Biografie van José Raaijmakers

Misschien voelt mijn poëzie zich het meest thuis in een fles aan een branding van zingeving en waarde. Onderweg in mijn gedichten kom ik vaak langs 'vrijheid in gevangenschap'. Hoe bewegen we binnen verwachtingen, normen, regels, gewoonten en patronen ... binnen beeldvorming? Hoe knellend maar ook verrijkend zijn verbanden tussen mensen? Hoe zit dat met onze (schrikbarende) voorspelbaarheid, met kuddegedrag ... met mijn verzet ertegen. Levensvragen intrigeren en inspireren mij ... wat is (on)macht, een geweten? Heeft de ziel een geschiedenis? Waarom voelen we kwetsbaarheid te vaak als een negatieve waarde en niet als een mooi, kostbaar gegeven, een uitgangspunt voor nieuwsgierigheid, voor moed, mededogen en acceptatie? Hoe waardevol/relatief is al het aards gemier in het perspectief van het kosmische en de eindigheid? Wat zit er in al die kleine hoekjes van het alledaagse, misschien herbergen zij juist het grote avontuur, verdienen ze nadere verkenning. En hoe bijzonder is de eindeloze herhaling die in al haar stroperigheid, het leven de indruk van een eeuwigheidsketting geeft. Geeft die indruk naast troost ook verdoving, verlamming? Al deze vragen en thema's vormen met elkaar een spannende graasweide. In de ratrace, wanen van de dagen, voel ik mij prettig als spookrijder ... op welke plekken meebewegen?Gedichten van mij zijn o.a. gepubliceerd in 'Nijmeegse Inkt', in voormalig tijdschrift 'Literama' (NCRV-Hilversum), in 'Meander' (tevens nominatie/eervolle vermelding 'Rob de Vosprijs' 2020), in de bundel 'En dan dansend in de schaduw blijven' (Literatuurprijs Zeist 2018). Er was een eervolle vermelding in Schiedam en een uitnodiging om voor te dragen in Theater ‘Rasa’ in Utrecht op landelijke vrouwendag.Verschillende gedichten zijn in de top 1000 beland bij de Turingwedstrijd/PrijsdePoëzie, een gedicht in de top 100 en de bundel ‘In donzen dromen’. In Bergen aan Zee (2022) werd mijn inzending uitgekozen voor de expositie 2022 in de branding. Oh ja .. ik haal al jaren met veel plezier het meest adem in Nijmegen.
2020
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  6048

  Consultatiebureau

  Top 100
  Ben ik wel echt DE BEDOELING
  krijste ik toen ik bungyjumpend aan
  een glibberige draad
  en met wiebelige schedelplaten
  uit een vrouw stortte die zelf al bijna
  een hele was maar toch
  twee mensen opnieuw
  in een kleinere holte van drie
  wilde persen
  vraag dat maar aan de wisselende
  seizoenen schamperde een kraanvogel
  op een paal in de natte uiterwaarden
  de lepeltjes met rugdekking in de lade
  namen de vraag nogal persoonlijk en
  draaiden zich en masse om
  maar de zwerver en de dief aarzelden
  even wachten ... kom straks
  nog eens terug klonk het haastig
  halfvolle glazen lispelden wat
  tegen een ziel van een lege fles
  alleen als de maan ook ja zegt
  zei de zon het aardappelveld wuifde
  weg
  vond de vraag maar niks zo
  zonder de Hongerwinter in
  Las Vegas lachten ze me zonder
  omwegen uit, ik waaide
  mee met de winden langs zoutkorrels
  uit de rotsen lieten het zoet in rivieren
  voor bruisende zeeën rolden hun
  ogen van het water naar
  het zand en weer terug
  liet ik mij
  de vrije loop in een vrouw welden
  kraamtranen als twee druppels als
  – wat denk je zelf –
  streelde een aardige wisselautomaat
  in een kamer met airco en doekjes.