Biografie van Monique Wilmer-Leegwater

Monique Wilmer-Leegwater woont in Borne en is werkzaam in de financieel-administratieve sector. Zij heeft een passie voor poëzie en het schrijven ervan. Zo organiseert en presenteert zij poëzieavonden in haar woonplaats en is ze als vrijwilligster werkzaam bij Meander Poëzie. Na het volgen van poëzielessen aan de Schrijversvakschool te Amsterdam, waar ze les kreeg van Froukje van der Ploeg, is ze met haar werk naar buiten getreden. Sindsdien is haar werk meerdere keren bekroond of genomineerd voor poëzieprijzen zoals de Plantage Poëzieprijs, de Amsterdam UMC Poëzieprijs en de Rob de Vos Poëzieprijs van Meander. Ook nam zij twee keer deel aan het literaire festival Dichters in de Prinsentuin. Ze heeft gepubliceerd in diverse verzamelbundels en in het online poëzietijdschrift Meander waar ook een interview met haar te lezen is. (zie website) Ze is aangesloten bij de Klimaatdichters (https://www.klimaatdichters.org/), de natuur en de positie van mens en dier in de wereld van nu is een belangrijk thema in haar werk. In het voorjaar van 2023 verscheen haar debuutbundel "Wisselplaats" bij het Poëziefonds Open, Uitgeverij U2pi. De bundel werd genomineerd voor de longlist van De Grote Poëzieprijs 2024. Foto: Irene Snijders Fotografie
2021
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  3629

  Misschien dat slapen beter is

  Top 1000
  Zei ik je niet dat het heelal neigt naar
  onvolkomenheid omdat niemand haar einde
  kent. Dat de meeste bossen veilig zijn.
  Weidsheid van weilanden een misleiding is.
  Verscholen  tussen behouden huizen
  hurken de hazen.
   
  Alles wordt eens gevonden. Er zijn steeds
  restanten die markeren wie of wat je was.
  Ik vraag me af hoe ik jou zal vinden als
  ik de grond loswoel, mijn nagels zwart krab.
   
  Het schuurt in dit rumoer, mijn hoofd, onder
  de deken, mijn voeten op de treden. Niets
  geeft mee als de vorm eenmaal is
  ingesleten.
   
  ’s Avonds denk ik aan aangeschoten wild,
  wie het lichaam vinden zal. Of er iemand
  is die verlossing biedt, een kik zal geven.
  Of je licht uit ogen weg ziet drijven
  naarmate de tijd verstrijkt. 
   
  De aarde is eerlijk, de aarde is groen en geel.
  ‘s Nachts schraap ik gruis uit de poriën
  van haar huid. Maar ze bijt en sluit me uit,
  als een gewezen bron een
  hemellicht, een zon. 
2020
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2931

  Dat het lente leek en ook weer niet

  Top 100
  Op een witte weg kwam ik mijn moeder tegen.
  Het was nog vroeg, ze droeg een gele capuchon
  en groene schoenen. Het was december, de zon
  scheen vals.
   
  Ze stond als een schim zo stil, ik wist niet
  of ik haar kende. Ze  scheen zo broos en
  klein. Zij kon nooit mijn moeder zijn.
               Toch had ik haar handen.
   
  Ze sloop naderbij en zette haar onthutste
  nagels in mijn armen. We bestelden brood en
  thee, aten een salade als het lichaam dat
   
  we vroeger deelden. Sla als gras tussen
  onze tanden. Of we nog iets anders
  wensten. Ik kon wel wat bedenken
  maar was bang het lot te tarten.
   
  Ze zei
   
  dat ze twijfelde of het wel december was
  dat het misschien toch lente was want
  ze hoorde merels zingen. Ik veegde
   
  haar lente van tafel, brak haar broze
  vingers  een voor een. Zocht naar restanten
  van lente of iets wat daar op leek
   
  vroeg me af
   
  of lente iets achterlaat
  hoe ver je terug kunt gaan
  hoe lang je lentes nodig hebt.
 • 2
  2585

  Het ultieme gebaar

  Top 1000

   
  dat er iets van god in je komt, uit
  dit geniepige struikgewas geslopen
   
  op deze plek van de aarde want
  waar kun je anders zijn om
   
  evenbeelden neer te smijten
  barakken kapot te trappen
   
  er is teveel onrust in mijn kleine brein
  en het blijft maar rommelen
   
  als er iets van god in je komt, stromend
  uit de Negende van Beethoven
   
  ik met mijn vingertoppen nieuwe
  contouren weet te kneden
   
  om tot een eenheid te smeden, en
  weet dat ik mezelf niet sparen kan
   
 • 3
  3031

  Het verlangen tot ontbreken

  Top 1000
  Slechts de bellen waarschuwden ons. Terwijl we klommen
  als geiten. Jij maakte een kommetje van je handen. We
  dronken. Keken naar de vallei onder ons waar
  zomerkoeien graasden.
   
  We zagen hun hoeven met besmeurde moddertenen,
  hoorden het kalme scheuren van het gras.
   
  We lagen in het laagland niets te wezen en keken naar
  een lucht waar vogels vlogen, vroegen ons af  hoe ze ons
  zagen, zich zouden verbazen over
  wat we daar deden.
   
  Ja, ook hoger zwermden er nog zomerkoeien, roodbont
  en zwartgevlekt. In hun ovalen oren gele labels aangehecht.
  7403. 2578. 1773. 9875.

  De natte neuzen lekten druppels vocht, de spenen van hun uiers.
  Ik zag alleen maar goedheid
  in hun ogen. 
   
  Ergens houdt de hemel op en wat er achter ligt
  wil ik niet weten.
 • 4
  1116

  Wende

  Top 1000

   
  kijk, in deze termendraf
  wordt alles een absoluut gebaar
  deze kermenvloed, dit berkenboet
   
  wanselt het dorp ekerharten tot bloedens toe
  draagt velkerkronen naar hutten en kerken
  drinkt aspensap uit blauwe kelken, tot
  sterrenmasten, maanbedrog
   
  het schijnsel uiteindelijk bleek geworden
  dek ik de wende onder mos en blad, kus
  het donselige wamseltje, tussen grens
  van dauw en damp, het stil geworden
  drachtelijn, dag poppedein, dag
 • 5
  1115

  Zicht op Ithaka

  Top 100

  hoe kun je zeggen dat de aarde me vreugde geeft, nu ik me zoveel zorgen maak
  vreemd, ik zie er ouder uit, terwijl ik van binnen nog dezelfde ben
  er is iets dat me last bezorgd als ik naar buiten ga, ik kan
  ze niet allemaal redden
   
  elke geboorte is warm met een hartenklop die ik beschermen moet, behoeden
  voor gevaar, weg moet slepen, wegdragen, begraven, verbergen
  zoals de roodbonte haar achtste kalf in de bossen
   
  je kunt me geen opdracht geven, ik heb een laf vertrouwen in beslissingen van
  anderen, wie lijkt het meest op mij, ik wijs een voorbeeld aan
  kijk zo
  zo wil ik zijn, zo wil ik
   
  iemand die niet opgeeft, iemand die vasthoudend is
  niet lafhartig is zich uit te spreken, de nek uit te steken
  ik wil degene zijn die niet opgeeft, waarnaar gewezen wordt
  zij is het, zij,  iemand die niet opgeeft
  Minzame lach.
   
  II 
  hoe kun je begrijpen wat ik zeg als je je eigen taal niet kent
  je weet niet hoe het was hoe de wei vol met andere dieren
  de stelen met hun gele hart, dat het scheuren van gras
  op een bepaalde manier rustgevend klinkt, in melk een
  onvermoeibare moederziel ligt, een vage geur van vier magen
  zo ver kun jij niet terug
  Zwijgt.

   
  III 
  vergeet niet dat onwetendheid een weloverwogen keuze is als je andere
  dingen verlangt die je niet durft uit te spreken
  ondanks mij kun je leven misschien omdat je
  geen lijden kent, kun je het leven verwerven, tot je nemen, verdienen
  kijk ‘s morgens over de velden naar de opkomende zon, hoe het licht elke
  ochtend anders is, de vogel op een nieuwe plek
  Jubelt.
2019
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2029

  Wisselplaats

  Top 1000

   
  Verlaten zijn de paden waar ik loop, vooral die verdraag ik.
  Laten we zwijgen als we elkaar tegenkomen.  Ik zal je niet
  herkennen. Mensen
  zie ik over het hoofd, dieren niet, geen dieren.
                             Die zie ik altijd.
   
  Ik kies voor het pad dat ik niet eerder zag. Er zijn afgesleten
  stenen, keien,  een kleine brug, het water roest bruin. Of er ijzer
  in zit, vraag ik het paard.
   
  Of  ijzer naar bloed ruikt, of bloed naar ijzer, vragen we ons af. Of
  we het samen drinken kunnen.
   
  Zij kent het smalle gras, dit karrenspoor, haar neus blaast dunne
  wolkjes uit. Ze staat niet graag alleen zegt zij  - er waren andere
  dieren -           en vraagt of ik nog blijven wil.
   
  Ze dampt de ochtend in mijn handen. Deze ogen hebben geen
  wimpers nodig. Met lippen als zachte was, warm en kneedbaar
  - alsof ze zich zonder tanden weet - zo strijkt ze langs mijn schedel.
  Als ben ik haar met vier benen, met hoeven, in die wei, zo worden wij.
  Met tere snuit. Een staart
                                 die vliegen verjaagt. Fluwelen oren.
   
  Er wasemt stoom van haar machtig lijf,  zo krachtig hoe zij staat en
  kijkt. Tussen ons  een ijle lijn waar zij naar luistert. Haar vacht ruikt
  naar vrede, naar wegen die ik nog niet ken.
   
  Als het regent, schuilen wij in elkaar, noemen elkaar bij naam.
                                  Raken niet uitgepraat over de bomen.
2018
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2797

  Geest van goud

  Top 1000
  Geest van goud
   
  Ik adem de lucht van mijn vader
  als zijn gepoetste veterschoenen
  schuifelend struinen door kamers
  waar niemand nog in woont
   
  We zijn schaduwen op de muur
  als ik sterren strooi op de trap
  loden voeten houden ons hier
   
  Dit huis waarin hij vader was,
  heeft een tuin vol paardenbloemen
  hij oogstte er groente, zaaide het gras
   
  Maar zijn stoel slaapt, het tapijt zwijgt,
  koestert de deken het kille kussen
  ben ik een verzinsel in zijn hoofd