Biografie van Biezon

Ecce homo. Of elckerlyc. Je mag kiezen.
2019
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  7668

  Beeldenstorm

  Top 1000

  Ik hou van gezichten die ontbinden.
  Ik hou van gezichten die hun omtrek verlaten.
  Ik hou van gezichten die oplossen.

  Ik hou van gezichten die vertrekken,
  naar alle atomen rondom, naakt, en huwbaar.
  Zonder mascara, zonder lippenstift, zonder wangenrood.

  De juiste verbanden die verdwijnen,
  de juiste proporties die verschijnen -
  glimlach, lanceert, ontbeert,

  tussen porno en tastbare warmte.
  Ik hou van gezichten die gloeien.
  Ik hou van douches, van tederheid, van louter dichte ogen. • 2
  7625

  Op één been

  Top 1000

  Soms bestaan gedichten om er niet in te verdwalen.
  De taal verspringt, en wij hinkelen - we lopen altijd achter.
  Soms ontmoeten we elkaar, alleen maar door die knoop
  van dezelfde zin, in ons eender geboekstaafd geheugen.

  Van al jouw verhakkelde woorden, ken ik de taal niet,
  noch hun spreken: in die open muil giet ik een vorm
  die geen grens kent, die geen geheugen heeft,
  die zoals ik, onverzadigd, de gangen van het bloed opvreet.

  Sommige dingen bestaan om nooit meer te verdwijnen.
  Maar wij, wij verdwijnen om nooit meer te verschijnen.
  Zoals sommige mensen de regenboog, zo kennen wij het prisma:
  kunstmatig, gebroken, gesplitst. Wij likken aan elkaar

  zoals kleuren aan hun overgang: keurig verdwijnend van vorm.
  Zo wandelen wij, van Eden naar Eden. En steeds op onze hoede,
  van de lans tot het zwaard. Levensschuw, en heel slim,
  achterdochtig: elke vrucht heeft ons per dwang verleid.

 • 3
  7573

  Recept voor succes

  Top 1000

  Poneer een stelling.

  Verwijs naar het brein (neuro-).
  Verwijs naar de evolutie (evo-).
  Verwijs naar het lichaam (soma-).

  En zorg dat je stelling achter een betaalmuur zit.
  Geloof me: je zal het ver schoppen!

  Je kan bij voorbeeld bewijzen dat we als mens evolutionair
  uitstekend zijn toegerust om ons brein te optimaliseren
  door de somatische praxis van het boswandelen.

  Wij, gelukzalige boswandelaars, kunnen dan dankzij Paypal
  op ons mobieltje jouw artikel lezen
  op een bankje in het zonbeschenen bos.

  Jij wordt wereldberoemd onder de daslookliefhebbers
  en vooral jouw academische uitgever
  zal nog meer tijd hebben om boswandelingen te maken.

  Zo is iedereen gelukkig.
  En ik blijf gewoon in mijn bed liggen.

  Het is trouwens neurologisch/evolutionair/somatisch bewezen dat dat ongezond is.
  Maar gek genoeg: toch succesvol!

 • 4
  7549

  Tussen pot en pint

  Top 1000

  In de openbare ruimte is kijken naar vrouwen gevaarlijk.
  Ze zouden het verkeerd kunnen opvatten.
  Of juist - in uitzonderlijke gevallen.

  In de openbare ruimte is vrouwen aanraken verboden.
  Het zou gewenst kunnen zijn.
  Maar meestal niet.

  Daar kunnen dure processen van komen.
  Dus gaan we naar dure comedy shows.
  Met lekker platte grappen.

  Alsof dat grappig is, seksisme.
  Want in de openbare ruimte, wordt niet meer gelachen.
  Zowel het openbare als de ruimte verdwijnt.

  De pijn staat buitenspel.
  Niemand fluit.
  Mannen rukken tot op hun kin.2018
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  8497

  Bezoek

  Top 1000

  Ouders zijn wonderlijke wezens.
  Ze zijn ontroerend, op verre afstand.
  Ze zijn betoverend, op reis,
  of op andere manieren: niet in de buurt.

  In hun buurt zijn, is nog altijd:
  inkrimpen, besparen op oprecht gevoel.
  Wat wil spreken, laten varen,
  en pijn verruilen voor hardnekkige tegenspraak.

  Een begroeting is nog altijd:
  schrikken voor de tweesprong van jezelf,
  die als ouderdom in bloei staat.
  En zich vergaapt aan zijn afkomst.

  Want zij stammen af van mijn kindertijd.
  (Was ik meer dan een kind, of alleen maar
  een gedachte? Als zelfs herinneringen braaf zijn,
  verbasterde rasters van vergeten groei.)

  Het blijft vreemd: “Dag!” zeggen.
  Of: “Geen nieuws is goed nieuws!”.
  Want stilte is de traphal van de leegte.
  Het is raar om hen na te staren,

  verbonden aan elkaar als prikkeldraad.
  Ze stralen hun klaagzangen uit.
  Ze zijn ontroerend als ze lachen,
  want al mijn tranen zijn hun krampen.

  Ze nemen afscheid, als opgezette vogels
  in een biologisch nest. “Dag ma, dag pa!”,
  en lachen is opnieuw op reis gaan
  naar onbemind terrein.

 • 2
  8414

  Manifest-eer

  Top 1000

  1.

  Zaadje, kiem.
  Kiem, gewas.

  Iets van bodem voorzien.
  Iets beloven van weer.

  Het water bedingen.
  De zon bereiden.

  Zorg. Geduld.
  Geduld. Oogst.


  2.

  Wie overweegt een manifest te schrijven:
  begin alvast te tuinieren.

  Wie geen manifest schrijft, maar toch politiek bedrijft:
  houd nooit op met tuinieren.

  Waarschuwing aan de bevolking: wantrouw politici.
  Behalve politici met vuile nagels.

  Politici zonder tuin, met blanke handen.
  Hebben vast nooit tijd om te dansen.

 • 3
  8536

  Overbrugging

  Top 1000

  Voor sommige vrouwen is hun buik een ander land.
  Toevallig werden ze zwanger. In naam van de traditie,
  verkracht, of per ongeluk. Maar telkens als verre
  gebeurtenis. De vrucht in hun schoot was een homp vlees

  die morrelde. Aan hun zwaartepunt. En de schoppen
  van dat mormel, waren een voorschot: op de strijd
  op leven en dood die men geboorte noemt. Gelukkig,
  de keizers van dat verre land beheersen de verlossing:

  met grijptangen, verdoving, met pillen of een bolle snede.
  Zo wordt de zwaartekracht bevrijd: van haar zwaarte,
  van haar kracht. Zo blijven moeder en kind vreemd aan elkaar.
  Verre bondgenoten, in een bij voorbaat gestokt gesprek.

 • 4
  8516

  Quarantaine

  Top 100

  Want er was niets dat nog kon gebeuren.
  Alle bloed was vergoten. Alle waanzin verzonnen.
  Alle onzin was geleefd. Alle pillen bestonden.

  Er waren woorden als: liefde. Waarheid.
  Wachten. Werk. En alle gradaties daartussen.
  Want alles was werkelijk doorzien.

  Er was geen hoop meer.

  Of de gesel van talmende nabijheid.
  Of de stormloop van kritische massa’s.

  En verder: niets doen.
  Of eenzaam mens en woord betichten:
  van onvolkomenheid, van mogelijke grootheid.

  En huiveren: voor cynisme, als gezaghebbend wachtwoord.
  Het kreunen. En de ingepompte vrolijkheid.
  Er was niets meer. Of doen alsof beginnen vanzelfsprak.


2017
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2619

  Begrotingstekort

  Top 1000

  In de VS verdrinken gemiddeld tien mensen per dag.
  Wegens: niet kunnen zwemmen.

  Dat betekent dat: ontbrekende zwembrevetten
  verantwoordelijk zijn voor negenhonderdentwaalf procent meer
  dodelijke slachtoffers
  dan door moslims gepleegde aanslagen.

  Dat betekent dat: een muur bouwen
  rond elke vijver, langs elke rivier of over de hele lengte van de oceaan
  een veel efficiëntere bijdrage is
  aan de reële veiligheid in Amerika.

  Helaas: daar is geen geld voor.

  Daarmee is alweer bewezen:
  politiek zónder compromis is wel degelijk mogelijk.

  En zeg nu zelf:
  welke minister wil herinnerd worden als zwembadinstructeur?

 • 2
  6893

  Marketing 0.0

  Top 1000

  Hun hebben dan toch verlangd
  om op de vrachtwagens van Facq
  een schoon bloot wijf te spuiten.
  Facq is een loodgieterbedrijf!

  Twee mannen aan een zebrapad.
  De vrachtwagens van Facq rijden voorbij.
  Twee mannen draaien hun hoofd.
  Twee mannen begrijpen niet waarom.

  Schoon wijf, dat wel. En revolutionaire,
  historische poëzie in Vlaanderen!
  Het eerste gedicht met 'wijf' en 'hun
  hebben' en 'Facq' in één strofe!


 • 3
  1979

  Opgeruimd

  Top 1000

  De arm van zijn moeder heeft hij gewoon op zak.
  En zij lijkt daar geen probleem mee te hebben:
  met de arm van haar vader. Ze kunnen al eens wisselen:
  van zak. Of elkaar de hand schudden.

  Daarmee bedoel ik: de kille, koude, ijzige vingers
  in elkaar schuiven.
  En dan voorzichtig bewegen.
  Opgepast: breekbaar!

  Daarmee bedoel ik: de knokige, pezige, noeste vingers
  uit elkaar haken.
  En terug op zak steken.
  Zo gaat dat:

  geslachtsgemeenschap.
  Elk geslacht is een gemeenschap.
  Elke gemeenschap is broos.
  Als we breken, is dat altijd om te lachen. • 4
  1598

  Oranje cover

  Top 1000

  Poëzie is geen commercie.
  Poëzie is niet voor in de boekskes.
  Poëzie is geen commentaar.

  Poëzie is bestaan.
  Puur.
  Bevestiging.

  Gevangenen die met nagels
  hun gedichten in borden van piepschuim
  krassen:  dát, is poëzie.

  Poëzie is staatsgevaarlijk.

  Want zeg nu zelf: wie heeft ooit
  gedichten gelezen
  uit Guantanamo?

  Het zou kunnen uitkomen:
  dat het mensen zijn
  zoals wij.


 • 5
  3904

  Versnelling

  Top 1000

  Een Romein die het woord 'sandaal' (sandalium) gebruikte.
  Is nu nog verstaanbaar, dacht ik.

  Een Middeleeuwer die het woord 'maliënkolder' (maelienkoller) gebruikte.
  Is nu nog verstaanbaar, dacht ik.

  Een Moderne die het woord 'atoom' (ἀτομος) gebruikt.
  Is nog altijd verstaanbaar. Dacht ik.

  Conclusie: tijdsgebonden poëzie overstijgt de tijd.
  Maar CD-speler. GSM. Walkman.

  Geen Romein, geen Middeleeuwer die dat ooit begrijpt.
  En als vak wordt geschiedenis toch wel zwaar ondergewaardeerd.

  Dus ik vrees er voor.
  Voor dit gedicht.

 • 6
  3286

  Verwatering

  Top 1000

  Van het gehoor wordt gezegd: dat is een zintuig.
  Een zintuig is een toegang tot de wereld.
  En de volksmond voegt daar 'ik' aan toe.

  'Ik' hoor. Bij voorbeeld:
  ik hoor het ruisen van de zee.
  En meestal klopt dat. Aan zee.

  Of toch niet. Het 'ruisen' wordt
  ruisen. 'Ik' de zee. De 'zee'
  het ruisende ruisen.

  Worden golvende golven.
  Zonder ik, of volksmond.
  Je moet maar durven.

  Om zo zee te zijn.
  Zo bruisend.
  Zo oor.


2016
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  4761

  Dubbele moraal

  Top 1000

  Ze kookt haar minnaars in geheime kwartieren.
  Ze stookt de mannen van haar goesting in donker bloed.
  En of ze overgaat tot daden, of enkel glimlacht:
  het is druk in haar openbare nachtwinkel.


  Ze predikt de vrije liefde. Vrijheid, en energetische
  kruisbestuiving. De eenheid van ziel en gevoel.
  Die soms wordt onderbroken: door vijandige neigingen,
  perverse lusten, onbuigbare blindheid voor geluk.


  Dan is ze even niet schijnheilig, en leunt ze nood-
  gedwongen aan: tegen de muilkorf van haar wil,
  haar aangeleerde preutsheid, haar lullige trezigheid.
  Dan is ze even overrompeld door verse, frisse lucht,


  die haar longen overweldigt - diepe, meeslepende, kolking.
  Dan keert ze blozend weer terug, naar een staat van
  lucide paraatheid, aanslepende moeheid, en door pillen
  bemiddelde vrolijkheid. Dan sluipt de pijn opnieuw,


  zoals slangen, in de schachten van haar zwalpend lijf.
  Dan wreekt zich haar gefnuikte vrouwelijke staat, in:
  jaloezie. Geen blik of openlijk gebaar mag haar verbeelde
  liefde bedreigen. Niets mag haar tweespalt beamen.


  Dan roept ze op tot geheimhouding. En begint te krijsen.
  Bij elke poging om de liefde te paren aan haar kut.
  Bij elke openlijke blijk van verlangen: naar anderen,
  die ze zelf verlangt. Dan is, de lieve vrede, zoek.


  En koestert ze: de eenzame droom van haar hart;
  haar zuiverheid, en de liefde voor een virtuele man.
  Dan wordt alles relatief, en elke gemeende belangstelling
  een bewijs van verraad, een schuldig vergrijp aan haar leven.

 • 2
  4680

  Politiek correcte oorlogsperceptie

  Top 1000

  Beklaag de bevolking. Veroordeel de macht.
  Volg elke zet nauwlettend op. En zucht,
  bij elk volgend beeld.
  Kijk licht ontredderd,
  net niet verbijsterd, maar vol afgrijzen.

  En voel de triomf, die je niet erkent. In je maag,
  het ontzag. De macht die meereist met je bloed.

  Trek dan licht voldaan de ijskast open.
  Ga tanken
  om de hoek, zoals gewoonlijk. En wees aangenaam
  verrast. Door allerhande acties, en opgepakte deelnemers.
  Noem hen naïef.
  Broodnodig, maar nutteloos.
  Ga dan bang en
  sukkelachtig slapen. Morgen moet je
  werken.
  Of niets doen - op bevel van hogerhand.
 • 3
  4686

  Reikend

  Top 1000

  Inzichten gaan en komen,
  zoals mijn bloed, van links naar rechts,
  van rechts naar links en omgekeerd.
  Als oorstoppen. Als was in de stop van een fles.

  En zoals water werd bedacht met zuiverende kracht,
  zo ben ook ik gezuiverd, blank gewassen, van kop tot teen gefopt.
  Met net nog bloed genoeg om mezelf te beschrijven,
  te bedrinken, meelijwekkend te veroveren.

  Het zijn losstaande gedachten, nooit gedachte daden,
  boeken vol foto's die lachen. Want ‘ik’ blijf onherkend.
  Zo ik was, van vlees en bloed, zo blijf ik voor mezelf het negatief,
  een loutere droom, de speelbal van een wreed, fotografisch oog.

  Want met open armen, met bloeddoorlopen ogen,
  met waggelende passen, zo werd ik op papier herinnerd,
  alsof ik lachte, alsof ik wist wat er gebeurde.
  Want zij die God vereren, zijn ongenadig voor het vlees.
 • 4
  4695

  Rouw

  Top 1000

  Het stond nog in de frigo, maar helemaal achteraan,
  en voor de boter, en de selder, en het restje soep.

  Het zag er nochtans goed uit: helemaal in topvorm -
  letterlijk, zo gegoten - en beplakt met uiterst zorgvuldig gesprokkelde foto’s,

  van frambozen, en braam- en jeneverbessen, en kersen.
  Er was één verschil: vandaag had onverbiddelijk en onherroepelijk,

  met talrijke lengten voorsprong, de versheidsdatum ingehaald.
  Het stond daar. Helemaal alleen, achteraan: het yoghurtpotje.

  Volstrekt overbodig. En toch zo mooi. Zo inschikkelijk, zo verleidelijk,
  maar onaantastbaar. Rijp voor de vuilbak. Smaakloos.

  Het werd achteloos opgepakt. Achteloos gedropt.
  En de rand van de vuilzak huiverde wat na.

  Die ene braambes. Die heeft het meeste afgezien.
  Die was nog heel.

 • 5
  4683

  soleil noir

  Top 1000

  ik hoor en ik alleen
  het wiegen en het dansen
  het volksdanslied van morgen
  het gouden beton
  van dansende dwergen en baarmoeders

  geef mij een pen een pen alleen
  en ik zal met jou en jou alleen
  de knop de lat het vurig werk
  bevingeren bepotelen met schuim
  met afgelikte wonden
  magma smeren
  op je boterham

  ik zal ons huis begieten
  met ongeweende tranen
  en uit de schoorsteen
  de vruchten van mijn woede plukken

  kijk en zie dan toch

  het is hier warm en vochtig
  heet als in het zuiden
  de vloer komt naar ons toe
  en door de gang stroomt marmer
  ik spiegel mij aan jouw geluk
  dat in de voortuin bloeit

  kijk nu zie dan toch
  de zon ziet zwart als nooit tevoren
 • 6
  4764

  Succes

  Top 1000

  Ach, had ik maar meer geld.
  Dan kon ik meer betalen.

  Voor de vergrijzing.
  Voor de werkloosheid.

  Voor de straten en bedrijven.

  Ik zou blij zijn.

  Dat ik meer kon betalen.
  Kon ik maar meer betalen.

  Ik zou meer betalen.
  Ach, had ik maar meer geld.


 • 7
  4765

  Twee afspraken

  Top 1000

  Ik dacht: nu valt alles buiten beschouwing.
  Alles wat ik weet, heb ik geleerd,
  en daarbuiten bestaat niets meer.


  Ik dacht dat ik voltooid was.
  Ik, dwaas, dacht dat ik voltooid was.
  En deze dwaasheid redde mijn leven, dacht ik toen,


  dan toch even, zij het op de wijze van een sorbet.
  Dus kreeg ik bezoek. Van de dood die alles leert:
  ik kreeg opnieuw de keuze. Tussen vers en lekker sterven,


  of nieuw en sprankelend leven. Ik dacht even na.
  Het was een groot en groots moment. Heftige twijfels.
  “Want twijfels zijn beslissend, op momenten zonder keuze.”


  Ik zag nog net de schaduw van zijn hiel -
  frambozengeur. Ik deed dan maar de afwas.
  En elke traan was ecologisch verantwoord. • 8
  4766

  Viva bomma

  Top 100

  Het leuke aan de zot is zijn verlangen.
  Niets gezegd krijgen, niets gedaan krijgen
  of onbegrijpelijk zijn: dat zijn vriendelijke vormen van opstand.


  In het lachen schuilt de afgedankte wereld.
  En zijn lijden is de groeinorm van alle gekelderde daadkracht.
  In de stilte, in de leegte, in het lijden, in de vriendelijkheid:


  alle stemmen van de waanzin spreken tegen.
  Dat een mens gedoemd is om akkoord te gaan.
  Dat normaal zijn de gezondheid sterk bevordert.