Biografie van BART Top

Nog geen profiel opgegeven.
2021
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2641

  Als een zwart paard

  1e ronde
  Machtige wolken spelen met de zon
  waar gaten vallen kleurt de zee zich blauw
  het schuim waait van de golven
  de atmosfeer is rauw en vol van leven.
  Ik ben dat zwarte paard hier op het winters strand 
  het zand valt droog waar ik mijn hoeven plant
  als eilandjes voor even.
  Ik ga in draf of galoppeer
  ik adem zeelucht, ruik de branding
  in de wind, ondanks de creaturen
  waarmee ik opgezadeld ben.
  Ik adem briesend, spits mijn oren
  hoor mijn ritme, bijt op mijn bit
  zie honden die als jonge wolven
  op ruziënde meeuwen jagen
  onbereikbaar in de golven.
  Ik volg de vloedlijn
  paar kracht aan geduld
  de einder is in nevelen gehuld.
  Ach ja, spring ook maar op mijn rug.
  Ik vind mijn vrijheid overal en altijd terug.
 • 2
  4751

  Brief aan de overwinnaar

  1e ronde
  Gij die het waagt om Wigman te onteren,
  die grasduint tussen Grieken en Romeinen
  en boreale winden laat;
  gij die uw narrenschip een slagschip van de renaissance waant
  een uilskuiken een uilenbril op zet;
  gij, die ijstijden doorstond en mammoeten omver wierp
  voordat u opstond uit uw natte droom,
  gij spreidt, een Icarus gelijk, uw vleugels uit
  verduisterend het licht dat kierde door ‘t bezwete stemhok.
  Gij die de aardkring in beweging ziet
  weigert hardnekkig opwarming te zien
  gij kakelt van beschaving maar legt een loden ei
  van haat en smaad
  jegens kunstenaars en wetenschappers
  die uwe ijlgezangen verstoren met hun feiten,
  gij, in uw esthetiek, druipend van zuiverheid en eer
  waant ‘t straatbeeld aangetast door vreemde elementen
  gij ziet een oikofobe elite, vervuld van zelfhaat
  die de bevolking straft
  het land om zeep helpt.
  Beseft gij niet dat juist uw
  slechte adem verschroeit wat

  nog niet bloeit maar bloeien kan?
  Gij zijt Narcissus, starend naar
  uw sierlijk spiegelbeeld, vergetend
  dat die spiegel rijst en rijst.

  O Pyrrus, geniet van uwe overwinning
  want mooier wordt het niet
  morgen beseft gij
  de overgrote meerderheid
  die stemde niet op mij.
  Gij zoudt ons straffen
  als u ons straffen kon
  wijl w’ onze profeet
  heraut van ’t Avondland niet eren.
  Maar weest gerust
  gij zijt zo dadelijk te druk
  als uw bewonderaars,
  die kruiwagen met kikkers
  naar hun moerassen wederkeren.

 • 3
  2642

  Danser, kom op!

  1e ronde
  Altijd zei ik: ik kan dansen
  met het leven, met de dood
  beweging schept ruimte en kansen
  en legt gevoelens bloot.
   
  Je kunt er heerlijk ver in gaan
  nader, nader tot de rand
  de rand van de vulkaan.
  Maar dansen met Corona
  kan spanning en sensatie geven
  voor hetzelfde geld
  verwoest het andermans leven.
   
  Geen ander kan jouw vrijheid
  beperken, jij met je vrije geest
  anders is die nooit echt vrij geweest.
  Kies je plaats en tijd
  om veilig en voldaan te vieren
  dat je gezond bent en leeft
  maar geef niet door je dans
  het virus een derde of vierde kans.
   
  Ik vraag het namens miljoenen doden.
  Ik vraag het namens mijn lieve zus
  die door pure pech en trage vaccinatie
  gepakt werd door het virus.
   
  Met hén die stierven of verder leven
  in beperking, puur op levenswil
  dans eens met hen. Sluit ze niet uit
  je systeem, kijk rond en kom
  tot het besef dat ook verstand
  een vorm van weerstand is.
  Loop niet achter verrotte vaandels aan
  van valse vrijheid maar ga eens
  met de zwaarst bezochten
  en hun geduldige verzorgers dansen
  om hen zware tijden bij te staan.
 • 4
  5847

  Dierentuin

  1e ronde
  En weer meldt zich
  steeds onvriendelijker
  het dierenbevrijdingsfront.
  Je zegt, okay
  drie kilo bacteriën
  en nog wat ongedierte,
  dat is wat ik heb.
  Een hoonlach is je deel.
   
  Met het mes op de borst
  beken je dan maar:
   
  in het spiegelpaleis van je schedel
  achter de kooi van je ribben
  onder het uitspansel van je middenrif
  laverend tussen je buikorganen
  huizen:
  een leeuw, een wezel
  een kudde lemmingen
  een al te vrijgrage poes
  een nogal bijtgrage hond
  een aardig dom schaap
  een best wel geile bok,
  een ezel, een holenbeer
  een heus wel slimme rat;
  een illegale santenkraam.
   
  Bekennen is niet genoeg
  zegt het mes.
  Als gebaar van goede wil
  laat je de leeuw alvast gaan -
  achter de dierenbevrijders aan.
   
  De wezel blijft bij je
  trillend opgekruld
  op je spasmodische
  darmen.
 • 5
  5850

  Etude in o grote scherts

  1e ronde
  Ik zie de wormen komen
  in normen van de vromen
  wijl wilde stormen stomen
  in vormen mijner dromen.
  Ik zie de vrome normen
  al komen van de wormen
  oh dromen: vreemde vormen
  in stoom en woeste stormen.
   
  Ik zie het al
  Het al ziet mij
  Weest allen blij
  U bent erbij.
   
  Ik zie de stormen komen
  als normen die gaan stromen
  als wormen die gaan dromen
  van: omvormen die vromen.
  Ik zie de vrome wormen
  klaarkomen op hun normen
  wijl mijne dromen stormen
  in stoom en zonder vormen.
   
  Ik zie het al
  Het al ziet mij
  Weest allen blij
  U bent erbij.
 • 6
  2638

  Genade vinden

  1e ronde
  Als je inziet hoe het woeden van de zee
  schuim en schijn van regenbogen baart
  even in een schelp bewaard
  vereeuwigd en dan ingebed
  in een vergankelijke zee
  van beelden op het internet,
  dan weet je weer dat alles er zal zijn
  en alles weg zal gaan:
  transformeren, baren
  schreeuwen van pijn
  sterven van woede
  oplossen in rust
  schuimend aanspoelen
  op een of andere kust,
   
  dan weet je dat jij
  pas genade vindt
  in die onbevangen blik
  van je onbestorven kind.
 • 7
  4756

  Hedendaags drincklied

  1e ronde
  Heel veel is dicht
  maar Bar Weinig is open
  iedereen welkom
  om binnen te lopen.
  Het is er gezellig.
  de jukebox glimt prachtig
  de wein is er gratis
  we zingen eendrachtig
  dat we door zullen gaan
  en dat doen we dan ook:
  er wordt veel gedronken
  maar totaal niet gezopen.
  Je kunt er je pen
  in een inktpotje dopen.
  Je kunt er ook dansen
  in een zaal achteraf.
  Ach, de meisjes zijn prachtig
  maar de jongens zo laf.
  In Bar Weinig zijn barkrukken
  domweg gelukkig, stuk
  voor stuk niet weg te branden
  spijt zelfgestookte KorenWein.
  Het is er één groot zen en zijn
  alleen de drank klokt, niet de tijd
  we lallen en omarmen wat
  wat rest is de vergetelheid.
   
  Heel veel is dicht
  maar Bar Weinig is open.
  Da’s toch veel meer
  dan we durfden te hopen.
 • 8
  4752

  Het gat dichten

  1e ronde
  We gaan niet wachten
  tot het straks weer mag.
  Nu jij me leest
  heb jij het gat gedicht
  tussen de naakte waarheid
  en de mooie droom.


  Kijk, nu wandel je al
  hand in hand
  over de volle markt
  of knuffel je meteen
  vriendinnen in het park
  en dansen we al lang
  een polonaise
  op het dronken plein.


  Als ik jouw stem mag zijn
  dan zien mijn woorden
  dankzij jou het levenslicht.
  Als je me leest
  of iemand voorleest
  heb jij het gat gedicht.
 • 9
  5844

  Hoe het gaat

  1e ronde
  Hebben we het al over naakt zijn
  gehad? Naakt zijn voor beginners
  is niet moeilijk, je plopt verrimpeld
  maar zonder overjas uit het
  geboortekanaal. Misschien heb je
  nog net tijd voor een spontane straal
  voordat je ingewikkeld wordt.
  Ik sla de rest over. Ik zit naakt
  achter mijn toetsenbord.
  Jij leest mij. Ik ben niet opgewonden
  alleen maar bloot, gewoon
  en hopelijk eerlijk, anders
  zie je mijn kamerschermen
  mijn luchtspiegelingen.
  Ook niet erg: je ziet me
  ik ben er niet. Ik heb me
  tot op het bot uitgekleed.
  Ik gil maar even, mijn as
  is al lauw. Ik wil jou.
  Ik wil naakt zijn en naast
  je liggen en vergeten hoe
  het kwam
  en hoe het verder gaat.
 • 10
  4750

  Opregt Zonnet

  1e ronde
  Ik zal nooit huilen om de wereld als het regent.
  Dat heeft geen zin met al die nattigheid.
  Ik ben nu eenmaal rijk gezegend
  met logica, verstand en onderscheid.
   
  Bij regen ben ik altijd in de wolken
  grijze watten, die huizen in mijn hoofd
  en zachtkens ruisend daar een lied vertolken
  ‘De mens- en dierheid zij geprezen en geloofd.’
   
  Ik huil pas als de zon gaat schijnen
  over ons onvolkomen land.
  Dan mogen tranen rijkelijk vloeien
  over wat wringt en steeds blijft schrijnen
  de modder en de drek waarin we zijn beland.
  Een mooie zondag zal ík nooit verknoeien.
 • 11
  2637

  Permanent monument

  1e ronde
  Ik wil mijn letters toevertrouwen
  aan jou,  perkamenten huid
  waar ze de eeuwen trotseren
  vergelen zoveel ze willen
  vervagen in de tijd
  taalgeleerden gaan plagen
  met hun weggewaaide klank
  in mist verdwenen duiding.
  Zuig mijn woorden op
  zuig ze in en laat ze niet te veel
  vervloeien tot een Rorschachtest
  voor verwende nesten
  die zich een idee inbeelden
  van mijn gitzwarte bedoelingen
  met dit permanente monument
  voor het dichten van gaten
  in het geheugen van het zilvervisje
  dat ooit mijn zinnen zal herkauwen
  tot stoffige secreten
  die de verre uithoeken
  van oneindige zolders
  zachtjes zullen vullen.
 • 12
  4760

  Sonnettata

  1e ronde
  Hier is ie dan, de eco-droom
  een eekhoorn springt van boom tot boom
  een valkje bidt een muis tot god
  een bloem bezingt haar zonnig lot.
   
  Kramsvogels die de lunch gebruiken
  oerkoeien stappen uit de struiken
  een heggenmusje mimet een heg
  oranje vlagt een vos, ver weg.
   
  Zo heerlijk, denkt de wandelaar
  maar, wacht es even, ‘t ruikt hier raar
  een lichte prikkeling, verraderlijk en omineus
  een nare kriebel, deep down in de neus:
  toch Tata-smog: kolen en staal
  natuurlyriek versterft in mijn fatale taal.
 • 13
  2639

  Spuit dus Formule I!

  1e ronde
  Geen spuitbus... De nachtbus zuigt hem in
  de nachtbus spuwt hem uit.
  Hij luistert even naar het wegstervend geluid.
  Voor hem de grijze doos, zijn werkterrein
  een koude afhaalbami in zijn hand
  de sluis, het pasje, de lopende band
  links de dozen, rechts de spullen
  steeds maar pakken, steeds maar vullen
  een eindeloze race tot zijn vervanger
  zijn code kan vervangen.
  Nu is de beurt aan de chauffeur.
  De busjes staan in het gelid
  gespoten in de vaste kleur.
  Hij rijdt altijd zijn vaste rit
  steeds sneller, sneller als het kan:
  thuis nog een kind, rijdt als een man
  de straten door, de lanen in
  flat, villa, alleenstaand of gezin
  aanbellen, afgeven, dan weer door
  de app die schrijft de snelheid voor
  vertraging kost je zo je baan
  dus trek je niets van borden aan.
  Je draait maar door, in cirkels
  op het dodelijk circuit
  om weet ik wat te brengen
  bij - geen flauw idee van - wie.
  Dan mag je naar Zandvoort.
  Daar is een volmaakt circuit
  geen ratrace daar, geen inhaalrace
  gewoon, gezellig, na elkaar
  coureurs die rijden daar een polonaise
  de fans die vieren het: patat en mayonaise
  zij weten van de prins geen kwaad
  en worden stijlvol uitgebaat.
  Spuit dus Formule I - een beetje maar
  het razen van het grauwe leven
  lost als de weerlicht op, opeens
  geen stress meer voor ’t benarde volk
  en uitlaatgassen schijnen even
  een hele lieve, grote, roze wolk.
 • 14
  2636

  Stormsonnet

  1e ronde
  Storm jaagt de zee naar het strand
  vloed geeft een boost aan de golven
  dood wier willoos meegespoeld
  onder schelpen en zand bedolven.
   
  Het schuimt tot aan de horizon
  waar brekers wolken worden
  die fel in onze richting jagen
  als volgezogen horden.
   
  Nóg laten duinen branding stranden
  regenvlagen striemen alleen
  nóg voelen ze veilig, de lage landen
  de Noordzee een zegen, geen ramp
  en ben ik een grapjas die lachend roept:
  “Het piest er nog nergens overheen.”
 • 15
  4749

  Winterbede

  1e ronde
  Blijf hier maar staan
  hier onder ons, platanen.
  Geen sneeuw die uwe angst bedekt.
  Geen regen valt voor uwe tranen.
  Geen wind waait uwe zorgen weg.
  Geen zon schijnt over uw verlangen.
  Geen vorst kleurt uwe vingers blauw.
  Geen manestraal houdt u gevangen.
   
  U hoeft echt nergens heen te gaan
  noch op de paden, noch de lanen.
  We blijven immers voor u staan
  geworteld onder uwe voeten.
  En hoog boven uwe hoofden
  verheft zich, knokig, onze takkenkrans.
  Wij delen onze wintertrance
  met ieder die dat wil
  een winterwake vóór de lentedans.
   
  Blijf hier maar staan
  u mag ons best omarmen
  of vallend als een blad de dans aangaan.
  Weet dat onze woordeloze woorden
  ook in dit jaargetij uw koude en benarde hart
  willen verzachten en verwarmen.
2020
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2026

  Als het hier en nu hapert

  1e ronde
  Het is dat de maan laag
  boven het Y hangt
  als een verbleekte zon
  anders zou je niet geloven
  dat een verdienmodel
  plotsklaps kan omslaan
  in een verdoemmodel
  dat we onze tijd verdaan
  hadden aan de waan
  van de dag of nacht.
   
  Het is dat de zwaan het water
  en de zwaluw de lucht beheerst
  anders zou je vrezen
  dat het allemaal voorbij is
  dat we leven in het laatste seizoen.
   
  Het is dat de klaproos
  als een rode vlag
  de strijd aanbindt met het kijkgroen
  anders zou je uit pure wanhoop
  omhelzen wie je pad kruist
  zoenen wie je weg verspert
  de nies inhaleren van je erfvijand
  zingen in het steeds grotere koor
  van mensen die vermoeidheid
  verwarren met vrijheid
  denkvrijheid verfoeien
  vanwege gevoelsverwarring.
   
  Het is dat de dag de avond baart
  de avond de nacht, de nacht de morgen
  anders zouden onze zorgen stollen
  in het hier en nu
  dat ademloos en radeloos hapert.
 • 2
  2268

  Bacteriële Jeremiade

  1e ronde
  Vanochtend na het opstaan was er meteen iets aan de hand
  de rechter én de linker, een serieuze opstand.
   
  Namens de handbacteriën sprak Pseudomonas luid:
  ‘Je houdt niet van je huid, noch van de samenleving
  die  daarin welig tiert; gedraagt je als een wraakgod
  die ons heelal bestiert als Sodom en Gomorra.
  Zo dom! Door deze massamoord help je jezelf om zeep.’
   
  Ik was nog niet echt wakker, ging bij mezelf te rade
  hoe te reageren op deze bacteriële jeremiade.
  Tenslotte mompelde ik iets: welgemeende adviezen
  coronale oorlog, collaterale schade, niet hoesten, kuchen
  niezen.
  “Ik heb mijn burgerplicht vervuld: mijn handen
  gewassen in chemische onschuld.”
   
  Dat was tegen de zere staaf van de bacillen
  en tegen de bol in van de kokken.
  Acinetobacter, Enterobacter, Klebsielle, Micrococcus
  Proteus én Staphylococcus antwoordden met miljoenvoudige
  luidkeelse achtergrondkoren: “Wij steunen Pseudomonas.
  Kies voor je zelf, kies voor ons. Ook wij haten virale dingen
  en fagen die bij ons binnen willen dringen.
  Wij zijn je vrienden, vormen jouw profiel.
  Is het nog steeds niet tot je doorgedrongen:
  wij, ondoordringbare laag, jouw bacterievolk
  beschermen je tegen die vijandige regenwolk
  van indringers, klein en kleiner.
  Ontsmetten is besmetten, hoe sterieler, hoe virieler
  het virus toeslaat
   
  Laat ons zitten, zie ons zitten.
  Je bent wel eenzaam, maar nooit alleen.”
   
  Ik voorvoelde een zeperd.
  keek de krasse Pseudomonas nog een keer aan
  gaf hem een hand en ben met een bevrijd gevoel
  naar buiten gegaan op zoek naar, met jouw hulp
  een nieuw, viraal bestaan.
 • 3
  3936

  Code w i t

  1e ronde
  Even ligt
  als een plas vers bloed
  de rode code in de witte wade
  tot vallende vlokken
  zich er over ontfermen
  in vertragende tijd.
   
  Het is nu zo stil
  als het witste wit
  van een lange bede
  om vrede.
   
  De boombasten zijn behangen
  met de zuiverste zijde
  de aarde bedekt
  onder het mooiste laken
  dat je nodigt om te rusten
  je als een vlokje neer te vleien
  en fluisterend
  terwijl een donzen dekbed
  op je neerdaalt
  een geheime code
  neer te leggen in het oor
  van je geliefde.
   
  Noch rood, noch oranje
  maar: wees immer teder
   w  i   t.
 • 4
  2270

  Gebed zonder end

  Top 1000
  Jij wilt dit niet.
  Van plastic heb je je buik vol.
  Je vliegt niet meer.
  Voor zoete koek slik je het elastiek van de postbode.
  Weet jij veel dat het geen wormen zijn.
  Je maakt een nestje van giftig hondenhaar
  geen mees die het weet
  maar naar je jongen
  kun je fluiten.
   
  Jij wilt dit niet.
  Ik zie je ijsberen op kale rotsen
  ik hoor je spartelen in minderende meren
  ik kan je zien luchthappen in kermende megastallen.
   
  Maar wie ben ik?
  Ik ben hooguit een stem
  met zwakke stembanden
  die fluistert naar zijn medemens:
  ‘Plant elke dag een boom
  en stook geen vreugdevuur.
  Ontferm je over grond
  al bijna dood
  zaai uitgeputte akkers
  in met zuiverende kruiden
  en neem een houten bed
  - dat blijft tenminste
  drijven.’
 • 5
  3929

  Hedendaags drincklied

  1e ronde

   
   
  Heel veel is dicht
  maar Bar Weinig is open
  iedereen welkom
  om binnen te lopen
  Het is er gezellig.
  De jukebox glimt prachtig
  De wein is er gratis
  we zingen eendrachtig
  dat we door zullen gaan
  en dat doen we dan ook:
  er wordt veel gedronken
  maar totaal niet gezopen.
  Je kunt er je pen
  in een inktpotje dopen.
  Je kunt er ook dansen
  in een zaal achteraf.
  Ach, de meisjes zijn prachtig
  maar de jongens zo laf.
  In Bar Weinig zijn barkrukken
  domweg gelukkig, stuk
  voor stuk niet weg te branden
  spijt zelfgestookte KorenWein.
  Het is er één groot zen en zijn
  alleen de drank klokt, niet de tijd
  we lallen en omarmen wat
  wat rest is de vergetelheid.
   
  Heel veel is dicht
  maar Bar Weinig is open.
  Da’s toch veel meer
  dan we durfden te hopen.
 • 6
  2266

  Het gat dichten

  1e ronde
  We gaan niet wachten
  tot het straks weer mag.
  Nu jij me leest
  heb jij het gat gedicht
  tussen de naakte waarheid
  en de mooie droom.
  Kijk, nu wandel je al
  hand in hand
  over de volle markt
  of knuffel je meteen
  vriendinnen in het park
  en dansen we al lang
  een polonaise
  op het dronken plein.
  Als ik jouw stem mag zijn
  dan zien mijn woorden
  dankzij jou het levenslicht.
  Als je me leest
  of me aan iemand voorleest
  heb jij het gat gedicht.
 • 7
  3934

  Het liedje voor de danseres

  1e ronde
  Je hebt de mond van Mona Lisa
  maar je bent geen schilderij.
  Je kunt verrukkelijk bewegen
  en je danst altijd met mij.
   
  Je lijkt een beeld van Giacometti
  alles aan je frêle, lang
  maar je danst met heel veel gratie
  en niet zelden wang aan wang.
   
  Voor Gustav Klimt zou je een muze
  op een mooie sofa zijn
  maar ik sluit je in mijn armen
  In een eindeloos refrein.
   
  Oh, je lachjes en je lippen
  oh, je heerlijk zachte huid
  je charme en je passie
  ik wil, ik wilde je als bruid.
   
  Ik had je moeten schilderen
  nog voor de laatste dans
  maar met wat jou bewegen doet
  maakt vastleggen geen kans.
   
  Toch dans ik nu alweer met jou
  en zeker niet alleen
  want wie hier deze woorden hoort
  die danst zó om ons heen.
 • 8
  2025

  Het nieuwe samenzijn

  Top 1000
  Je moet geraakt zijn
  wil je kunnen missen
  zei Johan Cruijf nooit.
  Een gemiste kans.
  Missen is een mooi gevoel
  zolang er uitzicht is op meer,
  zolang het haast een vorm
  van onbevangen voorpret is
  is missen slechts een opmaat
  voor verlangen.
   
  Soms voelt missen als mist
  die langzaam optrekt
  een vorm van hoop
  op beter zicht.
   
  Soms is missen een kalme kou
  die binnendringt
  steeds dieper in je kruipt
  als traag begin
  van rouw.
   
  Missen is vaak
  een misverstand
  wie je mist is daar
  waar je maar wilt
  als je maar wilt
  zien
  als je maar wilt
  voelen.
   
  Mis maar raak:
  missen is het
  nieuwe samenzijn.
 • 9
  2029

  Het tarten van de god

  1e ronde
  Zelfs nu het spookt in de voorsteden
  en onbekookt tekeer gaat
  op het platteland
  nu holle zalen vol ademnood
  hun eigen stilte
  weergalmen en beamen
  verlies ik geur noch smaak
  als ik aan jou snuffel
  je aanraak, liefkoos
  en knuffel.
   
  Heus, ik ga niet op een draagbaar
  in een witte doos geschoven
  op gillende wielen door de stad
  zolang ik met je loop
  en dans en speel en zing
  aan de rand van die verholen
  verspreider, die vulkaan
  van hoon en spot
  die om de hoek loert
  die stapelgekke
  rijkbekroonde god
  die zich gek lacht
  om ons gewriemel en beweeg
  dat hem voortstuwt
  zijn eiwit zin geeft
  zijn magma uit te spuwen
  waarvoor de aarde beeft.
   
  Dus kom vanavond weer
  in mijn armen, omzoom
  je dromen met kussen
  het tere spel van lippen.
  Houd moed
  eens komt de ommekeer.
 • 10
  3930

  Loos gaan

  1e ronde
  Dat ik me verbeeldde
  dat jij ogen had
  tijdens contactloos betalen
  dat was een nieuw genot.


  Ik hunkerde al snel naar meer:
  contactloos eten
  contactloos reizen
  contactloos sjansen
  contactloos daten
  contactloos sterven.


  Terwijl ik
  met dode ogen
  naar je keek
  mijn pasje
  luchtig langs je zij
  veegde
  en jij
  even oplichtte
  een groen veetje
  op je screen toverde
  een papiertje
  uitbraakte
  gleed de urn
  geluidloos onder mij
  ving contactloos
  mijn resten op.


  Het ultieme genot.
   
  Dit gedicht is mede mogelijk gemaakt door:
  ING-bank, de bank voor de betere toekomst.
 • 11
  2269

  Mooi

  1e ronde
  Soms moet je mooi weer spelen
  je moet de nachtegaal kussen
  je moet de rupsen laten bungelen
  je moet het land laten stuiven
  je moet de zonsondergang kussen
  je moet het zeeschuim laten dansen
  je moet de tong vakantie geven
  je lippen laten walsen
  elkaar in de armen sluiten
  je moet de benen kruisen
  de handen verstrengelen
  de neuspunten laten knuffelen.
   
  Soms moet je mooi weer spelen
  omdat de zon schijnt
  het echt mooi weer is
  te mooi om weer
  te zijn alleen maar weer
  mooi.
 • 12
  3932

  Of toch een aardbei?

  1e ronde
  Dat mijn hart klopt
  als een bus
  een lijnbus.
  Bij elke halte gaan
  alle deuren open
  zitplaatsen te over
  staanplaatsen genoeg.
  Een bus die dagelijks
  zijn rondjes rijdt
  passagiers of niet
  een lijn waar in het weekend
  wel eens iemand instapt
  om te dansen in de stad.
   
  Dat mijn hart een hart is
  met kamers en met boezems
  een hart dat pompt
  met bloed dat bruist.
   
  Dat mijn hart een belbus is
  vrijwillige chauffeur
  die van gehucht tot gehucht
  ophaalt wie een ritje wil
  van Nirgendwo naar Nergens.
   
  Dat is mijn hart
  dat ik onlangs hervond
  het eerste van
  de koude grond.
 • 13
  2020

  Op zoek

  1e ronde
  Als het lawaai wegvalt
  als de deuren dichtgaan
  als de afstand aanstaat
  als de benardheid toeslaat
  als ze niet meer verstaan
  wat je gisteren zei
  en niet meer willen horen
  wat je morgen kwijt wilt
  ga je de straat op
  lacht naar een reiger
  kijkt naar een paspop
  staat stil bij een bloembak
  wacht op een zonnestraal
  kruist dan die ogen
  die ook schijnen te zoeken
  en ja, een gebaar
  dat oogt als een groet
  het leven loopt vreemd
  maar je dag is weer goed.
 • 14
  2263

  Samenkomen

  1e ronde
  Als de Eufraat en de Tigris
  samenkomen
  samen verder willen stromen
  dan vieren dat de dieren.
  Herten burlen, pauwen schreeuwen
  vlinders dwarrelen als blaadjes
  blaadjes fladderen als vlinders
  honden worden wilde wolven
  katten zijn zo fier als leeuwen.
  Een lofzang klinkt er in de bomen
  als de Eufraat en de Tigris
  samenkomen.
   
  Als de Eufraat en de Tigris
  samenkomen
  samen verder willen stromen
  dan vloeien ud en vedel
  samen met de ney
  in tijdloze tuinen van lusten
  waar koralen van de kora
  drijven naar verre kusten
  met onbekende idiomen
  als de Eufraat en de Tigris
  samenkomen.
   
  Als de Eufraat en de Tigris
  samenkomen
  samen verder willen stromen
  vermengt het zoet met zoet
  op reis naar nieuwe velden
  vol weelderige bloemen
  en klinkt een heerlijk zoemen
  op weg naar hoger honing
  als koningin en koning
  van vruchtbare valleien
  die als gedienstige lakeien
  de oevers gaan omzomen
  waarin de Eufraat en de Tigris
  voor altijd samenkomen.
 • 15
  2022

  Zwanendans

  1e ronde
  Het was gewoon een bankje in de buurt.
  We zaten in de zon en keken naar de vaart
  waarin twee zwanen zich te water lieten
  onder het tintelverse bladerdak.
  Terwijl zij gleden ontstond er zienderogen
  een trage dans van zwanenhalzen.
  Nu eens synchroon, dan om de beurt
  doorkliefden snavel, kop en nek
  het glinsterende waterdak
  en doken dan weer op.
  We zagen dat ze in een zachte boog
  traag naar ons bankje gleden
  de witte verenlijven onbewogen
  maar duikend met de kop
  omlaag en dan weer op
  het water in en uit
  het tempo steeds omhoog
  van stap, naar draf, galop
  soms nekken kruislings in een fraaie boog
  over elkaar, nog iets sneller, nog iets feller
  elkaar gelijk
  tot in een snelle move
  de een zich op de ander schoof
  half onder water drukte.
   
  Een harde snavel grijpt een witte nek
  een scherpe kreet
  klinkt uit de onderdrukte bek.
   
  Het is gedaan. Het is volbracht.
  Het zwanenpaar plukt nog wat veren in model
  gaat uit elkaar, zwemt plechtig rond
  de rimpels raken uit de sloot.
   
  Niet veel later
  verlieten wij dat bankje aan het water
  en achtten weer met gloed bewezen
  dat in dit aardse leven
  het veel minder om de daad
  dan om een heerlijk voorspel gaat.
2019
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  3114

  Afspiegelingen

  1e ronde
  Is het dansen
  op zuiver water
  op dun ijs;
  is het vallen
  juichen
  springen;
  is het vrijheid;
  een grijs gat in de lucht;
  is er geen ontkomen aan?

  Wie komt er uit de verf
  wie schuilt er achter dikke lagen
  bruine vlekken, vuile streken
  wie trof haar aan
  en schonk het groenige licht?

  We kunnen dwalen
  naar de horizon
  in de ruimte ons verliezen
  tot
  onze ogen verdrinken
  en schitterend
  de blauwe waarheid
  boven water komt.
 • 2
  3110

  Dromen blijven

  1e ronde
  Je was vooral verbaasd.
  Je was nog nooit
  alleen in ‘t bos geweest
  je had nog nooit
  van struikrovers gehoord.

  Je was vooral verbaasd.
  Je lachte naar de zon
  plukte een pinksterbloem
  zoals een kalfje
  een madeliefje.

  En nu zag je hem staan
  die boom
  maar niet het griezelbos
  waar struikrovers, gauwdieven
  bandieten, sluipmoordenaars
  hun slag zouden gaan slaan.

  Je was vooral verbaasd
  dacht dat je droomde
  en zo was het ook
  je droomde van een zonnig land
  en van een hondje
  zijn zachte vacht
  tegen jouw tere huid
  en toen weer van een olifant.

  Je lachte opgelucht
  voor je het wist & ongezien
  was je het enge bos
  weer uit.
 • 3
  4537

  Gebed zonder end

  1e ronde
  Jij wilt dit niet.
  Van plastic
  heb je je buik vol.
  Je vliegt niet meer.
  Voor zoete koek
  slik je het elastiek
  van de postbode.
  Weet jij veel
  dat het geen wormen zijn.
  Je maakt een nestje
  van giftig hondenhaar
  geen mees die het weet
  maar naar je jongen
  kun je fluiten.

  Jij wilt dit niet.
  Ik zie je ijsberen op kale rotsen
  ik hoor je spartelen
  in minderende meren
  ik kan je zien luchthappen
  in kermende megastallen.

  Maar wie ben ik?
  Ik ben hooguit een stem
  met zwakke stembanden
  die fluistert naar zijn medemens:
  ‘Plant elke dag een boom
  en stook geen vreugdevuur.
  Ontferm je over grond
  al bijna dood
  zaai uitgeputte akkers
  in met zuiverende kruiden
  en neem een houten bed
  - dat blijft tenminste
  drijven.’
 • 4
  3111

  Het einde van de mysticus

  1e ronde
  Een mysticus die zich in de mist
  een beetje in de weg had vergist
  mompelde in zijn baard
  “Dit loopt niet zo’n vaart
  de weg was toch al het doel
  ik volg gewoon mijn gevoel.”

  Hij zette een stap
  God hoorde een klap
  De mysticus, verdiept in ‘t ravijn
  miste nu niets meer, in zalig niet-zijn.
 • 5
  3115

  Het liedje voor de danseres

  1e ronde
  Je hebt de mond van Mona Lisa
  maar je bent geen schilderij.
  Je kunt verrukkelijk bewegen
  en je danst altijd met mij.

  Je lijkt een beeld van Giacometti
  alles aan je frêle, lang
  maar je danst met heel veel gratie
  en niet zelden wang aan wang.

  Voor Gustav Klimt zou je een muze
  op een mooie sofa zijn
  maar ik sluit je in mijn armen
  In een eindeloos refrein.

  Oh, je lachjes en je lippen
  oh, je heerlijk zachte huid
  je charme en je passie
  ik wil, ik wilde je als bruid.

  Ik had je moeten schilderen
  nog voor de laatste dans
  maar met wat jou bewegen doet
  maakt vastleggen geen kans.

  Toch dans ik nu alweer met jou
  en zeker niet alleen
  want wie hier deze woorden hoort
  die danst zó om ons heen.
 • 6
  3119

  Lofzang op de nieuwe kolonisten

  1e ronde
  Kaspische slijkgarnaal
  zwartbekgrondel, marmergrondel
  Donau pissebed, Russische steur
  Reuzen vlokreeft, Donau vlokreeft,
  pluimspriet vlokreeft!
  Bloedrode aasgarnaal, roofblei
  Driehoeksmossel, Quaggamossel...

  Geen scheldpartij dit klankenfeest
  Dit is wat rondhangt
  in Amsterdamse grachten.
  Iedere vis of roofblei
  mossel, grondel, aasgarnaal
  kwam vroeg of later
  via het Donau-Main kanaal.
  De braafste immigrant
  - de wat? - een Quaggamossel
  filtreert een liter water, elke dag
  Ik meen nu ook een heel zacht
  quagga, quagga, quagga
  te horen, het pompen
  van miljoenen tweekleppigen
  niet te beroerd om in het slijk
  der Amsterdamse grachten
  - quagga, quagga, quagga -
  met vereende krachten
  - quagga, quagga, quagga –
  te eten van die walgelijke algen
  troebel water te zuiveren
  ogen te openen
  voor het onderwaterleven .

  Vandaar deze bescheiden lofzang
  op nijvere exoten
  - te diep verankerd
  voor de oppervlakkige blik -
  die goed doen onder water
  en stiekem xenofobe fixaties
  - quagga, quagga, quagga -
  bespotten en bespatten.
 • 7
  3118

  Loos gehen

  1e ronde
  Dat ik me verbeeldde
  dat jij ogen had
  tijdens contactloos betalen
  dat was een nieuw genot.

  Ik hunkerde al snel naar meer:
  contactloos eten
  contactloos reizen
  contactloos sjansen
  contactloos daten
  contactloos sterven.

  Terwijl ik
  met dode ogen
  naar je keek
  mijn pasje
  luchtig langs je zij
  veegde
  en jij
  even oplichtte
  een groen veetje
  op je screen toverde
  een papiertje
  uitbraakte
  gleed de urn
  geluidloos onder mij
  ving contactloos
  mijn resten op,
  het ultieme genot.

  Dit gedicht is mede mogelijk gemaakt door:
  ING-bank, de bank voor de betere
  toekomst.
 • 8
  3117

  Mijn dierentuin

  1e ronde
  En weer meldt zich
  steeds onvriendelijker
  het dierenbevrijdingsfront.
  Je zegt, okay
  drie kilo bacteriën
  en nog wat ongedierte,
  dat is wat ik heb.
  Een hoonlach is je deel.

  Met het mes op de borst
  beken je dan maar:
  in het spiegelpaleis
  van je schedel
  achter de kooi
  van je ribben
  onder het uitspansel
  van je middenrif
  laverend tussen
  je buikorganen
  huizen:
  een leeuw, een wezel
  een kudde lemmingen
  een al te vrijgrage poes
  een nogal bijtgrage hond
  een aardig dom schaap
  een best wel geile bok,
  een ezel, een holenbeer
  een heus wel slimme rat;
  een illegale santenkraam.

  Bekennen is niet genoeg
  zegt het mes.
  Als gebaar van goede wil
  laat je de leeuw alvast gaan -
  achter de dierenbevrijders aan.

  De wezel blijft bij je
  trillend opgekruld
  op je spasmodische
  darmen.
 • 9
  3116

  Mooi zo

  1e ronde
  Soms moet je mooi weer spelen
  je moet de nachtegaal kussen
  je moet de rupsen laten bungelen
  je moet het land laten stuiven
  je moet de zonsondergang kussen
  je moet het zeeschuim laten dansen
  je moet de tong vakantie geven
  je lippen laten walsen
  elkaar in de armen sluiten
  je moet de benen kruisen
  de handen verstrengelen
  de neuspunten laten knuffelen.

  Soms moet je mooi weer spelen
  omdat de zon schijnt
  het echt mooi weer is
  te mooi om weer te zijn
  alleen maar weer
  mooi.
 • 10
  3113

  Wanneer weer herfst?

  1e ronde
  De bladblazernij slaat weer toe
  en nijdige veegwagens.

  Het ijle kleed dat om de naakte takken
  van stille, hoge bomen
  bleef verkleuren van lentegroen tot herfstig rood,
  het bladgoud van beuken, berken en platanen
  van ginkgo biloba’s, walnoten en esdoorns
  wordt in walm van hondenkak en dieselolie
  verdreven van de grond die het wil voeden
  in modderige trommels vermalen
  geperst in ronkende vuilniswagens
  op rollende loopbanden gestort
  verkoold in het vagevuur
  van onze vuilverbranding.

  Wanneer, zo smacht de aarde,
  is het weer tijd voor een vacht
  van zacht rottende bladeren,
  in een novembernacht
  bekranst met parels van rijp,
  in een decembernacht
  overschilderd met zuiver wit
  van sneeuw, nog her en der
  een kartelrandje van eikenblad
  maar verder dons zo ver het oog reikt
  dat als het dooien gaat
  langzaam met de laatste voeding
  uit de bladresten weglekt
  in onderaardse eenwording
  met oude grond
  die altijd open staat
  voor lentezon en zaad?

  Wanneer is het weer tijd voor herfst?
2018
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2420

  *

  1e ronde
  Een van haar zonen is de reis weer aangegaan
  zij ziet hem komen door het keukenraam.
  De achterdeur is nooit op slot
  hij doet hem open
  terwijl zij schuifelt in zijn richting
  even zonder stok durft lopen.
  Haar kromgetrokken schouders vangt hij in zijn handen
  een snelle zoen op perkamenten huid.
  ‘En, ging het goed? De reis?’
  ‘Ja moeder, het is goed gegaan.’

  De koffie druipt al pruttelend omlaag.
  Zij heeft wat zelfgebakken koekjes neergezet.
  Zo, eenmaal in haar vaste stoel gezeten
  ontspint zich het vertrouwde ritueel
  bekende vragen, oude verhalen
  beelden die diep zijn uitgesleten
  de fietstocht in de oorlog
  die zij nooit zullen vergeten.

  Zolang zij op haar praatstoel zit
  vormt zich een eeuwig leven.
  Pas als hij opstaat - om voor haar te koken?
  gaat de tijd weer lopen.

  Hij laat haar achter.
  Haar oude ogen kijken naar de tuin.
  Een duif ontwaart zij, die zij wil verjagen.
  Zij kan het zelf niet meer
  zij zou haar zoon nú vragen
  maar ziet hem niet meer staan.
  Hij sloot de keukendeur.
 • 1
  2201

  Bang bang bangst

  1e ronde
  Zo bang voor afwijzing
  een ijskoude stortdouche
  een deur die dichtslaat
  of juist open slaat
  een stormwind binnenlaat.
  Afwijzing: de grote angst.

  Afwijzen dan maar
  genieten van een ongenadig
  nee?
  Al even angstig:
  wegduwen, wegslaan
  wegschoppen wat
  star evenwicht verstoort
  eenzaamheid aantast
  een veilige kooi open kerft.
  Afwijzer, afgewezene
  wie is het bangst?

  Kom eens hier
  voor een woordenbad
  van troost en stomend water
  een brasa van taal
  een ongrammaticale omarming:
  lees afwijzing als aanwijzing
  zie het zo eens
  zie het altijd zo
  lees die aanwijzing
  volg de aanwijzing
  ga nog eens langs
  zet de deur op een kier
  voel de wind
  volg je neus
  en kijk eens
  waar die uitkomt.
 • 2
  2421

  Bij wijze van ansichtkaart

  1e ronde
  Wat je zoal ziet
  Elke ochtend zes grijze dames
  de enige koppen op vlakke zee.
  Elke middag de lege korenvelden
  de bramen zoet in de brandende zon.
  En in de avond de wip op het kerkplein
  die het begin zingt van een lied
  dat eensklaps stokt als het zoontje
  hangt, zijn korte beentjes maaiend
  door de lucht, terwijl vader
  in zijn armen een volgevreten hond
  langdurig van zijn zwaartepunt geniet.
  Het meeste dat je ziet vertel je niet.
 • 3
  2197

  Een man vlucht voor de maan

  1e ronde
  Het nadert middernacht.
  Een man vlucht voor de maan.
  Een storm van licht
  blaast hem vooruit.
  Zijn schouders krommen.
  Als in haast
  torst hij verlichte wijzerplaten
  in elke hand wel één.
  De tijd gunt hij zich niet
  om rond te kijken
  hij weet hoe laat het is.

  Een man vlucht voor de maan.
  Reusachtig steekt hij uit
  hoog boven uitgewoonde straten
  hoog boven stilgevallen huizen
  met maanstof overdekt.
  Sirenes hoort hij niet
  koplampen ziet hij niet
  vergeefs verwrikt hij
  zijn verkleefde fundamenten
  en vlucht dan in zichzelf.

  Een man vlucht voor de maan
  maar nergens kan hij heen
  De maan vervolgt haar baan
  Versteend staat hij alleen.
 • 4
  2423

  Lofzang op de nieuwe kolonisten

  Top 1000
  Kaspische slijkgarnaal
  zwartbekgrondel, marmergrondel
  Donau pissebed, Russische steur
  Reuzen vlokreeft, Donau vlokreeft,
  pluimspriet vlokreeft!
  Bloedrode aasgarnaal, roofblei
  Driehoeksmossel, quaggamossel...

  Geen scheldpartij dit klankenfeest
  Dit is wat rondhangt
  in Amsterdamse grachten.
  Iedere vis of roofblei
  mossel, grondel, aasgarnaal
  kwam vroeg of later
  via het Donau-Main kanaal.
  De braafste immigrant
  - de wat? - een quaggamossel
  filtreert een liter water, elke dag.
  Ik meen nu ook een heel zacht
  quagga, quagga, quagga
  te horen, het pompen
  van miljoenen tweekleppigen
  niet te beroerd om in het slijk
  der Amsterdamse grachten
  - quagga, quagga, quagga -
  met vereende krachten
  - quagga, quagga, quagga –
  te eten van die walgelijke algen
  troebel water te zuiveren
  ogen te openen
  voor het onderwaterleven .

  Vandaar deze bescheiden
  lofzang voor nijvere exoten
  - te diep verankerd
  voor de oppervlakkige blik -
  die goed doen onder water
  en stiekem xenofobe fixaties
  - quagga, quagga, quagga -
  bespotten en bespatten.
 • 5
  2195

  Loos gehen

  1e ronde
  Dat ik me verbeeldde
  dat jij ogen had
  tijdens contactloos betalen
  dat was een nieuw genot.
  Ik hunkerde al snel naar meer:
  contactloos eten
  contactloos reizen
  contactloos sjansen
  contactloos daten
  contactloos sterven.
  Terwijl ik
  met dode ogen
  naar je keek
  mijn pasje
  luchtig langs je zij
  veegde
  en jij
  even oplichtte
  een groen veetje
  op je screen toverde
  een papiertje
  uitbraakte
  gleed de urn
  geluidloos onder mij
  ving contactloos
  mijn resten op,
  het ultieme genot.

  Dit gedicht is mede mogelijk gemaakt door:
  ING-bank, de bank voor de betere
  toekomst.
 • 6
  2426

  Tussen de rijstroken

  1e ronde
  En dan nu de verkeersinformatie
  200 kilometer file in de ochtenspits
  niet slecht voor een mistige dag.

  Jouw omfloerste blik
  mijn netvlies niet meer
  dan een zeepbel.

  Tussen Den Haag en Mariahoeve
  langzaam rijdend, zes kilometer
  de linker rijstrook is dicht.

  Zijn jouw ogen open?
  Ik weet het, kan het niet weten.

  A1, gekantelde vrachtwagen
  ter hoogte van Uilengoor
  twee rijstroken zijn dicht
  een half uur - vertraging.

  Ik wacht nog even
  met het licht.

  A77, afrit naar Afferden geblokkeerd
  een uitgebroken merrie.

  Nacht nog voor mij
  adem heel diep in
  de merrie is voorbij
  de vluchtstrook
  de weg is weer vrij
  de verkeerde weg.

  Kijk de spreeuwen
  ze vliegen in formatie.
  Loslaten nu, adem uit
  met een klap neerkomen
  op je airbag

  of toch kussen.
 • 7
  2424

  Vrijspraak

  1e ronde
  Je zult maar zo bijziend zijn
  of dronken
  dat je per ongeluk
  een wildplakzuil
  aanziet voor
  een wildplaszuil.

  Je zult er maar behoorlijk
  tegenaan zijken
  betrapt worden
  de boete aanvechten
  als inbreuk op de vrijheid
  van meningsuiting:
  een kleine boodschap
  past immers best
  op een wildplakzuil.

  Je zult – hoera -
  in hoger beroep
  vrijspraak krijgen
  vrijgepleit door de tijd
  -edelachtbare, proportionaliteit -
  gelet op het feit
  dat zelfs het bepissen
  van bevolkingsgroepen
  een meningsuiting is.

  Niemand voelt nattigheid.
2017
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  6348

  Dans in vijf ritmes

  Top 1000
  Het helpt als je met je goede been
  uit bed stapt. Het verkeerde mag ook
  als je maar op goede voet raakt
  met de vloer die draagt en steunt
  op aarde, dé aarde.
  Tenen die zich krommen om de weg te wijzen.
  Hakken in het zand, een ritmisch spoor
  je bent op weg.
   
  Je kijkt om je heen naar het bewegelijke landschap:
  ellebogen die zich een weg banen
  door een oerwoud van gevoel en klanken.
  Je slaat een hoek om, kiest het hazenpad
  geeft je bloot, gaat het ezelspad
  op, omhoog, de bergpas in.
   
  De bergbeek kabbelt eerst
  een stroomversnelling, dan donderend
  een waterval. Naakt nu schittert en siddert
  alles aan het lijf dat vrijheid vindt.
  Onder de roffelende trom van
  ongenaakbare stralen vloeien tranen
  ongezien weggespoeld in zweet en helend water
  dat rukt aan haren, drukt op borsten, plettert op voeten
  als waren zij van steen.
   
  Weg drijft je lichaam
  in een rivier van klanken
  kronkelend door weiden
  wentelend om andere lijven
  die in een zee van golven
  dartelen als dolfijnen
  in fonteinen van kleur.
   
  Je stroomt uit
  De energie ontglipt je
  Je zijgt neer aan de rand
  van een stille poel.
  De diepe gronden
  blijven een vermoeden.
 • 1
  8981

  Het nieuwe Wilhelmus

  1e ronde
  Dat ik ooit
  op een golf kwelwater
  het geboortekanaal uit surfde
  vergeet ik even
  als ik juichend
  je kustlijn kust
  de zeespiegel zie stijgen
  in je ogen
  mij van jouw duinen
  laat rollen
  jouw schelp
  ontsluit.
 • 2
  7969

  Het schijnen

  1e ronde
  In het maanlicht schijnt het park vol bomen.
  Jij vroeg me mee. Ik hoor je zwijgend aan.
  Je bent de mooiste uit mijn dromen.
  De nacht is lang genoeg om ver te gaan.
   
  De manenschijn vervreemdt bekend gebied.
  De smalle paden lijken brede lanen.
  Ik ruik de zoete geur van je verdriet.
  Als parels ogen je verdwaasde tranen.
   
  Je klampt je vast aan afgewezen liefde,
  je laat je gaan, ontremd, verongelijkt.
  Ik wil met lijf en leden verdringen wat je griefde.
  Hoe meer ik naar je neig hoe meer je wijkt.
   
  Wij lopen voort, het maanlicht wit en koud,
  om ons het park, in ons een doornig woud.
 • 3
  7965

  Jij bent

  1e ronde
  Jij bent
         de adem die door jou is heen gegaan.
  Jij bent
         de woorden die een ander heeft verstaan.
  Jij bent
         als stront zo vruchtbaar voor de grond.
  Jij bent
         zweet op de huid die ons verbond.
  Jij bent
         de roodborst met zijn jazzy lied.
  Jij bent
         de schutspatroon van de vergeet-me-niet.
  Jij bent
         het nagelschaartje, eerst kwijt, nu altijd zoek.
  Jij bent
         die zinnen die je voorlas uit dat oude boek.
  Jij bent
        de lucht waarin je rook is opgegaan.
  Jij bent
        de aarde waarop wij mogen staan.
  Jij bent
        water en wijn op ons vervreemde feest.
  Jij bent
        het vuur waar wij om dansen.
   
  Zo blijf je
        alsof je er altijd was geweest.
 • 4
  6343

  Niet mijn meeuw

  Top 100
  Het zijn niet mijn spreeuwen
  maar ze bevolken mijn balkon
  hangen aan vetballen
  ruimen kruimels op.
   
  Het zijn niet mijn spreeuwen
  maar we staan in contact.
  Bij langzaam opstaan
  blijven ze zitten.
  Een te snelle zwaai
  en ze vliegen op
  naar de vluchtboom
  poetsen hun veren
  vechten spreeuwerige ruzies uit
  keren terug
  naar hun vetpotten.
   
  Het zijn niet mijn spreeuwen
  maar we schreeuwen niet
  naar elkaar. Bekijk
  ze door mijn bril
  en dubbele beglazing
  twijfel of ze echt terugkijken.
  Hun verscholen zwarte ogen
  tonen verbazing noch angst.
  Ogen om vliegensvlug
  in een wolk van soortgenoten
  op te gaan.
   
  Het zijn niet mijn spreeuwen
  maar ze troosten mij
  hun nonchalant geneuzel
  gretig pikken en hippen
  van pot naar plant.
   
  Ze gaan op de wieken
  de spreeuwen
  als een meeuw
  het luchtruim schendt.
  Niet mijn meeuw.
 • 5
  7966

  Ontsnappingsformule

  1e ronde
  Als vangen ontvangen wordt
  ontluisteren luisteren
  als ontbijten bijten wordt
  ontaarden aarden
  als ontraden raden wordt
  en ontzeggen zeggen
  als moeten ontmoeten wordt
  en roeren ontroeren
  als halen onthalen wordt
  en onthouden houden
  van,
  dan is er geen ontwaken meer
  alleen waken
  ontbloten, eren, onteren
  komen, ontkomen
  in blote dromen
  slapen, ontslapen.
  Snap je?
 • 6
  6336

  Opus 7

  1e ronde

   
  Er is geen god dan de natuur:
  wij, vogels, vissen, planten, dingen
  die in ons huizen, ons omringen.
  Er is geen god dan de natuur.
   
  Er is geen klank zonder muziek
  die ritmisch, lyrisch, zacht of schril
  steeds daar is voor wie horen wil.
  Er is geen klank zonder muziek.
   
  Er is geen god dan de muziek
  dan bloed en boezem, dans en spel
  wij zijn de hemel, wij de hel
   
  de adem die ons inspireert
  eerst inwaarts en dan uitwaarts keert
  wij, duivel, god, natuur, muziek.
 • 7
  6351

  Over missen

  1e ronde
  Je moet geraakt zijn
  wil je kunnen missen
  zei Johan Cruijf nooit.
  Een gemiste kans.
  Missen is een mooi gevoel
  zolang er uitzicht is op meer,
  zolang het haast een vorm
  van onbevangen voorpret is
  is missen slechts een opmaat
  voor verlangen.
   
  Soms voelt missen als mist
  die langzaam optrekt
  een vorm van hoop
  op beter zicht.
   
  Soms is missen een kalme kou
  die binnendringt
  steeds dieper in jou kruipt
  als traag begin
  van rouw.
   
  Missen is vaak
  een misverstand
  wie je mist is daar
  waar je maar wilt
  als je maar wilt
  zien
  als je maar wilt
  voelen.
   
  Mis maar raak:
  missen is het
  nieuwe samenzijn.
 • 8
  7968

  Recht op vallen

  1e ronde
  Een beetje standbeeld staat niet stil.
  Nog nauwelijks zijn de helden uitgebeiteld
  graniet of marmer, stevig in het steen
  geheel volgens de mode, maar bedoeld voor eeuwig
  net zijn ze onthuld, toespraken en fanfare
  tijdloze hoeden die hun starre macht
  ontlenen aan vervlogen daden
  van vastgelegd historische figuren
  of hoppetee de lijm laat los
  hysterie rukt ze van hun voetstuk
  ze maken haast verrukt een laatste vrije val
  blij toe wellicht dat er beweging blijft
  al slaat die op de grond te pletter
  zij zijn niet langer ingelijfd
  Een beetje standbeeld staat niet stil.
 • 9
  6350

  Smeekbede

  1e ronde
  Oh ongenadige vrouw die in facebook zijt
  uw koninkrijk kome, uw wil geschiede
  gelijk in mijn hemel als ook op mijn aarde.
  Oh, onweerstaanbare vrouw
  uw nabijheid is ongrijpbaar en verzengend
  ongepast en onaantastbaar
  even zwijgend als vanzelfsprekend.
  U geeft hoop aan de ongelovige
  en geloof aan de wanhopige
  uw berichten zijn lichtkogels in de woestijn
  van uw onbenaderbaarheid.
  Oh, ongenaakbare, onaanraakbare
  onvoorstelbare, onvoorspelbare
  daalt u ooit af uit uw virtuele firmament?
  Geef ons heden een onbewolkte dag
  een vruchtbare regenbui, een zonnige lach
  een teken dat geen teken is
  maar vlees en bloed
  hart en mond, been en teen.
  Of blijft u ons kwellen
  halve beloften, vage toespelingen
  plaatjes die geen gaatjes vullen
  brede smiles en andere emoticons
  uit uw onuitputtelijke ijskast.
  Oh, ijzige vrouw
  wij kruipen als wormen voor u
  in het denkbeeldige hout
  van onze bureaubladen
  wij piepen als muizen
  die maar wat raak klikken
  wij hangen naar u
  als verlepte schermbloemen
  wij zouden uw picksels likken
  als we niet bezwijmden
  onder uw reukloze aanwezigheid.
  Red ons met uw verdwijning
  met uw verschijning in levende lijve
  zodat wij onze wifiloze lichamen
  op u kunnen werpen en
  de schermen kunnen sluiten.
2016
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5946

  Bij de vijver

  Top 1000
  Ik zag mijn moeder bij de vijver staan
  bij de verscholen vissen
  zo rustig, stil
  zo zonder haast of ijver
  alleen maar kijken naar de lelies
  en de blauwe lissen
  en haar gedachten laten gaan.
   
  Ik zag mijn moeder naar  de vijver gaan.
  Zij vroeg niets meer
  zij keek en keek
  zij telde uur, noch dag, noch week
  het werd vroeger, het werd later
  zij zag de hemel in het water
  en de hemel zag haar staan.
 • 2
  5927

  Herfstprinses

  1e ronde
  Los ben je al
  vrijgevallen
  kou laat je blozen
  wind geeft je kleur
  je bent verrukkelijk
  mooi, broos
  schoon, vroom
  waar je ligt
  geef je licht
  tegen de donkere lucht.

  Ik wil je hebben
  ruiken, betasten
  meeslepen naar
  mijn koninkrijk
  jou koesteren en drogen
  met mijn warme handen.

  Voordat ik buk
  ben je al
  weggewaaid.
 • 3
  5932

  Lamentia pro sole

  1e ronde
  In de bestekla roesten messen
  Boekenplanken trekken krom
  De post is onleesbare pulp
  Ramen druipen uit de sponningen
  Van de muren walmt kalkadem
  De was lacht schamper aan het droogrek.


  Met jou zou het zomer zijn
  Tussen de lakens feest schimmel.
 • 4
  5941

  Met het oog op terreur

  1e ronde
  Op een gegeven moment kijk ik rond met het oog op terreur
  niet bloeddoorlopen, kalm, nuchter, scherp.
  Ik zie een dijk, een gasleiding een treinviaduct over
  een drukke straat een brug over een drukbevaren kanaal
  een afgeladen tram, een drankbegoten festival
  een populaire markt waarbij een traumaheli landt.
   
  Ik denk met een brein vol terreur: onderkoelde woede, afgemeten wraak
  mijn doelen kleur ik wit, ik schmink ze af, verf ze rood met mijn verzengende boodschap.
   
  Voor ik doodgeschoten word kijk ik nog een keer rond
  ik zie spelende kinderen, tuinen vol bloemen, schilderijen die
  het afgesneden oor glansrijk overleefd hebben
  ik zie de schoonheid van een wervelende dans
  aaneengeklonken lijven, verkleedpartijen.
  De kunst van een kok prikkelt mijn lust.
   
  Veel te veel schoonheid kietelt mijn pantser.
  Ik kan maar een ding, creëren, recreëren: angst, dood, modder en bloed.
  In mij schrijnt mijn eenzame macht, mijn creatieve geest
  die niet denkt in bermbommen, bomgordels
  mijn creatieve geest, die nou eens niet
  met een vliegtuig of een kalashnikov, niet op een stadion
  of in een trein, maar nou eens met een truck op een zomeravond
  op een winderige boulevard, op een bloesjesdag van vrijheid en gelijkheid
  mijn creatieve geest die nou maar eens mijn broederschap loslaat op
  de massa.
   
  Voor ik doodgeschoten word voel ik even de triomf van de eenvoud:
  iedereen had dit kunnen bedenken, toch? Iedereen, ook zonder rijbewijs
  iedereen is creatief zo weet ik.
   Waarom, zo pijnig ik mij, gebruikt bijna iedereen zijn vermogen tot scheppen
  om toe te voegen, aan te scherpen,
  te verbinden of te troosten?
   
  Ik schep chaos. Ik ben- waag het niet me zo te noemen, verdomme - ik ben
  geen spookrijder. Ik bepaal de richting, orkestreer de reactie, beheers de media.
  Dankzij mij vergeten jullie dat bijna iedereen de goede kant op
  loopt, rijdt, reed, liep.
   
  Ik lach het best,  achter mijn verbrijzelde ruit.
 • 5
  5930

  Zoo

  1e ronde
  En weer meldt zich
  steeds onvriendelijker
  het dierenbevrijdingsfront.
  Jij zegt, okay
  drie kilo bacteriën
  en nog wat ongedierte,
  dat is wat ik heb.
  Een hoonlach is jouw deel.
   
  Met het mes op de borst
  beken je dan maar:
  in het spiegelpaleis
  van jouw schedel
  achter de kooi
  van jouw ribben
  onder het uitspansel
  van jouw middenrif
  laverend tussen
  jouw buikorganen
  huizen een leeuw, een wezel
  een kudde lemmingen
  een al te vrijgrage poes
  een nogal bijtgrage hond
  een aardig dom schaap
  een best wel geile bok,
  een ezel
  een holenbeer
  een heus wel slimme rat;
  een illegale santekraam.
   
  Bekennen is niet genoeg
  zegt het mes.
  Als gebaar van goede wil
  laat je de leeuw alvast gaan -
  achter de dierenbevrijders aan.
  Woeha! Ha! 
  De wezel blijft je bij
  trillend opgekruld
  op je spasmodische
  darmen.
2015
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5182

  Afnemende maan

  1e ronde

  Als een platgewalste banaan

  hing de maan

  boven het einde

  van de straat.

  Zij draaide zich om

  in haar hangmat

  dronk witte wijn

  dacht dat ze de tijd had.

   

  Het drinken maakte haar

  - de maan -

  steeds groter en steeds geler.

  Ze zakte nu wel heel erg snel

  terwijl ze zich vertwijfeld afvroeg

  of ze misschien niet afnam

  maar juist waste.

   

  Opeens lazerde ze

  uit haar hangmat

  in een dakgoot

  achter een iep.

   

  Het was lang wachten

  op de nieuwe maan.

 • 2
  5181

  Bij de vijver

  Top 1000

  Ik zag mijn moeder bij de vijver staan

  bij de verscholen vissen

  zo rustig, stil

  zo zonder haast of ijver

  alleen maar kijken naar de lelies

  en de blauwe lissen

  en haar gedachten laten gaan.

   

  Ik zag mijn moeder naar de vijver gaan.

  Zij vroeg niets meer

  ze keek en keek

  zij telde uur, noch dag, noch week

  het werd vroeger, het werd later

  zij zag de hemel in het water

  en de hemel zag haar staan.

 • 3
  5176

  Bij wijze van demonstratie

  1e ronde

  Ik neem de vrijheid

  een Charlie ben ik

  zeker niet.

  Ik ben een hand van Fatima

  de borsten van Emine

  de schouderklop van Guilly

  de omarming van José

  ik ben de stem van Achmed

  het woord van meester Jan

  ik ben de stem die aanwijst

  niet afwijst

  ik ben de stem die zegt

  je mag er zijn.

   

  Ik laat terroristen sneuvelen

  aan mijn keukentafel

  in mijn kantine van FC Kebab

  in mijn vriendenkring

  mijn scholen, ziekenhuizen

  mijn parken en plantsoenen.

   

  Vrijheid is een woord dat valt

  tranen hollen versteende beelden uit

  fluisteringen ondermijnen

  geharnaste gedachten.

  Geen middelvinger

  niet dreigen en schreeuwen

  geen opgestoken duim

  geen klokgebeier, vlagvertoon

  geen grote woorden

  niet nog meer helden

  helende krachten.

   

  Ik werd een wij

  opgelost in liefde

  verdampt

  in wolken van genegenheid

  Parijs het paradijs.

 • 4
  5161

  Goede raad

  1e ronde

  Bezie het leven als een voorspel

  leef bij uitstel, maak het laat

  wacht nog even met dat voorstel

  blijf traineren, doe de vaat

  drink een drankje, kies voor uitstel

  laat het rijpen, al dat zaad

  geniet nog even van die eicel

  spelen maar zolang dat gaat

  spiegel je maar aan die zeepbel

  die bijkans op barsten staat.

   

  Het onvoorstelbaar mooie voorspel

  sterft, voorspelbaar, in de daad.

 • 5
  5183

  Het schijnen van de maan

  1e ronde

  In het maanlicht schijnt het park vol bomen

  Jij vroeg me mee. Ik hoor je zwijgend aan

  Je bent de mooiste uit mijn dromen

  De nacht is lang genoeg om ver te gaan.

   

  De manenschijn vervreemdt bekend gebied

  De smalle paden lijken brede lanen

  Ik ruik de zoete geur van je verdriet

  Als parels ogen je verdwaasde tranen.

   

  Je klampt je vast aan afgewezen liefde

  Je laat je gaan, ontremd, verongelijkt.

  Ik wil met lijf en leden verdringen wat je griefde.

  Hoe meer ik naar je neig hoe meer je wijkt.

   

  Wij lopen voort, het maanlicht wit en koud,

  om ons het park, in ons een doornig woud.

 • 6
  5166

  Knikkerland

  1e ronde

  Las je het ook

  over de knikkers van Anne?

  Gevonden in een trommel

  ergens op zolder

  tussen andere rommel.

  Koude knikkers

  glad en rond

  hard en boos

  liggen stijf en stil

  in een stoffige doos.

  Las je ook die boodschap?

  Je kunt ze gaan zien

  voor een euro of tien.

  Anne is dood

  Haar knikkers zijn er wel.

  Het gaat dus toch

  om de knikkers.

  Niet om het spel.

 • 7
  5177

  Nachtelijke dans

  1e ronde

  De nachtkou dringt zich in mijn huid

  en de stilte dreigt het al te winnen

  Ga ik er in dit donker uur op uit

  of valt er niets meer te beginnen?

   

  De straat is leeg, de auto’s staan verlaten

  Voor wie het weet is daar die ene poort

  waarvoor wat rokers staan te praten

  er achter klinken bassen, strak, gesmoord.

   

  Er is geen weerstand meer, ik ben al binnen

  De bassen luid, de dansers onder stoom

  bewegen frenetiek of gracieus - of loom.

   

  De beats en ballads prikkelen mijn zinnen

  Mijn ritme paart met wie mijn ritme raadt

  een dans als dit is heter dan de daad.

 • 8
  5173

  Of mensen uit de lucht

  1e ronde

  Een lauwe avond na een hete dag

  de dode stroom

  kolkt na

  huiswaarts haasten de vletten

  en volgeladen jollen

  scheef gelald.

   

  De groene oever is bezaaid

  met lijven

  een oude man

  zoekt in de nagelaten waar

  naar statiegeld.

   

  Al is het al voorbij

  toch heerst de vrolijkheid

  niet tegen beter weten in

  maar opgelucht

  dat hier nog nergens

  bommen vallen

  of mensen uit de lucht.

   

  Er vallen al verdwaalde druppels

  zoet op bezwete huid.

  Hoe houden we het uit?

   

  Ze zijn al opgedroogd

  als toch maar niet

  de tranen komen.

 • 9
  6900

  Ohne Worte

  1e ronde

  Een lamp gaat aan

  wij willen het niet weten

  dat op een wrede dag als dit

  avond en nacht niet kunnen duren

  niet lang genoeg.

   

  Zo hard is het verdriet

  het liegt zelfs dat het zal verdwijnen

  terwijl het gulzig als een brandingsgolf

  raast over pekelzout

  dat overspoeld zich oplost

  van vorm verschiet

  om ooit weer te verschijnen

  op die lentedag

  of in dat ochtenduur.

   

  De lamp is duurzaam maar niet warm

  de voeten koud, de handen koud

  en in de buik klopt boos een hete koorts

  om schokkend uit te mogen stromen

  op luide vleugels van de adem.

   

  Als er een kussen is

  smoort het de hoge tonen

  kleurt het langzaam donker

  speelt voor moeder aarde.

  De lamp blijft aan

  onaangedaan.

 • 10
  5175

  Strijd der seksen 2.0

  1e ronde

  Daar rijdt hij

  op zijn Bongers-3k Viagra 2020

  zijn bierbuik hangt zwaar

  boven de superstijve stang

  van zijn fiets-uit-een-stuk.

  Het goed doorgerekende frame

  kreunt geen moment onder zijn kilo’s.

  Carbon! Hij staat niet stil.

  Hij rommelt met zijn versnellingen

  verschuift zijn Alpina Mythos 2.0 fietshelm

  om het zweet uit zijn ogen te wrijven.

  Hij heeft de wind mee en de teller

  - met een kleine inspanning –

  zal richting 30 gaan.

  Natuurlijk gaat het nog!

  Wat? Wie doet daar

  een belletje rinkelen?

  Komt een oud wijf voorbij

  op haar zacht zoemende

  Gazelle Vibratorbike 2.0.

  Haar geile batterij verborgen

  onder een lustbedervende

  De Poort dubbele fietstas Luxe – Bordeaux.

  Hij voelt zich een gepoorte zaalvoetballer

  een gedubbelde baanrenner.

  Hij schakelt nog een keer

  raakt haar achterlicht

  vindt een paaltje

  slingert richting Carboon.

  De strijd der seksen is weer open.

 • 11
  5165

  Uit zicht

  1e ronde

  In de sneeuw

  vliegt een meeuw

  vol veren

  kopveren

  borstveren

  donsveren

  staartveren

  krachtige slagpennen

  Onzichtbaar echter

  de drijfveren

  van de meeuw

  in de sneeuw

  Krachtige slagpennen

  drijven de meeuw

  door de lucht

  door de sneeuw

  drijven de meeuw

  uit zicht

  In het uitzicht

  alleen maar sneeuw.

 • 12
  6239

  Voor de verduistering

  1e ronde

  De maan is zo helder vannacht

  als uitgeknipt ligt het silhouet 

  van mijn balkon op de vurenhouten vloer.

  De stilte van dit licht is oorverdovend .

  Wie dit durft te verduisteren

  moet wel een bankier zijn

  of een dief in de nacht

  of een aarde

  die de maan niet

  het licht in de ogen gunt.

  Och dat de maan

  toch eeuwig zonde.

 • 13
  5179

  Voorbijheid

  1e ronde

  Nooit mocht ik aan je oorlel likken

  het enige taboe taboe

  terwijl ik mij wel mocht verstrikken

  in al je zo lenige ledematen

  een open oor kon hebben

  voor alle kleuren van je stem

  tot aan een hijgend requiem.

   

  Dat was voordien

  voordat

  iets onuitsprekelijks

   

  Nabijheid is destijds, sindsdien

  een ijdel woord geworden

  lichtjaren is de maat

  waarmee ik afstand meet

  Dus zien?

   

  Ja, dat toch wel, misschien

  vaag - als door een gordijn van regen

  zie ik je lippen weer bewegen

   

  maar horen wat je zegt

  al lang niet meer.

 • 14
  5169

  Vrijspraak

  1e ronde

  Je zult maar zo bijziend zijn
  of dronken
  dat je per ongeluk
  een wildplakzuil
  aanziet voor
  een wildplaszuil.

   

  Je zult er maar behoorlijk
  tegenaan zeiken
  betrapt worden
  de boete aanvechten
  als inbreuk op de vrijheid
  van meningsuiting:
  een kleine boodschap 
  past immers best
  op een wildplakzuil.

   

  Je zult – hoera -
  in hoger beroep
  vrijspraak krijgen
  vrijgepleit door de tijd
  -edelachtbare, proportionaliteit -
  gelet op het feit
  dat zelfs het bepissen
  van bevolkingsgroepen 
  een meningsuiting is,

   

  niemand voelt nattigheid.