Biografie van Akke Brouwer

Akke Brouwergeb. 02-03-1949 te Dokkumwonende te Hantumwerkzaam bij =It Hûs fan de Dichter=
2019
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  38

  *

  1e ronde
  Rouwlied voor de aarde

  De blauwe vogel vliegt zich te pletter
  tegen dorre vlaktes waar de hitte zich
  tooit met resten van rood. Zij schreeuwt
  het uit in verscheurde rafels van leven,
  valt uiteen in scherven van dood.

  Hoor de gevallen echo's uit holtes
  in de voering van haar huid, luister
  naar het oorverdovend verhaal van
  gebroken gezangen, vastgezogen aan
  de wond van uitzichtloos verlangen.

  Duizendvoudig drijft wat overblijft van
  haar schoonheid de haven uit, zet koers
  naar het versteende land van verlatenheid.
  Springtij dreigt in het diepst van haar wezen,
  in golven van onrust is het te lezen, maar

  ziende blind en horende doof sluit men
  de vensters voor het opkomend duister,
  dempt het geluid van haar bijna
  stilstaande zucht, buigt men het water krom,
  schendt men de zuiverheid van haar lucht.

2015
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  925

  Die ene avond

  1e ronde

  Als de kinderen zijn toegedekt,

  het vlees op het vuur te

  sudderen staat, de opbrengst

  van de tuin in potten is gewekt,

  doen de vrouwen deze avond

  vroeg de luiken dicht. Door hun

  handen gaat in 't lauwe licht 

  het gedragen goed in 't rond.

  Sokken met versleten hiel,

  de scheuren in een broek,

  hemden waar een gat in viel,

  de sleetse linnen doek.

  Ze zitten aan de keukentafel,

  tante die de hielen heelt,

  oma tornt een losgeraakte rafel,

  de meid, die heimelijk de hemden streelt.

  Ze knikken wat en kouten zacht,

  stillen hun verlangen en verdriet.

  De boerin heeft lang gewacht

  om te herstellen wat hij achterliet.

 • 2
  929

  Een middeleeuwse nacht

  1e ronde

  In de koelte van het donker komen fluisterend de dromen aan

  als door een kierend hout een kinderlach het sterrenlicht heeft aan gedaan.

  Boven het stilgevallen land trilt het nachtkleed van de maan.

  De geesten van het water ontwaken tussen riet en graan.

  Slaperig dansen roos en winde met het gebladerte van heg en linde.

  In een hoekje van de hemel staat heimelijk de dood op wacht.

  De torenklok zingt middernacht. Op het pad tussen de states

  zijn van de Popta's en de Thiallama's de zonen op de vuist gegaan.

  Hun schreeuwen scheurt de stilte, het vloeken matigt hun verstand.

  Bij het smeulen van de haard zit de moeder onrustig aan de slaapsteerand.

  Plots breekt een doffe dreun het fluisteren van de dromen,

  het onheil is in rasse schreden naderbij gekomen.

  Het vee schrikt op, de hond slaat aan, wild gebries der paarden.

  Geschrokken heft de vrouw het hoofd, ontsteekt de kaars die eerder was gedoofd.

  De maan licht bij maar zonder glans, de nacht is plotseling een dodendans.

  In de schemerige schuur vindt zij haar zoon, geborgen in zijn laatste uur.

 • 3
  4201

  Het geheim van de oud geworden kinderen

  1e ronde

  We lopen door het steegje waar het ongemak nog huist,

  jij een beetje krom en ik die zachtjes de minuten tel.

  Uit de tijd verdwenen beelden zijn we plots en vele jaren jonger

  -moeder achter schorten vol van zweet doordrenkte valsigheden

   vader achter glas en dichtgeslibde hartelijkheid-

  We houden stil en de wacht en ruiken de geheimen,

  zorgvuldig opgesteld naast de wijzers van de klok.

  Ergens ligt nog een teken, een lied, een voorzichtig zijn met oversteken.

  Jij ziet niet meer zo helder, ik ben niet meer zo goed ter been.

  Tussen scheefgegroeide muren zou ik van oude pijn en

  weemoed willen wenen. Jij pakt mijn hand en kijkt me aan....

  voor het eerst ben jij voor mij verstaanbaar.

  Je prevelt wat en ik begrijp.

 • 4
  927

  Ter nagedachtenis aan de Friese boeren

  1e ronde

  Als ijle nomaden in witte gewaden

  zweven ze boven het web van de tijd.

  Hun gestorven stemmen raken kwijt,

  bomen bladeren door hun verhalen;

  ze stonden op scherp en kromden hun rug,

  spanden het paard voor de wagen,

  ze hebben in kleiige klompen gestaan,

  baanden hun weg door ziltzoete tranen.

  Nog ligt het water in dezelfde gracht bevroren,

  luidt dezelfde klok hetzelfde uur.

  Ibidem ben ik geboren.

  Wij sterven samen op den duur.

 • 5
  4198

  Verjaardagsfeest

  1e ronde

  Hij gaf haar

  een face-lift

  voor haar

  verjaardag.

  Eindelijk

  een persoonlijk

  cadeau,

  dacht ze.

2014
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  11086

  Blind

  1e ronde

  Laat mij leven iin de scherpte

  van water, ontmantel mij

  tot zon en breng mij terug...

  nee niet waar

  het begon, dat zou te

  gemakkellijk zijn

  in een gedicht.

  Leer mij hoorbaar zijn,

  stamelend lopen op blote voeten.

  Geef mij de tastbare tijd...

  nee niet om

  het licht te ontmoeten,

  dat zou te eenvoudig zijn

  op het eerste gezicht.

  Lees mij in rafelig braille,

  kijk mij naar binnen,

  kleur mij tot zinnen;

  geef mij het zicht op de wereld

  om te herhalen en te

  vertalen hoe in het breekbare

  donker geen schaduw beweegt.

  Veeg het glas van mijn

  gebroken ogen bijeen,

  wikkel mij

  in vergeten gebaren,

  maak mij

  zichtbaar ziende;

  laat mij vrij. 

   

 • 2
  11046

  Een tegenbericht

  Top 100

  Vissen van glas

  hebben het stilstaande

  water verplaatst,

  een goudhaan schaduwt

  de zon en blaast de wind

  uit de bomen.

  De maan schuift in zwart

  cellofaan voor onze dromen.

   

  Even is niet meer geworden.

  Het kind blijft bij de dood,

  die het schiep.

   

  We hebben de nacht aangezegd,

  de klokken verdraaid.

  De tijd heeft zich verlegd naar

  het uiterste hoekje van onze adem;

  je naam, ongezegd.

 • 3
  11643

  Het aangedane kind

  1e ronde

  Van zwijgen groeide ik op tot zwijgen,

  met de dood als zakdoekin de hand

  schreef ik tekens in de lucht,

  niemand zwaaide terug.

  Men zat gebogen in zichzelf en

  sprak elkaar naar de lippen die zich

  onophoudelijk vormden in een

  taal die niets te zwijgen had.

  Driftig spelde ik mijn stilte aan de wolken,

  bouwde buiten zinnen luchtkastelen,

  vaak stond ik op de brug of hing uit

  één der torens. Ik droeg mijn adem als

  banier en schreef met witte letters in de

  slotgracht hoe ik heette; overal was ik.

  Maar ze zagen mij niet omdat

  ik geleerd had te zwijgen, ook

  toen het licht werd en ik

  uiteindelijk mijn eigen stem

  kon horen.  

 • 4
  11667

  Na de aanslag

  Top 1000

  Dit dorp waar ik ben, drijft als een eiland

  op verstilde namen zonder gezicht.

  De straten zijn van veters, schoenen

  en een laatste schreeuw.

  Winkels hoeven nooit meer dicht.

  Vrouwen die hun stoep nog wilden boenen,

  hangen als verkraaide kranten

  in de resten van een geeuw.

  Gebroken schuifel ik langs kluwens

  ijzerdraad, verschroeide lappen.

  Een schrale hond loopt met me mee.

  Plotseling staan we even stil, jankend alletwee. 

  Vóór ons zit een oude man ineengedoken

  op een krat. Bewegingloss, niet dood

  maar van alle tranen zat. We zien elkaar

  en spreken niet noch zwijgen.

  Hij wijst mij op een kleine steen waar

  onder dorre twijgen een hand ligt en

  een mouw. Mijn adem stokt. De hond likt

  mijn vingers tot leven in rood verwaasde morgendauw.

 • 5
  11603

  Om te bewaren

  1e ronde

  Ik heb een laken van dauw gebreid,

  een breekbaar laken voor over je stille gebaren.

  Ik heb een sloop van ooit geschreven,

  een onleesbaar sloop voor over je adem.

  Ik heb een sprei van klei gehaakt,

  een stevige sprei voor over je vluchtige lichaam.

  Ik heb het laatste woord van je mond gekust,

  het eerste woord om je in te bewaren.

 • 6
  11620

  Ontmoeting

  1e ronde

  Totdat ik voorbij loop in de diepte van je ogen denk ik

  na over de eerste stap wat ik zal zeggen als je plotseling

  iets vraagt of misschien blijft staan en mij geluidloos

  na staart voorbij lopend in de diepte van je ogen.

  Maar het liep anders. Je zag me helemaal niet dus dacht ik

  had ik ook niet hoeven nadenken over de eerste stap en wat

  ik zou zeggen misschien toen je plotseling vroeg naar de tijd.

  Hij komt zo zei ik de tram. Stom heel stom stommer dan stom

  dacht ik gelukkig zei je en zag mij plotseling in de diepte van je

  ogen daarna nooit meer voorbij.

 • 7
  11598

  Requiem

  1e ronde

  Nooit was het zo stil,

  zo nergens ging ik heen.

  -je vertrouwde naam als

  bevroren wasgoed aan een

  verre horizon, gezicht van

  marmer onder witte golven-

  Nooit was het zo stil.

  zo nergens ging ik heen.

  -je gestolde verhalen als

  ijsbloemen in as geworden

  water, op hun ritme zingt

  de zon een donker halleluja-

  Nooit stond ik zo bij je stil.

  Een zwerm kleine vogels vliegt op,

  in hun slagzij kan ik je horen-

  adem zonder adem, taal zonder

  stem- klank in klank alom geborgen;

  nooit was het zo stil.

 • 8
  11064

  Verlangen

  1e ronde

  Nog aanstonds niet nog nooit

  zong ik je naam, de weinige resten

  van wie je was; scheve klinkers

  schilferen mijn lippen.

  Nog aanstonds niet nog nooit

  heb ik je leegte gevuld,

  maar nu ik oud geworden

  naast mijzelf lig, roep ik je

  opdat nog aanstonds niet

  nog nooit

  je weer terug zult komen.

 • 9
  7964

  Vertelling

  Top 100

  We hebben de huizen geteld,

  de muren, de maan, en op één

  hand het licht. We telden de tijd,

  de knopen aan onze jas, en op

  onze duim hoe het was. We telden de

  sneeuwvlok die niet wilde smelten, 

  de schering en inslag van de seizoenen.

  We hebben het gat in onze stiltes geteld,

  het koperen slotwoord dat niet wilde breken.

  De veters, de kruimels, de rafels aan

  onze huid, aan ons huis, aan het kind

  dat maar niet kwam. We hebben de

  sprookjes geteld en verteld alles bij

  elkaar opgeteld vielen we uitgeteld

  weer in slaap en zijn nooit meer wakker

  geworden.   

2013
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2185

  Door de poort van de dood

  1e ronde

  Het leven dampt nog na in mijn lijf

  wanneer de wind mij wentelt naar de sporen

  die ik achter mij nog net kan zien.

  Mijn oog vertaalt verhalen die ik

  in de aarde schreef; troebele woorden

  die ik achter mij nog net kan lezen.

  Mijn lauwe lichaam schokt

  wanneer een vreemde adem mij draait naar

  een stem die ik achter mij nog net kan horen.

  Mijn handen, mijn ogen, mijn oren

  vinden nog net vergeving

  zodat ik van je houden kan.

 • 2
  2177

  Foto

  1e ronde

  Dit is het huis,

  dat mij verloor, dat mij

  ontgroeide, waarin ik brak.

  De ramen overwoekeren

  de zinnen die het sprak.

  Verzwegen stiltes liggen

  naast de dichtgeslagen deuren.

   

  Ik brand mijn ogen aan het schervend glas

  dat onder achteloos bijeengeveegde tranen

  uitzicht geeft op gras en graf.

   

  Uitzicht nog op wie wij waren,

  wie ons woonde in de laatste nacht.

   

  De stenen in mijn schoot zijn

  huis geworden huis waarin ik wacht.

 • 3
  2184

  Museum

  1e ronde

  Spreek een woord dat ik versta,

  leg mij onder het glas van je zinnen.

  Laat mij je beminnen

  opdat ik niet verloren ga.

  Houw mij als een hiëroglief

  uit het steen van je gedachten.

  Maan mij in gesloten nachten;

  heb mij lief.

   

  Gedroogde fonteinen schedels van ivoor

  prehistorische refreinen koperen kwispedoor

  verdwenen woestijnen klanken van kristal

  verschoven lijnen toegedekt heelal.

   

  Laat voorbije werelden verwaaien,

  kom terug en hou me vast.

  Ik verwelkom je als eregast

  en verbied de uitgetorven haan te kraaien.

 • 4
  2187

  Nieuws

  Top 1000

  Vale hemdjes, lang geleden ademend,

  wiegen de wind, golven de grond,

  verkruimelen het bloed dat

  opgedroogd de zoompjes rafelt.

  Niemand vraagt de vlag te dragen.

  Niemand blust het asgrauwe gras.

   

  De kinderen zijn oud en kaal geworden.

  Hun uitgestoken ogen op palen gespijkerd,

  luiken naar de zon, die verdwaasd

  hun leegte traliet.

   

  In een door brand geschilderd raam

  strepen sterren verbleekte gezichten.

  Tapijten vol vergane vrolijkheid

  hangen in stille scheuren over een hek.

   

  Een verlaten voetstap geurt nog naar een dans.

  Roestige geluiden, zo langzaam en zo koud,

  dat niemand hier opnieuw geboren wordt

  om de vlag te dragen, het gras te doven.

 • 5
  2179

  Polderlandschap

  1e ronde

  Wonder van stilte,

  blijf zonder taal

  vrijgelaten in water

  bezongen door vogels

  in een wolkloze lucht.

  Boven wachtende wind

  zwevende zomerse

  gloed die rietkragen

  hoorbaar ademen doet.

   

  Wonder van stilte,

  blijf zonder tijd

  kabbelende golven

  waarop jouw land

  als een spiegel gedijt.

   

  Blijvend drijvend verhaal

  dat achter denken verdwijnt

  in een wonder van stilte,net als ik

  nu ik leef zonder taal.

 • 6
  2183

  Terug geboren

  Top 1000

  Dun in mijzelf aanwezig,

  monster ik aan bij het luchtruim van de tijd.

  Die mij kennen, wensen mij vaarwel,

  die mij wachten, schrijven mijn naam

  in vleeswordend water dat mij draagt

  tot ik mij bewoonbaar dichten zal.

  Ik herken het geluid van de zee;

  een taal die mij luisterend ademen doet.

  Mijn zich lichaam noemende scheepje

  dobbert in een gehavend donker

  waar naamloze meeuwen het schragen

  tot het zich bewoonbaar dichten kan.

  Ik leef naar het licht dat mij stuwt,

  mij keert in het duister dat plotseling scheurt.

  Losgerukte trossen schaven mijn boeg,

  mijn haven wordt bloedstollende storm,

  die mij in kelend schreeuwen uitspuugt;

  ik klamp mij vast aan contouren van huid

   

  en leg mij in rafelige verzen te lezen.

  Onder onwennig beslagen verhalen

  heb ik de grens van het water bereikt.

  Men heeft mij als vondeling te drogen gelegd.

  In verlaten verten klink ik nog zoals ik ben;

  dun in mijzelf aanwezig.

 • 7
  9664

  Uitgeteld

  1e ronde

  We hebben de huizen geteld,

  het water, de maan.

  We hebben het zand geteld

  en op één hand de wolken.

  We hebben de tijd geteld,

  de namen, het brood en de wijn.

  We hebben de stilte geteld

  en zonder knipoog de zon.

  We hebben de waanzin geteld,

  de vleugels, de dorst.

  We hebben de adem geteld

  en het weerloze wachten.

   

  We hebben ons te drogen geteld

  en weten niet meer waar

  de einder begon. 

 • 8
  2190

  Vallende avond

  1e ronde

  Er is een druppel

  van de zon gevallen.

  Nu kleurt het water

  warm

  en de zon wordt

  rood.

 • 9
  2188

  Verlangen

  1e ronde

  Vertel me, als je dood bent, wanneer je

  weer geboren wordt, dan schrijf ik je een brief.

  Een brief zo helder als de nacht

  in een bloedrode inkt van een

  dageraad om in te wonen.

   

  Vertel me, wanneer je weer zult sterven,

  dan schrijf ik je een brief,

  als een gezicht, witter dan de maan,

  met ogen dieper dan de zee, gemarmerde

  aarde waar de zon nooit onder gaat.

   

  Vertel me, laat me weten, laat me, zeg me,

  schreeuw me, zeg het me, schrijf me,

  desnoods een brief, desnoods een landkaart,

  een klok, desnoods een lied.

  Vertel me dat het niet waar is. 

 • 10
  2178

  Vluchteling

  1e ronde

  Spreek zuster spreek.

  Toon mij uw uitgewoonde wonden,

  leid mij naar de tuin van uw verslagenheid,

  bind mij vast op de kleuren van uw huid.

  Draag mij door de kloof van uw verdwijning,

  laat mij rusten op het zwart van uw tong.

  Spreek zuster spreek.

  Verscheurde vragen drijven als wrakhout

  op de zee van ons geweten.

  Onschuld sijpelt door bodems van angst.

  Geraamtes spugen afgekloven warmte uit.

  Uw tranen, stuk geslagen door vingers van ijs,

  rollen van eiland naar eiland.

  Uw vluchtwater golft mij van kussen tot kust.

  Steel bloemen van weerloos verdriet uit mijn hart,

  schilder mijn wangen tot gangen door rood

  van de morgen, teken wat in ons niet vluchten wil

  tot vuurblauwe grond om op te staan.

  Huivers van liefde helen geschonden bestaan.

   

  Spreek broeder spreek.

  U staat geschreven in de nevels van mijn woorden,

  ademt in de holtes van mijn denken.

  U stamelt mijn kreten tot naamloze rafels

  in braille en bloedvol geheim.

  Spreek broeder spreek.

   

  Ik dicht u tot spreken

  omdat ik uw zwijgen niet leven kan.

 • 11
  2189

  Voor de klas

  1e ronde

  In waakzame webben hangt

  haar afgedragen aanwezigheid

  rond haar roestig lichaam.

  Elk moment instortingsgevaar.

   

  Ze pakt een boek, een bril en kijkt

  naar een punt waarin ze lijkt te

  verdwijnen. Haar stem heeft iets van

  koper dat gepoetst moet worden.

   

  Niemand weet waar het heen gaat;

  geen touw aan vast te knopen.

  Haar tonijnkleurige handen krommen zich

  rond de lessenaar als was het een boei.

   

  Dubbelzijdig vastgelijmd aan de houten vloer,

  begint ze zacht te deinen als was ze de zee,

  In haar stortvloed aan woorden storm op komst. 

  Boven het water dobberen haar benen 

  als de masten van een zinkend schip. 

   

  Dan valt haar mond in een niet te stuiten gaap,

  glijden haar handen langs een onzichtbare reling,

  valt haar hoofd met een smak midden in

  een onverstaanbaar slotakkoord.

   

  Af- en weggedragen.

 • 12
  2180

  Vredesmissie

  Top 1000

  Met de namen van soldaten krijten wij de stoepen wit.

  Ingeblikt vlees hangt in de lucht.

  We dekken de tafel, zijn grenzeloos gul met het schenken van bloed.

  In vreemde tekens schrijven we een daad

  voor wie het horen wil of bloemen legt.

  Wanneer is deze waanzin begonnen?

  Wie heeft de veters gestrikt van de jongens en de meisjes,

  de vlag gehesen als nevel tegen de kou?

   

  Wie heeft de harten verhangen?

   

  Met de tranen van koude kinderen drogen wij onze tong.

  Uitgebeende idealen ontkiemen in een dode zee.

   

  Struikelend over vrede brengen we

  de resten aan land om te vergeten.

  De geur van verrotting belemmerd het zicht.

   

 • 13
  2186

  Wie

  Top 1000

  Wij tillen zwaar aan haar

  overvloedig niets, ontwijken

  zorgvuldig het wak in haar ogen.

  Klanken, tot woorden gelogen,

  verlaten een onbewoond huis.

  Wij raken verdwaald in

  nevelige ruimtes waarin

  zij zegt nog te zijn.

  Wie, vragen we om

  nog enigzins nuttig te lijken.

  Wie wil er nog koffie?