Biografie van Jan Van Heereveld

Vader bracht me rond mijn 8e jaar in aanraking met poëzie (Guido Gezelle ‘o, het ruisen van het ranke riet’). Dat moet dan 2e helft jaren veertig zijn geweest. Na mijn studie theologie en politieke wetenschappen lang in het onderwijs gewerkt, m.n in het Hoger Technisch Onderwijs (techniek en ethiek). Publiceerde eerder bij de Beuk(‘Zonder aanslag van betekenis’), in ‘Nieuwe Nederlandse dichtkunst uit de jaren tachtig’ (samenstelling Sonja Prins) en bij Boekscout (‘Zonder heimwee naar het paradijs’).
2021
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5826

  in den beginne

  1e ronde
  vóór de oerknal
  hooguit heersende stilte.
  zo'n verleden is nu
  eenmaal nietszeggend.
  geen onvertogen woord.

  in het licht van sterren,
  langer dan sinds mensen-
  heugenis voor eeuwig gedoofd,
  zijn er nog lichtjaren te gaan,
  aleer onze soort in het donker
  op goed geluk rond moet tasten

  (alsof dat nu niet het geval is).

  na het einde der tijden
  zal, als vóór het begin,
  weer stilte heersen, 
  stilte na de storm.
  stilte: geen al te grote
  woorden meer.


 • 2
  5827

  Marcel,

  1e ronde
  lonkend naar de tere nachtzoen,
  die zij zal komen geven,
  zijn lippen koortsig in het schemer-
  duister tuitend, mocht de liefste moeder
  vroeger dan verwacht verschijnen:

  gelukkig blijft het droevig afscheid uit,
  zolang zij hem niet in haar armen sluit.

  wie op heimwee anticipeert
  ontvlucht de hof van heden.
  hij loopt op het gemis vooruit,
  kan zijn hoop aan troost besteden:
  regen na zonneschijn.
2020
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  6377

  3x Alzheimer

  1e ronde
  buiten medeweten van zichzelf
  staat zij jarenlang alleen:
  tot zij op een dag erkennen 
  moet, dat hij de laatste tijd 
  steeds stiller doet. 
  -----------------------
  nu moet ik even raden,
  wat ik aan het denken ben.
  zij concentreert zich verder
  op haar advocaatje en morst
  bijna niet. vergeet te raden,
  wat zij even dacht te weten.
  lest haar lekkere dorst.
  ------------------------
  de oudere die we ooit zullen zijn
  schijnt men zelf als vreemde te zien:
  een man die verloren uur na uur
  door doodstille straten gaat.

  vraag eens naar zijn naam.
  mocht hij het niet weten,
  zijn paspoort zijn vergeten:
  noem hem bij mijn naam.

  in het winkelraam zie ik
  de zelfvergeten vreemdeling
  mij enthousiast groeten
  als een oude bekende.

  gun hem de stille hoop
  met zijn wereld aan verlangen
  gastvrij te worden opgevangen:
  noem hem bij mijn naam. 

 • 2
  6362

  drieluik

  1e ronde


  na 5000 dagen lijkt het nacht'lijk
  lijnenspel niet langer onnavolgbaar.
  platgetreden wijzen wegen zich vanzelf,
  leiden zonder omweg van welving naar gewelf.  je geurblijft aan mijn handen, 
  onbereikbaar blijf je bij de hand,
  je ligt voorgoed aan banden,
  al ligt dat aan het woordverband.  op de valreep van het weekend
  wordt de loopplank uitgelegd.
  beneveld komt hij niet aan boord,
  hij heeft de misthoorn niet gehoord.
   
 • 3
  6357

  Halong Bay

  1e ronde

  waar tijd welwillend
  even van een mens afvalt:
  korenbloelblauwe binnenzee.
  spiegelglad. ingetogen stilte.

  perfect.

  Nefertiti zonder linkeroog.
  uitspansel zonder regenboog.
  gestotterd knuffelwoord.
  dissonant in slotaccoord.

  ook perfect.
  en meer dan dat.
   
 • 4
  6351

  klokslag

  1e ronde


  lome zomerzondagavond.
  klokslag 20 uur
  onderbreekt klokketoren
  allesoverheersende stilte.

  ver beneden, in strijklicht-
  achtertuintje keert, a.h.w.
  ongezien, begijnhofstilte 
  van voor de oerknal terug.

  twee tachtigplussers
  in rotantuinstoelen
  teder toostend 
  op de dag van morgen.


 • 1
  8071

  pamflet i.p.v. poezie

  1e ronde

  mijn laatste hoop leen ik uit aan kinderen
  die geen hoop meer mogen koesteren.
  kinderen in zuid-soedan, in gaza,
  in mosul of in soweto, de kindsoldaat,
  die zijn vader door het hoofd moet schieten,
  het meisje van dertien, dat door de zoon
  van het dorpshoofd in de bergen verkracht, 
  onhuwbaar volwassen wordt, de koorknaap,
  die de corpulente pastoor in de sacristie
  moet pijpen, het vluchtelingenweeskind,
  retour naar land van herkomst, baby
  de magnetron in tijdens de balkanoorlog.
  enz. enz.

  spes patriae?
 • 5
  6370

  vluchtelinge

  1e ronde


  zij zingt. het negermeisje 
  zingt in haar moedertaal
  een oeroud volksliedje,
  alsof zij zich niet aanbiedt
  aan de flaneerboulevard
  van Marina de Carrara,

  alsof zij nog thuis is,
  voordat grijpgrage handen
  van soldatenpubers een einde 
  maken aan het boerendorp
  in, laten we zeggen, Zuid-Soedan.

  herhaalt na afloop haar lokroep.
2019
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  811

  i.p.v. poëzie

  1e ronde


  we gaan het anders doen.
  ademloos luisteren
  naar het strijkkwartet
  uit achtienzesentwintig.

  geen ontwapenend weerloos weerwoord,
  geen welluidende versregels als:
  'stilte die vanzelfsprekend 
  het zwijgen ertoe doet',

  'horizon, die tussen toe-
  genegen mensenkinderen
  de reikwijdte afbakent
  van hun geurige omhelzing'.

  we gaan het anders doen.
  ademloos luisteren
  naar de dove Beethoven
  uit het jaar voor zijn dood.
 • 2
  810

  Pastorale

  1e ronde
  in het lege vogelnest
  hangt nog de geur,
  klinkt nog de echo
  van uitgevlogen
  blauwe reigers.

  met de 6e van Beethoven
  in mijn hoofd, op de fiets
  door de polder van Eemnes,
  waarin alleen de koekkoek
  nog verstek laat gaan.

  veldleeuwerik, kievit
  grutto en de wulp
  vormen een kwartet.

  vóór het onweer uit snel
  naar café Staal aan de dijk:
  Frans Bauer als achtergrond.
 • 3
  1785

  uit zicht

  1e ronde
  ver voorbij de gezichtseinder
  vertrekken in het schemerdonker
  van een winderig strand
  jonge kwartiermakers op hoop van zegen 
  naar een onbewoonbaar luchtkasteel,

  stranden in den vreemde, 
  waar immigranten valse hoop
  zouden koesteren, waar omzien
  zou worden afgestraft met heimwee,
  een en ander aanspoelt.

  verdwenen verdwijnpunt
  sinds de aarde rond is:
  hoe lager het standpunt,
  hoe meer buiten zicht
  de toevluchtsroute ligt.
 • 4
  812

  wachtruimte

  Top 1000


                  "der wartende zu sein"


  het moge zijn, dat filosofentroost
  hooguit als vangnet boven mijn hoofd hangt,
  verongelijkte bittertaal berust
  steevast op donker drijfzand:

  ontroostbaarheid-op-voorhand
  laat niets te wensen over.

  wie zich in het voorjaar op de winter kleedt
  krijgt het 's zomers ongenadig heet,
  speurt bij bloeiende meisjes naar rimpelsporen,
  die bij de leeftijd van zijn oma horen:

  hoop is en blijft nu eenmaal
  een onwaarschijnlijk wachtwoord?
2018
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  1459

  nieuwjaarwens 2019

  1e ronde
  Marcel,

  lonkend naar de tere nachtzoen
  die zij zal komen geven,
  zijn bleke lippen koortsig in het sluimer-

  duister tuitend, mocht de liefste moeder
  vroeger dan verwacht verschijnen:

  het droevig afscheid blijft gelukkig uit.

  het verdriet, zolang zij hem niet 
  in haar armen sluit, laat op zich wachten,
  laat hem na de nachtzoen achter
  met het tikken van de pendule uren.

  levenslang veel tijd verloren:
  de hof van heden kon mij niet bekoren.
  wie zich ’s zomers op de winter kleedt
  vindt het zelfs in de schaduw heet.

  hij loopt op het gemis vooruit:
  in de tere huid van bloeiende meisjes
  speurt hij op voorhand naar rimpelsporen,
  die bij de leeftijd van zijn oma horen.

  nieuwjaarswens 2019

  laten we in 2020 met mededogen
  omzien naar elkaar en naar onszelf.
  perfectie? perfectie zal altijd ontberen,
  dat er iets aan zou mogen mankeren.
 • 2
  600

  28 maart 1947

  1e ronde

  drie dagen voor de geboorte van zijn zusje
  aangereden door een zilvergrijze Oldsmobile,
  die de stilstaande BBA-bus passeerde,
  toen hij spontaan de straat overstak
  naar zijn hartewens, de nieuwe step
  van het apetrotse buurjongetje.

  met zijn drie en een half jaar nog analfabeet
  een week van te voren zitten kliederen
  in het verzameld werk van Guido Gezelle.
  alleen de gedichten over jong gestorven
  kinderen blindelings aangekruist

  Gij waart alree, hoe jong van dagen,
  zoo schrander dat wij hooger iet
  als menschlijks in uwe ogen zagen,
  en gij alleen en wist het niet! 

  zagen we niet veel later.


 • 3
  4046

  de kus

  1e ronde  ‘het heelal dat zich aan jouw ogen spiegelt
  wordt met het stijgen der (licht)jaren
  als het ware alleen maar oneindiger
  (ruim 1/10 seconde voor een rondje evenaar)’.

  zeg je dit tegen je lief van 76 en/of
  tegen de jonge vrouw van 54 jaar eerder?


  voor mijn lief van 76 
 • 4
  651

  Marcel,

  1e ronde

  lonkend naar de tere nachtzoen
  die zij zal komen geven,
  zijn bleke lippen koortsig in het sluimer-

  duister tuitend, mocht de liefste moeder
  vroeger dan verwacht verschijnen:

  het droevig afscheid blijft gelukkig uit.

  het verdriet, zolang zij hem niet
  in haar armen sluit, laat op zich wachten,
  laat hem na de nachtzoen achter
  met het tikken van de pendule uren.

  levenslang veel tijd verloren:
  de hof van heden kon mij niet bekoren.
  wie zich 's zomers op de winter kleedt
  vindt het zelfs in de schaduw heet.

  hij loopt op het gemis vooruit:
  in de tere huid van bloeiende meisjes
  speurt hij op voorhand naar rimpelsporen,
  die bij de leeftijd van zijn oma horen.
 • 5
  440

  ruggespraak

  1e ronde

          "en triomfantelijk vertrouwt,
           dat hij wel van haar houdt"
                                      (Vasalis)


  van achter de spiegel
  klinkt geen compliment meer,
  wie de mooiste van het land is:


  vis-á-vis voor de spiegel
  heerst de angst onder ogen
  te komen van wie als souffleur
  twijfelt aan haar lievelingstekst,


  tot zij van achter haar rug
  -armen stevig om haar heen-
  sotto voce toegefluisterd wordt.

  ("mijn sneeuwwitje").
 • 6
  555

  USA

  1e ronde


  scharminkel van 6 die zijn knuffel in wil ruilen
  bij een broodjestent ergens in America First
  (om heel precies te zijn: in het grauwe Jackson,
  verpauperd stadje in het oosten van Kentucky,
  volledig aan zijn droevig lot overgelaten
  sinds de sluiting van de mijnen eind jaren "70).

  volksvertegenwoordiging: na ronkende 
  verkiezingscampagnes samengesteld
  uit bijna belastingvrije miljonairs, die 
  "laat de kinderen tot mij komen"
  (Mc. 10,13-16, Mt. 19,13-15, Lc. 18,15-16)
  enkel uit de zondagsschool nog kennen,

  het levenslang uit kunnen zingen
  met "God bless America".


 • 7
  3162

  zonsondergang

  1e ronde

  wat zou jij doen
  om Mij te mogen zijn
  fluisterde God mij
  bij zonsondergang 
  onheilspellend toe.

  ik zou die vraag, was
  mijn voorzichtig antwoord,
  minzamer hebben gesteld
  en het antwoord
  onbelangrijk vinden.

  kortom: ik zou in uw geval
  mij op mijzelf verlaten.
  alhoewel: U heeft
  -om zo te zeggen godzijdank-
  veel aan Bach te danken.

  vanachter de oranjerode 
  horizon valt als uit het niets
  doodse stilte.
  de kleuren verschuilen zich.
  gunnen de hemel zijn nachtrust.
2017
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  1494

  Alzheimer 1

  1e ronde

  de oudere die we ooit zullen zijn
  schijnt men zelf als vreemde te zien:
  een man die uur na uur verloren
  door doodstille straten dwaalt.

  vraag eens naar zijn naam
  en mocht hij het niet weten,
  zijn paspoort zijn vergeten:
  noem hem bij mijn naam.

  nu ik de zelfvergeten vreemdeling
  in een winkelraam voorbij zie gaan,
  vriendelijk mij als een oude
  bekende zie groeten:

  gun hem nog de stille hoop
  in mijn wereld van verlangen
  gastvrij te worden opgevangen:
  noem mij bij mijn naam.


 • 2
  4668

  alzheimer 2

  1e ronde

  nu moet ik even raden,
  wat ik aan het denken ben.
  zij concentreert zich verder
  op haar advocaatje en morst
  bijna niet. vergeet te raden,
  wat zij even dacht te weten.
  lest haar lekkere dorst.

  -------------------------------------

  buiten medeweten van zichzelf
  staat zij jarenlang alleen:
  tot zij op een dag erkennen
  moet, dat hij de laatste tijd
  steeds stiller doet. 
 • 3
  1491

  melancholie

  1e ronde


  in het tere welkomstwoord
  van vluchtige eeuwigheid: een kus,
  een lied of beukenlentegroen, vroeg
  in de morgen gestreeld door tegenlicht,

  schuilt heimwee naar het onbevangen
  verlangen van de eerste kinderjaren:
  pavane pour une infante défunte.

  gezwegen nog van tweelingzusjes
  zonder zicht op heimwee (sarin),
  ogenschijnlijk ingeslapen
  in de armen van een kinderloze vader.
 • 4
  2269

  Narcissus

  1e ronde


  'wist je wat je me aandoet
  door niet van mij te houden,
  eeuwig zou je mij liefhebben.'

  oog in oog met het o zo mooie
  spiegelbeeld voelt hij zich
  teder aangesproken

  door nimf en muze Echo,
  die hem dromerig citerend
  fluisterend het jawoord doorgeeft.

  maar echo's sterven weg
  en spiegelbeelden
  gaan met hun tijd mee 
 • 5
  1496

  nieuwjaarswens 2050

  1e ronde

  met de onverstoorbaarheid
  van wie gewend zijn het universum
  te delen met hun medeschepselen
  kijken koeien belangeloos 
  de toekomst in:

  niet bedacht op de slacht.

  zo'n onbaatzuchtigheid is veel van het goede.
  het doet bij biefstuk of gehakt vermoeden,
  dat alle nieuwjaren sleets zijn en oud,
  tenzij men voor de kinderen
  van de kleinkinderen bouwt.

 • 6
  1493

  Styx

  1e ronde


  alles thuis laten
  is mooi meegenomen,
  als de tijd van gaan
  gekomen is,

  van gaandeweg
  het land bereiken,
  dat ruimte laat
  voor geruisloze leegte.

  aan de oever van de onderstroom
  vannacht de stilte al gehoord:

  onderbroken door een op-
  borrelende luchtbel en 
  de opmerking, dat het stil is,
  spreekt stilte voor zich.

  voor wie er uiteindelijk
  sprakeloos thuishoort.


 • 7
  7464

  zomerzondagmiddag

  1e ronde


  flinterdunne vlindervleugels,
  luchtig huppelende, vluchtige lichtvlekjes.
  grijpgrage kinderhandjes.
  en dát in Gaza, Mosul, Aleppo.

  en mochten er geen vlinders meer vliegen:
  een dichter mag als het ware liegen
  om zich in beroofd land thuis te wensen:
  vlinders, vogels, vreedzame mensen.

  kindertekeningen met mensen,
  met vlinders en vogels. kleurpotloden
  als afweergeschut zonder kogels.
  in Gaza, in Mosul, in Aleppo.
2016
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  932

  verdwijnpunt

  1e ronde

                                   alles thuis laten
                                   is mooi meegenomen,
                                   als de tijd van gaan
                                   gekomen is,

                                   van gaandeweg
                                   het land bereiken,
                                   dat ruimte laat
                                   voor         stilte

                                   stilte zonder meer.

                                   vandaag nog op de slikgrond
                                   van Terschelling stilte gehoord,
                                   onderbroken door een op-
                                   borrelende luchtbel en
                                   de opmerking, dat het stil is

                                   (de minste toedichting
                                   overstemt stilte.
                                   stilte blijft zichzelf,
                                   spreekt voor zich).                                


                                               voor wie thuishoort in de stilte
 • 2
  933

  nieuwjaar

  1e ronde
                                

                                 de filosoof die zich te ruste legt
                                 om heerlijk te gaan slapen,
                                 even dus niets zinnigs zegt,
                                 alleen nog maar moet gapen

                                 van diepzinnige ideeen,
                                 die soms wel troostrijk zijn
                                 ("een roos blijft een roos,
                                 ook zonder maneschijn"):
                                 
                                 moe van slapeloze nachten
                                 snurkt hij een gat in de dag,
                                 wordt wakker met de gedachte,
                                 dat hij zo weer denken mag,

                                 dat bijvoorbeeld pessimisme
                                 een kwestie is van humeur
                                 en zoals elk ander isme
                                 afgaat door de achterdeur.

                                 een goede nachtrust is je gegund,
                                 doe en denk zoveel je kunt.
                                 bezie het nieuwe jaar rooskleurig:
                                 niet zonder doornen, maar wel geurig.

                                 tien eeuwen verder zal de maan
                                 nog altijd door de bomen schijnen:
                                 als vanouds zal pril aftasten gaan
                                 zoals jouw handen nu en de mijne.

                   
 • 3
  6835

  grafrede

  1e ronde
                            opgehemeld
 • 4
  8394

  Sevilla

  1e ronde

              op dit plein, bij de kathedraal
              die om zijn omvang vermeld wordt
              in het guiness book of records,
              arriveerde dus de groot-inquisiteur
              daags na de crematie-bij-leven
              van honderdvierenveertig ketters.
              trof er de stichter van zijn kerk.
              waarschuwde hem voor eenzelfde lot,
              waarop hij verdween in de nacht.

              de stichter wel te verstaan
 • 5
  6834

  i.p.v. poezie

  1e ronde
                        
                         we gaan het anders doen.
                         laten we ademloos luisteren
                         naar het strijkkwartet
                         uit achtienzesentwintig.

                         dan maar geen geladen weerwoord.
                         geen warm, vlammend pleidooi.

                         geen geparfumeerd duister in woorden
                         waaraan poezie wordt toegedicht:

                         'stilte, die vanzelfsprekend
                         het zwijgen ertoe doet,
                         uitgewoonde ruimte, die
                         plaats voor leegte maakt'.

                         'horizon, die tussen toe-
                         genegen mensenkinderen
                         de reikwijdte afbakent
                         van hun geurige omhelzing'.

                         we gaan het anders doen.
                         alleen maar samen luisteren
                         naar de dove Beethoven
                         uit het jaar voor zijn dood.

            
 • 6
  4661

  Narcissus

  1e ronde


                  Narcissus

                 
                  voelt zich met het oog
                  op eigen, lieflijk lijf
                  teder aangesproken

                  door nimf en muze Echo,
                  die hem dromerig citerend 
                  gewillig het jawoord geeft:
                
                  'wist je wat je me aandoet
                  door niet van mij te houden,
                  eeuwig zou je mij liefhebben.'

                  maar echo's sterven weg 
                  en spiegelbeelden
                  gaan  met hun tijd mee.            


2015
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  7539

  Alzheimer

  1e ronde

   

   

   

  de oudere die we ooit zullen zijn

  schijnt men zelf als vreemde te zien:

  het is een vreemdeling zeker,

  die verdwaald is zeker,

  vraag eens naar zijn naam.

  en mocht hij het niet weten,

  noem mijn naam dan niet.

   

  nu hij de vreemdeling ziet

  passeren in een winkelraam,

  hem vriendelijk groeten

  als een oude bekende:

  laat hem toch in de waan

  in zijn wereld van verlangen

  gastvrij te worden opgevangen.

 • 2
  10088

  bij wijze van spreken

  Top 100

  het laatste woord laat niemand vallen.

   

  hooguit woorden (om met Leopold te spreken)

  die 'de rijkdom van het onvoltooide' schetsen.

   

  of (om te spreken met Vasalis): 'woorden,

  woorden, die niet kunnen toov'ren'.

   

  of nog (naar het woord van Kopland):

  'wie wat vindt heeft slecht gezocht'.

   

  het laatste woord laat niemand vallen.

   

  de stamgast in mijn spiegel

  spreekt levenslang gebarentaal:

   

  wanneer ik zwijgend antwoord geef,

  zie ik, dat ik slechts van vragen leef.

   

  het hoge woord? het hangt in de lucht

  en wacht. wacht tot hij eindelijk

   

  toe is aan zijn onbemande vlucht:

          spoorloos opgeheven.

   

  het laatste woord liet niemand vallen.

   

 • 3
  7538

  Marcel

  1e ronde

   

  Marcel

   

   

  lonkend naar de tere nachtzoen

  die zij hem zal komen geven,

  zijn bleke lippen koortsig in het schemer-

  duister tuitend, mocht de liefste moeder

  vroeger dan verwacht verschijnen:

   

  gelukkig blijft het droevig afscheid uit,

  zolang ze hem niet in haar armen sluit.

   

  wie op heimwee anticipeert 

  voorziet na zonneschijn regen.

  hij ontvlucht de hof van heden,

  loopt op het gemis vooruit en

  kan zijn hoop aan troost besteden.

   

   

  (naar Proust)

   

   

   

 • 4
  7531

  Narcissus

  1e ronde

   

   

  Narcissus

   

   

  voelt zich in het zicht

  van eigen, lieflijk lijf

  teder aangesproken

   

  door nimf en muze Echo, 

  die hem dromerig citerend

  gewillig het jawoord geeft:

   

  'wist je wat je me aandoet

  door niet van mij te houden,

  eeuwig zou je mij liefhebben'.

   

  maar echo's sterven weg

  en spiegelbeelden

  gaan met hun tijd mee.

   

   

  (naar Proust)

   

   

   

   

 • 5
  7541

  perspectief

  1e ronde

   

   

  vóór de schepping begon:

  hooguit heersende stilte.

  zo'n verleden is nu

  eenmaal nietszeggend.

   

  in het licht van sterren,

  langer dan sinds mensen-

  heugenis voor eeuwig gedoofd,

  zijn er nog jaren te gaan,

  aleer onze soort in het donker

  op goed geluk rond moet tasten.

   

  (alsof dat nu niet het geval is).

   

  na het einde der tijden

  zal als vóór het begin

  de stilte weer heersen.

  stilte na de storm.

   

  stilte.

   

   

  10 november diende ik 4 gedichten in; 11 november werd 16 euro van mijn rekening afgeschreven.

  vandaag, 14 november, dien ik een 5e gedicht in (titel: 'bij wijze van spreken'). Als ik wil betalen,

  vraagt het programma om ze alle vijf, 20 Euro dus, te betalen. Hoe kan ik de resterende 4 Euro overmaken?

  Vriendelijke groet,  Jan van Heereveld.

2014
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  7849

  verdwijnpunt

  1e ronde

  verdwijnpunt

  alles thuis laten

  is mooi meegenomen, 

  als de tijd van gaan

  gekomen is,

  van gaandeweg

  het land bereiken,

  dat ruimte laat

  voor pas op de plaats,

  voor stilte zonder meer.

  (bij de minste toedichting

  verstomt de stem van stilte).

  stilte. stilte spreekt voor zich.

  dit gedicht spreekt voor zich,

  nu het mede namens mij 

  laat weten, dat u rustig

  deze regels kunt vergeten.

  jan van heereveld

  ik krijg de lay-out niet voor elkaar. na de titel gaat het om 4 kwatrijnen

2009
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  13336

  si

  1e ronde
  zoals ze eenmaal in zal slapen
  slaapt ze. half open mond, ogen
  die noodgedwongen vrede hebben
  met wat levenslang uit alle macht
  niet werd gevonden, zo intens werd
  verlangd en eenieder van harte gegund,
  dat de engelen gods Goethe citeren:
  "wer immer strebend sich bem
 • 2
  13337

  winters vergezicht

  1e ronde
  als ik haar die mij nastaat
  in de koele kamer zie slapen,

  voor het eerst mij vergaap
  aan verjaard verlangen
  op haar ver gezicht,

  doe ik de ramen dicht.
  zo dadelijk is haar eerste
  blik alweer op mij gericht