Biografie van Fleur Bourgonje

Nog geen profiel opgegeven.
2009
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  6823

  Bladgoud, staal

  Top 100
  BLADGOUD, STAAL  Er zijn voorwerpen die gedompeld worden
  in goudlak en dan van goud lijken.
  Er zijn vergulde koepels die naar koningen
  en goden wijzen. In de middagzon
  schitteren weerhanen van blik
  met alle winden mee, een snoer
  van glazen kralen kan door een lichtval
  de status van kroonjuweel krijgen.

  Wie voelt de scherpte van de geslepen steen,
  wie vermoedt de houtrot in een gebeitst kozijn,
  wie is bedacht op een gegraven kuil
  onder de plaggen mos? Schijn bedriegt
  niet altijd; er moeten ogen zijn die zien
  wat verscholen gaat, oren die luisteren
  naar wat niet wordt verteld.

  Geef me naakte taal. Een pen
  waar geen bladgoud uit vloeit maar pure inkt
  uit Nara, Japan. Woorden van staal
  dat uit het diepst van de ondergrond
  wordt geboord en aan de oppervlakte
  geen sier duldt, alleen hamer, vuur, vijl:
  kracht van wat waar is als een dans
  die beide voeten ontvelt.