Biografie van Paul Gellings

Nog geen profiel opgegeven.
2010
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  656

  VALSE VONDEL

  Top 100

  Lichtbron lincks boven in ‘t raem aangebracht.

  In ‘t brantpunt myn Heilandt aan taeffel gezeten;

  In Zyn handen ‘t broot twelck dra wort gegeten,

  Gebroken ghelyck Hy, oock al is Hy self de cracht.

   

  In Zyn gezigt nogh immer de pynen der nacht

  Die Hem te naeuw voor Zyn taeck was bemeten,

  Toen Hy nae verraedt in ‘t gevangh wiert gesmeten

  En gegeesselt, met hout op Zyn lyf opgebracht…

   

  –  Aan wie zal ik deze Emmausgangers slijten?

  Aan een stomkop van een museum of archief?

  Of laat ik er een nouveau riche in bijten?

   

  In de P.C. Hooft neemt men dit zeker voor lief:

  Of het nu komt van een flessentrekker of een dief,

  Men zal de echtheid van dit handschrift bepleiten. 

2009
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5232

  Rijksmuseum

  Top 100
  Over honderdduizend jaar wordt een museum opgegraven
  dat een gat vertoonde in de tijd. Onder de poort viel altijd
  midden op de dag de nacht en aan de andere kant regende het
  zon tot aan een Griekse tempel of schitterden gordijnen
  nevel, sneeuw en hagel boven een vlakte in de stad.

  Binnen tuimelden de scherven van de eeuwen door
  gekleurde ramen op de lopers en de houten vloeren
  waar jij en ik zo vaak op doorreis waren, bedwelmd
  door een wolk van was en stof. Maar ook barstte het
  oneindige wel eens uit linnen bedekt met craquel