Biografie van Essa Mana

Nog geen profiel opgegeven.
2009
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  11706

  Coma

  Top 100

  Haal uit de starogende,
  stuiptrekkende, machinaal
  diepzuchtende vondeling,
  de kleine meneer,
  de weinig eisende om
  stop te zetten die hij toch
  niet is, weerleg dan, weer-
  leg