Biografie van catharina boer

catharina boer schrijft poezie (tot op heden 7 bundels o.m. bij uitgeverij Wel te Bergen op Zoomen Demer te Belgie), kort proza en toneel.voor meer info:www,catharinaboer.nl
2016
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2144

  ANDERE MUZIEK

  1e ronde
  Die twee waren verzot
  op operettes, kans
  dat zij dansten: mijn vader
  kende namen, mijn moeder
  zong mee.

  Een stille buurman speelde op
  zijn harmonium met voeten
  op twee boeken, leek het,
  vocht hij met de knoppen.

  Klonk als eens: een bruiloft
  in engelenwit en ernst
  van muziek uit diep verleden
  die sindsdien in mij zit. Tot

  hij opzag naar die vreemde
  die neuriede bij zijn spelen,
  riep: 'wat doet dat kind hier?'

  Zijn vrouw opende de deur.

  De zomer was heet
  en ik bijna zeven.
 • 2
  2145

  AYLAN

  1e ronde
  Even was ik haar
  die je huidje warmde. Zij
  die nooit een stem heeft gehad
  in deze waanzin, gehuichel,
  religie als wapen.

  Zij droeg je, koesterde je,
  je moeder, riep je naam
  toen je viel, bad je na.

  Met open handjes die niets meer
  bouwen, jouw hoofdje opzij
  of je nog even naar haar reikte,

  spoelde je aan als flessenpost
  voor wie deze strijd echt lezen kan,
  gestrand aan vloedlijn van de tijd.
2014
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  4430

  GROOTVADER

  1e ronde

  Hoe jij, kort voor we jou zochten, mij

  verhaalde van je jonge jaren, je zwerftochten

  door bos of op water en hoe zat jij

   

  later jouw dagelijkse teugels was. Ook

  in jouw boot waar weidsheid over grienden

  voor het grijpen lag, vogels als jij vrijheid

  kregen, zei jij dat ik dit eens begrijpen zou.

   

  Je keek niet om, donkere gedachten leken

  op je rug geschreven. Soms in een droom,

  verdwijn je nog achter bomen en jaren en

  mompelt het water jou regel na regel na.

   

  Catharina Boer

 • 2
  4426

  HERFST

  Top 1000

  Als hoogpotige vogels wachten

  verschoven terrasstoelen. Elk moment

  zullen zij opvliegen naar streken

  met zon, zal de tafel hen nastaren,

  het wit van hun veren weerkaatsen.

   

  Door nevel nog schaduw van handen

  rond halfvolle glazen. Op onze plek

  weer jouw prikkende blik bij woorden

  over je twijfel en vertrek. Zo leeg nu

  dit terras van vluchtig samenkomen.

   

  Maar eens, lief, keert alles terug, lust,

  lach, vogels, de zomer en wij. In mij

  verstrengelen vast onze cellen,

  delen, scheiden en verbinden opnieuw.

   

  Catharina Boer

2013
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2409

  De herinnering

  1e ronde

            leek al lang verzonken toen

  ze hem vroegen wat hij na jaren

  feitelijk nog wist. Voor een boek...

   

  namen ze hem mee naar die vervreemde plek

  waar een piloot was neergeschoten door

  destijds de vijand, een kist zich brandend

  in huizen drong, gat boorde in het hart

   

            van het dorp bleef tot slot de stilte

  tussen brokstukken verkoold overschot

  in zwart en stank waarlangs hij zwierf

  niet meer wetend waar hij was.

   

            Of hij iets zag...

   

  Gezichten ja, een poos in rook verdwenen

  tot ze schreeuwden: die jongen, haal hem weg,

  wat doet dat joch daar bij dat wrak

                                              en hij zweeg.

   

            Of hij nog foto's had...

   

   

   

 • 2
  1052

  Eurydice

  Top 1000

  In short en top, wandelden wij

  op de markt van een zuidelijke stad.

  Jij struikelde, huilde even want

  een moot meloen viel uit je hand.

  Je was wat gebruind, blond en zo

  nieuwsgierig naar buitenlandse

  nieuwigheden dat je even was

  verdwenen, ik je zocht.

  Nu leg ik bloemen op jouw steen,

  jij knipoogt naar me in de zon. Ik draag,

  zeg je, mijn mooie rok vandaag want

  ik ben jarig, wil een lied en misschien friet.

  Kom mam, geef me je hand,

  we gaan, we blijven altijd samen.

  Kijk nu niet om, daar ben ik niet.  

  ( i.m. Patricia )

 • 3
  3900

  Het verdwenen Landgoed

  1e ronde

  Het terras lag in herfstzon, maar

  het bos daarachter was zwart

  geweest die dag met zuchtend ruisen,

  de tikkende drup en het verdwijnen

  in nevel aan de einder. Tussen bomen

  schaduwde een gebogen vrouw voorbij

  haar stok tegen rest stenen van wat

  eeuwenlang een trots Buiten was.

  Onder haar grote zwarte hoed leek zij

  een paddestoel. Later herkende ik haar

  op dat terras, weggedoken, mogelijk

  dromend van een rijtuig, hoefgeklop,

  roerde ze in haar thee. Vanonder die hoed

  loerde zij met grondeloze ogen naar

  dat luidruchtige heden. Daarna

  rees ze uit haar stoel, gleed ongemerkt

  langs tafels, nam haar verleden mee

  en verdween in het donkere groen.

  Even ving ik haar blik als groet,

  de wind smeet haar kastanjes na.

 • 4
  1049

  Het Waait Aan

  1e ronde

  Wind sloeg het zand terug als blad van een boek,

  las luid uit verleden, schaduw gleed

  langs als een hand.

  De vrouw die hangt tegen een stam

  luistert naar de avond en het landschap

  in haar. Vertrouwd met zwijgende heuvels,

  denkt ze aan oeroude graven, de gevonden

  zwaarden van eens tot bevechten van om het even

  wat voor god of grond. Aan hutten

  waar huiden buiten hingen,

  binnen het beschutte leven was

  waar sagen herhaald over niet meer

  bestaande dingen die blijven.

  Verbaast zich om dat vredige gevoel van tijdloosheid,

  waarin alles stroomt, die komen kon van de kerende wind,

  die rondzingende verteller van oude zandvlaktes waar hij woont. 

 • 5
  3898

  MEISJE MET DE PAREL - Johannes Vermeer

  1e ronde

  Onder zijn scheppende hand, kijkt zij

  om, vraagt zacht 'zo goed pap?'of zoiets.

  Die strakke doek is niet haar dagelijkse

  doen, maar haar vader's fantasie. Hij

  glimlacht bij het levend licht dat gloort

  over haar gezicht, halsje, ogen en zelfs

  schittert door de parel in haar oor, in

  dit van eeuwen schemerend Delft.

  Hij schildert zijn grote kleine meid

  subtiel in korenblauw en napelsgeel,

  terwijl zij stil poserend naar hem kijkt,

  zich mooi voelt, maar toch liever speelt.

 • 6
  1822

  Zwaluwen

  1e ronde

  Lagen wij op onze rug in het duin

  tussen wolken de hemel te zoeken,

  treden te tellen naar dat uiterste blauw

  ons eens vrij en eeuwig te voelen

  als die vlugge vogels V in de staart

  die kwetterend buitelen in ruimte

  van liefde op wind die hen draagt

  en belemmeringen beneden hen laten.

  Dromen nu onze kinderen zoals ze dromen,

  komen weer onhandig tedere handen

  bijeen als taal van tasten en krassen,

  stolt voor altijd wat nooit is gesproken.

  Onze zomer verdampte in het heelal toen

  herfstwind ons sloeg, als al dat zoekraakt

  en wij terug dwaalden naar beschutting

  van toen tussen oude muren en gangen.

2012
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2653

  de Styx

  1e ronde
  Achter de horizon vliedt
  een rivier. Schelp aan je oor
  dan kun je haar horen, zei jij
  liefste, maar ik wil nog niet.

  Met al wat vergaard op aarde
  varen wij, na ons  verscheiden,
  door haar water van vergetelheid
  naar de overzij, zei jij. Maar
  hoe kan  ik jou vergeten?

                               Is er dan niets
  meer van ons, van eens
  die steen door ons verlegd, zeg
  me wat ons dit brengt.  Wit
  zal ons geheugen worden en
  de veerman int ons laatst bezit.
 • 2
  5580

  FREJUS

  Top 1000
    Zie hun schaduw langs de muur van 
  overledenen aan armoe, pest, mompelend
  volk uit sombere schilderijen. Hoor hun lied
  van eeuwen blind geloven, het zachte schuren
  van voeten op de trap naar het doopvont toe,
  bron waarnaar zij het nieuwe leven dragen.

    Het vont ligt stil nu, afgewend, verdroogd
  ook op de grond de kan van het allerlaatste
  levenswater. Hier bij het woord gids, dringen
  toeristen om een glimp door glas, waar eens
  devoot gezongen. Meer niet dan de toon van
  vreemde tongen. Engelen flitsen uit camera's,
 • 3
  2658

  KINDERSCHOEN - Amsterdams Historisch Museum

  1e ronde
  Een lange tocht ligt achter het,
  in moeras verzonken, gedroogd
  hier achter glas te pronk gezet,
  tanig geitenleren schoeiseltje
  van een kind van hooguit vier.

  Uitgelopen, sleets en scheef,
  maar met voetbotje dat nog bolt
  en teentjes haast te tellen.

  Hier wierp men zand op
  om de stad vast land te geven,
  te veel water kwijt te raken.
  Stel,

  van moeders hand of aandacht
  holde het weg, verdwaalde in
  de zachte lagen, ging verloren
  of
  een in het spel ontsnapte schoen
  koos hier voor eigen leven.

  Klein dingetje, herinnering
  aan een lang vervlogen kind,
  vertel. • 4
  5583

  MATROESJKA 's

  Top 100
  Zij bleef dezelfde in stem, gebaren
  maar borg steeds meer in haar dat
  mij niet zag. Ik die jaren herinnering
  bewaarde, waarin ik graag verdwaalde,

  Mijn winterkind, eens net zo'n blos en
  bloemen die rode muts en wanten sierden,
  heeft nu haar kamer leeggehaald, keuze
  gemaakt, zegt achteloos: die laat ik hier.

  Verstilde meisjes, de buitenste is vrouw
  met onleesbaar veel gedachten. Ze verlaat
  het huis, zo is het goed. Behoedzaam schuif
  ik de beelden  in elkaar. Die kunnen wachten.
 • 5
  2659

  OVER de WAAL

  1e ronde
  Onze trein snijdt lijn van de rivier
  tot ontmoetingspunt tussen wal
  en wal van de Waal, mijn weg terug
  vliegend op vleugels van de brug.

  Jij, jong maar voorbij, zegt: dat ben jij
  met die rimpels. Wij aan beide zijden
  in het raam door waas over de Waal
  even vertakt in wegen, rivieren, zijn

  tijdloos in ruimte waar passers
  passeren, lijnen verleggen en een rij
  bomen wuift over weids water van
  de Waal die later uit zicht verdwijnt.
 • 6
  6233

  SUPERNOVA

  1e ronde
  Zie,
         miljarden sterren uit explosie van licht
  zijn, als wij, van een oerbron het talrijk nageslacht
  dat door nevel van eeuwen een weg zoekt.

  Wij, in verschillende richtingen, meningen, religies
  en twisten uiteengedreven, zoeken onze oorsprong
  en botsen, wit verhit, om een god. Behalve wij twee,

  wij zullen elkaar zacht raken en vredig verder zweven
  door een hemel. Wij beiden weten heerlijk niets.
2010
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5611

  STAMBOOM

  1e ronde

  -Teuntje 1821 - 1828-

   

  Schaars schrift, geschikt naast de jaren

  in een twee eeuwen oud document:

  een leven van zeven, vijf in een gesticht.

   

  Wie was je, hoe stierf je, hoe bewogen

  was van dit schrijven de hand?

  Ik vrees je verloren achter getraliede ramen

  in lange wanden, winterkil wit.

   

  Vannacht werd je even herboren

  in mij, kreeg je zelfs een stem,

  lopend neusje en hongerogen.

 • 2
  5610

  VERONICA

  1e ronde

   

   

  Het is strijdtijd, als ze niet grijpen

  onder mijn rok of bloes, bij soldaten.

  Krijsend slaan ze hun gevangene

  door de straten, gebogen, bebloed.

   

  Veel vrouwen deinzen terug, ik niet,

  ik schiet tussen hun geile benen

  door naar die bijzondere gewonde,

  want iets in mij ziet een zachte man

  in hem, ogen die om vrede smeken.

   

  Ik durf weer vrouw te zijn, herleef

  steeds dat strelen met mijn

  troostdoek over zijn bezweet gezicht.

  Ook daarin is zijn beeld gebleven.

2009
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2325

  BEVRIJDING

  1e ronde

  Verbleekte foto: school met tanks, soldaten,
  stars and stripes. Bevrijd, ook herinnering
  losgelaten. Angstig kind achter geblindeerde
  ramen, was slechts hapering in de tijd.

  Hier was de triomf, met somber vonkend staal
  en dreun van wielen uit de hel. Nog richt
  een jong soldaat, ver van huis, wel duizendmaal
  'nooit meer' naar mij zijn desolaat gezicht.

  Hoe alles voorbijgaat, stromingen, gedachten,
  de school verplaatst, straat verbreed
  en bomen omgezaagd,

  valse adagia van andere machten dagen,
  waar toch in zachte zomernachten
  nieuwe geliefden door oude dromen gaan.
 • 2
  7206

  HET GEDROOMDE HUIS

  1e ronde
  Je hebt nergens wanden
  waartussen gedachten gekluisterd
  aan steen van vakken en trappen
  of onder een alles omvattend dak.
  In mij ben je een grenzeloos wonen
  met ruimtelijke vensters, waar licht
  weerkaatst, wit van tijdloosheid
  over weidse rivieren, oude heuvels,
  rond het kind onder seringen dat
  woorden vindt en lippen vol liefde
  in zacht fluisterende zomernachten,
  want nooit sluit ik een deur en nooit
  zal ik je verlaten. Nooit.
 • 3
  7205

  ROOD TUSSEN GROEN

  1e ronde
  Er zijn vertrekken in het huis. Een breekt open
  naar een pad, waar mijn rode schoenen, rozen,
  onafwendbaar de doornen en een knikkerkuil,
  want altijd wel gravend als bloedend kind.

  Spoorloos nu in de bast de ruwe runen taal,
  ook de boosheid daar ketsend neergegooid
  tot leeg mijn hand. Dromerig opgeraapt klaarde het
  glas weer vertes met hemels vol plannen.

  Het went, is slechts een plek van herkennen
  toen jij wegging. Over verwonde grond en boom,
  het vergoelijkend groen, rustig sussend
  als toen tussen rode druppels, de bloemen.

 • 4
  7207

  TEGENLICHT

  1e ronde
  Deze opname was van ons samen
  eens, maar ik ben er niet, raak je niet
  meer, ontheemd sta ik in winterland,
  tast houvast in sneeuw, met sporen
  nog, van jouw schoen misschien, of
  van grijpgrage golfjes over het strand
  bij ons huis toen daar nog licht brandde.
  Verblind nader ik niet en jij herkent me
  niet, uitgeknipt als ik ben, weet ik dat
  het verlangde ergens is waar ik niet bij kan.
  Liefste, pak mijn hand en laat papier
  ons woord houden, als je me trekt
  naar je licht en wij vervloeien in elkaar.
 • 5
  7204

  VOORUIT

  1e ronde
  Verleden, schrijf ik, achterwaarts,
  niets dan oud gevoel herkauw ik
  in dit hoofd en houw zo een beeld
  dat dient gekliefd, geschaafd.

  Maar zie, door mijn heden fietst
  een kleine jongen, misschien drie.
  Verbeten baant hij naar iets nieuws,
  zijn weg naar onbekende dagen.

  Hij moet. Het waarom om vooruit
  te gaan, herinnert hij zich niet,
  zijn doel, van nature ongedurig,
  ligt in zijn hoofdje opgeslagen.
 • 6
  2324

  VUUR

  1e ronde

  Waar ik je zoek tussen de dingen,
  vader, vind ik je graag bij de haard,
  waarin je roerde, gruis sloeg tot as
  om te vertrappen op ons winters pad.

  Je scheidde het goede, het vatte vlam,
  rosse warmte hing om jou, verhit
  of je weer stronk en snoeihout kliefde,
  even gebukt en afgewend.

  In noeste ernst van de dagen
  hield jij zo het seizoen in handen,
  waarin alles groeide. Ook

  na jouw verscheiden, je opging,
  verspreidde op de wind, blaas je nog
  telkens gloed in mijn herinnering.