Biografie van Hilde Pinnoo (schuilnaam: Martin Gale)

Hilde Pinnoo (Brussel, 1962) woont in Dilbeek en werkt in de financiële sector.Ze studeerde theologie en toegepaste economie aan de K.U. Leuven en houdt er een voorliefde voor spanningsvelden aan over: tussen wachten en weggaan, tussen liefhebben en verliezen, tussen zwijgen en schrijven. Omdat daar, op het scherp van de snee, pas echt geleefd en – dus - gedicht kan worden. Hilde Pinnoo nam deel aan internationale poëzie-festivals in Struga (Macedonië) en in Granada (Nicaragua) en haar gedichten verschenen in Deus ex Machina, Krakatau, Schoon Schip, Kunsttijdschrift Vlaanderen, Kreatief en Gierik/NVT. Uitgeverij P (Leuven) heeft 3 dichtbundels van haar hand uitgegeven: ‘Dichter dan mist’ (2005), ‘Zonder testament’ (2008) en ‘De gevoelige plaat’ (2013). Haar gedichten werden gebloemleesd in o.a. ‘Hotel New Flandres’ en ‘De 100 beste gedichten voor de VSB Poëzieprijs 2015’.
2019
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  1598

  Bloed tegen bloed

  Top 1000
  I.
   
   
  Hij reikhalst haar dichter, wil haar terug                       
  slepen naar het land van de levenden,
  haar verlossen van een teveel
  aan verveling. Nu haar ziel zo zacht is,
   
  wil hij zijn afdruk achterlaten. Zijn sporen
  zullen haar de weg wijzen
  die ze keer op keer verliest.
   
   
   
   
  II.
   
   
  Alles lijkt hen te schuren, ze zijn een bundel
  pezen met gerafelde zenuwen,
  ze verslijten elkaar tot schrijnen,
  verwonderd hoe dun huid soms kan zijn,
   
  hoe dicht ze elkaar kunnen vinden, bloed
  tegen bloed. En hoe ze na afloop hun adem
  horen zingen in elkanders longen.
 • 2
  126

  Een stortvloed van rozen

  1e ronde
  Als een stortvloed van rozen stroomden we
  over doordeweekse wegen naar zee,
  waaierden uit over het strand, gilden
  elkaar vooruit tot het smoezelige kantwerk
   
  van zand en golven. Meeuwen waren we,
  witte vogels die doken en riepen,
  altijd landinwaarts getrokken alsof
  het storm op zee was en niet alleen
   
  in onze hoofden, onze lachende voeten –
  een golf van louter meisjes die weergaloos
  uit de duinen stroomden, brandend,
  dansend.
   
  Toen kwamen de jongens.
   
  Vanop de zijlijn van zoveel schaterend
  geluk keken ze toe als haaien,
  met ogen die verslonden
  wat ze nog niet konden zien.
   
  Dichter dan verwacht kwamen ze,
  fluitend langs het pad van hun goed
  fatsoen, handen in de zakken, hun
  glimlach argeloos en bijna echt.
   
  Nadien zeurde in onze pezen de stille pijn
  nog na als een deur in roestige hengsels.
  Veel onschuld ging verloren die dag en nooit
  vond iemand er een spaander van terug.
 • 3
  1543

  Het middagplein

  1e ronde
  Ik ben de koning
  die een koningin wou
  zijn, of omgekeerd misschien.
   
  Ik ben geen vrouw, geen man,
  ik ben ze allebei, ik ben ze
  allemaal, diegenen met een naam
   
  en nog meer diegenen zonder.
  Zij komen het vaakst
  beschutting zoeken
   
  onder mijn kruin, krassen
  hun hartjes in mijn schors,
  al ben ik geen boom maar
   
  het bos, het woud waar de zon
  nooit de bodem vindt,
  het struweel waarin verpieterde
   
  stammen hun wortels verloren.
  Twee jonge honden ben ik,
  een kennel vol blaffend
   
  verlangen naar samen spelen
  op een middagplein. Ik ben
  dat plein in de middagzon.
 • 4
  137

  Het mooiste wachten

  Top 1000
  Nooit was er iemand die zo mooi kon wachten
  als wij, met weerloos korte nagels en waaiende
  handen – nog even oefenen voor straks – en stevig
   
  verankerd in tanige opperhuid. Alles blijft
  op een plaats waar de wind aan kan zodat er kans is
  tot drogen – we willen geen natte handen hier.
   
  Het land, dat wij het onze noemen, zal andere
  talen leren of onverzoenbaar zwijgen, en stilaan
  zullen de wilde dieren komen, een schedel
   
  zal hun drinkplaats zijn. Het is slechts een kwestie
  van tijd en daarvan hebben we genoeg. Geduld
  heeft er niets mee te maken, het gaat veeleer
   
  om de schoonheid van een schaduw,
  om de achterkant van wachten
  – niet op wat komt maar op wat weggaat.
 • 5
  136

  Ieder zijn hemel

  Top 100
  Ze liepen, elk onder hun eigen hemel – hoog,
  bleek, roerloos – en groeiden steeds kleiner,
  hun passen werden trager, hun ogen klapten
   
  dicht. Een godvergeten vlakte en niemand
  om te oordelen, niemand die durfde
  te lachen. Ze liepen het duinpad af
   
  tot aan de zee en dan de hele weg             
  terug. Hun hemels namen ze weer mee
  naar hun kamers en zalen, hun kapel.

   
                              Vandaag kom ik op bezoek maar ze zijn er
                              niet meer. Er zijn alleen overschotten
                              achtergebleven: miljoenen huidschilfers,
                              iets zachts onder de plankenvloer,
                              een raar soort licht.                  
   
   
                                                          Er is een weiland met een muur
                                                          eromheen. Een gedenkplaat
                                                          verraadt wanneer en wie, niet hoe.
                                                          Uit de oude bakstenen verrijst
                                                          een kubus van verweerde paniek.
   
                                                          Hier zijn nooit zerken geweest,
                                                          alleen een stilte die al jaren jankt
                                                          van verdoemenis, een kilte die kolkt
                                                          van ontbinding, aarde gebreid uit
                                                          in de knoop geraakte botten.
   
                              Ik krijg geen voet meer voor de andere,
                              ze grijpen naar mijn heupen. Een vage
                              bries stijgt op uit de diepte, dartelt
                              tussen huid en kleren,  tilt ieder haartje op,
                              schaamt langs mijn lippen, verdwijnt.
 • 6
  1540

  Oplosmoeder

  Top 1000
  Haar sterkste kant is vergeten
  en vergeten worden. Ze vervaagt steeds
  dieper in zichzelf, tot zelfs de nacht
  haar niet meer vindt. Er zijn dagen 
   
  dat ze in niemands herinnering nog plaats
  neemt – haar zoon is bij haar, vangt haar
  woorden op en geeft haar de zijne
  in ruil, maar ze loopt als water door
   
  hem heen. Ze zou een rookwolk
  kunnen zijn die oplost in onbekende
  luchten, zich laat verwaaien tot
   
  ze amper bestaat. We moeten zorgzaam
  met haar zijn. Niet omdat ze breekbaar
  is maar omdat ze er ook ineens
   
  niet meer kan zijn, terwijl wij haar nog
  in onze armen houden. Of minstens          
  doen alsof dat nog kan.
 • 7
  1517

  We zwommen

  1e ronde
  We waren jong en we zwommen                                       
  ’s nachts. Een plek in het donker
  waar we samen bewogen in het zwarte
  water, toen we nog dachten dat we konden
  kiezen – wie we niet wilden worden
  en waar we nooit wilden gaan. We leefden
  hand in vuist – er hing een goddeloos
  geweld om alles heen en wij mochten
  alles vergeten.
   
  Maar mij is dat vergeten nooit
  gelukt. Het duister van het water
  roept me telkens terug en telkens
  ga ik weer weg. Weg van deze rotsen
  die alleen zichzelf bewonen.
   
  Hier hangen oude zielen in de lucht
  die elke voorbijganger in de rug
  spuwen. Niemand kijkt achterom.
  Hier is geen toevlucht.
  Hier is het nooit dag. 
2017
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  10306

  Klif

  1e ronde
  We staan op de rand van de klif
  en we zijn de enigen. Er hangt
  mist en toch kijken we de verte in,
  naar een plek die er niet is.
   
  We maken zelf de tederste afstand
  die we kennen, de middenafstand,
  verwarrend en taai – een afstand
  van huid tot huid, die zich voor even
   
  laat oprekken, als de vloed
  ons bereikt. Maar de avond heeft ons
  ingehaald, afstanden uitgesmeerd
   
  over het water. We zijn niet meer
  de enigen, iedere verte duikt
  een andere diepte in.
 • 2
  10197

  Onleesbaar lichaam

  Top 1000
  Zo lusteloos als een lijf
  kan worden, toevlucht zoekt
  in de donkerste bossen, om weg                     
  te zijn, om te zijn. Er zijn plekken
   
  waar niets te doen is, niets
  te maken of te breken, waar
  blindheid moet volstaan. Zo’n plek
  ben ik geworden – hier
   
  in mijn schoot trekt oude aarde
  samen, valt elke stroming
  stil als water zonder verval.
  Ik voel het gisten van              
   
  toekomsten in mijn buik,
  de schim van een kind,
  de avond die zwart en open
  door mij stroomt, in en uit.
 • 3
  10225

  Over het kijken naar een touw

  1e ronde
  De toekomst valt door het dak
  van mijn geest. Ik kijk op en zie
  een vlek regenlucht. Lucht wordt
  een touw. Er hangt iets aan
  een touw maar ik kan er niet bij.
  Ik kan alleen kijken. Krimpen
  zonder zien. Blijven kijken.
   
  Het kijkmoment.
   
  Nu hij is vertrokken maar nog
  niet weg. Zo weg als hij is niemand
  eerder gekomen. Ik kruip
  langs zijn blinde wanden.
   
  Hier wil ik niet zijn. Iets in mijn buik
  wil eruit. Ik niet, ik wil erin, ik wil
  een warmlijvig huis waar ik mijn ogen
  kan sluiten zonder te kijken.
 • 4
  10264

  Wurglucht

  1e ronde
  Het waren de stilste middagen, er werd
  niet gesproken. Iemand – we wisten wie
  maar wilden dat weten niet zien – duwde ons
   
  de kamer binnen, waar hij op ons
  wachtte. Hij keek ons zwijgend
  dichterbij en nog dichter, dichter.
   
  We hadden geen keuze, we hadden
  lucht nodig om ons bloed
  in leven te houden. Maar het enige
   
  wat we hadden om in te ademen
  was wat hij uitademde. En die lucht,                                     
  zijn tweedehands lucht, was ons verderf,
   
  het sloeg ons op de longen, vulde ons
  met stank en rook en het verlangen
  om nergens te mogen zijn.
 • 5
  10182

  Ze is

  1e ronde
  Ze is een wezen dat onder water
  leeft, een zilte stilte bevolkt
  en klanken meedraagt in een opalen
  schelp – ieder geluid voorbij, iedere
   
  behoefte aan lucht. Soms zwemmen we
  samen daar, onder haar zeespiegel,
  voor even binnen elkaars handbereik
  alsof we een baarmoeder delen. Tot
   
  ze me baart, me naar buiten stuwt
  en haar stilte weer opeist voor zichzelf,
  voor nieuwe schelpen – zonder
   
  iets te vragen, zonder te kijken
  of ik nog ergens ben, buiten haar
  schoot maar in het leven.
2013
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  7971

  betere dagen

  1e ronde

  een klein advies voor als

  het nacht wordt en ik

  – weer eens – niet bij je ben.

   

  denk na voor je beslist

  wat te doen met dit raam

  in de tijd – gordijnen

  van inkt, een verveelde

  maan, hangende vragen.

   

  leg zorgvuldig een sluimer

  over je ogen, oogst onze dromen

  met een zeis van geblauwd

  staal en slaap alsof iemand

  heel de tijd naar je kijkt,

   

  in jezelf gerold als een klein

  dier, weerloos als ik

  op mijn betere dagen.

 • 2
  7976

  Gemini

  1e ronde

  Ik heb het nooit met zoveel woorden

  durven denken maar naar het schijnt

  lijk ik op jou. Of soms zelfs jij

  op mij, één onbewaakt moment.

   

  Achter elke deur in mijn hoofd

  wachten nieuwe twijfels, die ik

  er niet heb geplant – toch voel ik

  hun wortels duwen tegen

   

  het beeld dat van jou is

  gebleven, bij gebrek aan luidop.

  Handen vol tijd zijn werkloos

   

  aan ons voorbijgegaan, al dragen we

  nog de sporen van elke lach

  die wij elkaar hebben aangedaan.

 • 3
  7970

  Godot

  1e ronde

  Hij staat te wachten aan de achterdeur,

  zonder te weten waarop – het einde

  van de regen of het begin van de nacht, een liefste

  die hij nog niet kent – het is een wachten

   

  van lange adem en lege espressokopjes,

  een oefening in geduld en Godot. Achter

  het raam scheert een meeuw voorbij

  en neemt zijn wachten mee, zijn onvermogen,

   

  zijn kleumende voeten. De wind draagt hem

  verder, hij wordt een hinkstapspringer

  met een propeller, die elke zweefstap oprekt

   

  tot barstens, seconden hamstert voor later

  alsof bij elkaar geveegde fracties

  ooit toekomst kunnen worden.

 • 4
  7975

  Komma

  1e ronde

  Ik heb gezocht naar woorden

  die mij niet vonden, barrevoets op

  een zandweg die niet kon aarden,

  een luchthaven zonder landingsbaan.

   

  Dat er taal moest komen, een pad

  weg uit de schaarste van alleen

  maar bomen - ik heb het door

  de melkweg geschreeuwd die als

   

  een gehemelte tegen mijn adem plakte,

  tot een schaamrode maan het janken

  overnam. Er is geen betekenis gebleven

   

  na het lawaai van krekels en verre

  honden. Alles van waarde zoemde

  zich dicht tot een komma in mijn keel.

 • 5
  7980

  Op die dag

  1e ronde

  tel ik de nacht en wacht de deuren

  dicht, ontkleed de rouw tot een weg

  naar een huis, een dorp, een land.

   

  Kom bij me dan en deel dag en naam,

  blijf de plaats van enkelvoud

  en ruimte, laat me open als een raam.

   

  Dicht mij verten tegemoet, draag

  me op je rug op je lange reizen, herijk

  de afstand tussen mijn haard en jouw

  tijd. Ontwaak me, traag als de hardste

  winter, volg me voor één keer. Vind

  me en kom me halen, lief, op die dag.

 • 6
  7973

  Priemseizoen

  Top 1000

  Herfst is iets dat nergens op rijmt,

  een seizoen dat niets anders

  verdraagt dan zichzelf, voor alles

  zijn eigen maatstaf geijkt. Hij haalt

   

  de dagen neertot ze ternauwernood           

  hun eigen licht kunnen dragen, als huid

  die krimpt in de kou. Het is

  het comateuze slapen van wie

   

  het einde is beloofd, de langste nachten

  op de rand van bed en afgrond.

  Nu en dan vraagt herfst zich af

   

  waarom geen enkel woord bij hem

  wil passen en regent zich bevend

  een elegie van lossend blad bijeen.

 • 7
  7974

  Stervende bomen

  1e ronde

  En zoveel scherper

  dan een vlijmend lemmet,

  dan het gillen van zwijnen

  op de rand van dood,

  dan de rauwe waarheid

   

  van verbeelding – is tijd

  die niet heelt maar verteert,

  het schrijnen naar binnen trekt

  en onderhuids verzweert.

   

  Er is geen remedie tegen

  spijt of tijd, alleen het trotse

  zwijgen van stervende

  bomen. Wie ten onder gaat,

  kan altijd nog kiezen hoe.

 • 8
  9013

  Tijdslijn

  1e ronde

  Wij droegen onze namen als koorden,

  vezelig van een voltooid en vergeetbaar

  vroeger. Onschuld reikte niet verder

  dan de dagen van de maand, brokken

   

  van seizoenen, die we konden dragen

  met twee linkerhanden. Er kwam

  een oorlog en hij ging weer voorbij

  en nam iedere betekenis met zich mee,

   

  alsof hij zichzelf van onze tijdslijn wilde

  schrappen. In platgetreden karresporen

  lagen oude zekerheden uitgestrooid

  waarin niemand nog geloofde. Wij liepen

   

  de deur uit en keken verbaasd toe hoe

  niets nog veranderde. We namen

  het getouw weer op en telden ’s nachts

  de sterren die nog niet waren gevallen.