Biografie van Martin Carrette

Martin CARRETTE (° 13 februari 1951 - 28 januari 2016 - Deinze)Germanist van opleiding (RUGent 1973) - werkte tot juni 2011 als leraar middelbaar onderwijs Nederlands-Engels aan Leiepoort Campus Sint-Hendrik (1973 -2011) - schrijft poëzie en proza (kortverhalen, columns). Getrouwd, een zoon en drie dochters.Al zijn hele leven met literatuur bezig, aanvankelijk alleen als verwoed lezer, maar geleidelijk aan besmet met de microbe van het schrijven en dat is meer dan een hobby geworden, het is een noodzaak…Literaire voorkeuren: er is zo veel, dat namen noemen eigenlijk onbegonnen werk is, maar dichters als Paul Van Ostayen, Hugo Claus, T.S. Eliot, Menno Wigman, E. Dickinson enz. enz. … De onvermijdelijke William Shakespeare, Cervantes, Kafka, Elsschot, Boon, Ian McEwan, H. Mantel, Peter Ackroyd, Julian Barnes, Martin Amis, A.F.TH., enz.enz… Hertaalde en bewerkte het middeleeuwse mirakelspel “Mariken van Nieuwmeghen” tot Marieke, een meisje uit Nijmegen, Toneelfonds Janssens, Antwerpen 1996 http://www.toneelfonds.be/.Publiceerde in 2006 zijn eerste bundel: “Boswording” (Berghmans Uitgevers, Antwerpen-Rotterdam), met een woord vooraf door Luc Coorevits (Behoud de Begeerte vzw): “Martin Carrette treedt met zijn debuutbundel Boswording als een klassiek dichter op de voorgrond. … Hij beheerst de stiel van dichter, en dat is, volgens Clem Schouwenaars, nog altijd in de eerste plaats een beeldhouwer die muziek schildert”. In oktober 2008 verscheen de bundel “echo’s van raveel e.a.” bij dezelfde uitgeverij. Daarover schreef Carlos Alleene (auteur van de Raveelbiografie “Een verschrikkelijk mooi leven”): “… Al na Boswording heb ik Carrette ervaren als een visueel dichter. Iemand voor wie inhoud van essentieel belang is. … Zijn poëzie is niet hard, maar lyrisch en beeldend.”In 2011 verscheen “De Kleinmansuite”, zijn derde bundel. Tony Rombouts (voorzitter V.V.L.) : "De Kleinmansuite" heeft een stevige structuur en overtuigt met een verrassende beeldspraak die heel origineel wordt verwoord. De dichter benadert zijn onderwerpen soms speels maar tevens diepgaand en soms met dubbele bodems. Zijn stijl is vlot en meestal rechtstreeks. Het resultaat is geen persoonlijke belevenislyriek, het is veel meer, ik ontdekte objectieve en soms ook afstandelijke observaties, die door de juiste woordkeuze open bloeien tot voldragen poëzie. Ik kan niet anders dan iedereen deze bundel ten stelligste aanbevelen."In 2011 verscheen “Cursiefjes” (uitgave Leiepoort Campus Sint-Hendrik).Zijn vierde dichtbundel, “Alles viel samen”, ook zijn afscheid als stadsdichter, verscheen 12 oktober 2013.In 2010 aangesteld als eerste stadsdichter van Deinze, tot eind 2013. Links:www.deinze.be/stadsdichterhttp://www.berghmans-uitgevers.behttp://www.toneelfonds.be/http://www.deinze.be/fb111ijnd934ugkb1bxib53.aspx (poëzietips)Contact (voor copyright, voor lezingen e.a. - dichter bij de dichter - uit eigen werk - , al dan niet thematisch, e.a.): martin.carrette@telenet.bep/a Izegemstraat 87 9800 Deinze Telefoon Vast (0032) (0)9 386 04 24 mobiel: 00 32 497 62 23 46
2015
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  1980

  botanische droom o.a.

  Top 1000

  liggen als

  een kleine farao,

  een ingewikkeld

  kind

   

  een mummie,

  afgekloven maïskolf,

  povere penis

  venusval

   

  als kleine gift

  de roepnaam

  afrodite

   

  freud een vlieg

  afgevangen

  zonder stroop!

 • 2
  1533

  de dag dat Socrates op bezoek was

  Top 1000

  in zijn hoofd riepen scheepshoorns in een haven

  om mist, de dag leek van dollekervel bezeten.

  achter zijn zware oogleden cirkelden halo’s

  (bestofte heiligen en wijzen, in de plooien

  lagen nog woorden, geurde nog wierook).

   

  hij herinnerde zich oude lantaarns die schaduwen

  spelden op vergeelde muren, alsof nat zand

  werd verstrooid uit onbestemde hoge

  luchten (en hij hoorde stemmen van

  kreukelpapier, en zovele vragen).

   

  had hij iets te drinken moeten aanbieden?

 • 3
  5108

  de schaduw van ‘t vreemde ding glijdt langs

  Top 1000

  er tolde larie langs toonladders op ritselend

  wolkend rijstpapier, in een hardrode kamer

  met uitzicht op een zee die koppig koppig

  kleur weigerde. ik was er niet alleen,

   

  een oranjebruine plastic vogel,  - zo waren

  speelgoeddieren in de boerderijen van mijn

  kindertijd –  floot floot hoog, ook mijn hoofd

  mijn hoofd oreerde voort,  er zit een kwaaie

   

  kwaaie hond op het plafond! bang kind was ik,

  ik durfde geen puppy voorbij.  ik werd wakker,

  de kamer ontkleurd, Kerberos was er ook écht,

   

  dreigende muil in de nerven van dennenhout.

  stil werd het, grafstil, ik dacht aan Nijhoff,

  hoe o.a. Scandinavië, eenden, over dreven.

 • 4
  8899

  Is dit wat Grieg bedoelde?

  Top 1000

  de ontbijttafel, wat er allemaal te lezen

  en te horen valt. de krant van de dag

  ritselend over de wereld van gisteren,

  de tuin tussendoor, met de snel

  verblekende inkt van de nacht, de eerste

  vogel. margarinevlootje, melkbrik,

  jampot, minutieus afgewogen

  evenwicht, kalk, verzadigd 

  en onverzadigd vet. het leven als

  een optelsom. kauwen, slikken. 

  de decibels van de radio,

  het eerste liefdesliedje van de dag. 

  en de stilte van wat ook vandaag

  onverwoord wordt doorgespoeld.

 • 5
  2697

  liefde in tijden van fijnstof, oude slangen e.a.

  Top 1000

  langs smalle steeds maar stijgende

  slingerstegen waarin de lucht

  te sterven hing en ook het licht

  was moe als oude slangen

   

  in halfslaap als op kaart de kleine

  kromming van een rug traceren

  als de veilige warme flank

  van een buitenpaard

   

  curve die ademt in de nacht

  onder gebladerte dat

  onverstoorbaar is

   

  o verweerde binnenstad

  o bladderend geschubd

  gezicht van het zuiden

 • 6
  2551

  men moet de dag niet prijzen voor het avond is

  Top 100

  het water in het meer stond volmaakt stil, een middenrif

  gespannen tussen verdubbelde bomen

   

  dat er helemaal niets gebeurde was het enige dat gebeurde

  een vers dat met het water begint laat vele wegen open

  zo kon het dat in dat niets het woord wimperlinde

  opdook als het eerste nieuws van de dag

   

  de stem was van grind de stem was van gras

  de stem was van water, n’importe

   

  het grind beklemtoonde linde sprak misschien over een dorp

  het gras beklemtoonde wimper en sprak zodoende vol

  lof over een boom, water plaatste het woord bij

  een meisje als een epitheton ornans

   

  en zeggen dat er niets gebeurde, zeggen dat het water

  een spiegel was. we ademden. er kleefde heel even

  niet eens bloed aan onze handen.

 • 7
  2554

  verloren voorwerp

  Top 1000

  op een bank in het stadspark trekt een bril je aandacht

  als een klein kind dat troost zoekt

   

  het moeten blauwe ogen zijn geweest, zo’n uilenbrilletje,

  denk je, een half-Olympische gedachte, met vingervet

  spoor onhandig naar een ooghoek

   

  een donkerrode stem moet het geweest zijn, denk je,

  gestikt in een half uitgesproken zin - de dag

  moet iemand uit handen zijn geglipt

  als een pas opgehaalde vis

   

  in de bomen is twijfel blijven hangen zie je, als vliegers

  van crêpe - dit was toch de zomer waarin

  bakstenen helder waren als licht

   

  iemand leert zijn (on)vermogen tot blindheid

  iemand zal de tanden zetten in de zon

  iemand zal sprakeloos blijven

   

  iemand zal aanvaarden dat deelnemen

  veel belangrijker is dan winnen

   

  en het gras is geen plaats voor een onwillige vis

 • 8
  3467

  waar heb je het in godsnaam over?

  Top 100

  een metafoor, vroeg ze. hij gaf haar een diep wit bord

  op een witte tafel. een antwoord als een verregende

  vogel in een tamme tuin had ze dat kunnen noemen,

  maar ze kuchte instemmend en vroeg hoe lang blijven

   

  we weg. voor altijd, wilde hij antwoorden, oudzomerse

  telefoondraden als wespen in zijn hoofd, stranden lagen

  bezaaid met gebroken glas, de geur van vers gezaagde

  eiken sloeg hem in het gezicht als een lauwe washand.

   

  enkele nachten, zei hij, veel meer kunnen wij niet aan,

  hij had kan ik moeten zeggen, haar de vlek willen wijzen,

  de gekko op het aanrecht, dat hij een vis had willen zijn.

   

  haar hachelijke lippen hapten hol als de hakken van

  de bovenbuurvrouw. ze zuchtte, zei dat het vers dat

  men beëindigt nooit het vers is waarmee het begon.

2014
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5174

  achteraf beschouwd

  Top 1000

  dat hij dan wel nooit over Golden Gate Bridge had

  gereden, dat hij nooit had gehuiverd bij de Grand

   

  Canyon, dat Siberische kou hem vreemder dan goden

  zou blijven, dat hij nooit ook maar één meter

   

  over de Grote Chinese muur zou lopen, dat hij in Bilbao

  bij Guggenheim was op een maandag (sluitingsdag)

   

  dit alles had hij kunnen bedenken die morgen toen

  achter het arceerveld van gestage schuine regen

   

  populierenkruinen okergeel gedempt licht vingen

  - als zuiderse zonnebloemen, ook dit had hij

   

  kunnen bedenken - gekaderd als ze stonden tussen

  de lilagrijze monochromie van het wolkendek

   

  en de zwaar en zwart getraliede façade van een bos,

  maar op de radio werd met grote ernst bericht

   

  over economie en in bloed geschreven gruwel

  en duizend kauwen vlogen krijsend op

 • 2
  6387

  D.T., een hommage

  Top 100

  Het licht valt op het tafelblad van kopshout,

  dat verzadigd is van stemmen, woorden,

  whisky, muzieknotatie, kinderhanden

  en het uur is van herten, edelstaal

   

  en bladgoud. Prismatisch breekt het in de lege

  fruitschaal zoals in vlokkige wolken ’s avonds

  in de herfst. Het stuitert na als de knaap

  z’n knikkers vroeger op de keukenvloer,

   

  bonte blikvangers van het moment Hiroshima.

  Trekt banen in de verbrande vruchtbaarheid

  van bedaarde velden, afgemat gras, dooft

   

  uit als staal, het oogvlies van een aangeschoten

  edelhert (het licht dat ook in gedichten sterft).

  Het behang is weer van aarde, dode dieren.

 • 3
  4878

  Imaginary Good Guy

  Top 100

  op sommige dagen is er zowaar muziek,

  een harp in hoog register, regenwater

  dat sijpelt in riolen, de winterwind

  die door de takken dwaalt als ontstemde

  violen en ocarina’s in belendende kamers

   

  gegrom, onafgebroken, motoren,

  kathedraalorgels die infrasoon de wereld

  draaiende houden, soms ook zijn er

  kleuren, avondlijke, van water,

  vlaktes, waaruit saaie eeuwigheid stijgt

   

  en bovenal een god die als een luie gras

  kauwende cowboy achteroverleunt en fluit

 • 4
  4877

  Rosetta

  Top 1000

  als een trouvaille in El Rashid ontcijferde hij

  stranden, spelde de taaie vasthoudendheid

  van helmgras. peilde van wortelstokken

  de diepgang, las de vederlichte roffel

   

  van schuwe strandlopers, de jachtplannen

  der loopse honden in hiërogliefen op nat

  zand, schelpen, scherven. ze blaften. las

  warmte in de pokdalige omarming

   

  van havendammen, begreep het langoureuze

  glijden der schepen. loosde de schaamte.

  liep weer in een groezelig lendendoek

                              

  door grasvlaktes, tot in harige tenen alert,

  rook de schichtigheid van het jonge hert

  als van een puberend meisje

2013
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  4334

  Adam en Eva

  Top 1000

  Adam en Eva

   

  En twee mensen, een groenland van eeuwige 

  rust. Nog geen tijd, geen weten buiten het Al.

   

  Maar buideldiep smeulde het koudvuur der kennis

  en wat later zou worden, tijd o.a.,

   

  er was de wind fris in de blaren de haren en er was

  licht en ruisende regen en de stilte der sterren

   

  een gouden blos op een appel zo koel aan de lippen

  (lust kronkelde, wrong zich toen, als de tong

   

  van een kalf dat zuigt aan de vingers van de boer)

  en bijten, het moest, en beten toen ook

   

  naar elkaar, als jonge paarden, buidelvuur laaide op,

  schaamte (druipend, rekbaar als kwijl)

   

  lijfbrand (en Toorn) dreven hen naar de rand, handen

  grepen elkaar, gedwongen verbond. Volgde

   

  de tweesprong, blind in het groenland,

  dat nagloeide, verdorde, bevroor.

   

  Er was weten (pijn o.a., het naakte), de dag en de nacht.

  Er zou (moest) worden gedroomd en gedacht.

 • 2
  4344

  Een mens kan niet veel werkelijkheid aan

  Top 1000

  Een mens kan niet veel werkelijkheid aan

   

  Aarzeling, twijfel: een te vroege merel snijdt de dag

  aan, halfronde gorgel (afgenepen als een eind worst,

  de weg van alle vlees). Met een krop in de keel

  en bekgeel gesluierd, zo’n dag waarop

   

  het nauwelijks beweegt, schijnbeweging van de tijd.

  De speelgoedtrein draait rondjes. De speelgoedjongen

  zit, onverstoord als de dikke slager in een dorp, vinger

  koelbloedig aan de knop. Zo’n schijndag, waarin

   

  een schakelaar zit tussen toen en nu, zodat de moeder,

  vaag bekend nog, in een wagon kan zitten, ficus stevig

  in de schoot geplant, voor de zuster in de stad.

  Vaders waren niet welkom, toen. Ze reisden

   

  de weg in vrede, jongen en moeder, zo’n speelgoeddag.

  Alles was in hun handen plooibaar als rubber (als worst

  uit de molen). Ook was het een geelgesluierde dag,

  halfrond klonk hij op uit de kooi van de vader.

 • 3
  4357

  Kerstmismorgenblues

  Top 1000

  Kerstmismorgenblues

   

  Een hoofd is een kooi, een lekkende doos, onstelpbaar

  net voor de slaap, de beelden los en loos, zoals ze zijn

  - en het machteloze woord! - een autonoom gebied

  (de hartsgeliefde penetreert er niet), blauwe delta

  in de morgen ook, een ander zuiden, verslaving,

  steeds vaker naarmate men ouder wordt.

   

  En vandaag, weer zo’n uitgeputte, oeroude dag:

  de zwartgerande takken van de hazelaar, zilveren

  streepjescode in het verwarde winterlicht

  van ach geen witte kerst

   

  (die toch witter dan ogen had moeten zijn,

  maar dat slopende sluipwerk van de gewenning,

  dat rode fijngemaasde raderwerk van aders).

   

  En ja, geheugen, dat maalt, gestaag

  als een rivierboot op de Mississippi: trage

  ontmaagding van een onwillig oud kind te voet

  in de regen op weg naar een middernachtmis,

  met te grote woorden, schilden tegen de voorvoelde

  verkilling van de seizoenen,

   

  en klappertanden, nog te bang om niet te geloven, 

  de handen knookwit geklemd rond de tralies

  (toen alleen ridders en rovers die kenden).

 • 4
  4327

  kleine marine, prepuberaal

  Top 1000

  Kleine marine, prepuberaal

   

  strak in de bries als een boei een oranje

  jekker, waarin een jongen van tien, hooguit

  elf, immobiel aan een vlakte, die zich oprolt

  en uitrolt in plooien waarvoor geen woord

  dat oud genoeg is bestaat. schuimtongen

  likken zijn rubberlaarzen. in de verte twee

  kleine zeilen, als roomwitte haaientanden,

  verankerd in de lege lichtmuil van een zee

  van kalmte en gebarsten blauwte, ragfijne

  craquelures, als in de vroegereeuwse schort

  van een melkmeisje, dat verleid werd met

  licht en met kleur. één enkel vrachtschip,

  een nauwelijks merkbare verschuiving.

  en de jongen roerloos als een vlek, vies

  weer dat straks vernietigend uitbarst.

 • 5
  4338

  Museumbezoek bevordert het historisch besef

  Top 1000

  Museumbezoek bevordert het historisch besef

   

  Sporen. Platgetrapte peuken op het pad. Lipstick, vaag.

  Een kleine zwarte engel zocht hier onlangs eindigheid.

   

  Maar engelen sterven niet, als vogels, hij legde slechts

  zijn bloedeloze vleugels af, die nu stof verzamelen

   

  bij de grijsgelooide muur van dit gebouw, met littekens

  van hoge spitsboogramen, contouren van lichtdrang,

   

  gedoofd. Blauwe muurbloempjes dragen pakweg het jaar

  duizend in hun genen, ze kicken nu eenmaal op kalk.

   

  De marmervloer in de hal verzint het verhaal der fossielen

  over de taaie mesozoïsche winden, over vogelachtigen

   

  die gek waren op schelpdieren. Achter mijn rechteroogbal

  trekt trillend ongeduldig een nerveuze neanderthaler.

   

  Hij knipoogt naar het baliemeisje, dat hij herkent, van ergens,

  van toen. Hij kromt mijn teennagels als oude klauwen

   

  en zwijgt met licht hese stem terwijl ik mijn ticket koop.

  Hij hijgt nog na als ik de trap oploop.

 • 6
  4351

  Safety First, Goodbye Pork Pie Hat!

  Top 1000

  Safety first, Goodbye Pork Pie Hat

   

  ’s Avonds, de draadloze koptelefoon als een hoed,

  een veiligheidshelm (Goodbye, pork pie hat - repeat!).

   

  Bond zich vroeger een bordkartonnen riddervizier

  op het hoofd, al was hij niet gekker dan de anderen.

   

  Gespte zich het zwaard om en draafde door dorpse

  velden, als de jonge held op zoek naar gevaar,

   

  (toen dreigde nog niets dat ongenoemd bleef, geen

  naam had. Maar toesloeg. Hij stond machteloos).

   

  Nog later werd het huis omsingeld door andere,

  grotere huizen, het werd er niet veiliger op. Hij sloop,

   

  onder wolken, in geurige avonden, onder bomen,

  nijgend, alsof ze gewillig zouden gaan liggen, geveld,

   

  (in die tijd, ridders waren zwart-wit), of knielen,

  in overgave, om bescherming biddend als moeders.

   

  En nu, de monotone zomerlitanie van de wielen,

  de vlucht, angstzweet onder de aerodynamische helm

   

  (weerstaat die de plotse houw van het slagzwaard?)

  ’s Winters, bij grote koude, draagt hij waardig een hoed.

2012
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5123

  De helmboswuivende

  Top 1000
  Ooit zag ik ze als kleurprenten in oude schoolboeken staan.  

  Vandaag zag ik ze weer, zag ik een dode jonge vos, zag ik
  Hektor weer, met opengereten buik, als na een ritueel.
  De helmbos lag, nog vol suggestie van het wuiven, languit
  in het gras. Opgebaard en open als een pelikaan.  

  Uit de snuit kefte geluidloos rust, aanvaarding, blafte
  het besef. Het moeten vage dromen zijn geweest,
  die hem velden, de jonge Helena was een verte,
  een dood, een lange winter nog verwijderd.  

  Hij liep richtingloos zijn eerste herfst in, omdat het moest.
  Dat vreemde loklicht, die ongewone dubbelmaan.
  De lage schittering.  

  Durf haalde het van verlangen, dat de decemberwende
  nog niet kende, dat nog onbestemd was, nog geen geur,
  geen brandplaats had ergens in zijn onderlijf.  

  Zijn pels liet aan mijn hand de troost van laatste warmte los.
  Hij werd niet pronkend rond een graf gesleept. Er komt
  geen wrede maand, geen tweede Troje.
  Offerpijn blijft hem bespaard.  

  Zo leert men de les, de wetenschap ontheemd te zijn.
 • 2
  5121

  Het paard Pegasus

  Top 1000
  De huid onder hoogspanning, dampt een hals 
  als een koeltoren. Het aura van de manen, stralend,  

  maar van dreiging is geen sprake.  

  De paradigma’s van proportie en perfectie
  dansen glanzend langs de flanken,
  tot in de interpunctie van de ranke poten.  

  Wijsheid - ondanks het weten, of heet dat weemoed? - 
  staat als een zwarte vlek in de grote ogen, als van een vrouw.  

  Alsof wij transparant zijn.  

  Maanziek, met maanblind oog, staat hij trillend,
  alsof hij elk ogenblik op zal vliegen, op zoek naar thermiek
  boven de diepte, hoger, hoger zwevend
  als een verzadigde, vredige adelaar.  

  Dit is de orde der gevleugelden, de engelachtigen.
  Soms, als het windpaard zingt.  

  In zijn hoge hinniken zindert wat de dove dichter
  radeloos in woorden zoekt.
 • 3
  5120

  Veronderstelling

  Top 100
  Wandelend in de velden en uitzicht rondom.
  Alsof men het middelpunt is van een heelal. Plots is er de vraag:
  wat als? Als God bestond, de wereld vierkant had geschapen?
  (Evengoed een blok aan zijn been, verondersteld dat hij dat had).  

  Wat dan met de zon, de maan, de besterde, bewolkte, wolkenloze
  (schrappen wat niet past), hemelkoepel, zijn kroon op de schepping?  

  Koos hij voor het zadeldak (met wolfseinden, zin voor symboliek was
  hem niet vreemd)? Het lessenaarsdak (vooruitziend, het evangelie
  was nog niet geschreven)? Het schuine of het platte dak, ging hij
  voor eenvoud (een zaligheid, zou later blijken)? Probeerde hij
  een schilddak (zo hij ooit bescherming nodig had)?  

  Hoe hield je zoiets draaiende? Voorzag hij toen problemen,
  had hij Rubik al in gedachten, en dat men zou gaan schuiven?
  (Later zou hij nog perfectionisme scheppen).  

  Hoe vlogen vogels dan? Wat met de aerodynamica, hoe bleven
  de clichés van de krimi, de paraboolbaan van de kogel, overeind?
  (De ijselijke gil  van het bloedmooie meisje dat het lijk vindt?
  Hoe trilt dat na in een vierkant universum?)  

  Was het toeval toen hij de ronding koos (Eva was nog maar een naam,
  een mogelijkheid, zoals de vicieuze cirkel van de liefde), afwezigheid
  van verborgen hoeken - zo viel alles gemakkelijk in de hand
  te houden (zo hij dat had)?    

  Voorzag hij al de kwadratuur van de cirkel, de onmacht van de almacht,
  het transcendente getal? Of dwaalde hij?
2011
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5898

  er was eens

  Top 1000
  er was eens  
  een wollen reus ligt op zijn zij
  en drijft voorbij, het laat zich raden
  dat zijn kin rust op zijn witte
  hand als op een kust  

  hoog achter het bos drijft hij
  voorbij, geen draden zijn te zien,
  hij is los. moet nu de beuk erin,
  zeppelin, zeppelin?  

  er moeten verder landen zijn,
  zoals hij vaart, voeten voor, zo zonder
  handen.  meteen drijft ook mijnheer
  de dichter door, zeer sereen,  

  tot knal! een val! de wollen reus is
  opgelost, het heeft zijn kop en plukken
  baard gekost. maar mijnheer de dichter
  wou de wolken in, zeppelin, zeppelin!
 • 2
  5896

  korte studie van gemis

  Top 1000
  korte studie van gemis  
  het is de achttiende, winter nog en ongemeen koud,
  men zegt, het is de wind, het is de wind. honderden zwarte
  vogels schreeuwen zich naar een slaapplaats,
  een donkere hoes valt luid over de bomen.  

  in de kamer hangt een klank, een paarse echo,
  als waterlelies van monet, staat het razen in mijn hoofd,
  rond als een tafel, slaat een metronoom de maat
  der dingen, de deur los in de hengsels,  

  scharniert de liefde. en toch, het is alleen de wind
  maar, zegt men. de wind, alleen de wind dan maar,
  als adem, het eerste lemma van het leven,  

  van begin naar einde, van zaad tot aarde, as. averechts
  alfabet. wat dwingt de lippen tot een vraag, alleen
  de wind? moet ik dan helemaal naar giverny?
 • 3
  5892

  pubers, verliefd

  Top 1000
  pubers, verliefd  

  ze zijn nauwelijks dertien, hun leeftijd valt te rijmen
  met de afstand tussen hun nog onwennige lijven.                    

  hun handen haken in elkaar, maar nog te behoedzaam
  voor de tederheid - de te lange strakke pubervingers  

  van de jongen, de hare al bijna van een vrouw, maar
  nog niet de durf om zich te spreiden, raderwerk dat nog  

  niet past. hun ogen kijken zeer hardnekkig naar hetzelfde
  punt ver weg, alsof iets smeult. nog even en de brand  

  slaat uit. nog even en de as verwaait in noordenwind.
  onze ogen tranen straks weer van het godverdomse stof.