Biografie van Barbara Wenzel

Barbara Wenzel - Studeerde rechten in Amsterdam en Groningen. Vertaalde Verlaine, Rimbaud en Verlaine. Schrijfster van korte verhalen (Publicatie in De Brakke Hond). Werkte een aantal jaren als rechtbankverslaggeefster.
2016
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  3063

  Apocalyps

  1e ronde
  Aan Sjoerd L. , accountant
   
  Je bent uit een geslacht waar lachen was verboden,
  de God der wrake in de nacht Zijn ronde ging,
  soms was het Judas die er zich uit spijt verhing
  bezield was men van zonde en schuld, de joden
   
  de joden hadden Hem gekruisigd en daarom was
  misschien het dorp zo ongastvrij en zondags in de kerk
  zo gruw ’lijk onwelluidend de trage zang naar ‘t zwerk
  en stak men zich de dag des Heren in zak en as.
   
  Wees niet bevreesd, Sjoerd, want de wereld zal toch vergaan,
  de God der wrake is dood, boete en schuld zijn lang ontwaard,
  we zijn als ’t hijgend hert nog steeds der jacht ontkomen.
   
  Niet zie je, Sjoerd, hoe een andere god is opgestaan,
  nog angstaanjagender en zo zielsvreemd van aard :
  op tijd en ruimte weegt een grimmig omen.
   
   
   
 • 2
  3064

  Avondrood

  1e ronde
  Ze dragen tekenen van veel geleefde jaren
  tot karikaturen van zichzelf vervormd,
  te denken dat ze jonge mensen waren,
  dat ze de wereld eens hebben bestormd,
   
  ze ondernemers waren voetballers taxichauffeurs
  ambtenaren schoenmakers drogisten
  wetenschappers slagers organisten
  truckers dominees belastinginspecteurs
   
  ze geliefden, minnaars zijn geweest en
  charmeurs en overspeligen, kroegtijgers
  dansers op bruiloften en feesten
  gehelmde bouwvakkers op steigers.
   
  Nu een gelaten kudde van geronnen wijsheid
  gaan ze hun stille weg naar een genadig vergeten
  een veilig engelenverblijf buiten de tijd,
  straks zijn het nog maar namen die wij van hen weten.
   
   
   
   
   
   
 • 3
  3065

  Bij de dood van Konstantin Zjernenko

  1e ronde


  U was een leider bij de gratie van de leiders,
  van allen was u de geringste naar het schijnt,
  maar even aards en vierkant ,bruusk omlijnd,
  een simpele wereldleider ,een stramme strijder
  voor loze dromen van gerechtigheid.
  Een beer, die, traag zich heffend, aan de ketting danst
  heeft zich achter uw onbewogenheid verschanst
  en overziet en wacht en beidt zijn tijd.
  U bleef de nors geluimde, kortzichtige Moezjiek
  verzot op titels, rangen en vertoon,
  vervuld van onverholen boerse achterdocht
  stak u listig uw kameraden naar de kroon.
  Nu sterft in ’t meedogenloze Kremlin nog
  de nagalm weg van uw vergeefse retoriek.
   
  Konstantin Zjernenko, secretaris-generaal van de communistische partij van de Sovjet-Unie van
  13-2-’84 tot aan zijn dood 10-3-’85
   
   
   
   
 • 4
  3066

  Dappere deserteur

  1e ronde
  Mijn kleinzoon, nauwelijks veertien, nam op een dag
  op ’t Gare du Nord de trein naar Roosendaal,
  achter hem week zijn stad, zijn taal,
  de school, het vaderlijk gezag.
   
  Nu, veilig bij mij in de tuin, beleeft hij
  hoe een rukwind - de onweersbui vooruitgesneld -
  de dodelijk vermoeide knotwilg velt,
  de takkenlast topzwaar neerploffend in de wei.
   
  Kijk, zegt hij, een symbool : wat in de wei ligt is
  mijn vader, wat er nog staat ben ik, zo,
  zegt hij, ben ik van mijn vader losgekomen.
   
  Dan springt hij weer over de sloot het weiland in,
  trapt ginds wat met de bal tussen de bomen,
  jij, deserteurtje, je krijgt je toekomst niet cadeau.
   
   
   
   
 • 5
  3067

  De begrafenis van Jaap

  1e ronde
  't Leek wel de climax van een klein familiefeest
  zoals we samenschoolden in de koffiekamer naast
  de logge oude kerk, aanvankelijk wat verdwaasd,
  verlegen met de toestand, wat aangedaan, maar 't meest
   
  wat schutterig jegens elkaar en spiedend naar
  't verval in de bijziende gezichten - waar elk voor zich
  't eigen lot in zag bezegeld - raakten wij als licht
  beschonken tot mededeelzaamheid en minzaam commentaar.
   
  En' t beeld van Jaap, plechtig zoeven ter aard besteld
  vertroebelde bij het lichtelijk vertederd memoreren
  van wat gebeurde in voorbije jongensjaren.
   
  Er leek een dwaze euforie in ons gevaren,
  de grondtoon van een duister ritueel : 't bezweren
  van dood en aanverwant hemels geweld.
   
 • 6
  3068

  De Moeder

  1e ronde
  Ze had twee monsters gebaard denkt ze
  maar waren ze geen cherubijnen in het begin
  zich verwonderend wiegelend in de warmte van
  een hangende tuin van Babylon
   
  hun verwondering waren ze allengs ontgroeid
  en wie niet verwonderd kan zijn blijft wel
  met beide voeten in de aarde staan en wat later
  ontfermde zich de stad metropool moederstad
  over hun luidkeelse behoeften
   
  soms komen ze
  met harde ogen stemmen alom in het beschimmelde huis
  breken de vliezen van hun ongenoegen
  uit in homerisch gelach
  met vileine oneliners afgewisseld.
   
  Buiten ligt sneeuw.
  Ze staat met gezwollen voeten
  voor het fornuis te dromen
  van vrijheid, de moeder
   
   
 • 7
  3069

  De notenkraker

  Top 1000
  Die zondagmorgen volgde ons
  een vreemde vogel over
  de heuvelrug,
  boven ons in het zomerlover
  was het alsof hij naar ons riep,
  een landschapsvreemde roep,
  die je nadenkend stil deed staan
  in ’t rulle karrespoor.
  Hij volgde ons zodra we verder gingen
  en dan,bij iedere kruising,
  was er die vogel weer,
  een vogel zonder lied
  maar met de schorre stem
  van een heel oude man,
  een stem die waarschuwde,
  aandrong, beval, vermaande,
  wat wilde hij van ons, die vreemdeling
  uit de oer stilte van noordelijke bergmassieven ?
  - Ik weet het nu : met zijn luidruchtig volgen gaf
  de vreemdeling een teken, dat van de dood,
  jouw dood, die op die zondagochtend
  al onderweg moet zijn geweest -.
  Hij hield zich schuil in het gebladerte,
  wij zagen een ogenblik tussen het volle groen
  zijn kleed, bruin, dicht bezaaid met lichte tranen.
  Zodra wij in de lanen liepen
  van de verveelde zondagsvilla’s
  leek hij verdwenen in het niets,
  de zondagochtend vouwde ons
  in zijn ordentelijke staatsie.
   
  Notenkraker (nucifraga): kraaiachtige, komt voor in Oeral, Siberië,Himalaya, & .
   
   
   
   
   
   
 • 8
  3071

  De organist

  1e ronde
  De organist daarboven
  moet een beminnelijk mens
  een mooie grote man zijn
  wiens gewijde handen
  een zacht klagen
  lacrimoso
  te toveren weten uit
  de pijpen
  fugato omspelen ze
  het orgelpunt
  de donkerbruine bas
  en doen
  sonore klanken
  daverend aanzwellen en
  juichend in de ruimte
  van gotiek en licht
  cantabile
  o, rust mijn hart
   
  vanmorgen heb ik
  gelijkvloers
  de organist ontmoet
  een kleine corpulente vrouw
  wanstaltig haast
  haar ogen
  van een merkaardig
  hemelsblauw.
 • 9
  3073

  Eric

  1e ronde
  Hij groet de nieuwe dag die losbreekt in de stad,
  de schooltas op zijn rug groeit aan tot een gigant
  van glimmend staal die hij, grommend, met vaste hand
  bestuurt tot waar op het trottoir een glanzend blad
   
  hem lokt, een bonte vogelveer en dan
  - hij hoort mijn vrouwenpraat, mijn domme vragen niet -
  schiet hij snel per raket omhoog naar een verschiet
  zo vreemd en ver dat ik hem niet meer volgen kan.
   
  Maar soms loopt hij te rillen in de kille morgen ;
  'ben je een auto, een métro of een gewone trein ?'
  maar hij blijft zwijgen zo kwetsbaar nu, zo klein.
   
  Ook kleine jongens hebben soms hun grote zorgen.
  'Ik? Ik ben niks ', zegt hij onwillig en wat stug,
  de schooltas weegt heel zwaar nu op zijn smalle rug.
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 10
  3074

  Felix

  1e ronde
  Mijn rode kater springt bij volle maan
  het dakraam uit en even later
  met stille tijgertred
  onder het koele licht van de serene nacht
  verdwijnt hij tussen
  de onwezenlijke architectuur
  van strak omlijnde schaduwen
  een schimmenwereld tegemoet
  waar ik geen weet van heb.
   
  Maar als hij thuiskomt in de morgen
  bedelt hij vleiend om zijn brokken
  en vlucht de trap op - held op sokken
  als ver weg op de boerderij
  de hond blaft om een bagatel -
  en tuimelt in het dons van oude dromen
  van donkere graanschuren en gouden tempels.
  Het lijkt alsof hij glimlacht in zijn slaap.
   
   
 • 11
  3077

  Ipso facto

  1e ronde
  Vreemd, dacht ik, dat in de mise-en-scène
  van mijn herinneringen
  nauwelijks mensen zich bewegen, zelfs geen kind
  maar huizen, landschappen, rivieren, dieren, dingen,
  het zilverig bewegen van wilgen in de wind.
  Als ik al menselijks oproep in mijn herinneren
  zijn ‘t feiten, namen, geen gezichten, geen
  details van een geliefd of een gevreesd gelaat.
  Lijd ik misschien aan misantropie, autisme,
  antropofobie of zoiets eigentijds
  'Geen anomalie is het', sprak Gerrit Jan O. Zielstra,
  hoogleraar klinische psychologie van
  de universiteit van G.
  Vanaf zijn glazen toren liet hij
  zijn hooggeleerde bijziende blik
  wat hulpeloos dwalen over
  het grootse panorama
  van stad en ommeland
  'Geen pathologie', sprak hij,
  '’t is de essentie van je bestaan :
  de alleenheid van ieder mens'.
   
 • 12
  718

  Koorts

  1e ronde  Die nacht keek ik in
  de tunnel van
  de donkere geschiedenis
  van mensen en ver weg
  was er een dwaallicht
  ’t richtte zich onvast
  naar waar ik lag
  een oog dacht ik
  een soort van oog
  maar niet zo een
  dat maar wat staart
  wat rond peddelt
  in troebel vocht
  maar één dat zag
  dat wilde zien
  wilde omvatten
  en nu het naderbij kwam
  kreeg het iets zachts
  zoals dat van een man
  verliefd bij kaarslicht
  nu zag ik
  dat het uw lampje was
  het olielampje van de Krim
  het vond me feilloos
  tussen de rijen
  was ik niet ook op ’t slagveld
  gisteren eergisteren eerder
  mijn beide handen zijn
  weggeschoten
  jaartallen drijven
  in mijn droomzieke ogen
  de veldslagen van
  meneer van Dendermonde
  mijn benen zijn fantomen
  de poes springt op mijn schouder
  hallo duivelse springpoes
  wakker worden
  geen kat hier te bekennen maar
  u verbond mijn stompen
  nachtzuster
  verdwijnt in de nacht van
  de pijn van de mensen
  het voelt zachter zuster
  helend denk ik
  in vrije val
  tuimelend
  in vergetelheid        
   
   
   
   
 • 13
  719

  Le Nôtre

  1e ronde
  In het park van St. Germain- en - Laye
   
  'Pas de problèmes ', zei de plombier, 'Madame,
  gaat u toch wandelen in het park, het is zo’n zachte
  zo’n mooie voorjaarsdag'. De cherubijnen lachten
  toen ik op weg naar ’t park door de arcaden kwam.
   
  Daar speelde de Dauphin, verliefde vorsten wezen
  geliefden : dáár in de ochtendnevel, ligt Parijs,
  meandert door de heuvels, smal en parelgrijs
  de Seine en ‘t was een dag als deze
   
  zo’n lichte dag dat warm en stil de heuvel lag
  te slapen nog en tastend naar het pad hij zag
  - lucide ogenblik - zijn schepping scherp en klaar.
   
  Nu, door alleeën, langs de gazons met conisch groen,
  beelden, sierlijke bloemenvazen, bomen van toen,
  'ici', roept een meneer, 'souffle le vent de l’Histoire'.
   
  André le Nôtre (1613-1700)
  Franse tuin - en landschapsarchitect
  van Lodewijk XIV
   
   
 • 14
  720

  Meneer d. B.

  1e ronde
  Hij luisterde altijd naar iets als je hem sprak
  alsof het fijn-vertakte leven in zijn inerte lijf
  serene melodieën voortbracht, motetten,
  madrigalen, fuga’s,
  alsof het van heel ver kwam en buiten ons bereik.
   
  Als we hem opzochten een enkele keer
  - een schaaltje aardbeien uit eigen tuin -
  een zandig duin beklommen
  bespeelde de zuid-westen-wind
  eolusharpen
  blies in de schoorstenen van het verweerde huis,
  de orgelpijpen van zijn herfst.
   
  De postbode heeft hem die donderdag gevonden,
  hij deed niet open en het bleef zo stil,
  met wijd-open ogen lag hij, luisterend naar iets
  ver buiten ons bereik,
  een rat had zijn gezicht geschonden.
   
   
   
   
 • 15
  721

  Midlife Crisis

  1e ronde
  Waarom hebt u een warme zomer lang
  mij in de waan gelaten van een vaag geluk ?
  ik daag u hierbij uit, o god en ben niet bang
  het wangedrocht te zien dat ongetwijfeld
  mij toe zal grijnzen als ik in uw spiegel zie.
   
  De lome stilte van een serene zomerdag,
  onder de oude beuk de maaltijd samen ;
  heb dank voor de illusies, god, die ik vermag
  te blijven koesteren steeds weer ondanks uw streken
  die erop zijn gericht mij langzaamaan te breken.
   
  Waarom spreken mijn kinderen mijn taal niet meer
  en is in de diaspora een koekoeksjong geboren ?
  wat, god der wrake, is het volgend zeer
  dat u me toedenkt ? Welja, in mijn schoot
  schrompelt mijn oöphoron onder uw botte toorn.
   
  Terwijl adolescenten badend in de beek
  hun krachten samenballen en elkaar bespringen
  wordt, heer, in dorre eenzaamheid mijn lijf zo week
  en leeg en één voor één ontvallen mij mijn tanden
  en zwellen hatelijk de aderen op mijn handen.
   
  Heer der heerscharen, u op uw lemen voet
  u obsoleet tiran, erbarmen vraag ik niet
  ik vraag alleen waarvóór ik eigenlijk boet
  en zo ontluisterd ben, verweduwd en vergeten :
  ik was’ t toch niet die van uw appel heb gegeten ?
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 16
  722

  Mijn Haan

  Top 1000
  Mordechai mijn haan
  als een gedecoreerde generaal
  de borst geheven
  de kam bloedrood in top
  de ogen bars met machtsvertoon
  kraait driftig naar de maan
  die langzaam aan verblekend
  zich uit de voeten maakt
  want in het oosten trekt het licht
  van parelmoer tot roze
  van violet tot vuur
  onstuitbaar op.
   
  Dit alles regelt Mordechai mijn haan,
  hij is niet lief, niet eens heel sympathiek
  maar een wakkere en harde werker,
  altijd vroeg uit de veren.
   
   
   
   
   
 • 17
  723

  Mijn leraar Frans

  1e ronde
  Stel, dat ik ooit met mijn leraar frans getrouwd was
  wat ik toen heimelijk en zo hardnekkig wilde,
  hij kwam uit Lage Zwaluwe
  daar lagen in de luwte
  dacht ik de schaduwrijkste tuinen met
  prielen van Verlaine
  ayant poussé la porte étroite qui chancelle
  je me suis promené dans le petit jardin
  waar ik me wandelen zag, zag wandelen hand in hand
  met hem, aanbeden leraar frans.
   
  Zondag zag ik hem weer met vrouw en kind
  ouder, maar toch dezelfde,
  verdwenen was mijn dwaze fascinatie en
  beschaamd vroeg ik mij af
  hoe ik ooit zo dom geweest kon zijn
  en ik zei dag meneer
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 18
  725

  Mijn zusje en het Vers

  1e ronde
  Ze opent wijd de vensters naar de voorjaarsmorgen,
  een vers bloeit uit de chaos van haar mijmerij
  ze ziet de geiten rustig grazen in de wei
  niet al te lang want ze moet zoveel zorgen.
   
  Mijn borsten zijn als die het Hooglied heeft geprezen
  peinst ze tevree en viermaal droeg mijn schoot
  vier Haymonskinderen, verschrikkelijk nu en groot,
  er welt een vers in haar om dit, om deze
   
  verbijsterende mei, een melodie die minder
  stem heeft dan zij wel had gewild, zoals daarginder
  hoog op de nok de lijster welluidend en zo wakker
   
  zijn passie fluit, háár vers is niet meer dan een zucht :
  'een vers', zegt ze, - een vliegtuig scheurt de pure lucht -
  'een vers rozijnenbrood neem ik straks bij de bakker'.
   
   
   
   
   
   
 • 19
  726

  Naar Stad

  1e ronde
  Groningen 2010
   
  Het daglicht van het noorden huivert
  langs rood-stenige façades en keurige contouren
  over de grenzeloze vlakte komt
  de zilte smaak van zee
  de ommelanden stormen binnen in
  de stad met spannen paarden
  vreugde en humor zijn hier blond, blauwogig
  maar met opeengeklemde kaken
  de huizen met laatdunkende Hanzegezichten
  zien neer op waar de hovaardij ligt aangemeerd
  Neptunus, Ceres en Minerva
  staan in het trotse vaandel hier
  men bezigt er een harde schaarse taal
  het alibi voor ’t onbestemde onderhuidse.
   
  De avond buigt zich nu over een nevelig land
  waar dode Duitse dichters schuilgaan
  'unruhig wandern wenn die Blätter treiben'
  er weegt een vreemd donker verdriet op alle dingen
  telkens als ik naar Stad geweest ben.
 • 20
  727

  Ontmoeting op een dag in Mei

  Top 1000
  Wat zie je er goed uit vandaag zei Loes uit Laren,
  ik zag haar denken aan haar eigen naderend verval,
  haar ogen gulzig zoeken overal
  waar 't zich bij mij kon openbaren.
   
  Ik zag haar peilen, bijna indiscreet
  wat wel de bron mocht wezen van mijn welbevinden,
  of ik mogelijk een nieuwe man beminde
  en het weer regelmatig deed.
   
  Het glaasje port onder de bottende platanen,
  de pauwen op het ademloos gazon,
  smalltalk die zich allengs verveeld ontspon,
  de dodelijke ernst van stille zwanen.
   
  Bij 't afscheid zoende ze me op beide wangen,
  driemaal. Toen stapte ze weer in haar BMW.
  Het onontsluierd raadsel nam ze naar Laren mee
  tezamen met haar elk jaar ijdeler verlangen.
   
 • 21
  728

  Rouw om Willem

  1e ronde
  Het huis is kil nu en in de laatste dagen
  van de vermoeide zomer ligt de tuin
  verslenst te sterven, de beuk staat glanzend bruin
  zijn kroon nog in de bleke zon te dragen.
   
  Waar is de cherubijn - le plâtre écaillé - gebleven
  die zoveel jaren overvloed van bloemen droeg ?
  de stille dag heeft aan zijn eigen pijn genoeg
  en legt zijn broze schoonheid bloot en bloeit nog even.
   
  Hier ging jij, Willem, langs vertrouwde paden
  en toeft nog wat, een stille weemoed nog alleen,
  de wingerd aan de schuur laat al wat droge
   
  vergeelde bladeren los ; is dit genade :
  herinnering te zijn ver weg ergens vervlogen?
  Al wat ons kwelt : waarom ging je zo zachtjes heen ?
   
   
   
   
 • 22
  730

  Skinhead

  1e ronde
  Soms ben ik bang voor je, Reinier, als je je hoofd
  hebt kaal geschoren, je bent me bijna dan
  een vreemdeling, verongelijkte jonge man,
  een Simpson van de kracht van het aimabele beroofd.
   
  Dan gromt de boosheid van je hele jongenswezen
  vanuit een roofdierleger, waarvan de geur mij verontrust,
  die van je weerstand, je verzet, je lome lust,
  je onlust op 't substraat van honderd vrezen.
   
  Waar is de prille muzikant gebleven,
  de onbevangene, wie het kuise timbre van
  de fluiten, het zingen van violen zo aan het hart lag ?
   
  Een blonde knaap is uit een paradijs verdreven
  en laat zijn arendsoog nu weiden als een man ;
  onbuigzaam straks, een man van orde en gezag.
   
   
   
 • 23
  729

  Tijd

  1e ronde
  Te denken dat op deze plek
  - mijn zomerse terras - ooit
  twee mammoetmannetjes
  vochten om een mammoetvrouwtje
  hoorde je het slaan van
  slagtand op slagtand
  ivoor op ivoor hoorde je
  het monotone schallen van
  een oer trompet
  wegsterven over de ijzige vlakte.
   
  Op een dag moet de wind
  naar het zuiden gedraaid zijn
  heel langzaam, onmerkbaar alsof
  de tijd millennia stilstond
  begon iets lichts zich te bewegen
  over de starre vlakte
  begon het aarzelend te dagen over
  aarde, water, steppen, moerassen
  begonnen grassen, varens, bomen
  zich dieper te wortelen
  hoger op te schieten naar een vreemd licht
  van heel ver
  stierven af, verbrokkelden
  laag over laag
  tot aan het nu :
  mijn zomers terras
  mijn weelderige tuin
  mijn spinnende poes,
  misschien vindt later
  veel later
  iemand op deze plek in aardlagen
  de onderkaak van een katachtige en
  drie roodbruine haren van
  waarschijnlijk een antropoïde.
   
   
   
          
   
   
                        
                                                                
   
   
   
   
   
   
   
   
 • 24
  731

  Treinen

  1e ronde
  Altijd weer is er dat rijm wanneer
  ik het kleine station passeer,
  triviaal, misplaatst dringt het zich op :
  hier stopt de trein
  van acht uur tien naar Berlijn
  rijm dat niet rijmt
  met die bronzen man
  met het profiel
  van een exotische vorst
  niet met het kleine hoge station
  architectuur negentienhonderd
  te midden van weiden bereklauw
  fluitenkruid zomergeboomte
  de trein naar Berlijn,
  erboven
  vol vogels de zomerhemel
  ver de metropool en zo dichtbij
  vermeld uw naam uw geboortedatum
  als die er überhaupt is
  we houden u nauwlettend in de gaten
  we zullen u weten te vinden
  in het kille stenen hart
  van het continent
  geblakerde contouren
  hoog in de kleurloze lucht
  treinen - als de avond viel
  vol heimwee van front tot front
  of die van de wanhoop
  Sonderzug
  naar het onvoorstelbare          
  en hier - zo een stille zomerdag
  stopte de trein
  van acht uur tien naar Berlijn.
   
   
   
 • 25
  733

  Zernobyl 26-04-'86

  1e ronde
  Gewoon twee doden zo meldde de Pravda,
  daarom bleef ook de zon maar glimlachen
  achter de wolkensluiers, ruiste tegen de avond
  meiregen milder dan die
  de aarde ooit ervoer zo dachten wij,
  het lauwe stromen heulde met
  de trouweloze oostenwind
  die eensklaps uit het zuiden was gaan waaien,
  onder het mom van vruchtbaarheid
  verspreidden ze het onzichtbare venijn
  dat heimelijk stralend zich nu hechtte
  aan alle stof, misschien in ’t eind
  aan alle geest,
  toch jubelde de lijster nog
  vanaf zijn hoge post,
  nestelden mezen in mijn brievenbus,
  glibberde het hoog-benige veulen
  weg uit het moederlijf en schoten
  miljoenen goudgele eendagsbloemen
  op tussen het gras van weilanden en bermen.
   
  Na dertig jaar is deze waarheid ons gebleven :
  twee is honderdduizenden geworden.
  Doden. In loden kisten.
  Menselijke monsters.
  Misvormd gedierte.
  Verstarde maanlandschappen
  van menselijk afval, ruïnes overwoekerd
  met aarde-vreemde gewassen en
  verstikkend mos.
  Soms kan de Waarheid zich
  pijnlijk vergissen.
 • 26
  732

  Zomer 2011

  1e ronde
  Vandaag draag ik de jurk
  van Yves Saint Laurent,
  de ridderspoor en ik
  beiden in hemelsblauw.
  Een waas van goud
  trilt boven de tuinen,                                                                                            
  op veranda’s en balkons
  dommelen denkers en dichters
  wachtend op een lucide inval.
   
  De kater Felix loopt bedachtzaam,
  loopt met kalme tijgertred
  over vers-gemaaid gazon
  genoeglijk zij aan zij met
  een laconieke merel,
  als dit geen hof van Eden is !
  Nu ’t heeft geregend in de nacht
  waait nog de zuidenwind de warmte aan,
  hangen er nevelsluiers poldervreemd
  gemengd met fijne korrels zand,
  heeft zich een roestig-bruine film
  over de dingen neergelegd,
  dansen in zonnestralen
  zandkorrels uit de Sahara.
   
  Daarginds hebben de oasen deze lente
  hun onschuld prijs gegeven
  nu haat en wraak ten langen leste zich
  hebben ontketen, mensen
  onthutst in kelders schuilen, steden vallen,
  krijgers stormlopen op schuldige paleizen.
  Bangazi, Bani, Walid, Tripoli :
  het is alsof mijn jurk van Yves Saint Laurent
  niet meer zo stralend blauw is.
   
   
   
2014
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  4697

  De tuinman

  1e ronde

  De tuinman

   

  Dat ik eens de tuinman heb bemind

  compleet met boerse taal en simpele humor

  wat telde was zijn aardse tred

  zijn haardos en zijn forse schouders

  en zijn profiel zo onbewogen als

  dat van een jonge Griekse god.

   

  De kleine kamer bij zijn ouders

  het hertje van van Meegeren

  oost west thuis best

  het bruine pluche

  het schemerige achterhuis

  dat lichtelijk stonk naar menselijke excrementen

  ’t was allemaal doortrokken van magie

  een genrestukje in liefelijke bruine tonen

  ’s nachts voelde ik zijn werkmanshanden

  mijn schuldige verlangen strelen

   

  Ik zag hem afwezig schuifelen aan

  de arm van wie ik dacht

  dat het zijn dochter wel zou wezen

  op de begrafenis van Lucy van der Vaart

  een zieke oude man

  die in de verte van de populierenlaan

  voorgoed verdween.

   

   

   

 • 2
  4699

  De verhuizer

  Top 1000

  De verhuizer

  Gisteren vroeg de verhuizer,

  - breedschouderige, blondharige zoon

  van wakker volk - :

  is er hier niet ergens

  een gastarbeider voor dit klote-werkje ?

   

  Een zwarte slaaf

  zult u bedoelen

  wou ik zeggen

  maar ik zweeg bijtijds :

  zijn handen waren kolenschoppen

  en ironie zou niet aan hem besteed zijn,

  bovendien bezat hij niet

  de eruditie van

  een Léopold Senghor,*

  (The sure hands that pushed me

  into solitude and hatred).

   

  Hij zal derhalve nimmer weten

  waarom het altijd oorlog is.

   

   

  *Léopold Senghor, Senegalees dichter, filosoof, auteur en president van Senegal, (1906 – 2001)

   

   

   

   

   

   

   

   

 • 3
  4726

  De vluchteling

  1e ronde

  De vluchteling

   

  Op deze straathoek

  heeft die Hongaar

  mij toen zijn liefde verklaard

  zijn onhandige handen een

  gesloten boek

  zijn ogen donkere

  weeskinderen van

  een gruwelijk geheim

  putten in het bedenkelijke grauw

  van zijn gezichtshuid

  achter zijn vragend voorhoofd

  de honden van

  een satanisch verbond.

   

  Ik speurde vergeefs naar iets

  naar wat, misschien naar

  een gouden schittering

  in zijn ogen

  naar vurige paarden

  over de poesta

  naar Zoltan Kódaly

  psalmus hungaricus

  vrouwenstemmen

  klagende vocalisten.

   

  Nu na al die jaren

  moet hij dood zijn of

  een oude man

  achter de barricade

  van zijn bitterheid.

   

  Een straathoek dat is

  twee straten samen

  twee namen met of zonder

  een mitrailleur

   

   

 • 4
  4704

  Dementia senilis

  Top 1000

  Dementia senilis

  Mijn vader is een loom, dommelend kind;

  De tijd die heelt en zich ontfermt, heeft hem

  Woestijnen toegewezen en een stem

  Die roepen kan, maar nergens weerklank vindt

   

  Er drijven vlekken voor zijn fletse ogen,

  Verlaten eilanden in zeeën van

  Zijn lang vergane tijd van kind tot man,

  Maar er zijn meisjes die zijn tranen drogen.

   

  Wel geeft hij aanstoot als uit duizend vrezen

  Een worgengel hem heftig overmant,

  Een gloeiend teken in zijn lichaam brandt :

  ‘Arbeit macht frei’ staat op een poort te lezen.

   

  Dan barst hij los in onwelluidend klagen,

  Een schorre kreet om hulp in eindeloze

  Monotonie herhaald en het is de boze,

  De bittere taal niet van zijn goede dagen.

   

  Mijn vader is tot een dorre plant verworden,

  Steeds pijnlijker onthecht, broos en mismaakt

  Lijkt het of niet of niemand hem meer raakt :

  Een organisme van geringe orde.

   

  Maar soms lijkt hij te dromen in de zon ;

  Een eiland heeft dan vorm en kleur gekregen,

  Vanuit het groen zijn vogels opgestegen,

  Een jonge vrouw talmt lachend aan de bron.

   

  Dan ploegt een boer de vette najaarsakker,

  Met twaalf juk ossen ploegt hij zonder rust

  Er liggen schepen voor de stille kust,

  Een kleine jongen wordt verwonderd wakker.

   

  Het veld van de reidans glanst van dauw,

  Het land is rijk aan wijnstok en aan honing,

  En als de avond valt is er een woning,

  Kinderen, een maaltijd en een vrouw.

   

  Dan kermt hij klaaglijk, hulpeloos en zacht,

  Groteske vogel uit een wrede sage,

  Weerloos ten prooi aan demonen en plagen

  Ontsprongen aan oer-diepten van de nacht.

   

  Maar meisjes glimlachen bedaard en wijs,

  Het licht strijkt glanzend langs een blonde vlecht,

  Vaardige handen leggen hem terecht :

  Hij geeft zich aan nog dieper leegte prijs.

 • 5
  4707

  Een tuinkabouter

  1e ronde

  Een tuinkabouter

   

  Mevrouw Pardijs praat met haar tuinkabouter

  O heimelijk, want alles heeft zijn grens,

  Haar eenzaamheid gaat niemand aan, geen mens

  God alleen weet van haar verdriet om Wouter

  En hoe zij ’t grote bed opmaakt voor twee,

  Zijn kussen zorgzaam schudt, iedere morgen

  In het gareel van de vertrouwde zorgen,

  Altijd nog toegewijd en onveranderlijk gedwee.

  Hoe zij de tafel dekt, geresigneerd en stil

  Vooral niet dieper denken wil

  Dan dat hij weer zo laat komt van de zaak.

   

  Allang vervaagd is ’t aardse beeld van Wouter,

  Zijn buitenhuwelijkse dartelheid van malle oude heer,

  Zijn uitvluchten, zijn machteloos verweer ;

  Het vredigst leeft men met een nette tuinkabouter.

 • 6
  4709

  Esnes-en-Argonne

  Top 1000

  Esnes-en- Argonne

   

  Hier slepen twee oorlogen zich nog

  Op roestige voeten

  Door grazige heuvels en dalen

  Het woud heeft zich hersteld

  Soms huilt er in maanlichte nachten

  De wolf

  Avonden wanneer de zon

  Wegglijdt achter

  Golvende heuvelruggen

  In een decor

  Van vuur en goud

  Laat een al te menselijke god

  Der Gott der über Völker grollte

  Cynisch zijn bloeddoorlopen oog

  Weiden over glooiingen

  Met eindeloze rijen krijtwitte kruizen

  Wanneer geen mens meer kan getuigen

  Zal met de mythe dit landschap blijven :

  Een licht huiveren van bange donkerte

  Over de heuvelruggen

  Zelfs als de zon schijnt, de Maas

  Als altijd spiegelende symfonie

  Zijn koninklijke weg vindt

  Door de geschonden landen.

   

   

   

   

 • 7
  4696

  Februaristorm

  1e ronde

  Februaristorm

   

  De rivier zag geel van woede,

  met onbewaakte slobberlippen

  slokte hij land links en rechts

  met wilg en al

  de twijgentoppen ontredderd

  boven het kolken

  klein, ontdaan meeuwengefladder

  ijskoud rezen uit de zee

  dreigend inktblauw wolkenmassa’s.

  Mijn vader had zich verschanst

  achter zijn depressie,

  mijn moeder zei:

  ’t gaat wel voorbij,

  laten we een partijtje

  scrabbelen.

   

   

   

 • 8
  4698

  Hemelse vrede

  1e ronde

  Hemelse vrede

   

  Ik woon in een kleine oude stad

  hier likken een paar belegen

  revoluties hun wonden

  de uitgeteerde koppen

  onbeweeglijk in de

  verbruikte vachten

  loop je te dromen

  met boven je kruin

  in bruidstooi

  de luister van een lente

  onder je stap

  het koppig arduin

  de sokkel van het thuisfront

  en dan de beiaard

  een valhelm vol strooigoed

  merk toch hoe sterk en

  hop Marjanneke hop en

  waar de blanke top der duinen

  en op het plein

  een enkele minderbroeder

  vroom onwetend van

  dat andere plein

  die andere pleinen

  die anderen

   

   

 • 9
  4701

  Hugo van der Goes

  1e ronde

  Hugo van der Goes *

   

  Toen hij stierf

  - één en veertig is hij geworden -

  had hij alles gehad,

  zoals de stad

  voor hem lag ontmaskerd

  in elke steeg een Apocalyps

  Wat er was

  wat er na hem kwam

  lees je vijf eeuwen later op

  het misvormde

  het krokodillengezicht

  op het wintergezicht

  op engel -, profeten - ,

  herdersgezichten

  driekoningen -

  moeder – en – kindgezichten,

  zie je de droom

  aan de oever van de waanzin,

  zijn angst waarvoor

  geen erbarmen meer was

  dan de dood.

   

   

                                       *Hugo van der Goes, Vlaams primitief                                                                              schilder,1440-1482

 • 10
  4705

  Keuze

  1e ronde

  Keuze

   

  Er zijn heel wat mensen

  die in dozen wonen

  bang soms voor een dolk in de rug

  onder de koepels

  de klinkbouten echo’s

  kopstation-treinen

  langs de muren rondom

  horden honden

  kan elke schaduw

  de laatste zijn en wat dan

  maar ze hebben gekozen

  een mens kiest voor de maan

  voor overgordijnen

  kiest gouden bergen

  maar wees blij

  als je ribbeltjeskarton treft

  daar staat de warmte

  pal als een man

  een zorgzame broeder

  doezel je op rozen

  in de diaspora

   

 • 11
  4708

  Klassenfoto

  Top 100

  Klassenfoto

   

  Mijn moeder had mij in die roze jurk gestoken,

  die met dat kraak-wit kanten kraagje uit de was,

  want ik moest op de foto met de hele klas,

  ik moet naar zeep en tandpasta hebben geroken.

   

  Die roze jurk kon mijn herinnering nog bewaren,

  de rest is vreemd van ingehouden vijandschap,

  de strenge juf, haar naam is weg – wat was ze knap –

  en al die ogen, die hardnekkig blijven staren.

   

  Dat lange kind met die verveelde mond ben ik,

  met die onkinderlijke, verongelijkte blik,

  die straffe motoriek, in rust nog manifest.

   

  Geen mens weet van een kind, van ’t lijdelijk ervaren,

  hoe angst en onbegrepen straffen niet verjaren:

  ik blijf het boze vogeljong uit dat verstoorde nest.

   

   

   

   

 • 12
  4710

  Muis

  1e ronde

  Muis

   

  Er is vannacht een kleine muis gestorven,

  hij lag gevouwen in een oude lap,

  die iemand gisteren achteloos

  had laten liggen op de trap.

  Hij lag in foetushouding, de voorpootjes

  Gevouwen om het stille kopje

  zoals een mens zijn hoofd omvat

  en zucht mijn god weer die migraine.

   

  Ging soms, voordat de dood hem overviel

  nog in zijn kleine flakkerende ziel

  zijn leven in een flits voorbij

  een existentie, die niet veel meer

  dan vreten was en paren.

   

  Geen traan, geen retoriek, geen epitaaf,

  geen openlijke of sluw verhulde hebzucht

  bij deze kleine grauwe dood

  zo vanzelfsprekend, niettemin

  vertederend.

   

   

 • 13
  4711

  Nomen est omen

  1e ronde

  Nomen est omen

   

  Voor wie mij kennen is hij mijn gezicht,

  mijn afkomst, mijn gebaar,

  antwoord voor wie mij roept

  mijn naam die ik ongevraagd

  gekregen heb; een oeroud ceremonieel

  heeft het bevestigd

  ik ben mijn naam

  in naam van vader, zoon en geest.

   

  Hij is van sombere herkomst

  van ’t land der onverzettelijke vaderen

  die van de Saksenspiegel.

   

  Wat als ik anders was genoemd,

  Magnoliabloesem of gloed van

  de rijzende zon

  zou ik gekend zijn als een ander mens

  lichthartiger en van vrijmoediger allure?

   

  Vandaag heb ik me een andere naam gekozen

  die van de zomervogel die zich in ’t verborgen

  verlustigt in zijn eigen melodieuze zang

  de wielewaal

   

  Nu flitst hij langs de snelweg van de wereld

  mijn nieuwe naam

  één van miljarden

  en ik word niet meer gekend.

 • 14
  4712

  Poesje

  1e ronde

  Poesje

   

  Heeft een feestje gehad vannacht

  gaat dansend over de daken

  draait om haar as als een tol

  haar staart achterna

  balanceert langs de goten

  over de nokken blikkert de zon

  het carillon zingt

  zingt in de klinkklare ochtend

  brich an du schönes Morgenlicht

  rolt zich op als een donkerfluwelen cocon

  droomt droomt

  van miezemuis woelrat konijnenpoot

  van karekiet tjiftjaf en sparrewar

  droomt onbekommerd, de zwervende kat

  is geen dakloze eerder

  bohemien of blijmoedige christen

  zeker van onderdak en erbarmen

  kat zonder huis heeft negen huizen

  negen bedden van dons

  negen kussens van roze satijn

  negen manden met maagdelijk wasgoed

  negen vertederde vrouwen

  negen schotels met zoete melk

  en negen levens

   

  maar eens op een dag

  liep door de buurt een gerucht

  het was van een jazzpianiste

  die haar poesje steeds vaker miste

  haar echtgenoot Willem

 • 15
  4720

  Psalm 137

  1e ronde

  Psalm137

   

  Zittend aan de rivier

  Ben je een balling temeer

  Waar het water stil

  De zilveren wilgen weerspiegelt

  Hangen de harpen teloor

  Ting tingelt de bries

  De vreemde wind door de snaren

   

  Hoe kun je zingen

  Als tot in haar merg

  Je stad is vernietigd

  Nu als een ziekte

  De wraak

  Aan je strottenhoofd vreet:

  Verpletter hun kindertjes

  Tegen de rotsen.

 • 16
  4721

  Rechtszaak

  1e ronde

  Rechtszaak

   

  Je zag nooit onzekerder mens

  zoals hij de zaal binnenkwam

  los van de knevelketting

  - een korte klik -

  viel hij in de stilte

  van het afgrijzen op de tribune

  een lam naar de slachtbank

  een monster uit

  een onheilig niemandsland.

  Hij zit. Zijn voeten kinderlijk

  Schuchter naast elkaar

  In winkel-gaaf suède

  Voor zich op het tafeltje

  - een in de vlucht getroffen vogel -

  Zijn handen, de blanke van

  gedetineerde, de machteloze

  de vreselijke werktuigen

  van zijn ontspoorde passie.

  Na twee dagen

  heeft hij bekend:

  hij heeft verkracht, gewurgd

  - het werd opeens zo stil zegt hij -

  Achter de ouwelijke groeven in zijn voorhoofd

  herhaalt zich wat bedekt had moeten blijven,

  het stille meisjeslichaam

  heeft hij begraven in het bos

  dichtbij de plek waar hij altijd

  eekhoorntjes ving

  om op te zetten.

   

   

  Boven de hoofden op de tribune

  weegt benauwend

  het gruwelijke geheim

  van Golgotha en Auschwitz.

   

   

   

   

 • 17
  4722

  Souvenir du jardin à Etten

  Top 1000

  Souvenir du jardin à Etten

   

  In Arles dacht hij aan zijn vaders tuin,

  ik heb de tuin van thuis geschilderd

  schreef hij aan Wil, over de kleuren dit :

  van de cipressen ’t smaragdgroen,

  ‘t vermiljoen van de geraniums,

  Het feloranje zandpad en het wit,
  de slingerrand van kleine bloemen.

   

  Links onder twee figuren, moeder en Wil

  in zorgelijk gesprek – ze lijken vrouwen

  uit een roman van Dickens – beschroomd en stil

  allang langs ’t pad verloren in de tijd.

   

  Zoek geen gelijkenis, schreef hij, het is

  de werkelijkheid van toen, begoocheld,

  ’t is de bekoring van ’t gedroomde.

   

  Te denken dat dit klein verlangen,

  dit heimwee als naar een geliefd gelaat

  nu onbeschaamd te kijk kan hangen

  in ’t stenen hart van Leningrad.

   

   

                                                                          Van Gogh, Arles,

                                           november1888, Hermitage, Leningrad

   

   

   

   

   

 • 18
  4724

  Tijd

  1e ronde

  Tijd

   

  Hier waar ik nu zit

  in de warme zon van september

  vochten twee mammoetmannetjes eens

  om een mammoetvrouwtje

  hoorde je het slaan

  van slagtand op slagtand

  ivoor op ivoor hoorde je

  het monotone geschal van

  een oertrompet

  wegsterven over de ijzige vlakte

  draaiden millennia later de wijzers

  van de klok van de wereld de winden

  naar het zuidwesten het zuiden.

   

  Toen bewoog iets in de starre leegte

  werden de dingen doorzichtig in een nieuw licht

  van luchten en aarde en water

  wortelden weliger bomen en varens en grassen

  stierven af, verbrokkelden laag over laag

  o langzaam tijdloos langzaam

   

  hier op dit ogenblik in de zon van september

  verstel ik mijn plastic tuinstoel op lig stand

  en reik naar mijn glas grenadine.

   

   

   

   

 • 19
  4725

  Zomer 2014

  1e ronde

  Zomer 2014

    

  Vandaag draag ik de jurk

  van Yves Saint-Laurent

  de ridderspoor en ik in hemelsblauw

  een spoor van gouden weefsel

  ligt over de tuinen

  op veranda’s en balkons

  dommelen denkers, dommelen dichters

  wachtend op lucide inval

  over het onberispelijke gazon loopt

  de rode kater Felix

  loopt met lome tijgertred

  zij aan zij met

  een laconieke merel

  als dit geen Eden is

   

  De zuidenwind waait warmte aan

  en poldervreemde nevelstrepen

  van fijnkorrelig stof

  er legt zich een roestbruine film

  over de dingen neer

  in zonnebanen dansen

  zandpartikeltjes uit de Sahara

   

  De afgelopen lente hebben

  oasen hun onschuld verloren

  trokken er karavanen weg voorgoed

  in stukgelezen sprookjesboeken

  nu haat en wraak ten langen leste zich

  ontketend hebben mensen zich

  schuilhouden in hun kelders

  steden vallen

  krijgers stormlopen op schuldige paleizen

   

  Ik in mijn jurk van Yves Saint-Laurent

  ik denk met deze verre echo in mijn hoofd

  Benghasi, Bani Walid, Tripoli :

  God moet met een zeker cynisme

  ons Saint-Laurent hebben geschonken

  als extra-bonus.