging

  Top 100
  Dit trekt niet naar het midden: alles heeft
  hier speelse namen, koinè. Het begint
  gemakkelijk met je lijzig haar, zo’n lint
  van zwavel en een beulenlach. Jij geeft

  de tweeslag, blinde kop in beeldenstorm;
  ik scherm met rulle taal, bezin me zelden
  op splijtzwam, ruis of vlekken. Wij verstelden
  ons wolkendek, wij lustten vlees noch vorm.

  Windstilte – het verwittigd feit en offer –
  schrijft voor: niet wassen als het bloed toch droogt.
  Mijn ballingschap als vaag gebaar van huid

  en hart; drieledig oog wordt almaar doffer.
  Ik wist: ’t woord zou worden afgehoogd—
  dit haalt het niet; dit sluit niets uit.