Biografie van A3-h

Hiernaast : coverontwerp van A3-h voor "-AU!- of -Hoe Wij Liefden in Tijden van Corona-", een postuum-speelse rapsodie vol postcoRoNAir rauwrijmverdriet. OnbekRooNbaAr.
2019
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  4709

  #ALLERZIELEN2018 (deel 2 : sequel) #07/17

  1e ronde
  .
  #Allerzielen
  deel 2 - sequel
  .
  Straks, na de koffie, na de thee, 
  met EggeNols maroeff (€35***) of petit four of slagroomsoes,
  bij oude kwis of soap op de teevee (de veeërtee?) , 
  hop! ’t autootje in, met heel de bende.
  Ha! ’t uitvaartje, één maar per jaar,  // "naar de begraafplaats, onze graven,
  om de dierbare doden daar schielijk  //  en schier onverbloemd
  onder een kruimelkorst chrysanten  //  te hèr-begraven."

  < { [ (  t-t-tut-tut-trrr&vrrroem!  
  ’t dieselmoteurke sputtert almaar meer tegen, met de jaren.
  Ach woeien toch hierboven joelend onze jong're 
  kroosteloze g'lijkrijmen acconsonerend in hun graven neder,
     niet?  
  )
  Ef  Vee : -Waar zijn die goeie ouwe tijden  //  –o sneeuw van weleer!-  alweer gebleven?
  Prince : -Die komen nimmer weder!  
  ]
  O herfstvlagen doorwaaid van die . . .  
  allerzieligste, oubakken,    melancholische ironie : 
  grijzende balsem     op stinkend oud  
  en miezerig,    overjaars    
   verdriet?
  ... Altijd weer.  }
  >
  Weer zullen onze kind’ren gamen naast de zerken.  
  Weer zal de treurwilg, stoned en
  onbetraand, met hashtag #halloweenWINDsurfingparty, in ’t water staan
  te  twitt'ren. 
   
   ✡  † ?
   .
  *** dit gedicht wordt gesponsord door http://www.patisserie-eggenols.be/gebak/alle_soorten_gebakjes.html :
  “... le EggeNols ‘Marouff au Grand Marnier’ is onze overheerlike, over gans de Benelux gepattenteerde specialité : 
  un biscuit de Savoie ultra-licht gekruisigt met chocomousse. 
  Proeft ook onze speterende syrische Halloween vatenbometjes!”
  .
 • 2
  3472

  1e deel van Pavane pour une infante défunte #09/17

  1e ronde
  Pavane pour une infante défunte, 1ère partie : 

  HORMONEN LOEIEN HARD 
  (met WIEGELIEDJE « fff » )


  Kijk! vakantiekiekje : Granada, Albaicín.
  De dievenmarkt : zie mij daar, jongere
  versie, met bolle buik onder een poncho
  struinen, gearmd met Armand ;
  verschijnt dan die waarzegster, zigeunerin. Ik
  trek mijn hand terug, ik wil mijn toekomst nog niet be-
  kennen ; trekt zij dan triomfantelijk haar laatste kaart :
  "Hijo! Hijo!" kwijlt ze bezwerend naar mijn bolle
  buik, haar rotte tanden
  bloot : "Het is een jongen!". Ik lach te 
  luid, tast naar een fooi. Onder mijn huik : de kangoeroe(!)-
  buidel, bol, boordevol peseta's boven mijn plat-
  lege schoot, hard dicht- 
  geknoopt. Wist ik niet beter of 'k wou geen
  kind op deze boze voze vollebolle wereld werpen ; dacht :
  beter dat ze op zachter tijden wacht. Want, al vrat 
  de twijfel al door mijn snede als naar een graf, een kind,
  een eigen kind ja dat gijzelt best wel heftig,


  loeiend zacht.  achter dit kiekje   b l o e d 
  i k   e e n  l i e d j e  v a n 

  d a g  e n  n a c h t 

  d o o d  g e b o r e n
  d a t  m e i s j e s   h a r t

  .
 • 3
  4676

  2e deel van Pavane pour une infante défunte #10/17

  Top 100
  Pavane pour une infante défunte, deel 2  :
  HAECKELDROOM (pre-nataal)

  onder golven stampt diesel-
  dram van scheepspomptweetakt-
  motoren doorheen de verre diepe 
  koren van halfverdronken blauwe 
  walviskalvermóederhormonenzang

  onophoudelik maandenlang

  weeft plankton sterrenwaaiers 
  waartussen schimmeren en al-
  toos schrijnen haar frele roos-
  bordelen vleesgordijnen

  schipschaduw schuift
  waar zon lauw licht liet
  wenen tussen de koude tenen
  van ijsberg en fjord. Krill
  zinkt traag stervend naar
  een dieper slik waar zacht
  dubbelgevouwen trillend
  ik tussen acht kieuwspleten 
  stik

  Hier bonkte bruisend ooit 
  mijn hamerhaaienhart tot
  barentszzee laaiend bij vloed
  haar weeë water met sluiers
  bloed doorheen mijn kleine
  closet joeg

  Geen lik van kil
  noordpoolmidzómerzuider-
  licht krijgt nog mijn lege 
  ogenoren uit

  onze droom
  open gedicht
 • 4
  4708

  ALLERZIELEN 1970 (1-prequel) #06/17

  1e ronde
  .
  ALLERZIELEN
  deel 1 : prequel
  .
  Straks, na de koffie, na de tee, 
  het uitstapje, naar het kerkhof, onze graven,
  waar we de doden onder een vracht kriezanten
  opnieuw mogen begraven.

  Weer zullen de kinderen stoeien op de zerken.
  Weer zal de treurwilg onbeschaamd
  met de wind in het water staan
  te flirten.

  .
 • 5
  4248

  ANNUNCIATIE, of? #12/17

  1e ronde
  .
  De Annunciatie

  of 
  Struikelend over haar hoge hakken

  .


  Liefd-iz-blint, zei ze
  en vielen hals o-ver (hoge) hielen
  verliefd op ons (eerste)        ge-zicht.  Voor mij was het de
  per-fec-te   lief-de,       drie-hoek :
  jij min-de me,                             ik Mij.  Ik min je meer dan
  woor-den zeg-gen kun-nen, zwijgt 
  zwan-ger                            haar stil-te.

  .  .
 • 6
  4705

  BEAUTY QUEEN III   #03/17

  1e ronde
  BEAUTY QUEEN   **
   
  Kijk niet in mijne diepe koude oogen
  Met niets dan schoone schijn bijeengelogen
  Achter gekraakte takken van verkoolde boomen
     Verwaaid in bladerlooze booze droomen
   
  Winter waait immer door mijn gure hart
  Dat godvergeten gapend hellegat
  Verstrikt in leege vogelvrije nesten
     Geen scherf van schoonheid tusschen de resten
   
  En gij die dacht dat ge zoo zoet zoudt zuigen mogen
  aan mijne borsten barstens leeg van mededogen
  mijn tong giftig gedrenkt in paarsche spieghelinkt
     zoo lijk een zwarte ziel vlijmscherp in valssche vijvers zinkt
   
  Kijkt niet in mijne diepe kouwe paauweöogen
  Staart mijn godinnenavel rond : strak vleesch in wulpsche venusbogen
  Hóórt al de spiegels aan mijn wand
     Ík  ben de schoonste van 't Instagram-land
  ____________________________________________________________________________________________________________________________

  **Dit  is m'n 3e versie van 'Beauty Queen': hier uit m'n 2e versie (in Gents dialect) vertaald

  naar 19e-eeuws Nederlands (+/- in de oude spelling-De Vries &Te Winkel 1864-1934).
  .
 • 7
  4704

  BJOETIEKWIENE >of< BEAUTY QUEEN II #02/17

  1e ronde
  BJOETIEKWIENE   **


  Kaak niey  iyn͜g maane dieëpe kèwe uuyge, 
  Mee nied-dan͜g schuuyne schèyn͜g t'uupe geloowge
  Âchter gekroakte tâkke van͜g verkuuylde buuyme
  Verwoiyt  ìyn͜g bloaderluuyze kwoiye  druuyme 

  Wìynter woiyt  îmmer deur mèyn͜g guure 'ìyrt
  Da godvergeeyte  goape't  ’èllegat
  Verstrîkt  ìyn͜g leeyge veugelvraaye nèste
  gieyn schìyrf  van͜g schuuynaat  tussche de rèste 

  Eyn͜g  gaa die docht dâ-de zuu zoet zoedt zuiyge meuge
  Oyn maane bùëste bîstes leeyg van͜͜g meeydedoowge
  Mèyn͜g toen͜ge gîfteg gedrèyn͜gkt   ìyn͜g  poayrsche spieygel-èyn͜gkt
  zuu laak een zwìyrte zieyle  vlaaymschìyrp   in valsche vaavers zèyn͜gkt

  Kaakt niey   ìyn͜g maane  dieëpe kèwe  pèwen-uuyge
  Stoayrt mèyn͜g gowdînne-noavel roend : strak vliesch  ìyn͜g  wuylpsche veeynusboowge 
  'uurt al de spieygels oiyn͜g  maane wand
  îk bèyn͜g de schuuynste van͜g gieyl 't Iynstagram-land.


  _______________________________________________________________________

  **  Dit is m'n 2e versie van "BEAUTY QUEEN", in Gents dialect.
  De dubbele meervouds-oo van de oude spelling-De Vries &Te Winkel wordt er
  uitgesproken als -uuy- ("oogen → uuyge") , de enkele mv.-o  als -oow-
  of -eu- ("gelogen→ geloowge; mogen → meuge") :
  M'n vertaling in 19e-eeuws Nederlands is toegevoegd onder de titel: 'BEAUTY QUEEN III'.
  .
 • 8
  6379

  Buiten categorie

  1e ronde
  p o I n t l e s s                        Ɂ Ɂ Ɂ Ɂ Ɂ Ɂ
                Ɂ Ɂ Ɂ            Ɂ Ɂ Ɂ
              Ɂ Ɂ Ɂ                Ɂ Ɂ Ɂ
           Ɂ Ɂ Ɂ                    Ɂ Ɂ Ɂ
          Ɂ Ɂ Ɂ                      Ɂ Ɂ Ɂ
                                    Ɂ Ɂ Ɂ
                                  Ɂ Ɂ Ɂ
                              Ɂ Ɂ Ɂ
                             Ɂ Ɂ Ɂ
                            Ɂ Ɂ Ɂ
                           Ɂ Ɂ Ɂ
                           Ɂ Ɂ Ɂ
        
                            ɁɁɁ
                            ɁɁɁ                    I n t e r r o g a t I o n
 • 9
  4711

  COUNTDOWN #17/17

  1e ronde
  .
  COUNTDOWN
  .
  .
  .

  Tien.     "Hij schiep hen aan Zijn beeld gelijk, andro- & -gien" : 'n stralend  Wereldwonder, ongezien! 

  Negen.  Blijft lachen, groenomkranst met kinderzegen, en al uw zonden zijn voorgoed vergeven. 

  Acht.     Moeder Aarde smacht verkracht onder onze wriemelende vracht.

  Zeven.   Lijken rotten hier beneden, wijl zieltjes naar de hemel zweven. (naar onverveeld & eeuwig leven?)

  Zes.      Groei-economie 1e les: 't mensdom vindt altijd 'n uitweg, mits wat stress, uit 't broodnodige bevolkingsaccrès.

  Vijf.      Gaat en vermenigvuldigt, lijf aan lijf ; zorgt dat geen ànder  wild in leven blijft.

  Vier.     Oorlogsvertier. Niet langer nog een zesde van ons zeven miljard zielen hier. 

  Drie.     Waar wij  -bij een bougie-  legen de laatste fles chablis.

  Twee.    Bacillen vieren vanop de plee, met wijlen doctorandus P, uitbundig onze laatste feestroes mee. 

  Eén.      Geen god, geen mens van vlees en been, gooit onbezonnen ooit de eerste nucleaire steen.

  . . . .       ( En nu naar NUL, groots orgelpunt, geheel conform de Partituur : )

  VUUR!                    Met  duizend  ZONNEN   die  ontluiken
                                                              - stralend 
                                                     in  dat  laatste  barens-
                                                                     UUR
                                                                         .
 • 10
  6159

  CRUSOË #15/17

  1e ronde
  Vergeet mijn naam.
  Tussen twee paar ogen // boven de lege horizon
  telt nog maar één gedachte :
  overleven.

  Slapen waken zout water overgeven.

  Een en twee en drie
  nachten geslopen over de dag, 
  dagen gekropen onder de nacht.
  Op vier schreeuwt vlees
  van honger. Die nu niet dood wil 
  moet doden al wat doden kan.

  Moet staren hoog in het want 
  waar tussen zon en zeil en zee
  onbereikbaar // wit op wit 
  mijn meeuw // met roodomrande oogjes
  geduldig te wachten 
  boven zijn maaltijd
  zit.

  Dag. Nacht. Slaap. Waakt. Nacht. Dag. Slaapt. Waak.

  Duikt nu omlaag, de bek vooruit,
  in golven kopjeonder : de koude vis
  die glinstert spartelt straal
  zijn zilversterrenregen
  naar minder schraal dubbel begraafnis-
  maal.

  In extremis : vijfvingerflits.  
  Kokhalst daar in mijn hand en kraakt
  bloedloos zijn zachte moordenaar,
  warm ding dat ik wanhopig ving. 

  Vergeet mijn naam.
  Tussen twee ogen // boven de botjes van vis en meeuw
  telt één gedachte : overleven
  om op te vreten wat ik verdring // beenderwitte vertwijfeling.
 • 11
  4706

  DE GELUKSHATER #04/17

  1e ronde
   DE GELUKSHATER
      *
                               
        Laatst moest ik op de Vrijdagmarkt voorbij een terrasje,
       een te felle herfstzon wierp mijn kromme schaduw schel 
       in de ruiten en ik hoorde per ongeluk een gerimpeld vrouwtje
         tuiten tegen een breedgrijnzend melkmuil,
          fier gearmd rondom zijn prachtig lief :
           " Ja, het leven kan toch zo schoon zijn..."
                               
         Als een geslagen hond ben ik, staart tussen de poten,
                kaietend afgedropen.
                               
          Natuurlijk had ik zulk geouwehoer al tot vervelens toe
         gelézen, in goedkope romannetjes, lang geleden.
         Maar dat nú, einde twintigste eeuw,
             iemand van vlees en bloed,
             na zo lang leven,
              dát zinnetje,
              midden op straat,
               bij klaarlichte dag,
              zo zonder blikken of blozen
               over de de droge lippen kreeg,
               trof mij als een trap tegen de kl-ten,
            een flitsende pijn, die, met horten en stoten,
          nog lang bleef nazinderen.
                               
          Die avond en nacht voelde ik me nog zo onwel
          dat ik nauwelijks heb kunnen doorwerken
           aan mijn magnum opus, mijn levenswerk :
              te bewijzen,
             voor eens en voor altijd,
              onweerlegbaar,
             dat het geluk niet bestaat.

             *
 • 12
  4707

  DE VERDRONKENEN #05/17

  Top 1000
  DE VERDRONKENEN
  zeer vrij naar (maar perfect inzingbaar op de melodie van) 
  "La Noyée" van Serge GAINSBOURG
  .

  Jij drijft weg op jouw geliefde
  rivier van herinnering.
  Ik zond jou daar vlootjes brieven,
  vouwen vol van hunkering.

  Maar je hebt me ver gelaten
  van de zalen van je rouw.
  Ik kon nooit je hartje kraken ;
  kreeg jouw ziel de diepste knauw.

  Jij zinkt weg in inktzwart water,
  kolkend in het gore vocht.
  Bramen doen je wat vertragen,
  wat mijn liefde nooit vermocht.

  En je blos op bleke wangen,
  nu wars van schaamte, start van rot,
  doet niet koelen mijn verlangen
  naar gedeeld en heftig lot.

  Je bent niet meer dan kil kadaver,
  preutse pop besmeurd met troep.
  Maar ik blijf altijd in slaver-
  nij je trouwe hondje zoet.

  Dra vervoeg ik je in dronken
  dromen van wat níet zijn mocht :
  te zinken samen één verdronken
  voorbíj de laatste ademtocht.

  .
 • 13
  5343

  EERSTE SEX #11/17

  1e ronde
  .
  EERSTE SEX

  uit  : "Eerste Sex & andere aftelrijmpjes voor Vlaams ex-katholieke Jeugd"


  Eén twee drie, French kiss en :  BLISsss!
  Hoe zoet uw zachte lippen, Miss.

  Drie vier vijf en zes :  YESsss!
  condoomgeklieder vóór de sssSex.

  Eén-twee, één-twee :   asjemeNAUwww!!
  Vaar ik ín jou?        een échte vroù?

  Drie twee één : mijn fluit -god!- sssSPUIT!!!
  -"Je kwam té gauw ín me, boy :       d'rUIT!!"

  ... vier vijf zes zeven acht en OUT!
  Wat was al de hype about?

  .
 • 14
  3433

  ENDGAME >of< LAATSTE ODE AN DIE FREUDE #16/17

  1e ronde
  GooaaAAL! de bal boort juichend zich door talloos veel miljoenen hersen-
  schermen : vertraagd gezoomd uit de vergulde
  schoen                                     
             ▬ de  nieuwe NIKE ™ Mercurial Vapor III                   
                  FIFA WorldCup 2022 Limited Edition                           
                   NU HIER op AMAZON BESTELLEN !!!  ▬                 
  van de Miljardenman, die 't sterrenzwerk omarmend,
  - elysium!- de beker kust de wereld kust de beker kust de wereld 

  Uit deze replay-loop is geen ontsnapping mogelijk, elke aanzet tot wegduiken wordt                                
  afgestraft. Dit weze gezegd voor iedereen : spelbrekers, matchfixers, relschoppers, sport-                                        
  poëtasters, witwassers, woordmakelaars; al wie haar/zijn belastingen ongraag be-
  taalt, al wie al eens op fakebook liegt, al wie dit uilenbraaksel hier nóg verder                          
  leest, is geficheerd, was anders morgenvroeg vast slapend opgepakt, fluks uitgekleed, 
  clean gecremeerd.                                                             Groenwassend  gerecycleerd.

  De geclose-upte bekergekte wavet ons de heterbeter bekerwereld driewerf rond.                                 
  Uit miljoenen kelen spatten de godenvonken :                                  
   ▬              Alle Menschen werden UBER !          ▬
   
  ( naar Schiller? maar chiller! Met 2.6 miljoen USD voor 26 seconden primetime tv, de aller-
    laatste allerduurste reclamespot ooit?  Maar wie had er ook zo vlak vóór de eindknal kunnen weten
    dat hun boven-menselijk luid gejuich, stomweg het laatste zegel zou verbreken, zelf breken zou?)    
                                             
  Paus en President twieten verrukt ejaculaties ;                                        
  alle netwerken pieken verzadigd : de aardbal kwakt uit zijn ether plat.                                     
  Stil schurken wij in onze dé-connecte dode 4g-hersenprothese-cellen.                          
  Voor twee minuten navelbijtend afgesneden 
  van Wereldziel en tweedehands hartkloppend Medeleven.
                                            
  Maar plots loopt het lekker cruyffgewijs weer los. 
  Ontluikt het lijken van de onsterflijke commentaren. 
                                          
  Nog even pulken we de goudkeutels uit Cristianos kont, warmen                                  
  ons cupgeluk aan Messis orakelmond, voelen ons samen -hitteflits!-
  d r i e t i e n d e s e c o n d e 
    
  e       e       u      w      i      g
   
  god
 • 15
  4703

  LEPELSTREELTJE #01/17

  1e ronde
  .

  kwoon in tklaarduister klaterwoud
  des nachts worrik stilleventjes heel stout

  sponnik je  liefje       zalen schatergoud
  gaf me dan 't fijnste waar je van houdt

  sprongik als kindje uit mijn sprookje sprokkel oud
  zo laat dit versje de grote mensen bitter koud

  als een luilekker lepeltje glijjik altijd het liefst in jou
  of dattik heterdepeper nóg een geel streeltje wou?

  wedden dat niemand niemand weet
  hoe 'k achtersteboven onderstevoren heet?


  .
 • 16
  4710

  M E M E N T -o- M E L E T #08/17

  1e ronde
    Grootvader zaliger,
      verbleekte foto aan een grafsteen in de rij,
       trotseert zo nu al twaalf jaar lang
      om de driehondervijfenzestig, -zesenzestig dagen
       mijn oprechte poging tot jaarlijks één, twee minuten
  ingetogen stilte.
     °
  een blad dat valt
     °
  " een blad dat valt.  wind.
  'tspinnetje dat stilletjes
  'tmoordend web herspint "
     °
  een spinnetje klost heen en weer,
  verstelt zijn web tussen chrysanten :
       hoe dun de dode draad, hoe breekbaar de herinnering.
     °
  en dan opeens die geur,
   van omelet, zíjn eigenste recept geheim mysterie
      spek spetterend in zoute boerenboter en
  licht van laaiend kolenvuur
  vertraagd, het rimpelend ritueel
    zíjn handen, eeltig en doorkliefd,
  brekend de schaal
   -- hoe deed hij toch dat kind
     ( vijf, zes was ik )
    zo eindeloos en heel míjn hart verlangen
     °
    naar ei?
     Het water springt me nog in de mond.
     °
    En nù ook in de ogen,
       want ik weet :
     nooit van míjn,
    nooit van zíjn leven
      eten wij samen
   nog zo’n helshemelse
     omelet.

    Amen. 
 • 17
  4234

  OVERWINTERNACHTEN #13/17

  1e ronde
  .
  O v e r W i n t e r N a c h t e n   Pa-pier wit als sneeuw
  Jij wacht in ons bed, alleen.
  Ik schrijf : " Hou van jou "  Pa-pier scherp van snee--
  Jij snurkt in je bed, alleen.
  Ik schrijf : " Hield van jou "  Grijsgrauw ouwe sneeuw
  Jij verkreukt in bed, alleen.
  Schreef ik : " Kou van jou " ?

  .

  .
 • 18
  5321

  WAT WIJ ELKAAR TOEN SAMEN ZO RÜCKSICHTSLOS ZONGEN #14/17

  1e ronde
  WAT WIJ ELKAAR TOEN SAMEN ZO RÜCKSICHTSLOS ZONGEN
  (met losse tongen)
  .

  - 1/3 -

  'k hou van jou
  en jij van mij

  samen blau
  samen blij

  samen trou
  samen vlij en vrij

  wij

  .

  - 2/3 -

  mij mij mij

  .

  - 3/3 -

  ik hield van jou
  en jij van mij

  samen au!
  samen snij

  samen touw
  samen schei en schrei

  ciao
  doei    vaarwel goedbij

  .