Biografie van Anje Gnodde

Nog geen profiel opgegeven.
2015
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  8406

  Drenkeling

  Top 100

  Mensen redden zat er bij haar al vroeg in, hij

  had daar geen behoefte aan dus stopte ze

  met toegooien van lijnen, boeien, woorden.

  Hij klampte zich vast aan zijn fles, dreef

  door zijn dag tot hij aanspoelde. Zij gaf

  geen antwoord meer als hij vroeg wie hem

  in godsnaam op dit eiland had gezet.

  Verzon niets meer als hij het allemaal

  even niet meer wist. Fluisterde nieuwe

  heldenverhalen in zijn oren toen hij uit-

  eindelijk nooit meer wist. Streelde zijn

  leeggestroomde schedel, dekte hem toe

  met zand.

 • 2
  8396

  Onderzoek

  Top 100

  Onverbiddelijk hard zijn de platen waartussen mijn borsten

  tot het uiterste geplet worden. 'We willen de bovenste klieren

  ook kunnen bekijken, mevrouw.'
  Hoe hoger we komen, des te beter het zicht, moeten

  de torenbouwers van Babel gedacht hebben. Ze verstonden elkaar

  maar in een taal die bruisloos was, als dood water. Ze snakten

  naar diepte. Hun god schonk een spraakverwarring.

  We zoeken nog steeds, drukken woorden plat tussen onze lijven

  en noemen dat begrijpen. Als de kramp ons dwingt los te laten,

  veren ze terug in hun vorm.

  Bedoeld zijn ze om voorzichtig je hand omheen te leggen, je vingers

  te ronden om het gewicht van wat je nooit zult doorgronden.

2013
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  6889

  Hoe ze kwijtraken

  Top 100

   

  Je staat op de duikplank.

  Hun stemmen als zonnespikkels

  om je heen. Het is warm,

  het water lokt.

  Je gespitste handen krommen je lijf,

  snijden de lucht, scheuren het water

  en daar hang je; als een ongeborene,

  in luchtdicht gezogen stilte, tot je adem

  met beide vuisten tegen de celwanden bonst.

   

  Bij je eerste hap lucht weet je het al:

  ze zijn weg. Hun verdwenen stemmen

  hebben suizende gaten achtergelaten. Je zoekt

  en vindt natte plekken op de tegels.

   

  Op dat moment begint het marcheren.

  Van de mieren, onder je klamme vel.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

2010
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  6371

  Grootvader

  Top 100

  Hard en bonkig als uitgedroogde klei

  en elke middag ketste ik af

  op zijn zwijgende kijken

  zijn dichte gezicht.

  Als hij wachtte op zijn thee

  - altijd te heet -

  dan wachtte ik op hem

  op de muziek ergens diep in zijn lijf

  die zomaar zijn vingers roffelde

  zijn lippen koperwerk liet suizen

  tot de fanfare over tafel marcheerde

  groeven zich vulden met zachtheid.

2009
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  13432

  Tulp

  Top 100
  Tulp

  Het was de stilte
  van de korte dagen
  waarin ik
  op de tast verzamelde
  schil over schil
  mezelf omarmde.
  Leerde groeien.

  Ik kom boven
  nu de tijd
  met zachte vingers
  de aarde strijkt

  beken met vurig hoofd
  de kleur van mijn hart.