Biografie van Johan Clymans

Amateur dichter met passie voor wat voorbij, maar niet vervlogen is.Gepubliceerd (in alle bescheidenheid):- Focus- MAZ- En er is - Gierik- Dighter- Vlaanderen- Schoon schip- Van Nu en Straks.2 keer winnaar Aarschotse cultuurprijs.Eervolle vermelding Leiden schrijft: De stad
2019
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5921

  Ik ben een onbeschreven blad

  1e ronde
   
 • 2
  5916

  Kalender

  1e ronde
  Allerheiligen, de maan staat stil
  er tikt een vogel in de radiator
  ‘Zondag bij de fiets,’ fluisterde hij
  ik bind zo snel in

  Mijn bord wil niet leeg, er hangt een spin
  het lam blèrt in Sint-Baafs, ik ruik het weer
  er is koffie, deca voor mijn vader
  naar de kerk hoeven we niet meer

  Mijn schooltas slaapt, vijfde klas
  meloen is zuiderse kweek
  ‘Eén vinger maar,’ zei hij
  Kerstmis is een heidens feest
  mijn onderbuik voelt week

  Er ritselt en rekt een krant en kat
  tijd van boetedoening, ik zie het weer
  de krolsheid op gepoetste schoenen
  moeke lacht, ‘en toch zo’n slechte slaper!’

  Ui geeft natte ogen, pepers zijn zoveel heter
  Ik scheur mezelf uit de dag
  ‘Heel even maar!’ schreeuwde hij
  morgen wordt het weer niet beter

 • 3
  5166

  Wilgenman

  1e ronde
  Ik ben de hoeder van het wilde bos
  wichelaar van twijg, bloem en water
  liksteen van reeën, getooid in schors
  nederig alchemist, stammendrager

  Ik geur naar dauw en dampend veen
  in mijn haar sluipt het zilver van berken
  ik loop het fluwelen land op wilgenteen
  buig houterig voor cederen kerken

  Ik zaai herinneringen aan oude planten
  in de kloven van mijn gegroefde handen
  ent het geweten van de ruisende aarde
  waar haar wortels mijn wereld baarden

  In deze wieg drijven grondeloze luchten
  een masttop in een oceaan van kruinen
  en als wolven mijn aren kop doen huilen
  vervliegt mijn ziel in vrije vogelvluchten

  Ik vertel doornen over tengere loten
  hun prille zucht naar een lichter leven
  ring de jaren, vlecht stro tot gebeden
  eer frêle beesten en dode bomen

  In mij spruit de adem van seizoenen
  huizen vos en uil, mijn holtebroeders
  in mijn kiem bloeien harten van hout
  en als ik mezelf bij naam durf noemen

  Jubelt de stem van het kolossale woud
2016
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  7288

  Criptum: extrema insolencia

  1e ronde
  In het museum waren veldslagen gestreden
  maar enkel stof had de oorlog gewonnen
  en godenbeelden, klam en aangevreten
  sliepen in nissen, door duister verdrongen

  Vergeeld manuscript verhaalde in Sanskriet
  de zoete jaren die sluiervrouwen verloren
  van stille liefde en kinderloos verdriet
  die in Maharadja’s paleis werden geboren


  Sandelhouten soldaten geurden er naar wouden
  ornament en steen naar de stad haar gebeente
  waar hindimensen om hun doden rouwden
  ‘s nachts hongerige visserskinderen weenden


  In het museum verbrokkelde tijd elke zonde
  werd wat opgegraven was weer vergeten
  en de enkelingen die hier waarheid vonden

  konden enkel huilen om hun eigen verleden

 • 2
  7290

  Ecce homo: tuinman

  1e ronde
  Hier klokken vogels en ritselen eekhoorns
  omarmen lianen innig de banyanbomen
  Soms kraakt bamboe zijn gewrichten
  zucht de modderkleurige hemel en denk ik

  aan boomgalerijen van verstilde treurnis
  waar het peulvruchten regent en waterjuffers
  onbelangrijke geschiedenissen schrijven -
  aan mensen die er mijmeren

  Kil is het voorjaar hier, -en donker
  en zo zijn de sarivrouwen die er dolen
  sussend langs me heen ruisen, in sluiertaal
  met vlinders en dode kinderen praten

  In het park verdwaalden de woordeloze dagen
  waar jouw zwijgen hing in mistige dreven
  het voorbije reeds de wereld kleurde, ik in
  een land van droefheid ben achtergebleven


  Koud kan je het najaar hier noemen, en duister
  als ik bladeren veeg, alleen ben met verliefden
  die onder paraplu’s de herfst weg fluisteren,
  trekvogels hoog over me heen tranen

  En ‘s avonds aan de gesloten poorten
  roept het park me terug, wenken de kromme

  banyanbomen, om bij hen te blijven
  te vergeten, wat nooit meer terug zal komen


 • 3
  7291

  Hibernia

  1e ronde
  Er staat een reiger als was
  een zuil in ijs gedreven
  grijs met het land verweven
  geboetseerd uit klei en dras

  Er staat een boom te wenen
  een mammoet van wijsheid
  zijn merg draagt de genen
  van stilte en afscheid

  Er staat een man van glas
  door de maan beschenen
  op een akker te verstenen
  als een vergeten uitwas

  Er hangt een vrouw aan vlas
  een orchidee in late bloeitijd
  die sluimert in oneindigheid
  een ring, zijn foto, haar karkas

  In een winter van dood en as
  brak hij in duizend scherven;
  krasten kraaien onbewogen
  om hun eenzaam sterven

 • 4
  7292

  La fabrica

  1e ronde
  Bij ochtendgloren
  als de sirenes kreten slaken
  en monden van poorten
  nachtploegen braken
  De laatste sigaret samen
  een ritus van eenzamen

  Hier heersen neonzonnen
  die fel over ons waken
  ruggen doen krommen
  het hart verdrietig maken
  En als de pompen stampen
  lijkt het hoofd te kraken

  Wanneer zij hijgt en brult
  machines oneindigheid ratelen
  zwoegen wij met ijzeren geduld
  aan een labyrint van stangen
  staal en aderen; wij de raderen
  slaven van tanken en kranen

  Hier tussen metalen klauwen
  strijden onze versleten zielen
  tegen mechanische goden;
  de strijd van titanen
 • 5
  7293

  Palatium

  1e ronde

  Het paleis lag in modder verzonken
  kikkerkoningen hadden de maharadjah verstoten
  troonden tussen legers en glorie van groten
  die onder kroos en tijd waren verdronken

  Hier roesten Birmaanse zwaarden en schilden
  jaagt men in zalen vol verlepte trofeeën
  nog enkel op motten die het zijde aanvreten
  en wormen die krielen in speren van wilden

  De zee ruist in koralen kasten
  schelpen ruiken er naar vletten en dode helden
  en visserskinderen die de krabben vertelden
  van wind door zeilen en krakende masten

  In zalen fluistert nog het stille sterven
  van voorbije praal, de wenk van smaragden
  zelfs ik danste tussen het paars en de scherven
  met muffe schimmen en zondige gedachten

  Later kleurde avondrood diep verlangen
  daar aan de kade waar jollemannen riepen
  waar het water ons suste in innig omarmen
  waar we sliepen, de wereld ons toelachte • 6
  7294

  Patio

  1e ronde
  Wat banken, speeltuig, loomheid
  van zwetende struiken
  mijn voetstap die even aarzelt
  zindert over het plein

  Vrouwen kwelen volksheid
  luiken en blinden koesteren het voorjaar
  zwaluwen ondertekenen de schone lei
  van blauw en vlokkig wit, ik buig-

  met versleten zool en ziel
  tussen krijttekening en touwgetrek
  voor kokette bloemen en meisjes

  En als de mensen verdwenen zijn
  glinsteren guirlandes en lantaarns

  over mijn hemelbed en sluimer ik
  tussen mijn diepste wensen, de lente in
 • 7
  7281

  R.I.P.

  Top 1000
  In Varanasi leek het leven gebarsten
  heden liep er gebogen; mank als de
  bedelaars onder haar schaduwpoorten,
  bedaagd als geheimen, lang vervlogen

  Hier schreeuwden apen en ouden,
  wanneer doden de Ganges verzilverden
  vertelden Sadhu’s van droeve gezichten
  die achter sari’s om de wereld rouwden

  Arenden waren er net kleine kinderen
  die joelend naar baars en witvis zochten
  tot het licht boven Assi Ghat minderde
  ratten en water om de nacht vochten

  Trots waren de koperen Pradeshmensen
  om hun zijden stad, haar geweven legende
  waar de wereld haar aangezicht toonde
  in goddelijke verlossing en stille wensen
  in armoede, verdriet en eeuwige ellende
2014
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  9519

  Biografie over de leegte

  1e ronde

  ...

 • 2
  11162

  Mijn stad

  1e ronde

  Schepen snijden door haar aderen

  het geurt hier naar continenten

  De zucht van verte verzilt de haven

  meeuwen vertellen haar legende

  's Nachts dwaal ik door haar raderen

  bewonder haar verweerde ornamenten

  Een melancholie van ontelbare jaren

  ademt stof uit haar fundamenten

  Tijd heeft hier zool en ziel versleten

  In webben van straten en grachten

  wordt weemoed en stilte geweven

  in eeuwen van hoop en smachten

  In mijn stad slapen wijsheden

  in het merg van kolossale stenen

  Soms verloren soms geschreven

  in haar hart, in haar genen

  Ook ik word een granieten gedachte

  word haar erts in calciet gedreven

  Word waar ik zo lang op wachtte

  een monument van eeuwig leven

2013
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  8392

  Tableau vivant

  Top 100

  Op tafel ligt mijn jeugd van stof, rag en as

  foto's vijlen het eelt van verdrongen jaren

  schreeuwen naar wat nooit vergeten was

  de genadeloze wereld die mij baarde

   

  Het fundament: twee mensen zonder licht

  de vergroeiing van ventriloquist en pop

  willoos fluisterde moeder zijn gedachten

  met ijzeren vuist streelde hij haar gezicht

   

  Strak stonden kleine marionetten te beven

  de kroost als uitwas van zinloos bestaan

  onze ziel een ruïne van ongewilde genen

  een stamboom van littekens en weren

   

  Ons huis woekerde in die droeve waan

  als fungi waren ketting, kelder en vader

  de verschrikking van zijn kille gebaren

  de bestiale drift in zijn kloppende ader

   

  Er was de stank van varken en moeras

  broertje die vrede vond aan de haken

  wellustige slachters bij bloed en kraken

  een calvarie van vet en krijsend karkas

   

  Zusje gaf zich op een uitgeteerde akker

  aan zwart land, ongrijpbaar als de leegte

  kraaien vonden haar, omarmt door stilte 

  ze sliep in bij moeder tussen tor en kever

   

  "Mooie tijden", hoor ik hem prevelen

  terwijl ik drank in tandeloze kilte lepel.

  Ik ben de jongen van de foto gebleven

  zijn benjamin, zijn slaaf, zijn onteerde

   

  Meedogenloos zal hij mij overleven.

2012
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2381

  Bunkers

  1e ronde
  Ken je dat, zo'n weekend met mooi weer,
  mijn pa en ik gezellig naar zee,
  waar we picknickten in de duinen
  met op de achtergrond de bunkers van WO2.

  Ja, daar stonden ze, met pijnlijk verleden,
  ondoordringbaar en stil, zo star en koppig
  en ze zwegen, omdat er niets te zeggen viel.

  We zijn die dag niet lang gebleven,
  die bunkers leken verdacht veel op ons tweeën!
 • 2
  4775

  Dagboek van een faun: Neoplasma malignum

  Top 1000
  Mijn huid huilde; er schuilden bijen in haar stam
  een witte imker oogstte as uit woekerende raten
  pikte de uitwas op mijn kop kaal, als een gaai
  bij wasbeurt sneeuwde het schilfer en schaamte

  's Nachts zocht ik in het labyrint van schimmen
  de roes van vergetelheid, zwevend op morphine
  in de verre echo van de ziel spon ik mijn cocon
  een gnoom van strengen, hol en leeg vanbinnen

  In de tunnel mat ik de kracht van de veerman
  snerend beval hij pasmunt om voort te reizen
  later danste ik op het dagelijkse bal van doden
  als een faun het bloed uit mijn bokkende poten

  Ik kreeg veel bezoek, in eindeloze legioenen
  nestelden grijnzend demonen zich in bed en bot
  vraatzuchtig hielden ze festijnen in vel en cel
  ik werd de gastheer van gedwongen orgieën

  En bij dageraad kraaiden de steriele clowns
  vol aanbidding tot hun toegetakeld schrijn
  een kadaver in oervorm, een stuipend zwijn
  Ik nam afscheid in een allesomvattende pijn. • 3
  2376

  Diana

  1e ronde
  Wie schuilt in dit land, verlegen?
  Tussen gebruind olijfhout, Diana,
  met dat glinsterend hertekalf
  is zij godin van Grieks woud.

  Soms trilt haar pees, een stilleven,
  wanneer ze wild vergult met eer,
  zo tijdloos als de zee het zout
  van dit roestbruine eiland likt.

  En 's avonds schikt zij haar offers,
  op de berg waar Zeus troont: die
  verwacht, zijn dagelijks bacchanaal
  van veren, vacht en woest drinkgelag.

  Zo moet zij hemelgewelven kronen,
  het zonnehart bloedrood schilderen,
  haar kus; de grootste helden belonen,
  gracieuze schim, godin van de jacht -

  Dit althans, volgens bekende annalen.
  Ik weet beter nu, na delven in eeuwen.
  Meisje, droeve wees, schreeuwlelijk,
  een dienster, net als zovelen.
 • 4
  2382

  Oma

  1e ronde
  Oma heeft vlekken op haar jurk
  maar niemand die er op let
  en het sneeuwt als ze kruimels
  morst, maar de weg is ze al lang kwijt

  Eén hapje hier, ééntje daar
  voor elke geliefde
  die oma verloren heeft

  en ze blijft maar eten
 • 5
  2378

  Sirene

  1e ronde
  We zijn samen op stranden, verlaten.
  Was het in '7O?, '80?, misschien later.
  Mensen zonnebaden, kinderen schateren.
  Mijn lichaam verraadt voorbije jaren.

  Oud is de stem van golf en wind.
  Verzilt de adem van meeuwen,
  als ze vertellingen ruisen, je lach,
  weemoedig over duin en breker zingt.

  Weet je nog van toen Milena?
  De wereld, de hemel, wij tweeën.
  Onze naam in zand tussen je tenen,
  later in een golf, een zucht, alles verdwenen.

  Ja, nu is je huid van koraal en algen,
  nu ben je een zeemin, zo bemind,
  de koningin van krabben en alen,
  de godin van slib en zilt, ongewild.

  Bij een zee die eens botten zal braken,
  in '85?, '90?, '95?, misschien later,
  tel ik het verlies van haren, mijn kind,
  blijf op je wachten, hier aan het water.
 • 6
  2377

  Sporen

  1e ronde
  Ik herinnerde me zijn baken, papa die vasthield,
  rag en kranten, de roep van woud in tak en regen;
  Zilverdrijverij vol chrome dromen van een kind,
  dat bloem en bloesem groet in voorjaarszegen.

  Onze trein in de meander van lei -en lindenkragen,
  samen in een schaterlach van calciete schittering.
  Dartel licht, waarin zwaluwen en vlinders baadden.
  Verder! In een universum van groene betovering.

  Pas later ontdekte ik de weemoed van sprookjes,
  rook de sporen van zwammen en weeë zonden.
  Werd oud in een heksenkring vol kleine doden,
  vol ongeloof dat ook vaders sterven konden.

  Nu veeg ik mos van zijn zerk, zal nooit vergeten,
  probeer uit wortel en as voorbij bestaan te zeven,
  zoek zijn spoor in de baan van de verste kometen,
  kruip in holen van maden en kevers, diep beneden.

  Rust maar papa, spoedig zal ik je vergezellen.
  Laat nu worm en eenzaamheid aan me vreten,
  laat humus me verteren, het water zwellen.
  Ik kom, aarde zal ons innig samen boetseren;

  tot kolossaal monument van eeuwig leven.
 • 7
  4769

  Tehuis

  1e ronde
  Ik voel het continent bewegen.
  Mijn hoorapparaat ruist: de zee spreekt van heimwee, eb kleedt
  het land met afval en zandkastelen.
  Ik speel oxo met pigment om me 's middags niet te vervelen.

  Later ruikt het licht naar gras.
  We drinken decaf, slikken pillen tegen het huilen.
  Er kleeft brood aan mijn verhemelte,
  kruimels strooi ik rond om niet te verdwalen.

  April komt met het venster open,
  wit is donderdag en zaterdag is alles stil.
  In Chili spreken ze nog steeds Duits,
  lees ik in een magazine.

  Met Pasen komt geen bommenregen,
  maar iemand met een keyboard en een uitstap naar de zoo.
  Ik mors ei op mijn mooiste hemd.
  De dokter geeft me nog maar even.

  Ik vergeet vaker mijn naam,
  groet als een verwonderd kind de dingen.
  Maar familie blijft me genegen,
  met een pannenkoek, zondag in de creazaal.

  Als ze me laten inslapen,
  na een lang en dankbaar leven,
  wenk ik mijn dochter:

  "Het blijft zo'n zonde van die vegen."
 • 8
  2386

  Vrij / Slaaf

  1e ronde
  Ik slaap uit zoveel ik wil,
  heb geen uur, geen tijd.
  Als ik honger heb, eet ik,
  om daarna wat te wandelen.

  Genieten doe ik elke dag,
  zalig dat lanterfanten!
  Haast ken ik niet, alles mag,
  niemand die me iets verwijt.

  Ik heb me tot president
  van de vrijheid verkozen.

  Ik ben een werkloze.

  /

  Ik slaap uit zoveel ik wil,
  heb geen uur, geen tijd.
  Als ik honger heb, eet ik,
  om daarna wat te wandelen.

  Genieten doe ik elke dag,
  zalig dat lanterfanten!
  Haast ken ik niet, alles mag,
  niemand die me iets verwijt.

  Ik heb me tot president
  van de vrijheid herkozen.

  Een slaaf van het nutteloze,
  tot mijn grote spijt.

  Een werkloze.


 • 9
  2384

  Wolf

  1e ronde
  Er waren pijnbomen vol kraaien,
  mijn vader en het kreunen van veen.
  Late bessen kleurden en verdronken
  in sluipend verlangen van sappig leem.

  'S nachts vingen we in koele meren,
  schubbige sterren en ander leven,
  huilden naar de maan om de wereld
  van messen en stervelingen.

  In het achterland van de hagel,
  vluchtten we naar verzonken vertes,
  waar we tussen varens speelden,
  elkaars trouw voorgoed bevestigden.

  Grauwgeel waren ze, toen we schoten,
  de welpen hebben we maar neergestoken.
  Ja, geen genade roofdier, canis lupus,
  goed zal je smaken in stoofkarbonade.

2011
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  3190

  Bornem

  1e ronde
  's Nachts herleven hier oude sagen,
  roert het slik zich in stille waters.
  Aan het sas klinkt schuw geklater,
  als getijden op de schorren jagen.

  Het veer voert me door vijandig land:
  Verstikt in alg en aal aan de waterkant,
  ruik ik mijn ouders, peil gitzwart;
  Ik buig en hoos mijn bloedend hart.

  In Bornem stol ik tot stilstand;
  struif in een vossenbek gedreven.
  Een oud meisje schrijft in mul zand,
  stuifverzen over eenzaam leven.

  In het slib van de Oude Schelde,
  woelt een verleden van stil verdriet.
  Maïs voedt er zich met dode helden,
  stroommasten zingen er mijn lied;

  De terpen ziltten van het bloed en zout,
  toen ze woest mijn onschuld stalen.
  Er was het splijten van vlees en hout,
  mijn knuffelbeer en stinkende bramen.

  Nog even koffie in café De Notelaer,
  wat pillen om eindelijk blij te dwalen.
  Hier eindig ik, mijn last wordt te zwaar.
  Verlos mij God: kom mij maar halen.
 • 2
  9895

  Cartagena

  1e ronde
  Wij waren de jonge honden 
  van een zonnig en vrolijk land.
  Hand in hand, het eb en vloed
  van de tropen, op het strand.

  WIj sliepen met de hete adem,
  de zoete geur van de Caraïben.

  Wij waren de onbezorgde generatie,
  de jeugd die niets had te verliezen.

  Wij waren de nieuwe seropositieven
 • 3
  3589

  De zachten

  1e ronde
  Met het blinde instinct van de mol,
  zoek ik het licht, het warme gloren.
  Met zure angst verlaat ik mijn hol,
  als een haas, liever nooit geboren.

  Ik ben de ijlte in voorjaarsmorgen,
  veilig proef ik mijn geborgenheid;
  een schuchtere scheut, verborgen,
  geënt in ongevaarlijke dorheid.
   
  Zacht aanhoor ik angstgeluiden;
  help de wereld door haar kilte.
  Mijn bunker verfoeit de luiden,
  mijn fundament kent enkel stilte.

  Ik droom even:

  Ik word de klampende bestuiving,
  de verlokking, weezoet voor bijen.
  Ik word de verbloemde bevrijding,
  het stille genot, de zoete huivering.


  Maar ijzer is de wet van het leven,
  haar juk trekt diepe, droeve voren.
  Niets wordt de zachten vergeven,
  wat frêle is, gaat altijd verloren.
 • 4
  9012

  Essentie

  1e ronde
  Ik kraakte zoals versleten grammofoonplaten,
  toen ik in de Indiaanse zomer even ging zitten.
  Ik was alleen, enkel herinnering wilde nog praten:
  over de klamme greep van charme en zwoele hitte.

  Ik zwierf weer jong over mijn prille universum,
  mijn geest dwaalde als een djinn over de oases,
  zocht de bron van Berbermeisjes en zoete dadels.
  Reisde met de zinderende zon naar aequinoctium.

  Ik mat mijn vrijheid aan de warmte van oceanen.
  Gewiegd door het pantser van ontelbare krabben,
  gedragen door blauwgebalde extase van haaien,
  sluimerde ik in de schelp van riffen en wrakken.

  Nooit was ik in het oerbos en nevelwoud alleen,
  omarmd door immense lariksen uit het hoogland:
  Bouwde ik er een thuis van hout, mos en steen,
  hier kwam de onrust van een doler tot stilstand.

  Traag at ik op de bank mijn brood, leste mijn dorst,
  zag in de druppels en kruimels die ik had gemorst,
  mijn stilleven, ik minachtte zijn voorbije waarde:
  Uniek als het kolossaal fundament van deze aarde.
 • 5
  3188

  Haaientand

  Top 1000
  In de navel van het havenland,
  door vuil en schelp verslonden,
  heeft mijn perkamente hand,
  een verweerde tand gevonden.

  De megalodon reet vroeger open,
  onder alcohol en tijd verdronken,
  zag ik een zwarte jongen lopen,
  naar brood en liefde lonken;

  Ver weg stond een baobab te wenen,
  afscheid werd er door mes gedreven,
  treurnis doorbloedde er mijn genen,
  mijn liefsten in zijn merg verweven.

  In Calais kreunt de ijzeren hemel,
  braakt de zee botten uit de tropen.
  De zool en ziel van de ontheemde,
  is versleten, maar blijft hopen.

  Hier zweert leven op verse wonden,
  als we op Stalen Wachters stoten.
  Door poorten en haat geschonden:
  de laatste stuiptrek naar de boten.

  Tandeloos maar nog niet verloren,
  worden we ooit nieuw geboren.
  Dit is de weg: ik hoor de honden
 • 6
  4261

  Held

  1e ronde
  In een ingetogen wake aan een bevroren zee,
  een niemandsland waar golven bronstig burlen,
  brak ik mijn tanden op de botten van een ree,
  die ik van uitgehongerde wolven plunderde.

  Ik bad met de valk mee; in een verstilde jacht,
  ving ik ademloos de pels van de schemering
  en zoog later het merg uit de verkleumde nacht,
  schoot azimut op jouw vurige herinnering.

  Diep dolf ik naar mijn oorsprong van leegte,
  als slaaf van wat heremieten verdriet noemen,
  kwam ik in duisternis eindelijk mezelf tegen,
  kon me met aftakeling en verval verzoenen.

  Later wiedde ik de terpen van vergeten trollen,
  dankte hen voor de sprookjes uit mijn kindertijd,
  de chimaera van pracht, roem en heldhaftigheid:
  Nog eenmaal vaar ik als viking uit, vol digniteit.

  Oud word ik in het najaar van het leven wakker,
  met versleten blaas en snek die gal en alg lekken.
  Verzorgers lachen om het Walhalla van stakkers,
  waar wij de dood smeken, naar te mogen vertrekken.
 • 7
  4950

  Het gesticht

  Top 1000
  Distels en netels ruisen weer,
  putten en kuilen worden poelen.
  Bladeren spelen stuifsneeuw,
  tussen mijn altijd dode verzen.

  Late hondsdagen gaan wild tekeer,
  ze klauwen met veel geschreeuw,
  naar de boom met valse kersen;
  ik kan het zieke najaar proeven.

  Wij tooien ons met rag en veren,
  paraderen als bevallige hoeren.
  In het aangezicht van de bezetene,
  krast dwang haar bittere groeven.

  Om niet langer pijn en leed te voelen,
  om angst en verdriet te vergeten,
  verkrampen we tot tonische beelden,
  door rouw en zwakte aangevreten.
   
  ’s Nachts voel ik de zin van waan,
  als herhalingen littekens tekenen.
  Rauw verwondt een holle maan,
  het aangezicht van de bezetene.  

  Heel soms sluimerde ik even,
  in liefde, in hemelgewelven;
  treurde om oude beminden,
  vroeger, in dat voorbije leven.

  Nu als stormen graven vegen,
  breken wij, als het dor knakken
  van beenderen en dode takken;
  door de eeuwige herfst gedreven.

  Ja, als hoofdarts van dit gesticht,
  als alma pater en empathisch broeder,
  krabbel ik wel eens graag een gedicht.
  God is hier dood, waanzin mijn hoeder.
 • 8
  3195

  Moeder

  1e ronde
  Gisteren hoorde ik mama door het huis dwalen,
  terwijl vogels hun eerste ochtendlied floten,
  ze op daken van de vroege warmte genoten,
  zij iets zocht wat weinigen konden achterhalen.

  Terwijl zachte voetstappen door de kamers slopen,
  herinnerde ik me niet meer dat we gelukkig waren,
  maar toch kon de droefheid me niet verklaren,
  waarom er zoveel was misgelopen.

  Maar ik weet van mijn eigen moeder,
  dat ze worstelt met zichzelf om wat verloren is
  en 's nachts doolt uit diepe bekommernis,
  waakt over haar kinderen, de stille behoedster.
 • 9
  3193

  Musje

  1e ronde
 • 10
  2874

  Papa

  1e ronde
  Hij was weer daar, in Beerse
  Hei en klei hadden de weg gewezen
  Bast en put hun geur gegeven
  Toen hij terug naar vroeger keerde

  Zijn kindertijd:

  Het gekreun van veen
  onder een ijzeren hemel
 • 11
  3197

  Progeria

  1e ronde
  De mens is er peilloos als het diepste meer,
  zijn oorsprong gezaaid in een lappendeken,
  van paarse weidezucht en woeste begeerte,
  hun kroniek verzilverd door zachte regen.

  Turf kleurt de whiskey en de grote rivieren,
  zalmen zwoegen er naar oude herinneringen.
  Mijn kind kan er zich voor het laatst spiegelen,
  een ets van wind en huid in waterrimpelingen.

  In de parelmoeren schubben van zeeminnen,
  ving ik voor een nimf de tranen van de maan.
  Toen ik stilte over schoonheid hoorde zingen,
  gaf jij geluk en weemoed voorgoed een naam.

  Jij leerde me titanium van leem onderscheiden,
  dagen als jaren, seizoenen als era's te gebruiken:
  Uit mijn kind zal nu jasmijn en brem ontluiken,
  mijn mummiemeisje vereeuwigd met de heide.

  Mijn ziel waakt aan het einde van deze aarde,
  over een kleine mus tussen kolossale meeuwen.
  In Caledonië zal je vrij zijn, geborgen slapen,
  uit mijn schoot eten, voor eeuwen en eeuwen.
 • 12
  3196

  Rabós

  Top 1000
  Rabós kende zijn geschiedenis pas
  toen het geboren werd
  Verweerde glorie in de omarming
  van voorgebergtes, waar het tussen
  wijngaarden en olijfbomen sliep

  Mensen daar hebben er
  mijn diepe droefheid weerlegd,
  spraken van vreugde, vol
  als het land, zoet als de pluk,
  die al eeuwen hun geluk schiep

  “Droom zacht”, fluisterde ik, toen de maan
  geel licht over het dal streelde,
  ver weg schoten klonken, jager hond beval
  en later enkel stilte
  over woud en pleinen riep

  Mooi was er de tijd waarin
  het gekwetste heelde,
  mooi was het afscheid te nemen,
  de wind hier te horen zingen, over mij,
  over zoveel verloren en andere dingen
 • 13
  3599

  Vogelschrik

  Top 100
  Na de crematie van mijn vader,
  voerde ik vandaag een vivisectie uit,
  ik sneed en reet maar vond geen ader,
  oogstte enkel gras, as en luizen.

  Ik heb hem maar euthanasie gegeven,
  zijn nek gebroken zoals bij de muizen,
  maar zijn kralen blik bleef star kleven,
  mijn assistent, de boer kan dit getuigen.

  We hebben hem weer terug gehangen,
  gekruisigd tussen rupsen en bladschade.
  Waar de raven nu kwetsbaarheid vangen.
  Na school ga ik op visite, zonder genade.

  In de weerloosheid van die strooien pop,
  wreekte ik de verschrikking van mijn vader.
  Ik zocht een hart, maar vond enkel de strop,
  van een beul, een pantser, een mensenhater.
 • 14
  9906

  Vrij

  1e ronde
  Ik heb bloemen geplant,
  waar mijn graf zal zijn.
  Het perkje netjes afgekant,
  een kleine zerk uitgekozen,
  met mijn naam in goud
  en mooie verzen vol rijm.

  Kiezels sieren het zand,
  geven een zachte schijn,
  aan de marmeren rand.
  Ik twijfel nog om rozen,
  kruis van steen of hout,
  bidprentjes zijn al gekozen.


  Gelukkig zal ik zijn,
  daar aan de overkant

  Nooit meer jij, alleen
  nog mij, in dat vrije land. 
 • 15
  9907

  Wittebroodsweken

  1e ronde
  Torens van goud in sinaasappelregen,
  paleiselijke lustoorden en zwanengezangen,
  pleintjes en patio’s in schemer gevangen,
  ja, zo verwelkomde de stad ons tweeën, 
  in de betovering van wittebroodsweken.

  Dat ben ik nooit meer vergeten.
  Toen de kanker je begon aan te vreten.
 • 16
  5642

  Zoals Laika

  1e ronde
  Gefilterde zonnestralen op de keukentafel,
  het fileermes doorheen mijn kinderjaren.
                       Er is een maximum aan leed dat een mens kan dragen.

  Ik mat mijn vrijheid aan vaders krakende stoel:
                       Er bestaan mensen zonder licht.

  Ik ben verslaafd aan een zekere vorm van heldhaftigheid:
  het vergooien van harpoenen op witte walvissen,
  roken en valse vrouwen, het krabbelen van wat dicht.
  Het is een eenzame strijd
   
  Sommigen polijsten hun “verzen” als basalt,
  spuwen ze uit als een gletsjer zijn morenen

  of een moeder haar ongewild kind.

  Ik onsta schuchter in wat staat geschreven.
  Verdamp met de wind

  Ik begrijp diegenen die gelukkig zijn,
  niemand hoeft om iemand te wenen.
   
  Ze noemen mij vaak hond: ik heb hen als vlooien op mijn pels gezien,
  op weg naar het universum, tussen miljoenen sterren.
  En miljarden werelden.
  Nooit ben ik gezwicht:

  Ik ben een shuttle, een shuttle van licht
 • 17
  3194

  Zomer

  1e ronde
  De Wapperstraat herinnert me wat ik vergeten was,
  kwetteren de mussen, als kinderen, me weer naar toen,
  zomers vol groen, gelach en geschaafde knieën,
  mijn jongenstijd, de ontdekking van het leven pas.

  Zachtjes fluisteren de nummers van gevels en portalen,
  tot mijn verleden zich spiegelt in het lood en het glas.
  En het kind dat plots in me danst en springt,
  uit het huis rent om joelend mijn jeugd terug te halen.

  In de Wapperstraat verwarmt de zon mijn hart nog even
  en ontwaakt de vrolijke jongen die ik vroeger kende,
  toen ik hier ogenschijnlijk, zomaar gelukkig was,
  de dagen lang, niet dacht aan het toekomstige leven.

  Maar ach, nu overwoekeren het verdriet en de zorgen,
  het fundament van mijn eerder zo blije gemoed.
  En kijk ik, voor ik ga, met weemoed naar het lege huis,
  waar ik het alleen zijn niet kende, voor altijd geborgen.