Biografie van Fred Penninga

Nog geen profiel opgegeven.
2013
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  3281

  HOEZO GEDATEERD?

  Top 100

  HOEZO GEDATEERD?

   

  Met ingang van belastingjaar 2011

  wijzigt de terugbetalingsmogelijkheid

  bij uw AEGON Lijfrenterekening.

  Het is dan niet meer mogelijk om gebruik

  te maken van de terugwentelingstermijn

  van drie maanden voor de jaarruimte

  én reserveringsruimte.

   

  Schreeuw maar, beuk maar

  alles wordt nieuw

  de taal, de stenen tafels

  én alle tien geboden.

   

  U kunt de inleg die u in de eerste drie maanden

  van het volgende kalenderjaar in uw

  AEGON Lijfrenterekening deed,

  niet langer in aftrek brengen

  in het voorgaande kalenderjaar.

  Dus de inleg die u doet in uw AEGON

  Lijfrenterekening vóór 1 april 2012

  kunt u niet meer toerekenen

  aan het belastingjaar 2011.

   

  Slik maar, stik maar

  niets is nog heilig of veilig

  dit is de taal van het verdampen.

   

  N.B.

  De terugwentelingstermijn van zes maanden

  voor afstorting oudedagsreserve

  en stakingswinst blijft bestaan.

2011
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  6089

  IN LATER LICHT

  Top 100
  Laten we zeggen dat hierna een mooie regel komt
  zoals de aanblik van een plein met palmen en fontein
  in later licht en dat je zomaar een hoek om slaat 
  en dat er weer een mooie regel staat

  met bijvoorbeeld bozige zigeunervrouwen
  waardoor dat plein allure krijgt
  laten we dat zeggen en erin geloven

  het kan, de ingrediënten liegen er niet om
  zoals de aanblik van een plein
  met palmen en fontein
  en bozige zigeunervrouwen
  bij tegenlicht

  zie je wel?