Biografie van R. Spruijt

René Spruijt (november 1948) is opgegroeid als de middelste in een gezin met drie jongens.Hij heeft zijn jeugd doorgebracht in de vrijheid tussen velden en sloten. Was mogelijk toen al op zoek naar de esthetiek van de modder.Leren zien, bezien en inzien kenmerken zijn leven in de wereld en in zijn poëzie. Op velerlei manieren heeft hij de opgedane visuele ervaringen en de achtergelaten indrukken weer gegeven in beelden: schilderen, 3-dimensionaal vormen, verhalen en poëzie.Kunst houdt niet van traditie, maar zoekt vernieuwing. Kunst moet schuren en schurken.
2021
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  3614

  taxidermie

  1e ronde
  de weemoedige vervoerder
  opgezette tijden
  meerijden mag als je betaalt
  met je leven, onthult op het tweede gezicht
  het ruilen onder de huid

  je portret zonder: glimlach, glans in de ogen, zachtheid in de vacht
   
  alles begon toen ik in de spiegel keek
  ik zag jou opgezet en wilde je houden
  in die tuin vol bloemen en ooft waaide een zomerwind
  de avond rook naar felle lust
  je veegde het frisse doodszweet van mijn voorhoofd
  kuste mij
  iedereen komt aan de beurt, wist ik
   
  achter speelden de kinderen
  deden vosje met verlos
  niets was wat het leek
  ze waren ongehoord vertrokken
  verwaaid zeker in de wind, nu
  zij zongen wie gaat er mee en zo
   
  zo manoeuvreren ze daar de vossen,
  stilstaand, sluw en listig, een dode Coppe
  tussen de tanden geen glimlach,
  glans in de glazen ogen of zachtheid onder de huid
  de ventilator draait, waait dof over de vacht
  de avond mist, de tuin ruikt naar vooral voorbij
  wie gaat er mee naar engelland varen
  je adem fluistert wie niet en zo
  zie, mijn huid verhardt
2020
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2512

  Piëta, hoe te beminnen

  1e ronde
  Uit je schoot ontsproten
  vrouw
  krioelen wij over deze
  aarde
  spreken tongen steeds meer vervalst
  wartaal
  en vragen wij hoe in godesnaam
  te beminnen

  we schilderen de kamer wit
  ramen radiatoren en lamellen wit
  alleen de vloer lichtgrijs
  en plinten hoog als dijken

  dan ben ik reeds te groot
  vlei mij vermoeid op je ragfijne schoot
  ontgoocheld door de wereld
  waarvan leiders achter beschot verholen
  wetten maken en rijkdom vergaren
  ongenaakbaar onze naakte huid
  met precisie besnijden hun naam kerven
  als waren wij de hunne

  we schilderen nadien de kamer wit
  ramen radiatoren en lamellen wit
  alleen de vloer asgrauw
  en plinten hoog als dijken

  wat jij in smarten hebt gebaard
  hebben zij verkwanseld
  tot hun genoegen
  als waren wij van geen waarde
  en jij
  tegen je wil en wezen
  spinrag van hun ethiek
  wacht op mijn verrijzenis
2019
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5319

  sprookjes bestaan

  1e ronde
  sprookjes bestaan                                                                                                                                                       
  www.waaromnognietsvangonou.nl
   
  over de tafel schuif ik je voorzichtig het lasmasker toe
  de kap met zilver beslagen
  ZET OP doe de gouden oordoppen in
  LEES en luister
  ik fluister sprookjes
  waarin geen witte paarden dwalen
   
  hij was de reus kwam over jou en sprak zacht ’wees niet bevreesd’
  jij kabouter verloor meermaals ‘vertrouwen en verzet’
   
  je hebt alle malen de lege fles gevuld
  met wat voorbij was
  niet met de hele waarheid
  die zou oogverblindend en oorverdovend
  de flessen troebleren als waren zij urnen
  ik heb telkens een flinter waarheid neergeschreven en opgerold
  -ik kon niet anders-
  door de hals geschoven zijnde leugen
  elke fles met zware wijn gevuld zodat ze vergeten werd
  de inhoud op zout gezet zodat ze altijd blijven zou
  de flessen gekurkt en toen in diepe aarde begraven
   
  gonou onwetend nog groef ze op
  en aan ijle ijzerdraden gehangen
  zeuren nu de flessen in het licht
  de uitgestoken lepel bidt smeekt pareert
  tikt teder aan
  glas klinkt
  ter linker- en ter rechterzijde
  die dingen zingen jou indringend toe
   
  ik ontkurk een fles schuif een glaasje naar je
  DRINK NIET het smaakt in de verte naar verlangen
  het neuriet een verholen boodschap
  PROOST op wat is gebotteld
  zwarte paarden en een flinter leugen
  zo leefden ze even en karig
2018
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  3661

  om het huis, is het stil nu

  Top 100
  De blauwe betonweg voor het huis wacht,
  nauwgezet oost-west gericht, zodat je
  in de ochtend aan de einder in het oosten
  de zon kan zien opkomen en ondergaan
  aan de westelijke kim, waar grauwe avondwolken oranjerood kleuren.

  In de moestuin achter, groeien rode kolen en schiet soms sla door.
  Mijn tengere vader staat aan het eind van het tuinpad, hoofd in de nek,
  blik op de immense molenkap gericht, naast de bloeiende kersenboom
  waarvan de blaadjes neervallen na iedere zoevende wiekslag.
  Ik zie. Mijn moeder ligt buiten op de strandstoel en leest.

  In zijn hand de magere hamer waarmee vader smalle latten,
  op maat gezaagd, in de kieren van het kippenhok wil slaan, Gehinderd
  door de felle haan die telkens zijn kop, vervaarlijk kraaiend, naar buiten draait.
  Mijn moe streelt teder de kip, raapt de eieren uit de leghokken.
  Pa veegt het bloed van zijn knokkels.

  Om het huis, is het nu stil. Ik wacht.
  Hoofd in de nek, ontkent vader steeds de hemel, 
  -opium voor het volk-
  en ook straks zal ik hem niet zien
  ten wensten noch ten oosten van de weg
  waarvan hij levenslang de richels met teer heeft dichtgegoten;
  noch aan het eind van het tuinpad.
2015
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  8696

  uit het Land van Ooit

  1e ronde

  Mijn Reus,

  Mijn Held,

  Mijn kinderlijke grootmoedswaanzin,

  wat lig je ielig klein

  je ijverige handen gevouwen

  op je fiere borst.

  Mijn jongensdroom:

  je had altijd de handen uit

  de zakken, bezig met fietsen

  lakken met vrienden stoeien                                         

  in oorlogstijd, een vijand doden

  daarna mij

  op de schouders kloppen.

   

  Slapen bonkend

  hersen knijpend

  ogen dicht, ik die

  al mijn denken

  op je richt

  en je beeltenis niet pak:

  hoe je was -HEE-  en wie

  vervagen in het duister.

   

  Ribbels van jouw stemgeluid

  vleugjes geur in je gesteven overhemd

  en lichaamswarmte en ook je

  avondkin op mijn kinderwang.

  En nu, ouder, ik denk,

  ruik ik ook je zure voeten.

   

  Mijn jongensdroom,

  ik neem je hand niet op

  hij is koud en roerloos

  al urenlang van bloed ontdaan.

  Dat wij elkaar ooit nog raken

  vader

  ieder aan de overtoom.

2014
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  6251

  Diner

  1e ronde

  Jij was het, heel de dag al

  die de keuken vulde

  met geuren van gebraad, het roeren,

  het tikken op de kookplaat. Je eten vulde

  vroeg reeds mijn mond met speeksel.

   

  Aan tafel strelen woorden onze oren of vallen

  samen met herinnering, een enkele maal

  op de grond, waar ze woordloos worden

  weggeveegd, en over tafel geven wij

  als gewoonlijk blikken door.

   

  Op de klokslag nemen we beiden 

  een vork en een mes. Jij strijkt de brief

  van de zoon glad en ik leg dochters dagboek

  open. Zij worden onweerlegbaar groter

  maar niet ouder nog. Jij knoeit jus, ik

  slurp spaghetti binnen. Je lacht.

   

  Ons rest nog een dessert

  met slagroom of eiwit zoet geklopt,

  een hete espresso na, gewoon verveeld

  met sigaar en mijn buikig lichaam helt

  als de kaarsen doven. Wij laten op het aanrecht

  voor nu de vuile vaat. En kijk,

  het lamplicht blijft branden

  als de nacht valt.

 • 2
  6252

  Over de kinderen

  1e ronde

  Zelfs de woorden die wij schrijven

  zullen de kinderen niet weerhouden

  wereldleiders te verstaan

  als spraken dezen als goden,

  zullen hen niet weerhouden

  puntige vingers te zien

  als wezen deze de juiste weg.

   

  Wij dienen te zwijgen, weten niet

  welke idealen onze kinderen de oren wassen

  met welk groots gelijk, met welke enige waarheid

  dezen de wereld onder henzelf verdelen,

  de huizen van onze ouders onder luid geraas

  voor het laatste bezoek verplaatsen.

   

  Wij strelen onmachtig de kinderen

  hun gewonde armen, wij

  bedekken met diepe kussen hun lichaam

  likken met korte tong hun oren schoon.

  Al rijden nog deze vreemde vrachtwagens vol honger

  door onze straten, langs onze huizen, na onze stad

  verder als bestonden wij niet, als was onze grond

  van dezen gepacht en al is onze woning een verpletterd

  thuis, de kinderen strelen wij hun harten, blazen

  hun geesten in weerwil van dit alles leven in.

 • 3
  6253

  Waterloop

  1e ronde

  Hoewel vol herinneringen en moeizaam

  ter been wandel je de oever langs.

  Alle woorden die je weet

  van Kleine Aa tot brede Vliet

  zijnde begin en einde

  heb je aaneen gesmeed

  tot de krijgshaftigste taal die je kent

  en haperend neergeschreven

  klein en kwetsbaar op wit papier.

  En toen

  je kon het weten, zo speels nog,

  heb je er een bootje van gemaakt en dat

  als feesthoed in de beek te rouwen gezet.

   

  Daar drijft jouw oorlogsschip,

  jouw liefdesboot voor wie verderop

  stadwaarts, onbekend

  enteren en ontvouwen wil,

  jouw taal ontmoet

  en diep bevroedt

  dat stroomopwaarts

  iemand zijn reden van bestaan

  weifelend woorden heeft gegeven

  en als Charons boot heeft laten gaan.