Biografie van Nette Menke

2021
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2582

  antigone en ismene

  1e ronde

   
  Er waren eens twee zusjes, het ene
  werd een tragisch heldin, het andere niet.
  Zus een was stoutmoedig, zij luisterde alleen
  naar haar eigen hart, trotseerde
  de koning en de wetten van het land,
  zij volgde, zo zei ze, het goddelijk gezag -
  werd voor haar wandel gestraft en stierf,
  gestaag bejubeld om haar daden.
   
  De ander bleef met beide benen op de grond,
  was zich bewust van praktische bezwaren,
  meende een vrouw machteloos te weten,
  vond dat wetten er waren om je bij neer te leggen
  haar hart brak, zij accepteerde het verdriet,
  goden, koning noch zus konden het tij keren.
  Zus twee leefde voort - van haar
  werd nooit meer wat gehoord.
 • 2
  2336

  de novembermaan

  1e ronde
  de novembermaan
  staat boven het speeltuintje
  een bal op het gras
 • 3
  2924

  Kwestie van puur praktische aard

  1e ronde
  Noemt u mij heks? Hoe moet ik u nu noemen?
  Denkt u de tovenaar Merlijn te zijn?
  Waant u zich Lord of the Rings wellicht?
  Een kobold, een gnoom,
  Een gifgroen kwijlende kwakkel,
  Een raaskallende praatfabriek?
   
  U noemt mij heks, doet u dat omdat u bang bent?
  Denkt u dat heksen kwaadaardig zijn?
  Vreest u dat u ze niet aankan?
  Een heks als een felle vuurrode spin
  En u dat vliegje, vastgeplakt
  In het web, dat straks als hapje dienen zal?
   
  Maar u treedt de zinnen ver te buiten
  U waant zich in een sprookjesland
  Terwijl het hier om mensen gaat
  Om kwesties van puur praktische aard
  Om zuivere taal en om onomwonden daden
  Elk woord wordt hier, meneer, ragfijn gehoord
2020
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  1138

  de vlucht van Ikaros

  1e ronde
  dat het plan van de vader kwam
  die de vlucht had uitgedacht 
  de vogelvorm met de vlerken
  de veren en de weerloze was
  dat het een wonder was
  dat het werkte
   
  dat de vlucht een noodzakelijke was
  vol zorg moest worden uitgevoerd
  niet te hoog, niet te laag  
  dat het zaak voor de zoon was 
  de taak van de zoon was
  de vader op de voet te volgen
   
  dat het kind angstvallig de vleugels uitsloeg
  de vrijheid voelde, kon wat de oude kon,
  verrukt, vervoerd, begeesterd raakte
  door lucht en licht en capriolen maakte
  van zwenken en zweven,
  had de dag van z'n leven
   
  schoot omhoog, ging straal voor de zon
  wat niet kon, de was liet los
  en Ikaros
  viel -
  dat de vader huilend verder vloog,
  vlucht en val voorgoed verbonden
   
  dat het om het wonder draait
  hoewel het ongeval en vooral 
  het vermanend vingertje  
  je van de wijs brengen  
  het gaat er om, dat Ikaros
  wel degelijk vliegen kon
   
 • 2
  3961

  herstelwerkzaamheden – de naam

  1e ronde
  met het terugzetten van de rib wil ik
  de allereerste mens herstellen:
  thans blijkt dat kind noch vrouw noch man
  aan eigen oorsprong tippen kan
   
  omdat we kleding dragen
  kleren bedekken de huid,
  kleren bedekken de bottenbouw,
  kleren bedekken de edele delen
   
  het bloot benadert de bron adequater
  het draait om gezamenlijk bloot
  minimaal twee schepsels zijn nodig
  maar zijn er meer dan vergroot dat

  de kans op resurrectie
  - hoe bloter hoe beter -
  het is een heel gepuzzel
  Adam is indertijd nogal uit elkaar gehaald
   
  en ook de naam wekt verwarring
  die dient te worden aangepast
  denk mee en noem de eerste mens
  Adam een, de tweede Adam twee
   
  Adam twee samen met zijn Eva 
  bezetten een gedeelde tweede plaats
  wat twee tot een afgekalfde versie
  van de eerste Adam maakt
   
  hoe groot is deze klus, te groot 
  om op mijn eentje  te kunnen klaren, 
  met het bloot komt het wel goed 
  maar dat met die naam, dat steekt
   
 • 3
  3959

  Hippie

  1e ronde

   
  Een hippie is ie, hij hipt, hij hopt
  door straat, door stad, door dorp en land,
  treedt op en in en naast het pad
  en al wat ie doet - voelt - goed -
   
  Hip de vogel, vogelt de hipperd,
  ouder inmiddels, bejaard, verjaard
  en andersoortig behaard maar
  hij hipt nog, tript nog, wipt nog.
   
  En het zwaaien van het been,
  het draaien van de arm begeleidt
  het zwieren in de hersenpan,
  het zingen van het lied.
   
  Een malle man, een alleman, tot
  strijkt de gast zijn veren glad -
  stijgt op een geest naar god de heer
  roept blij verheugd: hier ben ik weer!
   
2019
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  1646

  Barst

  1e ronde
   
  Twee mensen, hielden van elkaar, als de maan van de sterren, als de wolken van de wind,
  als kauwen die in paren leven, als ouders van een kind.

  Verliefd waren zij en wisten zich bemind.
   
  Hij las haar als een open boek, hij las haar haarfijn uit, hoorde haar woorden,
  volgde haar zinnen, haar punten haar komma’s, alleen haar taal
  verstond hij niet helemaal, soms zei zij net wat anders.
   
  Van haar lijf wist hij van plooi tot groef, van heuvel en dal, hij kende er blindelings
  de weg, zij was de zijne, haar huid zijn tweede, alleen haar ziel
  soms net wat anders.
   
  Zij, op haar beurt, doorgrondde zijn gangen, zag wat hem dwarszat, meanderde
  met zijn bewegingen mee, wist van iedere wending die hij nam

  het was haar alsof ze het zelf was.
   
  Maar betrof het zaken van gezond verstand, en ook als het ging om de dingen van de dag
  hield zij vast aan haar eigen denken
  en bleef hij bij het zijne.
   
  Zoals een plantje soms niet wortelen kan, een bloembol niet op wil komen  
  - de aarde doet haar best, de regen sproeit -
  zo bleef ook hier de groei steken.
   
  In arren moede boog hij nog linksom, draaide zij rechts, maar baten mocht het niet,
  ze hadden hun weerstand telkens te laat in de gaten, al wilden ze door
  het ging voortdurend mis
   
  en het knapte. Op een dag was het gedaan. Ze hadden zo diep gebogen
  dat het barstte, met een wreed scheurend geluid en wederzijdse pijn
  wisten ze dat het tijd was weer alleen te zijn.
   
   

    
 • 2
  1649

  Ik dacht laatst

  1e ronde  Ik dacht laatst dat ik dood was.
  Ik fietste vooruit maar reed nergens naar toe.
  De hemel stond vol stilstaande tijd, 
  de daken van de huizen staken in de wolken
  en de straat lag er licht en luchtig bij.
  Ik trapte door, wetend dat ik dood was,
  zo prettig en zinloos en vrij
  keek de eeuwigheid in mij.

 • 3
  1645

  Monet in Den Haag

  1e ronde

  blauw en groen, plant en water, plant en lucht,
  van lucht en licht, van blauw en groen en geel, schaduw, licht,
  van diepte en weerspiegeling, het gouden licht,
  het groen, het blauw, het roze, wit en bruin
   
  het bruggetje, boog boven het watervlak,
  de bomen, hoog staand en vol hangend blad, 
  en op het water groeit het groen, het wit, wat roze
  en in het water,
   
  in het water daal ik af,
  ontloop de lijst van goudgekleurd hout,
  doodstil wordt het in mij,
  opgeslokt ben ik door dit schilderij
   
  er is wel geluid,
  er klinkt gebabbel, geroezemoes,
  geklaag over knellende schoenen,
  er is een gids, een groep luisteraars
   
  hangt aan haar lippen, zij spreekt
  van schoonheid,  tijd en kunstenaars
  en uit een volgende zaal schalt een stem:
  ‘kijk, dát vind ik mooi!’
   
  de werken zelf, apart van commentaar voorzien,
  hangen zwijgend aan de muur,
  hangen daar dag en nacht
  voor publiek dat komt en kijkt en gaat,

  maar ik
  ben nog niet klaar met mijn bezoek
  loop terug en laat me vangen
  door dat ene doek, dat me direct
  opnieuw naar binnen trekt
   
2018
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  3866

  Het fake nieuws

  1e ronde
  Het schouwen van de mediamens blijft
  een bevreemdende zaak:  ik raak verstijfd
  van schrik als ik nieuwsbeelden bekijk -
  en de presentatie ervan is zo wonderlijk.
   
  Steeds staan voor het Nederlands acht-uur-journaal
  nieuwsleesters en weervrouwen allemaal
  op wellustige schoenen – zeg maar martelwerktuigen -
  aldus van hun vrouwonvriendelijkheid te getuigen.
   
  Maar als komt de dag van het uitbalanceren,
  het moment dat moeten ook alle heren
  hun voeten in genaaldhakt schoeisel wringen
  alvorens te spreken van wereldse dingen,
  dan toont de boodschap zich klip en klaar:
  op dit schoeisel is ieder woord raar.
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
 • 2
  3867

  mondig

  Top 100
  voor Alina Szapocznikow                              
   
   
   
  rond de mond ronde mond halfronde lippen
  de bovenlip halfrond op de onderlip halfrond
  afgerond zachtrood opgerood aangedikt uitgelicht
  de uitgelichte lippen de geprononceerde mond
   
  een tussen de lippen door glippend woord
  de gemummelde woordjes
  de gearticuleerde volzinnen
  de uitgespuugde verwensingen
  het spettertje spuug in de mondhoek
  de zich zacht sluitende lippen
   
  de tongpunt
  streelt de bovenlip glijdt langs de onderlip
  de mond is dicht de lippen zijn ontspannen
  de wangen trekken de lippen op, de kin haalt de lippen naar beneden
  de tanden bijten op de lippen, de boventanden op de onderlip
  de ondertanden op de bovenlip, de doorbloede lippen
  op elkaar geknepen lippen
  samengetrokken lippen
  een opgetrokken lip
   
  losse lippen
  loslippige mond
  geopende mond
  open mond 
  wit gebit
  rond zwart gat
   
   
   
   
   
 • 3
  3865

  vrouwenstrijd

  Top 1000
   
  bikkelharde borsten, stekende armen, buitenproportioneel lange benen
  die eindigden in een scharnier, geen bips, en in
  voor hooggehakte schoenen voorgevormde voeten;
  het kapsel langharig ingewikkeld wou los, maar niet meer vast
  het hele hoofd wou los, maar liep scheuren op
   
  mijn moeders borsten, verpakt in zwart kant,
  waren zacht golvend roze en wel begeerd
  haar benen gleden in fladderende nylons, buik en billen
  leefden onder onderjurken en soms in te strakke step-ins
  haar schoenen waren plat - eksterogen en hoge hakken gaan niet samen
   
  mijn grote zus deed nog niet aan boezemgedoe
  maar haar buik was zorgelijk, gaf pijn, bracht verdriet
  deed de stemming in het hele huis omslaan
  hoe het met haar moest wist ook mijn moeder niet
  mij werd niks gevraagd  -  ik was nog klein
   
  en vond troost bij barbies - als mijn buurmeisje spelen kwam
  pakten we de poppen bij de benen en zetten ons schrap
  voor een schermduel, de punten van onze rapieren omzwierd
  door losse lokken, de strakke armen stijf  langszij het hoofd,
  de genadeslag steevast toegediend met de bikkelharde borsten
   
   
   

2017
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  3050

  De dichteres

  1e ronde


   
  de dichteres zoekt haar leven lang naar woorden
  die zeggen zullen waarom alles gaat zoals het gaat,
  waarom een mens meent z’n leven te vullen
  met keuzes tussen goed en kwaad
   
  maar wat er ook uit haar pen komt rollen
  het woord schiet keer op keer te kort
  leven laat niet met zich sollen
  het verdort
   
  valt als een verkleurd herfstblad
  waait weg met de wind
  verdwijnt in de grond en bakert nieuw leven 
  dat is wat de dichteres ervan vindt
   
  het draait om de daden denkt ze
  standvastig en sterk als een oeroude eik
  of een redwood tree, zo zullen mijn verzen zijn
  en daadkracht vibreren, genereren…
   
  maar wat er ook uit haar pen komt rollen
  het woord schiet keer op keer te kort
  leven laat niet met zich sollen
  het verkort
   
  en als de dichteres in haar laatste jaren
  nog steeds vol achs en maren
  terugkijkt op een leven dat zo vol woorden zat
  lijkt zij toch niet ontevreden, er is iets ook al was het niet wat
   
  want wat er ook uit haar pen kwam rollen
  en woorden schoten keer op keer te kort
  het leven laat niet met zich sollen
  het verwordt
   
   
 • 2
  3052

  ik was een jaar of acht

  1e ronde


   
  ik was een jaar of acht
  toen ik bedacht
  hoe ja hoe verschrikkelijk fijn
  het wel niet was om een meisje te zijn

  jongens waren weliswaar snel en sterk

  maar zij moesten later aan het werk
  terwijl wij vrouwen thuis konden blijven
  en daar maar konden doen wat we wouwen

  inmiddels heeft mijn leven beslist 

  dat ik me toen enorm heb vergist

 • 3
  3051

  Kopje thee

  1e ronde

   
  Als de dag van morgen
  vandaag al door je hoofd spookt,
  als het uur van opstaan
  je nu al dwarszit,
  als de kleren die je dragen zult
  je nu al voor de geest staan,
  als je de woorden die je zeggen wilt
  nu al paraat hebt,
  wat kan er dan nog misgaan?
   
  Dat dit gedicht je dan
  mag dienen als een kopje thee
  dat je nu drinkt en terwijl je denkt
  ‘het is te heet, ik wacht nog even’
  het je dít moment ten volle laat beleven.
   
  Opdat je morgen dan beleven mag
  al wat je brengt de morgen-dag.
   
   
   
   
2016
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2391

  chaos

  1e ronde
  dat het losse flodders losse eindjes
  punten plukken strepen vormen zijn
  die niets met elkaar te maken hebben
  op zichzelf staan op dezelfde plaats en  tijd

  dat het leven een serie momenten
  die ikzelf tot één groot geheel verzin
  omdat ik per se de draad wil blijven zien
  die terugvoert tot het eerste  begin

  me vastklampend aan de kleine verbanden
  snakkend naar de grote samenhang
  die er dus niet is maar wel zou moeten zijn
  open ik mijn ogen voor de chaos en ben bang

  het grote niets erkennen
  is iets dat moet wennen
 • 2
  2393

  losse eindjes

  1e ronde
  losse eindjes in een film of een boek
  beginnetjes die wel begonnen maar niet afgemaakt zijn
  de aanzet is er, maar de oplossing blijft zoek
  persoonlijk vind ik dat niet fijn

  ik houd van een goed in elkaar stekend verhaal
  dat grip biedt op het grotere geheel
  ieder woord, ieder beeld spreekt  eendere taal
  niets te weinig, niets teveel

  in het echt ligt dat  anders
  past lang niet alles in elkaar
  grote hiaten pontificaal in mijn levensverhaal
  verre van prettig allemaal
  als je iets niet weet, wat is er dan waar
  er blijft  zo zielsveel  verborgen
 • 3
  2392

  romein

  1e ronde

  zag hij dezelfde wolken
  zag hij dezelfde salamanders
  hoorde hij dezelfde krekels
  of was alles toen anders
  waar ik nu loop liep ooit een Romein

  de Saar slagader van dit gebied
  wijngaarden als pasgekamde haren
  dood ligt een kever op het pad
  vlinders fladderen rustig rond
  het leven een cirkel denk ik
  maar weten doe ik het niet

  _
2015
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  1328

  Puin

  1e ronde

  Soms raak je maar zo in een conflict verzeild

  dat je niet zocht, waar je zelfs geen weet van had,

  een ruzie die naar een knallende climax ijlt

  en je dan meetrekt in een hopeloos zwart gat.

  Je hebt het tij niet tijdig weten keren,

  bent overspoeld door allerhande narigheid,

  gekwetst jammer je nog van ‘ 'k Zal ze leren!’

  maar in feite voel je slechts verdriet en spijt.

  Niets gaat voorbij zolang de brokken van het kwaad

  nog ongeordend, her en der verspreid,

  ongeborgen en volledig uit de maat

  geslagen in je leven liggen -

  dus nu vormt puinruimen de focus van je vlijt. 

  Puinruimen volgt  op iedere strijd.

 • 2
  1330

  Wel en wee der wereld

  1e ronde

  Het jongetje dat groot en sterk zou willen zijn,
  kijkt rond, ziet vriendjes, kijkt aarzelend toe,
  komt op dreef, schreeuwt, rent, maakt plezier en is klein -
  als ie huilen moet gaat ie gauw weer naar z'n moeder toe.

  Het kleine meisje wil wel zoeperwoemen zijn,
  kijkt goed naar haar mama, doet na, reddert mee,
  komt op gang, huppelt, springt, babbelt, lacht, en is klein -
  maar als ik groot ben, denkt ze, ga ik net zo sterk als papa zijn.

  Eros komt op en wekt verwarring alom,
  schenkt geluk, schept verdriet, trekt wat recht leek krom.

  Kinderen van toen zijn nu volgroeid en voelen verantwoordelijkheid,

  doen hun bovenste best, stromen over van ijver en van strijd


  voor het eigen lieve leven en voor de toekomst van het land. 

  En het wel en wee der wereld ligt heel even in hun hand.   

   

 • 3
  1329

  Woorden

  1e ronde

  Niet alle gesproken woorden worden gehoord :

  er zijn er die tussendoor of juist langsheen wippen,

  die bedoeld om te raken toch het beoogde doel missen,

  wegschieten in het luchtledige, verdwijnen overboord.

  Mooie woorden, blije, bedachtzame, nuancerende,

  woorden die opvrolijken, angst inboezemen en ook de belerende

  raken je niet als je net aan iets anders zit te denken –

  het is lastig aan ieder woord evenveel aandacht te schenken.

  Dat kan ook niet - al komt het je soms duur te staan,

  mis je iets moois voor jou bedoeld, krijg je ruzie, ga je er zelfs aan.

  Meestal kun je echter volstaan met het beluisteren van de herhaling,

  geduld en volharding brengen een immer eindeloze spraakvermaling,

  wat je vandaag mist hoor je ook nog eens morgen en overmorgen. 

  Blijkbaar weten de meeste woorden prima voor zichzelf te zorgen.

2014
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5500

  de zielen

  Top 1000

  misschien bestaat de lucht uit dode zielen

  misschien zijn wolken wolken dode zielen

  de druppels van de zee

  zouden oude zielen kunnen zijn

  zielen daar sinds het begin der tijden

  eerst waren het er een paar

  nu zijn het er veel meer

  en er kunnen er oneindig  bij

   

  als water verdampt en wolken vormt

  dan stijgen de zielen op

  en als het regent

  dan komen ze weer naar beneden

  dan druipen ze over de tram of bevruchten akkers

  misschien bezielen de oude zielen

  de nieuwe zielen, de jonge zielen,

  misschien slokken nieuwe zielen oude zielen op.  

   

 • 2
  5497

  kerk

  1e ronde

  als ik binnenloop

  de oude kerk bewonder

  slaan de twijfels toe:

   hier heerst eeuwenlange trouw

  hoe zou ik beter weten?

   

  zijn wij mensen nu

  wijzer dan die van toen

  of alleen anders?

  de tijden veranderen

  maar mensen doen dat minder

   

  ach filosofie

  die  het denken zo beroerd

  edoch…à quoi bon?

  bedolven onder gevoel

  vergeten we beschaving

   

  in een lege kerk

  hangt de rust van een geloof

  dat troost wil bieden -

  getroost worden wil ik wel 

  voor eventjes tenminste

 • 3
  5501

  mens

  1e ronde

  zaterdagmiddag in een winkelstraat
  overal handen, overal voeten,
  hoofden vol gedachten,

  lijven vol gevoel, gekroel, gejoel,

  er zijn hier een heleboel

  mensen, er zijn zoveel mensen

   

  in de krant en op tv

  tweehonderd verdronken vluchtelingen
  duizend doden in een oorlog en er komt

  een allesverwoestende orkaan

  in India aan, zoveel mensen

  die ten onder gaan

   

  het zijn er veel en veel te veel voor mij

  wier echte wereldje dus

  bestaat uit mijn stoel, mijn tafel,

  mijn schoenen en mijn jas

  mijn kinderen, mijn liefdes,

  mijn werk en mijn handtas

 • 4
  5499

  weekendje weg

  1e ronde

  te vroeg opgestaan

  fluks naar het vliegveld gegaan

  'the flight is delayed'

  een heleboel reizigers

  staan hier nu langdurig stil  

   

  vanuit het vliegtuig

  lijkt het wolkendek op sop

  de wereld wast zich

  als ik er even niet ben

  kan zoiets mooi gebeuren

   

  onbestemd geruis

  praatje van de stewardess

  zon door het raampje

  er wordt veel brandstof verbruikt

  om ons zo hoog te houden

   

  wolken, zeewater;

  scheepjes in flakkerend licht

  en een groen stuk land -

  hier te zijn en dit te zien

  zoveel in zo korte tijd

   

  de aarde nadert

  details worden herkenbaar

  de grond is geraakt

  we maken de riemen los

  en mogen weer naar buiten 

  en daar blijkt alles

  bijzonder, uniek, anders
  dan anders te zijn -
  lijflijk ben ik aanwezig
  maar mijn geest beent me niet bij