Biografie van Moeckbert

Nog geen profiel opgegeven.
2021
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  6691

  aarde

  1e ronde
  ik bedekte mijn gezicht en rookte vuur - wolken 
ontstonden onder mijn
  handen - een hond hijgde - de straat was leeg en onder zwarte tegels
  ontstond een slechtgeluimde zee

  de zee kende ik van waterdruppels en verlangens - haar golven lieten
  zich niet meer aaien, ze was als ruw behang;   
                             
  alles werd verdreven

  heel even keek ik onder mijn horloge - naar mijn verschroeide huid en 
  vingers {want ik had m’n ziel moeten verkopen}

  kinderen renden weg en zwegen - de grond veranderde
 van kleur - er
  waren zogenaamde tranen die je op kon likken, er hingen belletjes
  boven onze huid van teer

  men wist hoe men de aarde koud kon maken - en hoe men precies
  ontkennen kon waar ongrond zat en waar het leven gif uitbraakte

  men verontschuldigde zich niet, liet alles liggen - mijn lichaam werd
  door plastic vullingen gedragen, een rottende afvalberg verstikte mij 


  ik zou mijzelf zo gaan vernietigen - god had een besluit genomen en was
  niet blij; men had de wereld immers doen ontbranden
 • 2
  6700

  antwoord

  1e ronde
  ik zei niets en in het niets was ik / aan mijn lijf bewogen benen
  in mijn hoofd trilden atomen / wonderlijk kan men ‘t noemen maar
  ook niet wonderlijk / een zachte golf van onrust deinde
  in mijn gedachte als een blad dat niet ging vallen / als een wolk die
  niet verroerde / over mijn huid dreef lucht en door mijn poriën
  vloeide een intieme warmte / men vroeg mij wat ik deed / in stilte
  zweeg ik niet want stiekem kneedde mijn tong woorden rollend uit de
  grond, gevormd uit hemels water /
 ik antwoordde ik weet ‘t niet / je
  hoeft mij niet te vragen omdat alles
 er al is / zo zit ik samen met
  de dingen die er wezen, met de dingen die komen en die zijn geweest /
  en kan mij slechts verplaatsen in wat is / dus zit met mij hier
 om
  te zitten / want na het antwoord volgt de vraag
 • 3
  6673

  de dag

  Top 1000
  van een maandag als vandaag kan men gewoon een dinsdag maken
   
  dit is zo’n dag;
   
  men kan dagen doortellen, erover wrijven
  stil in een hoek beginnen met timmeren
   
  men kan zijn of haar agenda openleggen
  keuzes maken wat gebeuren zal
   
  ( wachten is geen mogelijkheid )
   
  vandaag ontkennen kan niet
   
  men kan starten met bewegen op enig moment
  beginnend en eindigend, nochthans eenvoudig bewegen
   
  soms vallen er besluiten
  zo’n dag is nu: men haalt de mixers van de planken
  en zoemt zoals bijen aanvliegen, hoog rondom een boom
   
  luister en voel of de uren al samenkloppen
  men rilt en hoort geluiden die – als een langzaam
  horloge zullen razen en weer weggaan
   
  tellen is niet nodig, men weet immers;
  zo’n dag komt
   
  dit is de dag dat ik wil zeggen wat ik wil:
   
  ik hoef niet te beslissen
  een ding te maken met meer seconden
  of een andere kleur
   
  want wanneer ik adem, adem ik juist precies evenveel
   
 • 4
  6693

  wat ik niet wilde

  1e ronde
  zeggen wilde ik niet – noch wilde ik aarzelen zoals men
  over de aankoop van een rode vilten jas lang aarzelen kan
         zoals men tijdens hele lange dagen aarzelen kan omdat
  men niet echt kiest     kiezen kan maar dan moet men niet
  lang aarzelen     het kan ingewikkeld zijn, ingewikkeld
  zoals het leven soms dingen met je doet     je mag jezelf aan mij
       openbaren zonder veel te aarzelen, zeg ik dan
  ik weet niet of ik dat zou doen, dacht ik laatst
     heel ongewoon; de dingen laten en simpel ademen
  men wilde dat ik dekentjes ging vouwen, alleen ik wilde niet
  net zoals ik nimmer zeggen wilde omdat er ongemak optrad in
       de holle ruimtes achter mijn wimpers en mijn haren gingen liggen
       een bekertje met iets erin kon helpen zeiden ze
  maar men deed niets en keek alleen maar – met een schuin oog
  dat dreigde te vallen
  lijkt aarzelen dan op vallen?
       nee maar andersom lijkt vallen wel op aarzelen     en twijfelen
  waar heeft dat dan mee te maken?     bij twijfel valt men niet
     of waarom wilde ik dan niets zeggen?   er was niks, niet veel, er
  waren geen dingen waar ik me aan stoorde   ofschoon de lucht
  aarzelde om te waaien     en de zon twijfelde of ie nu mannelijk
   of vrouwelijk was
  men zou hierover kunnen schrijven, maar - IK - ik wilde niet
  de dingen hinderden mij     niet zozeer omdat ze slechts dingen waren
     maar omdat overal gehinderd werd   dagen werden gehinderd om te kunnen zijn
  wat ze hadden kunnen worden, de aarde werd gehinderd om
  een goede aarde te kunnen zijn  
     het hinderde, men hinderde en had geen zicht
  op wat er werkelijk speelde   omdat dingen eigenlijk niet mochten
  worden wat ze werkelijk zouden moeten zijn     zelfs het zuchten en klagen
  werd gehinderd
  de nerven in de bladeren van de planten mochten evenmin
     zij mochten niet wat ze graag wilden; het eenvoudig zijn van nerven in een blad
  en als er wilden zouden zijn geweest in dit vage ogenblik
  dan zouden zij niet mogen     hun wildheid werd verboden of
  gesommeerd er niet langer te mogen zijn
  zelfs onze lieve heer zou niet meer mogen – werd er wezenlijk gezegd
2020
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  6652

  bowlingbal

  1e ronde
  een bowlingbal moest je op tijd loslaten in de uren dat wij samen feestend over gladde vloeren schoven met schoenen aan die knelden en tropische atmosferen heersten die sidderden en straalden van heb-ik-me-jou-daar en geef mij een koele cola
   
  men kon het kletteren en het kaatsen verderop goed horen – het was luidruchtig – dat merkte je meteen
   
  men had lol iets anders te bedrijven dan een surogate liefde en te doen dan je normaliter gewend bent op zo’n tijdstip losgegooid in het midden van de week; het was een uitkomst voor mijn vader die deze happening bestierde
   
  het is soms zo lang geleden dat ik bijna ben vergeten hoe we reden in onze wagen, misschien wel duizend keren op-en-neer en aten van vette dingen aan het einde om het leven goed te vieren met zijn allen en te drinken uit fancy glazen omdat iedereen dat deed
   
  hoewel gelukkig of heel ongelukkig hangt er een spinsel over deze dagen omdat degenen die je kende nu tot bowlingballen zijn verworden aan ‘t firmament van sterren en getallen in de hemel en de luchten achter wolken en de maan
   
 • 2
  6649

  de rozevingerige

  1e ronde

  de rozevingerige streelde niet en liet geen lamplicht op mij schijnen / men wilde niet bekennen [bekennen leidt zogenaamd tot armoe] en zeggen: ik honger naar uw kamers /
   
  ik wou speciale boterhammen / gesneden in blokjes met vorken van ware hertentakken / wilde chocolade wolken uit een tinnen drinkmok / en strelen over jouw kroketten handen
   
  men moest iets doodslaan / maar ‘t gebeurde niet / omdat er onlust zat / vogels floten niet omdat mijn stoppelbaard moeizaam groeide / everzwijnen knorden niet bij het vinden van de eikel die ik was; men voegde zich en had een zondvloed laten overkomen /
   
  typemachines ratelden als giftige slangen / tandwielen dreven al het goede uit mijn ribbenkast ‘t was omdat men immer zo zou doen; de mensheid zoals ik leefde in onwetendheid / men zag niet dat het trillend hart nu eenzaam doofde
   
  wat ooit nobel was / keerde niet; het gedolven goud kon men niet opnieuw bewerken / zoals na angstige momenten waarin water sissend wordt / met zweet en oksels die ontbranden /
   
  wat moesten wij / of ik / die wisten / lieten wij ons fêteren op een galgenmaal; een roep naar dood vlees / een lokroep naar de alsmaar durende klaagzang over verloren levens / moesten wij / of ik niet anders doen en gewoon vertellen wat wij zagen
 • 3
  6657

  eindspel

  Top 1000
  ik zweefde niet en gaf geen licht / men zei: haal de mist weg / of ontneem de grijsheid aan de wolken [ik dacht meteen aan leuke hitjes en klakte met mijn tong]
   
  het leder van mijn vel was kleurrijk / weet je – men zou pleidooien houden voor de vrede / met toortsen in ‘t haar en reidansen om innig vuurgelach / maar niemand wilde / of wilde mij geloven / ik zei: het water zal verdampen / nimmer zullen jullie ijs van koud gebeente tot je nemen / als eerbetoon aan leven of vlinders die heel goed vliegen konden of aan mosterd op een warme worst die men met wodka drinkt
   
  tongen barstten open en huiden werden dof / want laatste liederen – [en niet zoals men altijd gelooft] – weerklonken moeizaam en verdrietig
   
  bloed als olie droop van onze lijven / wij die eigenlijk geen goede cocktail waren van honderdduizend genen en blaften als onhonden / wel te verstaan
   
  men bereidde nog wat voedsel voor op velden van gif en braaksels / zogenaamd omdat niets zo maar gespeeld kon worden; er waren tranen die ik huilde om de moeders van oude gronden / er waren excrementen die ik voortijdig achterliet als monddode geschriften van de ziel
   
  moesten wij dan hemeltergend samen bidden voor de oerklomp van de aarde / moesten wij dan snurkend en ongenoegelijk de oorsprong van het plan / waar alles in stond nodeloos negeren en smekend vragen om gods ingreep – wij die zo tot algengebroed verwerden / wij die werkelijk nooit zouden zien / wat was
 • 4
  6654

  het paardenmeisje

  1e ronde
  je sprak tot mij zoals een paard tot mij zou kunnen spreken / ik kon je
  niet verstaan maar zag tanden / zoals hoefdieren hun vreesgevoelens niet zo maar openbaren en ook geen tandpasta gebruiken / men ruikt dat goed
   
  het leven is, zo nu en dan best wonderbaarlijk / dat zei je
  niet, je vreesde / betaalde met een pinpas en zadelde mij op / ik
  ben geen paard, dacht ik
   
  zoals paardenmoleculen echt niets anders zijn dan paardenmoleculen
   
  mensen liegen soms over wat ze lekker vinden / geplette haver /
  een suikerklontje / rollen in het gras – of het hebben van hallucinaties over meteorieteninslagen bij hun schoonfamilie thuis of lang verdwenen buren /
   
  het is onverstandig om af en toe de waarheid te vertellen / dat je
  dagelijks bidt en om je moeder huilt midden in de nacht / na dromen
  die heel hinderlijk waren / of wanneer men niet voldeed aan minimale
  eisen om een eerlijk en rechtschapen mens te zijn / en wakker werd
  in cola in plaats van eigen zweet
   
  paarden zijn geen mensen, weet je / ze vertellen mij niet altijd nieuws;
  paarden zijn gewoon paarden / zo zei men / vroeger toen jij als
  paard geboren werd
 • 5
  6661

  ik, de anderen en de afhaalkappers

  1e ronde
  tonen bereikten mijn oren nauwelijks, woorden werden doorgeknipt / men schoor in dialogen / wezens met hun maskers waren schrijfsels aan het lezen en belden met hun [imaginaire] vrienden / dag [k-u-t]vrienden dachten wij
   
  witte nepplastic opblaaschesterfieldkussens bromden ongebreideld om gepofte koppen / vrijsters met insectoïde stemmen kwekten boven de verwarmde golfstroom / men stemde af – in dit klam inferno
   
  menig föhn werd hopeloos gebruikt als opstap naar de hemel / door
  idiote tempels te creëren terwijl het blauwroze krijsend lelijk werd [en het gewaad waarin ik zat, ineenkromp] onder zure lucht / en een losse navelstreng
   
  het werd een bangelijk knikken / nippend uit halflege koffiemokken zonder druppels bloed te morsen of een buitenaardse moord te moeten plegen en - / te vragen of er suiker bij mocht; ik wilde niet letterlijk paren met de dames
   
  er ontstond een hopeloos verschijnsel dat de wereld hard ontkende / een ramp ontketende zich aan mijn voeten / ik trapte, verzon een uitweg / het was ‘t zuchtend leder en de hoogte van de draaistoel die mij zogenaamd omklemde – de nijdige tanden in mijn forse schedel 
   
  de zwarte kam die pulserend m’n haren kort ontmaagdde / maar ook mijn hersenvlies [die gillend waarheden verdroomde om helse pijnen te maskeren]; o eindelijk was er het onlosmakelijke gevoel dat men mij liever haatte
 • 6
  7548

  moeder

  1e ronde

  het was de dag niet dat er kalme wolken afzijdig over mijn gezicht bewogen en ik opgetogen groene stenen uit de bedding haalde;
  ik stopte ze in hoge glazen want er scheen een zoet
  en verdrietig licht met ons mee dat jaar
  ik begreep niet dat we eerder moesten slapen in de nachten
  onder katoenen vezels van onze blauwe tent
  waarin wij, broeders van het kleine lijf, onze lichamen verwarmden
  en luisterden hoe men ingehouden bij het kampvuur sprak
  de zinnen begreep ik niet maar wel de klanken en emoties rondom de lettergrepen of zogenaamde betekenissen van geloken klaprozen in een nabijgelegen veld

  er werd een nieuwe dam gebouwd door mijn jonge vader en in de avonden schenen we met ijzeren lantaarns over dunne paden die naar beneden helden, ze sprankelden tot onze schijnsels langzaam doofden;
  want schijnsels doven namelijk altijd uit

  al de uren ben ik glad vergeten ook wat we zeiden en wat we aten
  behalve dat we boter uit een rond rivierblik haalden of vet
  hondenvlees - en dronken uit emaillen glazen

  het is alsof ik toen de kleur van de lange weekenden verloor
  zoals men zelf zijn kleuren kwijt kan raken als men grijs en ouder wordt 
  en besefte niet dat er een groot verlies moest worden gedragen
  dat loskwam van de bron waar eens ‘n subtiel geluk ontsproot
  dat mijn vader zich eenvoudig over de rand liet buigen
  om af te kunnen rekenen met mijn moeders’ dood

  echter er worden bijna geen mooie liederen gezongen
  als er iemand verdwijnt of sterft

  men zegt men moet in stilte het lijden tot zich nemen
  en wachten tot het dooft
   
   
   
   
   
   
 • 7
  6660

  recht

  1e ronde
  voorwaarts was er ruimte / ik wist / men wist / en zou later weten
  men moest niet zoeken naar dode elementen in sintels of in potklei
   
  men hoorde over slakken, schrapen en vormen van de wind
  huilend roterend onder onze handen / niet gods handen ach nee
   
  men groef in gronden, greppels, kuilen en waakte in modderstromen
  mijn leven zou betekenis krijgen / zei men / – ik als tegenstelling –
   
  misschien mocht men zich verontschuldigen in termen van minuscule zandkorrels; of eigenlijk / men verzocht om stilte alsof er waarde was die ik en jij / of mensen die wij waren konden wegslikken
   
  excuses kwamen en diepe geulen werden betekenisvol / alsof ondeeltjes zich aan ongrond hechtten / alsof geliefden elkaar nooit zouden beminnen
   
  er ontstond ruimte – weet je – onder vertrouwde zolen en armen die omarmden / tussen delen die samen één werden / zoals huid eenmaal om vlees en botten wordt gedrapeerd
   
  mooi zouden wij die wij waren nooit worden / men had ons verscheurd en ook wij verscheurden / omdat er onmenselijkheid zat in onze genen /
   
  neen / wij weenden niet langer en nimmer zouden wij zonderlingen schuiven over valse lichamen om deuren te openen / wij zouden tasten in oneindigheid en het bloed drinken dat ons rechtmatig toekwam
 • 8
  6647

  uurwoud

  1e ronde
  in stad manaus / waar halfnaakte vrouwen en rubberbaronnen / zogenaamd erotisch met frites en mayonaisesaus uit tamarindebomen klommen en met hengels kleine plakkerige arapaima’s lokten
   
  waar scooters verzandden in desolate rivierkeringen / je bijna vijftig tellen
  korting kreeg, pastis drinkend in bananenjurken van balenciaga / mocht
   
  scheuren op gemaaide oprijlanen, die niet werkelijk zo waren / omdat
  de tijd teruglopend was - en men anders taalde
   
  omdat men obrigado zei - / en oefen met mij een paar seconden / omdat
  jij mijn chickie wilde zijn / zijn zoals in het werkwoord; zijn zoals in een kort bestaan
   
  of wilde men ons als goddeloze wezens toch een laatste eer bewijzen / vanwege het botanisch geluk dat hier rondcirkelde / het immer delen
   
  zoals delen in twee eenheden kan – / en waren er soms littekens
  die men misschien kon helen / en moest ik gewoon zeggen dat ik liefhad
   
  men zou een stunde null in kunnen luiden en schaven aan onhebbelijkheden / met zwart bloed en plengoffers / zonder lief te zijn
   
  men zou stenen van steden kunnen verplaatsen / de mensheid kunnen
  verpletteren / of niets doen en vanuit ledigheid dralen –
   
  ademend zoals god bepaald had / zien waar alles staan moest – / leggen
  in kasten en schalen / zonder oordeel zonder hardheid
   
  men kon grond verwarmen / gewassen opnieuw gaan telen / men mocht
  woorden prevelen / personen spreken die men nimmer sprak / men
   
  zou kunnen zeggen / dat in ieders hand een laatste uurwerk lag
  als balsem voor onze verschraalde huiden
   
  men zou kunnen eisen dat men voortging waar men nimmer zag / omdat
  er takken uit ‘t zand omhoog schoten en onverwachte tintelingen
2019
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  3969

  Beving

  Top 100
  we slalomden door gebroken glazen van de ramen en zagen hoe de vloeren van de huizen er niet meer waren  
  soms hoorden we hoe erg het er trilde in de tijd die men toen stopte – en voor alle zekerheid maten we de scheuren
  waar god en ‘t land dat wij betraden zich naar buiten had gedrukt
   
  ik was ernstig verbaasd hoe de personen die ik niet meer zag voor ons uitgelopen waren
  misschien hadden ze wel gefloten en van de fruitbomen genoten – en tegelijkertijd of heel toevallig
  opzijgekeken om van het brood te kunnen snijden en te eten alsof je in een vertraging leefde
  en mocht hopen dat er wederom een dag, al was het maar een halve, achter een ontblote schouder zou ontluiken
   
  het was moeilijk te begrijpen zonder niet een beetje boos te worden en daarom boog ik over een klein glaasje
  waar men voorzichtig aan mocht lurken omdat de mensheid in cursieven had geschreven
  [en niet overdreven] wat er zou gebeuren met degenen die niet luisterden - en ik fluisterde
   
  hoe de mensheid kon veranderen en uit mijn handen vloog een vlinder met een lichtje dat heel lichtjes
  en heel licht over onze behaarde hoofden ging
 • 2
  5132

  Boodschap

  Top 1000
  ik wilde alles doorvertellen en tegelijk een wiskundige vergelijking maken
  die misschien te simpel was voor woorden en misschien zo simpel was
  dat niemand hem begreep
   
  ik maakte een rolletje van klei waarin ik de hemel kleide
  en waarin ik lucht en zand blies en ademde zoals jonge zielen doen die net
  ontwaakt zijn en opstaan om hun lichamen te wassen met zeep
  en schone doeken om hun huid te drogen en dan naar buiten kijken
  door een klapraampje omdat het waait
   
  heel logisch was het niet, maar wel tastbaar en organisch
  omdat je iets kon voelen wat er niet precies gebeurde;
  tenminste men had het er niet over en echt geheimzinnig deed men niet
   
  verder draaide ik zogenaamde sigaretjes die men vaak gebruikte om te roken
  alsof het vleeslapjes waren die je kon eten of waarvan je iets kon vinden ook al
  vond je ‘t niet omdat er vreemde kruiden voor gebruikt werden
  of sliertjes die je niet meteen kon duiden
   
  toch was er niet een stilte; men kon de bloedsporen horen lopen of de hartkamers
  horen bonken omdat het leek alsof er wat bereid werd
  van afgeserveerde gedachten die niet spoorden en
  nooit zouden deugen omdat dat helemaal niet handig was
  voor niemand niet en evenmin voor mij
   
  opschrijven was geen optie net als het opnemen van geluiden en gesprekken
  die men voerde of binnensmonds gebruikte omdat het niet duidelijk was wat men wilde zeggen
  en men daarom overging tot klanken en het uitpersen van zweet
  dat normaliter uit poriën spuit
   
  men hield geen rekening met de hoeveelheid van dit alles
  en de onbesproken ruimte
   
  of was er dan toch één ding dat nog resteerde
  waarover men kon denken of wat ik echt kon doorvertellen
  om met krijtjes uit te leggen al was het dan niet veel
 • 3
  5947

  City of love

  1e ronde
  kon ik zo maar graven in wat eens onze city of love was
  was het mijn plicht niet dit nogmaals te onderzoeken
  voordat er zich korstmossen nestelden op de uitsteeksels
  en randen die zich met legoblokjes vulden
  omdat er zich iets leegs had geopenbaard
   
  moest ik mij niet tot de mosdiertje wenden om zo de oorsprong te achterhalen
  en de gesprekken die tussen de trilharen doorgalmden
  en als geluidsgolven mijn buik en ledematen bereikten
  als was ik een hol vat dat ongelukkig deinde
   
  een woord, een dier kwam naar mij drijven
  en sloop bij mij naar binnen als een dystopisch ongemak
  dat ik uit mijzelf wilde schrapen met een zeelepel
  waar het water onwillig langs gestroomd had
   
  ik zei vermoord me maar o monster - dat had het vaker gedaan
  en zag vanachter mijn röntgenogen hoe het allemaal best wel meeviel
  omdat ik een glimlach meende te ontwaren en een minzaam zeegeluid
  dat de contouren ras ontrafelde en mij wat tijd gaf en wat adem
   
  en zo ademde ik met het ritme van wat ooit een echte stad was
  waar eens een liefde groeide en ik mij straffeloos
  aan jouw zijde mengen mocht zonder dat het tijd was
  en zonder dat ik mijzelf hoefde te bevestigen
  en te vertellen wat een city of love was
 • 4
  5145

  Een duisternis

  Top 1000
  Langs de afgrond liep ik langzaam en hoorde dat de wereld vandaag brak
   
  Je kon zien dat een onbeminde onopvallend langs de helling gleed
  En men als excuses een wollen stoel naar voren schoof
   
  Men spoedde zich vooruit om het verloren lichaam te omarmen
  Dat zich zojuist had neergevleid
   
  Het was als een zogenaamd houvast aan een warme vacht
  Om vooral de eeuwige lucht van een borstholte te ontsluiten
   
  Ik besefte dat het winderige geluid aan schrapen deed denken
  Dat niet zozeer door het ijs of door de winter
   
  Maar van het lichaam kwam zonder dat men wilde
  Het was het weten dat er vlak onder mijn ogen nagels in een huid krasten
   
  Het was het ontkennen van het intieme luisteren;
  Er kwam een monotoon gebied onfatsoenlijk naderbij
   
 • 5
  7721

  Goedemorgen

  1e ronde
  niet wilde ik veinzen en gewoon goedemorgen kunnen zeggen, dus ‘goedemorgen,’ zei ik en
  de oosterse buurvrouw in de straat die opkeek zei ‘goedemorgen’ en de melkboer die
  langskwam met zijn karretje zei ‘goedemorgen’
   
  het duurde even maar ook mijn nagelspecialiste, mijn kapster en mondhygiëniste zeiden
  bijna allemaal tegelijk ‘goedemorgen’ terwijl ze blij maar afgeleid waren van wat ze deden
   
  er werd aangebeld en de postbode die een pakketje afleverde zei tussen de bestelling door
  ‘goedemorgen’ en ook de vader van mijn moeder die in de hemel is zei zachtjes ‘goedemorgen’
   
  plotseling begonnen het heggemusje en de pissebed die respectievelijk in de ligusterhaag en
  onder de stenen bij de voordeur huisden eveneens een ‘goedemorgen’ te zeggen
   
  omdat het toch een beetje vreemd was en ik betwijfelde of het serieus ochtend was keek ik
  zogenaamd achteloos op mijn horloge om de rest een seconde te misleiden en na te gaan of
  het allemaal wel klopte – en het klopte, dus zei ik ‘goedemorgen’ terug
   
  mijn oosterse buurvrouw zei vervolgens weer ‘goedemorgen,’ en lachte, de melkboer zei
  ‘goedemorgen’ en knikte en eveneens mijn nagelspecialiste, mijn kapster en mondhygiëniste
  brachten er tegelijkertijd een opgewekte ‘goedemorgen’ uit en wederom de postbode die
  zich bijna verslikte zei ‘een goedemorgen’ terug
   
  het duurde weliswaar een poosje maar opnieuw kreeg ik een reactie van de vader van mijn
  moeder die in de hemel is terug met een vrolijke ‘goedemorgen,’ dat duurde echter geen
  momentje omdat het antwoord van best wel ver moest komen - van ver buiten de wolken en het universum
   
  tot slot floot ook het heggemusje ‘goedemorgen’ en rolde de pissebed vanonder de steen er
  weer een ‘goedemorgen’ uit zodat ik zeker niet meer hoefde te twijfelen of het echt wel een
  goedemorgen was – en om mezelf nogmaals te bevestigen, want soms ben ik best onzeker –
  zei ik ‘goedemorgen’ tegen mezelf en ja hoor er kwam een antwoord terug als een diepe
  innerlijke respons uit al mijn ledematen: ‘goedemorgen en nog een fijne dag vandaag!’
 • 6
  5944

  Het contact dat boven de vitrine verliep

  1e ronde
  aan de slager vroeg ik laatst een veganistisch netwerk aan organen
  om hoeveel kilo het ging, vroeg hij – en keek me aan
  omdat niet terugkijken onfatsoenlijk is, keek ik terug en zei niets
  alsof hij van een andere planeet kwam
   
  de vraag werd herhaald en ik antwoordde niet
  niet omdat ik niet wilde maar omdat het teveel was wat hij vroeg
  en ik keek in zijn blauwe ogen
   
  hij schrok er niet echt van maar zei dat het indringend was;
  de manier waarop ik keek
   
  gelukkig was er een vitrine tussen ons gepositioneerd
  die een misplaatste kwaadheid tegenhield – of die van mij kwam zei ik niet
  en hield mijn mond
   
  toen veranderde hij van kleur en werd ie blauw, daarna veranderde hij
  in een vrouw die een rode jurk droeg en die netjes de organen waar ik om vroeg
  inpakte in een cellofaantje
   
  ik zei: u maakt een fout, ik wil graag een netwerk
   
  en zo geschiedde: het licht ging aan en er ontstond een netwerk aan organen
  misschien was het toch niet helemaal mijn bedoeling, maar het gebeurde niettemin
  en ik zag dat de mevrouw die mij het pakketje overhandigde
  er flink van zuchten moest ­na een uitgestelde aarzeling
   
 • 7
  6661

  Permafrost

  Top 1000
  we waanden ons in een psychische permafrost, de wildernis van de qiviut
  waar warmte van binnenuit moest komen
  het was het pijnlijk staren naar een brandplek waar niks geweest was
  alsof grillige contouren van de kosoakrivier de getijden van onze gedachtes tijdelijk doorsneden hadden
   
  we moesten onszelf verrassen door onze huiden met leem en klei te bedekken
  of door ongewone gesprekken te voeren toen we nunavik doorkruisten,
  het grote land dat nooit teruggegeven werd en wij de eenheid niet meer voelden
   
  we zouden een zogenaamd wad kunnen oversteken langs de randen
  van de bladeren van de beredruif in onze leerachtige vermommingen van draden en vruchtbeginsels
  die onbedoeld verstrengeld raakten terwijl we een overkapping bouwden van takjes en zijdeachtig groen
   
  het werd het stapelen van de stenen, de opeenhoping van confrontaties
  en het loslaten hoe het onderzoek van de fotosynthese plaatsvond
   
  het was het opslorpen van de niet te noemen deeltjes die men kon bezitten
  die als stikstof in de lucht niet per se noodzakelijk waren voor mensen zoals wij
   
  men kon zich later herinneren dat we rondzwierven in de paaigebieden
  en de oppervlaktes van onze lichamen opnieuw maten en de korstmossen
  links lieten liggen wat eigenlijk ondoenlijk was
   
  men kon gezien worden omdat jij iets opzijschoof
  toen je een waterrug overstak en onzeker een gutturale klank uitstootte
   
  men kon zichzelf nu insmeren tegen de regenwinden en inbinden met singels

   
2018
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  3983

  afscheid (II)

  Top 1000

  er is een kano op de lange auto
  die jij stapvoets volgt
  en ook al kusten wij elkaar heel zeldzaam
  er was beweging die je zelden zag
   
  men kan een raampje opendraaien
  naar boven kijken en controleren -
  of alles er nog is
   
  men kan zich ontkleden
  en de kleren netjes opstapelen op het dashboard
   
  men kan naar elkaar neigen
  en verlangen naar het sentiment
  of nog eenvoudiger; de huid en alles wat er binnen is
   
  men kan overpeinzen
  en mee gaan wandelen langs de weg
  elkaar heel lang aanstaren
   
  en zeggen dat het goed was
 • 2
  3538

  dit was het

  1e ronde
  de deur hard dichtgooien
  liever niet voelen aan het dashboard dat vettig is
  je hoofd draaien naar de sanseveria op de vensterbank
  ongemakkelijk lachen met je gebitje uit
   
  starten, het grootlicht wegdraaien
  denken dat de fourwheeldrive in zijn vrij staat
  de gordel aandoen
  je spiegels controleren of doen alsof
   
  een zwaaibeweging maken - toeteren
  je jas uitdoen terwijl de gordel vastzit
  denken dat je droomt - schakelen
   
  achteruit rijden
  beseffen dat er niemand meer is
  niet kijken en je longen vastzetten
  niet kunnen begrijpen en binnensmonds vloeken
  een traan heelhuids laten ontsnappen
  nog een keer vloeken terwijl je opveert vanaf de zitting
   
  doorrijden en per ongeluk je banden laten piepen
  stoppen omdat je ergens tegenaan zit
  het raam opendraaien
  diep happen naar lucht
   
  de epiloog belijden;
  boete doen omdat het te laat is
 • 3
  3539

  doodsgedicht (VII)

  1e ronde
  praten in een witte kamer
  waar achter het bed filmrollen zijn opgeslagen
  net zoals in jouw hoofd: zinnen, teksten en herinneringen
   
  het is onwennig, staan en zeggen waar het op neer komt
  kort vanuit het hart en zonder iets ertussen
   
  het is het eerlijk zijn en aangeven dat je om de ander geeft
  het is van dichtbij zwaaien
  en van het knipperen met je ogen
   
  het is het eruit persen omdat het nu moet
  het is omdat het een doodsgedicht is
 • 4
  6082

  gedicht van verlangen

  1e ronde
  het is eigenlijk een onherbergzaam verlangen om
  je weer te zien – het opnieuw ademen in de lucht van toen
  de dag nadoen zoals die was geweest
  de dag – heel erg langzaam terugschrapen
   
 • 5
  2679

  kut

  1e ronde
  door je haren harken met gekleurde krijtjes
  je gezicht dunner maken met elastieken
  lachen met pijn aan je mondhoeken
  samen wortels gooien naar de buurvrouw die gemeen was
  zelf gemeen zijn
  hoesten of boeren onder de lakens

  - inademen -

  jouw lichaam versieren met plakplaatjes
  in een kast die we van binnenuit op slot deden
  neuken, kussen en niet meer terugkomen

  voor eeuwig verstoppen
  en je met stinkolie balsemen

  een wolk maken van tranen die verdampten
  je naam niet meer willen opschrijven
  helemaal wegkrassen

  kort huilen en

  - uitademen -
 • 6
  3984

  o god nee verdomme

  Top 1000
   
  vloeken hoefde eerst niet na het langzaam uitrollen van een eerste pizzaworst - 
  over de toonbank
  waar onze zogenaamde gedaanteloze lichamen elkaar niet mochten aanraken
  en wij de blikjes Fernandez onnodig lieten ontploffen
   
  het vuur hadden wij in onze ogen
  we bedaarden onze woorden in een megalomaan sprookje
  dat niet tot stilstand kwam
  doorging doordat koelkasten opengereten werden en verscheurd
  lichtfonteinen schitterden door het uitbarsten van tot organismen -
  verworden lampen die schenen en niet schenen
  als lekkere ademhalingen en ademhapjes; ongrijpbaar  
  en gelijkertijd niet te doorgronden
   
  het was als een niet tegen te houden kleurenpracht zo onbedwingbaar
  alsof er discohitjes werden vastgezet op een glazen vloer die draaide
  waaruit stemmen klonken, o zo heilig
  en de o zo godslustige Maria Magdalena haar lijf deed ontbranden
  als was er een glorieuze vuurzee om zoetgetinte marshmallows mee te verhitten
   
  o god nee, verdomme
  dit ging nergens over; dit was veel te geil
 • 7
  3542

  zoals het is

  1e ronde

  het is als het afpoederen na een wedstrijd
  wanneer bloed tergend door het krijt kruipt
  je zou kunnen zeggen dat deze rituele neiging
  overbodig is, zoals veel dingen overbodig zijn
   
  maar dat is bijzaak
   
  zo kan het zijn dat het denken aan verbroken vriendschappen
  een verloren zaak is net als het oproepen van weetjes
  die alleen de ander wist
   
  je hoeft alleen maar aan te nemen dat
  de dingen zijn zoals ze zijn;
   
  niets hoeft kleiner gemaakt te worden dan de werkelijkheid
  omdat je erdoor ontregeld raakt

  wanneer je dacht dat het allemaal anders was
   
  dat is misschien wel het eenvoudigste
2015
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  11366

  ARMOEDE

  1e ronde

  in de nacht gek lopen door het donker

  waar eerder nog geen boom stond

   

  met een vale bontmuts op en

  koud zonder okselhaar

  duiken in de vijver

  waar bladeren niet mochten drijven

  en water nochtans moerassig was

   

  je bril vergeten

  maar ook je kleren bijvoorbeeld

  want de drank die in je lijf zit

  had je kort daarvoor verorberd

   

  de sterren raken

  en ruiken hoe alles smaakte

  naar eierlucht en slecht verwarmde urine

   

  liefhebben met pijn in gans je hart

  de afstand niet meer kunnen overzien en

  verzuipen omdat er iets mis ging

   

  heel even goed spiritueel zijn

 • 2
  2185

  IS ER NOG VERSCHIL

  1e ronde

  als het konijn dat tegen me aan ligt

  de klok rondloopt

  en de oude man die Bert heet

  ‘s ochtends goede avond zegt

   

  als in het vreemde huis

  ons zware beddengoed

  gevouwen en opgeklopt

  een wind fris door de hal blaast

   

  waar honden niet meer zullen blaffen

  wanneer de bel klinkt en de schoolmeester

  aarzelend blijft staan voor de kast

   

  ik reik hem schalks wat kleren toe

  zwarte sokken en roep vanaf de trap

  hoe dat gaat

   

  laat me denken

  nu je hier toch bent

  moet je maar de was doen

   

  natuurlijk weet ik dat het godsonmogelijk is

   

  dag liefste zeg ik maar

  je mag me best omarmen

  zijn kinderen namelijk zijn

  van de vent uit de straat verderop

   

   

   

 • 3
  11360

  ONLICHT

  1e ronde

  iets nieuws gloort op

  mijn arm vergipst

  met lippenstift net naast mijn lippen

  had ik je bijna vast

   

  de rook die dwaalde

  gewoon de borstkast daalde en

  ongeur van dennennaalden om ‘t geliefkoosde lichaam

  verlaat verbaasd het spoor

  als de onbeweging intreedt van verlatenheid

  en afgekoelde angsten

   

  buiten ben ik bij je zeg je kort

  de verzinsels echter die jij bedenkt

  zijn niet zo maar waar of goed verzonnen

   

  de gewassen verbuigen op de kamer waarin

  wij liggen in een mals bed op de grond en

  horen gedempt het getij van de liefde in en uit

   

  och in hemelsnaam

   

 • 4
  11380

  PARDON

  1e ronde

  wanneer ik bij de neus weg vraag als was er niks gebeurd

  brengt zij snoeihard haar knokkels door mijn glazen

  en stapt krakend op m’n kruis

   

  ze zegt zo doe je niet

  heb toch fatsoen

  en rammelt erop los

   

  mijn heftig blousje scheurt

  mijn ontblote haren mept zij in de borst

  al vlammend moet ik het ontgelden

   

  dit is toch niet normaal

  zeer zeker niet van deze tijd krijst ze

  o jee als dit het einde is

  is dat voor mij waarschijnlijk veel te vroeg

   

  terwijl ik koortsig gauw naar adem snak

  en zij giftig fulmineert en gilt

  de kootjes in mijn vingers knakt

  en ik haar eigenlijk best nog wil

   

  denk ik

  ik lijk wel gek

  en moet maar snel naar huis

   

  voordat zij alles platbrandt

  mijn chips steelt, mijn cola zuipt

  en monsterlijk de worstjes uit de koelkast trekt

   

  misschien zou u anders reageren

  rustig blijven ademen, ja zelfs de politie bellen

  maar dat is laf

   

  ik och arme ik, ik zit er heus wel bovenop

  en zeg in godsnaam waar ben je toch mee bezig

  zo ken ik je niet meer