Biografie van Gert Pieter van Motman

Nog geen profiel opgegeven.
2021
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  6918

  Okuribito

  1e ronde
  het lijk ligt als dood
  stilleven en koestert
  zijn eeuwige rust
   
  in de rouwende kamer
  vol van vermoeden dat
  de ziel met zichzelf
  onder de arm
  slechts buiten
  zijn woning vertoeft
  nog niet verhuisd
   
  vouw jij
  met je handen
  zijn handen in een
  woordeloos gebed
   
  gaan ingetogen
  liefkozingen over
  het verlaten gelaat
   
  zijn het vrouwenlippen
  laat haar lieflijk blozen
  zo niet scheer met mes
  zijn laatste zorgen weg
   
  de kunst van het eren
  van de doden bestaat
  daarin dat je illusie
  als realiteit
  tot leven
  wekt
   
  opdat weemoed
  in de achtergeblevene
  harten nog steeds klopt
 • 2
  6162

  Zeeslag

  Top 1000
  de herinnering
  aan een verdwijnend
  verlangen dat zichzelf
  verdronk en haat
   
  ik ben hem die jij
  voortdurend zweept
  en onophoudelijk verlaat
   
  alle stranden
  liggen vol met
  zijn vergane einders
   
  hij die zinkt
  en schipbreuk lijdt
  ziet bijtend wassend water
   
  als golven
  blijven aanrollen
  elke zandkorrel verplaatsen
  herordenen in nederlagen
   
  de gruwelijkste straf
  is die van vergeten
  worden door dat
  wat niet geliefd
  wil zijn door
  jou
2020
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  6619

  Alzheimer Blauw

  1e ronde
  De rozen bloeden
  in de zomerweide waar
  het gras wuift en weent
  in al haar groenheid
   
  De dood hoort buiten
  staan te wachten om  
  hooguit beleefd aan
  haar deur te kloppen
   
  Niet in haar woonkamer
  lui hangend op de bank
  de plek waar zij gewoon is
  te zitten met liefde die
  zij geeft en vasthoudt
   
  Als zij mij
  voor de zesde maal
  die avond zegt:
   
  ik heb er echt geen zin meer in
   
  valt de pijn hard in herhaling
  met elk geduldig ‘ja, je hebt gelijk’
 • 2
  6621

  Artrose

  1e ronde
  Er wonen jaren
  in mijn handen
   
  En nu is er iemand
  komen samenleven
   
  Diep onder mijn huid
  en in mijn spieren en
  tussen de gewrichten
   
  Rechter en linker zijn
  ervan vergeven
   
  Een langzaam oprukkend
  leger van verwoesting
   
  De dragende muren
  van mijn grip op
  domme alledaagsheid
  worden gesloopt
   
  De tijd verzacht
  de oude wonden, zeg je
   
  Voor mij is hij meedogenloos
  architect van de pijn
  die er zout in sneeuwt
 • 3
  6628

  Bezoek

  1e ronde
  traanloos verbergt het verdriet
  zich in haar gezicht en trilt net niet
  onzichtbaar onder de huid
  van haar handen
   
  ik laat mij verzwelgen door
  de lege muilen van haar
  schoenen om de pijn
  een hak te zetten
   
  zij doet maar net alsof
  ze het niet ziet en geeft
  mijn onthand zijn
  een zachte zetel
   
  bij haar open haard
  en schijnbaar
  achteloos
   
  ‘Heb je het warm genoeg...’
 • 4
  6629

  Casus Belli

  1e ronde
  jij was van zo een
  verontrustende
  zachtheid
   
  die elke storm
  preludeert en ook
  weer kan besluiten
   
  de dood
  zal ons niet
  raken, zei je
   
  elke dag opnieuw  
  geboren worden
  jij in mij en ik in jou
   
  maar
  zelfs het leven
  maakt soms
   
  een einde aan
  zichzelf en zo
  ook aan
   
  jouw
  zachte
  verontrusting
 • 5
  6633

  Een Schitterend Zelfinzicht

  1e ronde
  dat ik evenwel geroerd moest zijn
  toen de caissière vroeg naar
  dat kind in die wandelwagen
   
  een moederziel verheugt zich
  in die aandacht welke niets meer is
  dan een erkenning van het eigen zijn
   
  en mijn hart ‘t bleef vertikken
  hetzelfde te ondergaan
   
  een besef zich
  in mij verschanste
   
  van de waarschijnlijke
  onmogelijkheid dat ook ik
  zo zou gaan voelen
   
  dat mijn menszijn
  niet hetzelfde is
   
  en ik verafschuw
  dat wat anderen
  lijken lief te hebben
 • 6
  6632

  Ervan Doordrongen

  1e ronde
  dat je zo ziek werd
  en je huid doorzichtig
  als vensterglas waardoor
  ik in je ziel kon kijken
   
  en het niet deed
  me van je afwendde
  en woorden schreef
  die mij verstomden
   
  alleen de toetsen spraken
  en ik niet wist dat je luisterde
  jij alles begreep wat die klanken
  samen aan zinnen vormden
   
  hoe verloren ik was
  in het verlies aan jou omdat
  je mijn hart gegijzeld hield
  al vele eeuwen lang
   
  dat jij nooit ver weg kon zijn
  omdat ik aan je raam bleef staan
  hoezeer ik jouw nabijheid ook
  trachtte te ontlopen
 • 7
  6634

  Hellehonden

  1e ronde
  ik ben niet meer van jou
  en jij nooit meer van mij
   
  jouw vuur
  verbrandde ik
   
  en jij verteerde
  al mijn vlammen
   
  alle scheldwoorden die bestaan
  heb ik jou toegevoegd
   
  en jij hebt er voor mij
  een zelfde aantal uitgevonden
   
  met jouw goedvinden
  heb ik jou mooi mishandeld
   
  voor mijn lelijkheid had jij een regen
  van bont en blauwe plekken
   
  elkaars ogen, oren, mond flink dichtgetimmerd
  werden wij blind en doof en stom
   
  en aan het einde van een legitieme strijd
  ben ik jou, ben jij mij, zijn wij beiden
   
  iets van onzin kwijt
 • 8
  6636

  Lentekwatrijn

  1e ronde
  Knaapje zag een roosje staan
  Blozend en in zwijgen
  Roosje voeld’ ’t steeltje aan
  Knaapje stond te hijgen
 • 9
  6637

  Trostrots

  1e ronde
  al zo lang 
  mijn reukgeheugen
  zich mag verheugen
  in het heugen
  van jouw geuren
   
  o, heerlijk
  blozende
  koninklijke
  roodheid
   
  jij die
  de geheimen
  van de zon
  weet te verleiden
  te vangen en vast
  te houden
   
  totdat mijn tanden 
  in jouw huid verdwijnen
  ik jou verscheur, verslind
  en een word met
  smaak en leven
   
  blijf ik trouw
  in mijn liefde
  voor jou
   
  to mate
  or not to mate
  that is the ultomate
  question
2019
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  6854

  Aquitaine

  1e ronde
  Ik heb de geest bijna
  uit mijn gedachten
  verdreven maar
  aan de randen
  van de herinnering
  wellen de beelden
  als dauwdruppels
  op de ochtendlijke
  druiventrossen
   
  In de verte de Pyreneeën
  als een juwelen enkelband
  slingerend over de zuidgrens
  van de Aquitaine bezijden
  het Katharenland
   
  Daar
  echoot
  het Hooglied
  dat nooit werd
  gezongen
 • 2
  6849

  Archieven

  1e ronde
  Van het zuurvrij opbergen
  als zoete ingreep van goden
  inkt op papier te behoeden
  voor verval ergo vernietiging
   
  Om zinnen en woorden
  na jaren van duisternis
  door de macht van de wil
  weer tot leven te wekken

  Dat het een vergissing is
  te denken dat iets wat
  voor eeuwig bewaard blijft
  van de vergetelheid gered wordt
   
  Waar enkel vrede zal heersen
  indien stilte aanvaard wordt
  door onthechting van
  alle herinnering
 • 3
  6958

  Attila

  Top 1000
  hij die begeert
  moet niet terugdeinzen
  om oorlog te verklaren
   
  alleen lafaards verzamelen
  legers van woorden
  om zich heen
   
  het zijn veenlijken
  die hun liefde voor jou
  mummificeren en eraan lijden
   
  ik heb jou geobserveerd
  vanuit heuvelende hoogten
  en nu ik neerstrijk in de valleien
  voorvoel ik het verraad
  van de moerassen
  rondom jouw vesting
   
  ‘Ik wil Rome niet, Sjigoela…’
  ‘Maar, heer... Hoe kunt u dat nu zeggen...’
  ‘Een stad is zo veel eenvoudiger
   in te nemen dan het hart
   van een vrouw...’
 • 4
  6841

  Leeg Kantoor

  1e ronde
  eenzaam maakt hij schoon
  op de stoelen heeft stilte
  plaatsgenomen

  het ijverige werken
  drijft als wolkendromen
  boven toetsenborden

  aan de slapende telefoons
  hangt nog steeds de luister
  van heldere stemmen

  de spreuken aan de muur
  zijn fonteinen waar geen oog
  zich meer aan laaft

  al het leven dat hier huisde
  is verbannen naar de paradijzen
  vol van warme schemerlichten
  waar de jaren dagen zijn
  en kinderen als bamboe groeien
  in hun stenen jungle
 • 5
  6882

  Volkstuintjes

  1e ronde
  Ik zal niet sterven
  in de betonnen weiden
  van de steden
   
  teruggetrokken
  uit het wolvengegrom
  wijd ik mij aan mijn lammeren
   
  tot aan het einde
  van de grote zomer
  die vervuld is van de oogst
   
  ik wil gevonden worden
  in de paradijzen
  van kersen en radijzen
   
  in het universum
  van zoet gezoem
  zal ik eeuwig onkruid wieden
2018
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5770

  A Rose is a Rose is a Rose

  1e ronde
  apen apen apen na
  koeien koeien koeien na
  vissen vissen vissen na
  mensen mensen mensen na
   
  dromen dromen dromen na
  wensen wensen wensen na
  wolken wolken wolken na
  woorden woorden woorden na
   
  droom van een wens
  en wens mij een droom
  waar wolken en woorden
  voor apen en koeien en vissen
  en mensen vooral mensen
   
  de lieve liefde lieven
  omdat de liefde enkel
  in liefde liefde na mag zijn
 • 2
  5797

  Ad Virginem

  Top 1000
  Wat een geluk
  dat ik ‘s avonds 
  het licht uit
  het donker 
  mag knippen
   
  hoe het zwart
  van de nacht 
  mijn ogen
  dicht
   
  mijn geest een vijver
  van stilte wordt waar
  gedachten aan haar
  komen bovendrijven
   
  ik heb haar zo lief gekregen
  ach, geen roos of je blijft
  aan haar doornen
  hangen
   
  van de droeve dingen
  in de dood en uit de pijn
  die zij voor jou heeft
  opgespaard
   
  word je nooit
  meer wakker
 • 3
  5804

  Buurtsuper

  1e ronde
  een aalmoes van vriendelijkheid
  is het afgetrapte welkom
  op de schuifdeurmat  
   
  bloemen bij de entree
  in tribuneopstelling uitgegeurd
  vechtend tegen verwelking als
  ouwe hoeren in de uitverkoop
   
  het brood dat in de verste verten
  niet doet denken aan een bakker
  maar enkel de weemoed doet rijzen
  naar melige tijden van stuivende ovens
   
  groenten in blik en glas
  geoogst van de ijzeren aarde
  springend van hak op de hak
  elke week 1 voor de prijs van 3
   
  de kassière die niet helpt
  en dat niet kan helpen
  maar wel jouw spaarkaart
  van slechte-zin-zegels voorziet
   
  dan plots opdoemend de gedachte
  aan de eindafrekening met de hele
  krankzinnige winkel hier
   
  op de laatste regel van de kassabon
  een zeldzame troost die alles
  verzacht en relativeert:
   
  het sterven van je ouders
  als puurste poëzie
 • 4
  4273

  Dochters Lied en Leed

  1e ronde
  Ik hoorde  je woorden
  en ik weet wat jij denkt
  dat ik liefde vermoordde
  dat ik jou heb gekrenkt
   
  Dat mijn mond heeft verteld
  een onmetelijk kwaad
  een vooroordeel geveld
  vervuld van mijn haat
   
  Maar liefje, lief kind
  ‘k zou je nooit kunnen haten
  wat jij ook van mij vindt
  ‘k zal je nimmer verlaten
   
  En al ben ik niet bij je
  omdat jij dat niet wilt
  mijn hart blijft gedijen
  mijn verlangen verstilt
   
  Verloren, verloren, ik heb je
  Verloren, verloren, ik voel me
  Verloren, verloren, in alle zinnen
  Blijf ik vechten en vechten om jou weer te winnen
   
  Ik ging eens van je weg
  en jij zag mij verdwalen
  je dacht dat ik was onthecht
  van jouw sterren die stralen
   
  Maar ik was maar een zon
  die zijn nacht in moest gaan
  en die nacht overwon
  in zijn baan om jouw maan
   
  Vergeven geeft nooit
  gemiste tijd terug, mijn kind
  maar ‘k hoop vurig dat ooit
  God ons samen hervindt
 • 5
  3403

  Lief Land

  1e ronde
  Van de sierlijke gebaren
  die de Roer doet waren
  door zijn dalen
   
  en de zomerwind
  die een gebed verzint
  in de rust van de kapellen
   
  langs het roestend lijden
  van onsliefheerke aan‘t kruis
  weet iemand te vertellen
   
  hoe de gloed van zoenen
  voor het eerst bleef hangen
  aan haar lippen, aan zijn wangen
   
  en de aarde die wordt omgeploegd
  want om te leven moet je zorgen
  en lieve doden erin geborgen
   
  aan het bouwen van de dromen
  en voor die niet zijn uitgekomen
  om de pijnen te verzachten
   
  dat er een klein geluk ligt
  in het ophouden van
  wachten
 • 6
  5826

  Muze

  1e ronde
  Geef mij
  al het zilver
  van haar spreken
   
  en ik
  bied jou
  zwijgend mijn goud
   
  de schittering
  van juwelen in
  haar ogen
   
  het vuur
  in de nerven
  van mijn hout
   
  de luchtbanen
  waar haar armen
  sierlijk welfden
   
  de luwte
  in de adem
  van mijn dag
   
  het verborgene
  in de schatten
  die zij delfde
   
  het geheim
  van de nacht
  dat mij verwacht
 • 7
  5800

  Verlost van God

  1e ronde
  het duistere pad
  dat ik plaveide met lood
  en de kleerscheuren van
  mijn aaneengenaaide
  dwaalwegen
   
  Jezus onderrichtte
   
  dagen die welden
  van weelde maar
  waar geluk zichzelf
  uitmergelde
   
  Jezus grijnsde
   
  elke kist waarin ik
  mijzelf opbaarde
  en ieder graf waaruit ik
  lazarus weer herrees
   
  Jezus schaterde
   
  die avond waarop
  mijn hart brak
  mijn ziel verloren ging
  in hellevaart
   
  Jezus zweeg
   
  het lied
  dat ik verziekte
  op de muziek die ik
  ten val bracht
   
  en Jezus weende
 • 8
  5792

  Zomerslaap

  1e ronde
  De dichter zomerslaapt
  in opgedroogde bronnen
  de wolken van zijn woorden
  verdampen in golvende hitte
   
  het zwarte pennenbloed
  verkleurt in stervelingenrood
  terwijl de zwaluwvleugelslagen
  van olifanten muggen maken
   
  de dichter legt zijn wapens neer
  zwerft over duinen in woestijnen
  aan de poorten van de stad
  bedelt hij om hemels water
   
  de gouden zon verbrandt papier
  hij is verweesd door moeder maan
  zijn feeënzee ebt weg in het riool
  zijn zeeënfee heeft hem verlaten
   
  de dichter heeft geen tranen meer
  geen parels die het hart verrijken
  de dichter sterft in eenzaamheid
  en zalft zijn moede hoofd
  met olie van olijven
 • 9
  5824

  Zoutwatervader

  1e ronde
  ik tekende de zeeën
  die jij bevoer en woonde
  met jou samen op schepen
  die mijn papier doorkliefden
   
  opeens was het moment daar
  dat al die dingen verzonken
  in een niet bestaan, verzwolgen
  in een oogwenk, bevroren
  in een kristallen verleden
   
  tijd is geen lijn
  van aaneengeregen
  uren, dagen, jaren
   
  al onze momenten
  van leven vallen
  naast ons als
  achteloze
  sneeuw
   
  aan het einde van die dag
  viel het witte herinneren
  over de nietsheid
  van het zijn
   
  zoals
  het laatste laken
  als een vorm
  van liefde over
  een dode
  valt
2017
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  7038

  Advent

  1e ronde
  de winter kruipt
  uit de aarde, in het water
  rond de zon en vlecht zich
  door ons ademhalen
   
  bevriezende harten
  in ijzeren dagen van vrede
  tijdelijk zwijgende wapens
  verraderlijke stilstand
   
  witte kerst als lijkwade
  herinnert ons aan ons
  eeuwig sterven
   
  daarom komt het niet
  vaak voor en vergeten wij
  meer dan eens hoe groen
  de weide aan onze zijde is
   
  en verbazen wij ons dat
  goden zich niets aantrekken
  van seizoenen en zichzelf openbaren
   
  op een willekeurige dag
  van een onbeduidende maand
  in een volstrekt vervangbaar jaar
 • 2
  7040

  Balans

  1e ronde
  spin, spin in
  het midden
  van je web
  ragfijn je
   
  val voor mij
  ik, vlieg, ik vlieg
  erin en eindig
  in je vraatzucht
   
  die onaangedaan
  langdradig op
  mij wacht
   
  je spreekt
  geen woord
  leeft enkel
  moord
   
  en ik berust
  in rust devoot
  mijn leven loopt
  gewoon heel dood
 • 3
  7098

  Bevroren Echo's

  1e ronde
  De meeuwen sneeuwen neer
  op de witte rand aan de rivier
  ze geeuwen schreeuwend
  hun weeklacht over water
   
  En het water draagt
  de schreeuw weg
  in de verte
   
  Waar
  niemand luistert
  of op hun kreten wacht
   
  En de vleugellamme pijn
  valt uit de lucht
  verdrinkt
   
  In het winterzware water
  dat aan de overoever
  kant en wal raakt
   
  Daar versterft het schreeuwen
  in een woordloos geeuwen
  als de meeuwen terugsneeuwen
  naar de eenzelvige hemelzeeën
 • 4
  7103

  Crucifix

  1e ronde
  Het
  heil hangt
  te kermen
   
  Aan
  gekruiste
  dode bomen
   
  Dit
  is dan
  verlossing
   
  Die
  de wereld
  behoeft
   
  En
  waar zij
  zo ontredderd
  aan voorbij gaat
 • 5
  7055

  Doloroso D.C.

  1e ronde
  mijn dromen van steen
  in haar ijzeren hart
  mijn zoenen
  als prikkeldraad
  in haar starrige hals
   
  die ver weg verblijven
  in het verleden land
  ontdaan van dreiging
  maar vol van leegte
   
  nu deinen walvissen
  in avondlijke luchten
  en zucht hun zang
  in watergordijnen
  van zomerfonteinen
   
  er kruipt een hand
  in de mijne, er schuift
  een huid onder mijn
  huid en een adem
   
  die ik nooit gekend heb
  nestelt zich als dampkring
  om een onbekende planeet
  genoeg zwaartekracht
   
  om de lijven grond te bieden
  en vast te houden totdat
  ze erin te rusten
  worden gelegd
 • 6
  7105

  Dovevrouwsoren

  1e ronde
  Mijn woorden klinkend helder glas

  zij echter sluit haar horen af
   
  ik zal de stilte voor haar breken
   
  dan maar scherven in haar hart
 • 7
  7118

  Et Dieu Crea Les Fleurs

  1e ronde
  Als madelieven
  om mijn jongenshart te dieven
  langs de beken waar het water
  juichend zingt in luid geklater
   
  Van de lissen
  alle tranen weg te wissen
  uit haar onbevangen ogen
  nooit tevoren ooit bedrogen 
   
  Zijdelings van de seringen
  zonderlinge vlinderdingen
  witfluwelen zoenengeuren
  zomerzoete willekeuren
   
  Als de rozen
  brandend blozen
  bloeden aan hun doornenstammen
  in papieren bedden vlammen
   
  Langs lavendel en gladiolen
  chrysanten doodslied van violen
  mijn lippen hangend aan hun kelken
  verglijden jaren die verwelken
   
  Van de bloemenvelden is gebleven
  enkel weemoed naar het leven
  hunkerende zeeënweeën
  o, de wilde orchideeën
 • 8
  7049

  Gebogen Friezen

  1e ronde
  hij hamstert de koude
  in zijn nachtkleed van satijn
  en mijmert over februari
  hoop en vreze dienende
   
  hij slaapt tussen de bloemen
  die op de ramen versmelten
  met zijn herinnering
   
  het ijzer slaat
  als een hart in
  dromen van ijs
  over elf steden
  die verder weg liggen
  dan het vergeten
   
  het sneeuwt
  alleen maar
  in gedichten
   
  daar blijft het liggen
  letters vlokken dicht
  en zinnen verblinden
  in kristallen helder licht
   
  totdat de stille winter  
  zich in zijn kille mantel heist
  en over dag en nacht schrijdt
  zoals een strenge vorst het eist
 • 9
  7078

  Genadeloze Kerst

  1e ronde
  december tikt al hoorbaar
  aan de ramen van november
  er grijst iets van eerste sneeuw
  in de gruizende hemelspanten
   
  de grachten deinen nog steeds
  als een groot en open wak maar
  in de echo onder aan de kademuur
  kreunt krakend al het ijskristal
   
  ik droom alle maanden in elk
  levensjaar van vrede in mijn hart
  en vrede op jouw aarde
   
  maar vrede moet je brengen zoals
  je liefde niet kan nemen maar enkel
  zonder mededogen weggeeft
 • 10
  7119

  Horror Continuüm

  1e ronde
  Er is geen hoop
  slechts ongeloof
  en liefde
  zwerft
   
  Die schooierende
  charlatan
  van uitgewoonde
  dromen
   
  In schemerende stegen
  slijt hij aan man
  en vrouw
  zijn fabels
  als goedkope
  waar-
   
  heden
  toen
  en
  straks
 • 11
  7058

  Kappersgeluk

  1e ronde
  de fijnbesnaarde coiffeur
  scheerde rakelings
  over de schreef
   
  toen hij haar
  dijen zachtjes
  uit elkaar dreef
   
  het mes scherp 
  zijn blik geslepen
  gleed hij soepel
  door geil schuim
   
  en al wat restte was
  een kale heuvelrug en
  ergens daartussen loerend
  de Grand Canyon van lust
   
  de fijnbesnorde barbier
  goed van tongriem gesneden
  verdween in scheervlucht
  in het ravijn van haar vagijn
 • 12
  7115

  Op Drift

  1e ronde
  Kom, hijs het anker
  de zeilen van verlangen
  de woeste westenwind
  willoos daarin gevangen
   
  Geef mij de zee
  het brullen van de golven
  de dreiging van Poseidon
  zijn schuimbekkende wolven
   
  O, spattend water
  jouw zweep in mijn gezicht
  jij looit mijn huid
  jij weet dat ik niet zwicht
   
  Ik geef mij over
  aan de zang van de Sirenen
  wars ben ik van heimwee
  geen achterland zal ik bewenen
   
  Gooi om het roer
  mijn lot in eigen handen
  de klippen van de liefde
  zal ik mijden en niet stranden
   
  En als ik eindelijk aan zal meren
  in de haven van de sterren
  waar ik de wellust wakker kus
  wie zal mijn doorvaart dan versperren
 • 13
  7083

  Overspel

  1e ronde
  mijn woorden
  zonder spijt gegeven
  nu weloverwogen
  teruggenomen
   
  de rozen
  verdrinken
  in jouw vaas
  ik kan ze niet
  herplanten
  in mijn aarde
   
  het lijk
  dat liefde heet
  ligt in ontbinding
  uitgebraakt
   
  ik ben
  geen hond
  die terugkeert
  naar zijn eigen kots
 • 14
  7085

  Poezenweer

  1e ronde
  de rokjeszomen zoenen
  onophoudelijk beide dijen
  van alle vrouwenbenen

  het blijft een groot mysterie
  en een verhitte mannenfantasie
  draagt zij een slipje en waarom niet

  een heerlijk hondse wijze
  van denken in geilste stilte
  in een wereld vol loopse teven

  natuurlijk wordt hooguit
  vriendelijk geglimlacht met
  aangelijnde bijbedoelingen

  dan slaat zij met een haast
  onmerkbare doch evidente spreiding
  haar linkerbeen over haar rechter

  vergis ik me of
  zag ik daar dan toch
  in een enkele, nooit meer
  terugkerende flits

  de halfschaduw
  van een fijnzinnig
  gecoiffeerd kutje
 • 15
  7109

  Reuma – Herinneringen aan mijn moeder

  1e ronde
  Ik laai van woede
  wanneer ik herbeleef
  hoe jij met je bijlen van frustraties
  in mijn hart hebt lopen hakken
   
  Maar ik luw
  tot stilste rust
  nu ik jouw zieke handen
  moeizame ringen
  zie snijden
  één voor
  één
   
  Uien doen je huilen
  ongewild en mijn ziel ligt
  hopeloos versnipperd tussen
  jouw tranen op het aanrecht
 • 16
  7092

  Rondborstig Rondeel

  1e ronde
  De gezusters Van der Pram
  een leuk parmantig stel
  ze koeren en ze kirren
  maar wel een beetje schel
   
  Ze dragen van die hoedjes
  als zuignapjes koket
  ze duiken als het kan
  zo vaak mogelijk in bed
   
  Daar doen ze leuke dingen
  en draaien in het rond
  ze lachen en ze zingen
  en ik tuit dan mijn mond
   
  Aleida en Zuwela
  die hebben pret voor twee
  ik laat ze nog meer kirren
  en doe dan vrolijk mee
 • 17
  7123

  Tarantula

  1e ronde
  Zij huist in mijn hoofd
  en behangt daar de wanden
  met ragfijnzinnige gedachten
   
  Zij is mijn spin
  en vangt de vliegen af
  die mijn blik van troebelheid voorzien
   
  Soms is ze nijdig
  en bijt mij toe: let op jij
  of ik word jouw Zwarte Weduwe
   
  Alles ziet ze
  wie ik ben of wat ik doe en voor mij
  scheert zij het haar van haar benen
   
  Ook als zij niet zo geil kan zijn
  weeft zij haar webben van de waan
  want zij is mijn wijf en weet mij te behagen
   
  Ik ging dat ‘liefde’ noemen en zij
  zij zegt met zwoelste stem:
  dit is het gif dat ik
  alleen maar geven wil aan hem
 • 18
  7097

  To Shave or not to Shave

  1e ronde
  de vormen
  onder haar lichte
  zomerjurk
   
  waren heel veel
  veelbelovend
  en meer dan 
  dromen die
  uit zouden komen
   
  wij gingen over
  tot verleiding, maar
  aangekomen bij
  haar benenspreiding
   
  implodeerde 
  mijn geilheid
  tot een groot
  zwart gat
   
  zij bleek 
  een parochiaan
  van de Harige Kerk
  die zij vurig aanbad
   
  ik keek 
  recht in 
  haar kruis en vond
   
  het had nog 
  het meest weg
  van een aangereden hond
2016
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  9190

  De Vloek

  1e ronde
  zij zwierde mijn film binnen en zo zeer
  achteloos gracieus was de tragende
  dans van haar benen rond de as van
  haar lijf welke liep van kruin tot kruis
   
  de stof van haar zomerjurk deinde om
  haar onderlijf als een waaier die verkoeling
  bracht aan de onwereldlijke geheimen
  die daaronder schuil moesten gaan
   
  uit de aard dezer zaak behoeft het
  geen enkele verbazing dat zij voorbij
  ging in weergaloos onaangedaan zijn
  dat bol stond van een schier geveins
   
  maar ware rijkdom is arm aan hovaardij
  en daarom wierp zij uit barmhartigheid
  een blik op mijn aanbiddende gelaat
   
  ik versteende in mijn dankbaarheid voor
  deze aalmoes van een schoonheid zo
  godslasterlijk dat ik mij haast verslikte
   
  in mijn ‘godverdomme’
 • 2
  8165

  Ego Te

  1e ronde
  gisteren zag ik je
  van relatief dichtbij
  over straat lopen
  terwijl jij mij niet
   
  met je ogen ving
  ik had kunnen roepen
  naar je maar ik liet
  mijn zien kijken
   
  worden en mijn
  kijken werd langzaam
  observeren en ik bezag
  jou zoals vreemden
   
  vreemden in hun zicht
  krijgen en ik dacht
  wat zou het mooi zijn
  als ik haar kende
   
  toen weende
  een besef heel
  diep in mij dat ik
  al jaren in jou
  leef als god
 • 3
  8168

  Herfst en Troost

  1e ronde
  langpootmuggen
  komen eraan alsook
  spinnen met hun
  langdradige webben
   
  waaraan in vroege
  ochtend koude dauw
  te drogen hangt
   
  en aan bladerloze bomen
  zwijgen vreemde vruchten
  van flatgebouwen valt
  vroegrijpe radeloosheid
   
  voor treinen spatten
  levens uit het leven
  in ontkenning uiteen
   
  maar soms beeldhouwt  
  de nachtvorst zijn sculpturen
  rond de stille vensters die de takken
  aan de morgenhemel vormen
   
  en houdt de zon vast aan
  zijn kracht van smelten en warmte
  die alles onverbiddelijk zal overrompelen
 • 4
  8178

  Leprozengeur en Verdonkeremaneschijn

  1e ronde
  je leeft in mijn muren
  en wapent mijn beton
  jij hardt mijn staal
  en doodt mijn uren
   
  je kerft in mijn bomen
  en lijnt in mijn hand
  jouw zeis maait mijn weiden
  en kortwiekt mijn dromen
   
  je dwaalt in mijn slaaplaken
  geurt als mist in mijn avondhaar
  verdwijnt overal waar ik kijk en
  verschijnt om mij dan weer te raken
   
  het licht zal vanzelf doven
  als de zon voor altijd ondergaat
  maar ik heb genoeg vuur bewaard
  in de woorden die aan jou geloven
 • 5
  8170

  Oranjelaan 43

  1e ronde
  ooit was ik
   
  een klein belangrijk leven
  in het lijf van mijn moeder
   
  ik twijfel er niet aan dat
  zij haar handen streelde
   
  over haar groeiende buik
  hoe zij dan naar mij staarde
   
  hoezeer zij mij verwachtte
  zo in verwachting was van mij
   
  nu alles van haar voltooid is
  begin ik voorzichtig te voelen
   
  de woning die zij was
  en hoe ontheemd
   
  ik soms kan zijn
 • 6
  8174

  Ouderschap

  Top 1000
  wie is zonder wonden, wie geeft
  er dan geen wonden door
   
  leven dat verwekt werd
  door iemand die vrijwel altijd
  niet aanwezig was of nooit
  afwezig op gruwelijke wijze
   
  een kind kan het slechter treffen
  als waanzin uit woede zijn lijf
  raakt en zijn ziel breekt door
  hun zelfkastijdend zelfbeklag
   
  en toch hoe vreemd die zachtheid
  wrede heimwee van die laatste jaren
  waarin de doodste moeder, vader
  hardhandig wakker wordt geschud
   
  rust zal jullie nooit bezoeken
  zolang het monster een stede
  vindt in mij ook al komt hij
  in verzoenende vrede
   
  ik kan geen lied vinden
  dat de schade wil bezingen
  waaraan zij schuldig waren en
  die ik nochtans zal berokkenen
2015
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  10785

  Adagio BWV 974

  1e ronde

  oorlogskind

  lijk jij als lijk nog

  op je ouders

   

  je verbrande gezicht

  een bloedende bloem

  palmend over

  je schokkende

  engelenlijf

   

  je vader ligt

  in duizend delen

  verspreid over het land

  van zijn onttroonde koning

   

  en ik zal niet vragen

  naar de vrouw

  die jou ontving

  in wat eens haar

  moederschoot was

   

  ik en de resten

  van je hand

  waaruit het geven

  en ontvangen

  is weggerukt

   

  het eeuwig ritme

  van opkomen en

  ondergaan van de zon

  is ontdaan van al mijn begrijpen

 • 2
  10706

  Chief Officer M.S. Steenwijk

  1e ronde

  jij was de boeg

  die golven doorkliefde

  in jouw stalen buik

  was het kind veilig

   

  je bedwong

  het water van

  de zee en oceanen

  met woorden van vroeger

   

  een sextant

  gebruikte je om

  sterren te schieten

  maar mijn leven

  kreeg geen koers

   

  pas toen je aanmeerde

  kwam je op mijn brug

  staan maar vroeg nooit

  naar mijn roer

   

  ik werd een stuurloze zeeman

  naast een zeeloze stuurman

  ik werd net zo een zoon

  als jij, zo zonder vader

   

  nu bevaar ik het oude water

  met eigen ijzeren veiligheid

  de lichten aan de nachthemel

  heb ik nieuwe namen gegeven

   

  en toch navigeer ik

  op het kompas dat jij mij gaf

  de macht van het onmachtige

  jouw poolster in mijn leven, jouw hart

 • 3
  10724

  Donkere Jaardagen

  Top 100

  winter

  verdraag ik enkel

  door decembersneeuw

   

  want het vriesmes

  van jan- en februari

  snijdt te diep in mij

   

  en zo gedoog ik ook

  de oorlog ver

  van huis

   

  om vrede

  binnenskamers

  te bevechten

   

  mijn zwarte piet

  speel ik door

  aan sinterklaas

   

  mijn kerstkind ligt

  gebroken

  in het gips

   

  de wereld die ik kende

  is niet meer te vinden

  hier op aarde

   

  sterven gaat trager

  en is lastiger

  dan ik dacht

 • 4
  10728

  Fellatio Provocatus

  1e ronde

  als er dan niets

  zinnigs uit komt

  dan stop ik er iets

  zinnigs in, denkt hij

   

  en zo zaait hij

  zijn diepgang

  gezwollen in

  haar keel

   

  het enige

  dat zij

  welvoeglijk

  van hem slikt

   

  in ruil daarvoor

  zal hij weerom

  een etmaal

  lijden

   

  haar is het worst

  want zij vind

  beide fijn

   

  zij is gelukkig

  volkomen

  en volmondig

 • 5
  10515

  From Afar

  1e ronde

  ik leg mijn bloemen

  daar voor jou

  waar jij ze nooit

  zal vinden

   

  ik regen zonnetranen

  neer en zou

  ze als sieraad

  om jouw enkels willen winden

   

  ik denk mijn woorden

  stil als steen

  ze zwijgen

  zilver in jouw oren

   

  ik blijf verborgen in de mist

  maar om je heen

  ontdaan van jou

  heb ik jou nooit verloren

   

  ik vraag me af

  diep in mijn hart

  waar jij ook bent

  wat jij ook doet, ben ik

   

  een deel van jou

  dat jou verwart

  waar ik ook ben

  waar ik ook ga, ken ik

   

  mijzelf dan goed genoeg

  te weten dat

  mijn liefde blijft

  en nooit met pijn zal boeten

   

  ik leg mijn bloemen

  daar en had

  heel zacht gedauwd

  twee vlinders op jouw voeten

 • 6
  10737

  Koers

  1e ronde

                                                                                          29 juli 1927 Bogor / Buitenzorg

  het is avond
  en de zon verdrinkt

  in jouw eeuwig
  stille oceaan

   

  herinner jij je nog 
  dat jij leefde
  met hen
  die wij waren

   

  onze zoenen
  onze woorden
  lippendienst
  vanuit het hart

   

  je praatte
  zo graag

  en nu
  overweldigt
  de onsterfelijke
  dood dit luide
  nietige lawaai

   

  totdat ik zelf
  de meridiaan
  van sterven
  zal kruisen

 • 7
  10717

  l’Aquitaine

  1e ronde

  ik heb de gedachte bijna

  uit mijn geest verdreven

  maar aan de randen

  van mijn herinnering

   

  wellen de beelden

  als dauwdruppels

  op de ochtendlijke

  druiventrossen

   

  in de verte de Pyreneeën

  als een juwelen enkelband

  slingerend over de zuidgrens

  van de Aquitaine langszij

  het Katharenland

   

  daar echoot mijn verleden

  in het granieten heden

  en hunkeren oude dromen

  naar wat nooit uit zal komen

   

  al die hevige uren achteloos

  vergooid op een willekeurige dag

  van een onbeduidende maand

  in een volstrekt te verwaarlozen jaar

 • 8
  10744

  Maasniel

  1e ronde

  Dit kleine dorp

  wat lig je er mooi bij

  alsof de hemel jou

  met witte zachtheid

  heeft overvallen

   

  De ijskristallen

  hunkeren ernaar

  het stille beeld

  van het verleden

  vast te vriezen

  op mijn netvlies

   

  Heel even

  wacht de zon

  met zijn gouden

  omhelzingen die

  de opgeroepen

  herinnering weldra

  zal doen wegsmelten

   

  Dan

  streelt

  een wintervlaag

  in mijn gezicht

  wat sneeuwvlokken

  die in mijn ooghoeken

  wegkruipen, dooien

  en daar haast onmerkbaar

  samenvloeien met

  mijn melancholie

 • 9
  10748

  Najaar

  1e ronde

  het regent neder

  over Neêrland

  alle weiden

  willen nat zijn

   

  in de vijvers

  klinkt glashelder

  spattend carillon

  uit grijze hemelen

   

  de nachtwind

  vlecht ontbladerende

  takken samenhangend

  in en uit elkaar

   

  het mensenhart

  huilt onhoorbaar

  eenzaam gehaakt

  aan vroeger en voorbij

   

  iedereen zegt

  met weemoedige trots

  de herfst te beminnen

  ook al brengt hij

   

  het einde

  naderbij en

  de dood

 • 10
  10578

  Ode aan mijn Dode Moeder

  1e ronde

  Toen ik klein was

  en de grote mensen

  als bomen waren

  met donkere stemmen

  onverstaanbaar

  zo hoog

  boven

  mij

   

  Was jij mijn rozenhemel

  die in mijn lichaam fluisterde

  dat God bestond met troostende mond

  overal slechts dwarrelende engeltjes

  geen duivels vuiltje

  aan de lucht

  ik ademde

  jou

   

  Je werd voor mij een roos

  met bedauwde kelkbladeren

  waar ik steeds moeilijker

  van kon houden

  want ik wilde

  niet blijven

  hangen

  aan

   

  Jouw doornen

   

  Die in dat zieke lijf bleven groeien

  tot aan jouw laatste vraag aan mij

  die van vergeving

  toen jij

  stil

   

  Windstil werd

  en ik voorgoed

  jouw adem

  overnam

 • 11
  10583

  Ontbinding

  1e ronde

  je kwam, je zag

  ik overwon

  vervloek de dag

  dat het begon

   

  nu brengt de zon

  een wolkenzee

  o tranenbron

  de maan weent mee

   

  jouw hart is zwart

  het mijne koud

  ik gaf jou smart

  jij mij nat hout

   

  jij stinkt naar dood

  mijn leven rot

  een vis in nood

  vangt enkel bot

   

  ik was een reus

  en jij een berg

  nu ben jij kneus

  en ik een dwerg

   

  de duivel speelt

  zijn harpenspel

  de engel deelt

  mijn hartenhel

   

  jij bent de nacht

  en ik de dag

  verschil in pracht

  jij huilt, ik lach

   

  ik nam van jou

  jij van mijn leven

  dood is de pauw

  geen veer te geven

 • 12
  10753

  Ontroostbaar

  1e ronde

  het is niet waar

  behalve in sprookjes

  waar heksen en feeën

  bestaansrecht hebben

   

  alleen in eenzame plaatsen

  van strijdende vrouwen

  zoals moederdieren

  gepassioneerde

  bloemen

   

  mannen als vestinggrachten

  kalme vaderende bergketens

  besneeuwd met mededogen

  en hangt het als zomerregensluiers

   

  over slapende slaapkamers

  en dromende tovertuinen

  in die schepping alleen

  wil het bestaan

 • 13
  10756

  Pendule

  1e ronde

  de oudjes zitten
  met afgesleten billen
  op houten parkbanken
  vol ingekerfde taalfouten

   

  hun ontsmarte harten
  slaan fluwelen slagen
  dankzij de jaren
  gekraterd gedragen

   

  pijn is slechts
  een herinnering
  maar het herinneren
  zo onwaarschijnlijk pijnlijker

   

  hun nakende dood
  gloeit als koorts
  aan de planken huid
  van een wachtende kist

 • 14
  10764

  Tussen de regels van de rails

  1e ronde

  trage treinen

  vergeten bestemmingen

  dwalende sporen

  omarmbare verten

   

  wachtende uren

  versnipperd geluk

  ondankbaar verwachten

  ontwrichtende wissels

   

  eindigende eeuwigheden

  dromende pijnen

  bedelende herinneringen

  dreinende ijzertijd

   

  wentelende oogopslagen

  tandeloze verbetenheid

  wervelende verveling

  liefdevolle leegheid

   

  en dan

  een perron

  vol van

  haar

 • 15
  10768

  Voyeur en automne

  Top 1000

  wanneer november 
  alle hagen ontbladert 
  wordt het zicht 
  op keuken en

  achterkamer 

  eindelijk ontsloten 
  ziet de gluurder 
  hoe de buren elkaar 
  frustreren, kleineren 
  en slaan 

  terwijl hij 
  zich aftrekt,
  zijn zaad 
  traag en wit 
  als herfstdraden
  langs kalende 
  slapende takken 

  traant

 • 16
  10774

  Zomerwuiven

  1e ronde

  ongebroken brekend glas
  het licht doorzont de kamer
  het uurwerk tikt zijn rondes
  nochtans houdt de tijd stil

   

  vanuit de fauteuils zinderen
  zinnen zonder woorden
  gesprekken hangen hier
  onhoorbaar rond de schouw

   

  jij ziet niet dat ik jou bezie
  ik zou mijn hand in de jouwe
  willen vouwen als een vlindervleugel


  ongemerkt aangeraakt

  in het voorbijgaan

  achteloos fluweel

 • 17
  10775

  Zonnewiel

  1e ronde

  mijn jaren dragen

  maanden ten grave

  weken rouwen

  om verstorven dagen

   

  dagen bewenen

  overleden uren waar

  kwartieren de sintels

  van minuten betreuren

   

  toch twijfel ik

  geen seconde

  dat één splinter

  daarvan

   

  gedeeld

  met jou

  verspilde tijd

  zou zijn geweest

 • 18
  10781

  εἰκόνα

  1e ronde

  alles valt samen

  in en doorheen

  dit glazen beeld

   

  wat god schiep

  harmonieert

  met de schepping

  van mensen

   

  dacht ik zo

  toen ik dit

  bezag

   

  maar god is verhuisd

  naar andere oorden

  gemummificeerd

  in harde woorden

   

  hij leeft kunstmatig voort

  in onverdraagzaamheid

  en doodswensen als

  onmachtig waterlijk

   

  ik voelde

  in de vluchtige

  aanraking van haar

  hand langs mijn arm

   

  dat alles voor niets is

  gratis en onbetaalbaar

  zij had niet eens door dat zij

  voor mij uit de hemel kwam

2009
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  7964

  ...als de Dood

  1e ronde
  Soms wenkt hij mij
  van verre oevers

  Dan weer knipogend
  in een achteloos voorbijgaan

  Plots staat hij met
  open armen voor mij

  Of kust me bij het slapengaan
  heel zachtjes op mijn ogen

  Ik weet hij is verliefd
  en hij zal altijd krijgen
  wat hij begeert en mint

  Hoeveel harten ook zullen breken,
  alle tranen ingebed in de oevers
  van verdriet kunnen niet verhelpen

  Dat hij mij uiteindelijk verleidt
  en ik jou verlaat voor hem
  die ik nu zo vrees maar dan
  nooit meer hoef te vrezen
 • 2
  11731

  Afscheid

  1e ronde
  De dorstige paarden
  verlaten mijn weide
  want de drinkplaats
  is opgedroogd
  dor is het gras

  De dorstige paarden
  worden
 • 3
  11732

  Allerzielen

  1e ronde
  Ik leef samen
  met heel veel doden
  ze zijn verstomd, zo stil
  en dan weer schreeuwt het
  oorverdovend in mijn hoofd
  en mijn gevecht tegen verdriet
  heb ik al lang verloren

  Ongezien zijn zij
  de tranen op mijn gezicht
  zij drogen snel, maar blijven
  in mij dromen als dauw
  op kelkbladeren
  van onsterfelijke rozen

  Mijn handen lijden pijn
  omdat zij niet meer
  mogen strelen
  door je haren
  langs je gelaat
  over je hand

  Geen zoenen meer
  mijn lippen drogen uit
  mijn woorden zijn ontdaan
  van alle zang

  Mijn hart
  het mag van mij niet klagen
  alleen een stille heimwee in zich dragen

  Mijn hart blijft slaan
  maar niets meer klopt
  er nog in mijn bestaan
 • 4
  7228

  Amore Carnale (Van de Liefde van het Vlees)

  1e ronde
  De hemel is onbereikbaar en onaanraakbaar hoog
  met wolken die daar, bewogen door Gods adem, drijven
  de winter en zijn ijzige mantel verdampen door Zijn oog
  het zonnelicht wilt dansen op de mensen en hun lijven

  Het vuur van lente ontvlamt in lendenen en kruis
  een hel van zomerdrift houdt mij in ijzeren greep gevangen
  ik ben mijn brand niet meester en zelfs de as blijft gloeiend gruis
  er rust een vloek op mij als ik mij wentel in dit duivelse verlangen

  Kom lief, dans en paar jouw geilheid aan de mijne op mijn schoot
  ik wil mijzelf heel diep en hard en heet in jou voelen dringen
  kreun en zing jouw levenslied als verzet tegen de dood

  Je bereikt jouw Himalayatoppen en 'k zie je mooie lichaam schokken
  daarna voel ik je lippen zuigend tuiten om mijn lans, fluweelzacht groot
  en gaat het eeuwig sneeuwen op jouw tong witwarme zilte vlokken
 • 5
  11733

  Avondgebed

  1e ronde
  Hoe kan goedheid zich laten zien
  wanneer haar gelaat bespuwd en aan flarden
  geranseld wordt door de lelijkheid van de wereld

  Moet het vuur met vuur, het zwaard
  met het zwaard, de haat met haat
  worden bestreden

 • 6
  7967

  Ecce Homo

  1e ronde
  Ik schrijf hier een gedicht
  dit is aan jou gericht
  ik zie in jouw gezicht
  het goddelijke licht

  Ik kom niet uit den Hoge
  heb meer dan eens gelogen
  de waarheid omgebogen
  en ben zelf ook bedrogen

  Ik heb mijn lijf gekregen
  met een vloek en met een zegen
  aan mijn moeders borst gelegen
  in mijn vaders trots gestegen

  Ik trok ten strijde tegen braven
  mijn vijands bloeddorst mocht ik laven
  heb twee vriendschappen begraven
  voor het verraad dat zij mij gaven

  Ik had vrouwen veel als gekken
  en mocht kinderen verwekken
  vrijgezel zijn en maar trekken
  in de goot liggen verrekken

  Maar hoeveel kutjes ik zal splijten
  hoeveel drollen ik zal schijten
  in hoeveel zand ik ook zal bijten
  ik doe mijn best geen mens iets te verwijten
 • 7
  11735

  Eclips

  1e ronde
  Waar
  zijn de kieren
  van de dagen gebleven
  waar doorheen de rozen geurden

  Waar
  de lichtstrepen
  van de nachten
  die de maan in de gordijnen scheurde

  Waar
  zijn de spelden
  van het zonlicht
  die hun warmte door de wolken staken

  Waar
  de afdruk
  van jouw handen
  in het witte winterlaken

  Weg
  zijn je woorden
  van wijn en bloemen
  die velourszacht langs mijn wangen streelden

  Weg
  jouw lippen
  van verzoening
  die alle diepe wonden heelden

  Weg
  ben ik
  in het duister
  van mijn eigen schaduwzijde

  Weg
  haar liefde
  nu de nachten
  waar mijn bloedend hart zal lijden
 • 8
  7227

  EXIT

  1e ronde
  Je zei me dat het over was
  dat 1 min 1 nul is en niet meer
  dat een kameel twee bulten heeft
  een ezel grijs is en altijd balken zal

  Je vertelde me dat je wegging
  dat je jouw deurklinken verwijderde
  dat jij je spaarlampen verbrijzelde
  want duizend uren opgebrand

  Je zei me dat er een planeet was
  waarop geen leven mogelijk is
  dat daar geen zwaartekracht bestaat
  om jouw liefde vast te houden

  Je vertelde me dat er geen zon is
  die zijn licht zou willen buigen
  doorheen de regen van verdriet
  naar de kleuren van verzoening

  Je zei me dat er treinen wachtten
  een voor jou en een voor mij
  perron 2 en perron zesendertig
  dat die van mij vertraging had

  Je vertelde mij dat ik jouw droom was
  maar dat het slapen zoveel pijn deed
  dat jij wakker werd in duizend en
 • 9
  7963

  Impressies van Onschuld

  1e ronde
  Het kleine meisje
  met haar sproetjes
  op het fietsje van haar
  buurmeisje en het springtouw
  van haar zusje, ze heeft

  Een huilerig gezichtje, maar
  ze lacht heel dapper tegen ons
  beter weten in, want ze heeft niets

  Dan heel de wereld en heel
  de wereld kreunt onder haar
  heerschappij; en wat is nu waar

  Ontwaakt zij in de wereld
  of de wereld in haar
 • 10
  7962

  L

  1e ronde
  Aan de lange laan van de verloren zielen
  gaat de dag gekleed in rouwend zwart
  klinkt een krenkend lied voor hen die vielen
  voor de waan van een bedrieglijk hart

  Er parelen tranen in verdronken ogen
  droefheid deelt haar rijkdom met elkeen
  ied're knie wordt in vernedering gebogen
  vragen krijgen antwoorden van steen

  Zij die ronddwalen met gebroken dromen
  op het plaveisel van de eenzame boulevard
  mogen nog hopen dat een klein geluk zal komen

  Maar aan de lange laan van de verloren zielen
  ontkomt niemand aan het dodelijk gevaar
  dat alle hoop op liefde zal vernielen
 • 11
  11734

  La Petite Mort

  1e ronde
  Jij doet al mijn gedachten kronkelen
  als slangen rond verboden vruchten
  gewichtloos je zeden lichter dan licht
  je hersenen spinnen de wol van je wellust

  Mijn lijf zindert van bloeddorst
  en mijn handen zijn hongerige wolven
  in mijn hart tocht de hitte door alle kamers
  mijn stormen rammen aan jouw poort

  Jouw adem wervelt in mijn mond
  ik ga onder in de maalstroom van je ogen
  mijn woorden sesamopenen jouw vlees
  diep in mij kolkt en kookt mijn witte waan

  Mijn lief, ik wil opnieuw weer sterven
  mijn leven geven in jouw lieve lijf
  mijn lief, in jou wil ik begraven
  mijn liefde, lief, o blijf
 • 12
  15043

  Mea Culpa

  1e ronde
  Ik zocht in kwaadheid
  en vond wrede woorden
  die de tranen
  uit jouw ogen
  sloegen

  Alle woede
  in mijn hart
  kreeg met mijn tong
  een zweep
  in handen

  Ik was verblind
  door mijn verdriet
  jij werd het duister
  waar ik maar tastte
  ik voelde jouw schuld

  Ik ben
  de grote boze wolk
  die voor jouw zon schoof
  en jou het recht
  op licht ontnam

  Ik ben
  een niets ontziende storm
  die pas gaat liggen
  wanneer ik jouw ziel
  aan diggelen zie

  Mijn bliksemen
  verpulvert alles
  wat eens was
  ons hart
  tot as

  Ik ben een moordenaar
  van liefde, ik ben een
  zelfmoordenaar
 • 13
  7230

  Monte Perdido

  1e ronde
  Aan Winny (1958 - 2000)


  Natuurlijk zeg je:
  "...uit al mijn bloemen is nu de lente weggegeurd
  en ik hoor enkel nog de weeklacht van de wind..."
  Zo bitter smaakt mij de wijn uit het warme zuiden,
  mijn berg heb ik verloren en onder mij knarst kil het grind

  Maar toch, wat blijft zijn de jasmijnen uren
  toen wij ons koesterden aan de warmte die jouw stem bezat.
  En tot ons weerzien: het glas gevuld met zomerzoete weemoed,
  ik heb mijn berg verloren, wij hebben elkaar zo liefgehad...
 • 14
  7225

  September

  1e ronde
  Een zweem van herfst
  hangt over het de velden
  in de ochtend kruipt het omhoog
  vanuit de bermen langs de wegen
  aan de voet van de omheiningen
  belegert hij de argeloze zomerweiden

  Hij verslaapt zich in de veren
  van klapwiekende meeuwenvleugels
  die de vroege koude willen verjagen
  en aan het spinrag van de webben
  rijgt hij elke morgen meer en meer
  zijn parels van de stille dauw

  In de avonduren vlijt zijn kille laken
  zich aan de stenen huiden van de huizen
  om de warme liefde van de zon te doen bekoelen
  hij neuriet zijn stervenslied tussen de takken
  want hij ziet dat de dood met diepe nerven
  in het donkerende boomblad gekerfd staat

  Aan de hemel hangt hij zijn lampionnen-maan
  en het bevroren sterrenvuur flakkert in het zwart;
  ik trek jou naar mij toe en je hoofd valt in de ronding
  van mijn schouder en mijn hals, en je haar geurt
  naar het hooi waar onze afdrukken herinneren
  aan een wild en zoet verstrengelen
 • 15
  7966

  Sonnet voor mijn Vader

  1e ronde
  Je bent nu al duizend en een nacht weg van mij
  maar dit sprookje doet zo onwennig aan
  af en toe bezoek je me in mijn dromen - zoals
  beloofd
 • 16
  7226

  Toverkol

  1e ronde
  Heksje, neem je bezemsteel
  vlieg ermee de hemel in
  veeg met laaiend hellevuur
  alle engeltjes eruit dit uur

  Tover mij dan uit mijn zetel
  in jouw hete heksenketel
  laat ons borrelen van genot
  overtreden, elk gebod

  Heksje, zet je mutsje op
  voor de rest wil ik je naakt
  daal nu met je heerlijk lijf
  op mijn schoot neer en dan blijf

  Deinen als een zoete zee,
  neem ook alle golven mee
  in jouw branding wil ik stranden
  aan jouw duinen zijn mijn handen

  Draai je om, ik wil jou onder
 • 17
  7229

  Uit Duizend en E

  1e ronde
  Er was eens een
  'ik zal er altijd voor je zijn'-prinses
  maar eigenlijk waren daar
  best wel een heleboel van

  Na het zoveelste honingzoete
  'zij leefden nog lang en gelukkig'-begin
  werd ik wakker in een bodemloze droom

  De prinsessen gingen namelijk altijd
  allemaal heel erg snel gelukkig voorbij
  en aan het eind van elk verhaal
  moest ik onbedaarlijk hard
  droognatte tranen huilen
  voor eeuwig en altijd
  gekwetst door mijn
  reuzenverdriet

  Aan het einde
  van het sprookjesboek gekomen
  ving ik een kudde roze olifanten
  om mijn verhaaltjes van wanhoop
  met orkaankracht omv
 • 18
  7965

  Wiegelied van de Verleiding

  1e ronde
  Komen zal hij, in een nacht van witte raven
  om zijn zoete lusten aan jouw zoute huid te laven
  jou doen dromen dat de wrede dode tijd
  verzandt in een geluk van eeuwigheid

  Satijnen woorden als jasmijnen
  zij bedwelmen en je voelt in jou verdwijnen
  de aarde, en een vuur, het sleurt je mee
  naar de hemelende diepten van zijn zee

  Zeven manen licht, dan gaat het duisteren,
  en als de schemer zwicht, zal hij jouw naam ontluisteren
  en eenzaamheid is met jouw weeklagen verweven:
 • 19
  11736

  Wounded Knee

  Top 100
  Ik ben van het volk
  dat de lijdende man
  aan het hout vereert

  Ik ben gekomen
  over het grote water
  ik wil en zal blijven

  Ik steel uw land
  ik put het uit tot
  het net niet sterft

  Ik neem het leven
  van uw tatanka uit
  liefde voor het doden

  Ik schend uw vrouwen
  om het goddelijk vuur in
  mijn lendenen te temperen

  Ik ruk het hart uit
  het lijf van uw kinderen
  en vermaal het tussen mijn tanden

  Ik ben van het volk
  dat de lijdende man
  aan het hout vereert

  Ik wil u zien lijden
  opdat ik niet vergeet
  de lijdende man
  aan het hout
  te vereren


  *Tatanka = bizon