Biografie van Niels Blomberg

In 2011 (eigenlijk 24 januari 2012) eindigde ik op plaats 21-100.In 2012 (eigenlijk 6 februari 2013) eindigde ik op plaats 4-20.In 2013 hebben 4 van de 9 ingezonden gedichten de tweede ronde gehaald. Dat belooft wat!
2021
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  2094

  Alexander de Grote blikt terug

  1e ronde
  Een vijandelijke overname was het wel
  maar de satrapenstaat was allang vermolmd
  De houtwormen knaagden aan Darius’ troon
  Stilstand was achteruitgang
  die frontaal botste op mijn sprong voorwaarts

  Zoiets doe je niet alleen
  Zonder een goed team ben je nergens
  zonder mannen die bereid zijn voor je te sterven

  totdat zij mijn drang naar het Oosten verdronken in de Hydaspes

  Een heisessie had ik moeten houden
  samen weg uit de dagelijkse sleur van het slagveld
  samen dromen van de Grote Oceaan
  onze Last Frontier

  Ja, dan hadden alle neuzen de juiste kant op gestaan
  waren we juichend verder getrokken
  om te heersen over de rijzende zon
2019
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  1883

  Aangespoeld woord

  1e ronde
  Er is een woord aangespoeld
  ergens tussen het oververhitte thuis
  en het kille beloofde land

  Niemand heeft hem gemist
  Kind noch kraai laat hij achter
  Geen herinnering laat hij na

  Velen hebben hem gezien
  De een zegt dat hij wit is
  de ander zwart
  de derde zeeblauw
  woestijngeel
  bloedrood
  asgrauw

  Niemand heeft hem aangeraakt
  zijn blaren gezwachteld
  zijn zonnebrand geblust
  zijn onrust weggewiegd

  Velen hebben hem gehoord
  ieder in zijn eigen taal
  nagalmend in schuldvolle gedachten
  nadeinend in golven van mededogen

  Er is een woord aangespoeld
  ergens tussen het oververhitte thuis
  en het kille beloofde land

  Zijn naam is Help
2017
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  6648

  Daedalus en Icarus

  1e ronde
  De toestand was er uitzichtloos.
  Verstrikt in eigen labyrint
  kon ik niet voor- of achteruit.
  Steeds liep ik op dezelfde muur.
   
                     Het leven was veilig:
                     geen vragen, verwijten.
                     De poort naar de wereld
                     was dicht en verzegeld.
   
  Ik ben de beste ambachtsman.
  De wereld kan niet zonder mij.
  Gekluisterd was mijn scheppingsdrang.
  Nu vlieg ik naar een hoger plan.
   
                     Hier ben ik slechts zoon van
                     de slimste der slimsten,
                     gedoogd om mijn vader,
                     gehoond om mijn daden.
   
  De dag is jong, de zee is kalm.
  Nog kalmer is mijn vleugelslag,
  net als die van mijn metgezel:
  mijn zoon, mijn steun en toeverlaat.
   
                     Zo vrij als een vogel
                     voel ik me geketend.
                     Mijn vaders verstand heeft
                     mijn leven getekend.
   
                     Ik vlieg uit zijn schaduw.
                     Hij komt in de mijne.
                     Straks heb ik de zon in
                     mijn vleugels gevangen.
   
 • 2
  6634

  De lenteloper

  1e ronde
  Winter is niet langer de tijd
  van honger en gebrek.
  Winter is de tijd van
  onderkleeds vet.

  Zomer is allang niet meer de tijd
  van vetvoorraden aanvullen.
  Zomer vereist naaktheid
  die strandwaardig is.

  Lente is voor hem niet meer de tijd
  van een ongebreidelde levenslust.
  Lente is de tijd om het lijfsverval
  te bezweren met eerlijk zweet.

  Een pet tegen een verbrande schedel,
  een zonnebril tegen het lentelicht
  en eigen beat tegen merelzang
  verbloemen de werkelijkheid.
 • 3
  6635

  Hoe vaak sterf je?

  1e ronde
  Ze zeggen dat je twee keer sterft,
  maar dat was vroeger.
  Toen was je pas echt verdwenen
  als niemand meer van je verhaalde.

  Tegenwoordig sterf je duizend doden.
  Pas als je bent verwijderd uit iedere
  agenda en verjaardagskalender,
  pas als je laatste brief is verbrand,
  pas dan ben je er niet meer.

  Maar dat was vroeger.

  Nu verdampen brieven en afspraken,
  verwaaien als wolken in de woestijn.
  Als de zoekmachines je naam zijn vergeten,
  dan leef je nog alleen in de mensen.
 • 4
  6637

  Kratfiets

  1e ronde
  Kaarsrechte meisjes blikken
  zelfbewust de wereld in.
  Hun silhouet is van een
  bakkersknecht of uit ET;
  ik wacht tot ze opstijgen.
   
  Maar ze stijgen niet op.
  En ze stijgen ook niet af.
  Statig pedalerend als freules
  uit oude boeken gaan ze voort
  alleen of in kleine groepjes.
   
  De wereld wacht op hen,
  de wereld wil hen verleiden,
  maar zij fietsen verder,
  veilig verschanst achter
  het krat op hun fiets.
 • 5
  6633

  Ode aan de spreeuwenzwerm

  1e ronde
  Je verduistert de lage zon,
  en dan bij toverslag
  geef je vrije doorgang
  aan het roze licht.

  Je bent het superbrein
  dat de koers bepaalt.
  Geen spreeuw kent de weg.
  Jij leidt ze met strakke hand

  als een bataljon soldaten
  maar dan zonder vijand,
  als een troep lemmingen
  maar dan zonder afgrond.

  Je bent de vogel Roc
  met spreeuwen als lichaamscellen,
  westenwinden als vis vitalis,
  einders als habitat.

  Sindbad wil ik zijn,
  opgetild door jou
  zal ik de hemel zien.
 • 6
  6643

  Uitgecheckt

  1e ronde
  Vandaag ben ik voor één keer uitgecheckt,
        voor één keer van het rechte spoor.
               Ik schoorvoet stevig door.
                     De trein vertrekt.
   
  De echo van het fluitsignaal verwaait.
        Perronwind stuwt mij voort, voort,voort
               als koning door de poort
                     die openzwaait.
   
  Ik voel me vrij, maar ook een spijbelaar.
        Vandaag maak ik een nieuw begin.
               Nee, nooit meer check ik in;
                     vergeet het maar!
   
  Ik klim op het talud en in een wip
        leg ik hem op het juiste spoor.
               Straks is hij middendoor,
                     mijn kaart met chip.
2015
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  1626

  Enkele reis

  1e ronde

  Ik draai me om.

  De weg waarlangs ik kwam bestaat niet meer,
  is overwoekerd door het kreupelhout.

  Geen klinker wil mijn voetstap nogmaals horen,
  geen herbergier biedt mij ten tweede male onderdak.

  Ik zoek naar glimpen van wat is geweest,
  maar vind slechts bitterzoete bessen.

  Ik draai me om.

  De reis moet voort,  voordat opdringerig struweel
  zijn weg vindt langs mijn vege lijf.

  De lage zon op mijn gezicht verwarmt,
  verblindt, verbergt de weg die komt.

 • 2
  1212

  Herfst

  1e ronde

  De Zorgeloosheid zoekt zijn jas.

  Zijn flierefluit heeft hij verbrand

  voor warmte in de nacht.

   

  De Zorgzaamheid is sprokkelklaar.

  De tak met het verdroogde nest

  ligt bladloos op een hoop.

   

  De Zorgeloosheid zoekt zijn maal.

  Nog altijd is het leven mooi

  zolang de voorraad strekt.

   

  De Zorgzaamheid is schoffelklaar.

  De allerlaatste appelplof

  bekroont het oogstseizoen.

   

  De Zorgeloosheid zoekt zijn doel.

  Hij zoekt een zin, een wederwoord.

  Hij zoekt een levensmaat.

   

  De Zorgzaamheid is zonneklaar.

  Ze wil zijn onbezonnenheid.

  Ze wil zijn warme lijf.

2014
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  8553

  De verhuizer

  Top 1000

  De verhuizer kent geen gedroomde oorsprong.
  De versplinterde kindertijd leent zich niet
  voor sagen en sentiment.
  Hoe bonter de beelden,
  hoe brozer de binding.

  Het verleden houdt zich koest,
  drukt geen stempel op het heden.
  Een stilleven is het, een droogboeket
  dat windstreken en seizoenen samenbrengt.

  Herinneringen
  ontkiemen in de sneeuw
  groeien in meiregens
  rijpen in de tropenzon,
  maar hun nasmaak vervliegt
  in elke nieuwe woonplaats.

 • 2
  8560

  Huid

  1e ronde

  Ze voelt zo zacht van top tot teen,
  zo prettig rond waar dat zo hoort,
  zo mannenvreemd, zo vrouwvertrouwd.

  Als bakens in de schemernacht
  voor vingers die wat doelloos gaan
  is hier en daar een vaste rots.

  De zomerochtend danst ons toe
  door kieren in het nachtgordijn
  en spot met onze lomigheid.

  De smalle lichtstreep op jouw huid
  wordt afgebogen, omgeleid.
  Wat recht is, maak jij prettig krom.

  Al is de wereld ochtendkoel,
  hier heerst de warmte van de nacht
  in sluimer tussen slaap en waak.

  De zonnestreep op onze huid
  beweegt in grage grilligheid
  totdat de rust is weergekeerd.

  De lokroep van de nieuwe dag
  dooft in de warmte van jouw huid.

 • 3
  8567

  Kerstbestand 1914

  1e ronde

  Zompe soldaten horen de winterstilte.
  Geen kogel fluit, de zon staat stil.
  De goeden en de slechten

  bezien elkaar. Van alle kanten herrijzen
  de goeden uit hun verkilde cocon.
  Het gehavende niemandsland

  richt een feestmaal aan
  met plaats voor iedereen, stopt
  de gaten in het kapotgeschoten jaar.

  Laat duizend ballen rollen.
  Schiet uit alle kracht. Eindelijk
  is er een afgebakend doel.

 • 4
  8539

  Na de zondvloed

  1e ronde

  Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.
  Je ziet het wel, maar toch ook niet.
  Ik neem jouw plaats, jij die van mij,
  dan zien we wat de ander zag.

  Het loopt met mij waarheen ik ga,
  die antischaduw in de lucht,
  maar niet zoals de avondmaan.
  Ik draai me om, ik zie de zon.

  Toen Icarus steeds hoger vloeg,
  keek hij omlaag, zag tot zijn schrik
  een engel met een kleurenkrans.
  De schrik, de misslag en de plons.

  Wat rond is, is volmaakt en af.
  Wat halfrond is, dat smaakt naar meer.
  Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet.
  Ik sluit mijn ogen: het is weg.

 • 5
  8566

  Paddestoelen

  1e ronde

  Wij hebben de ruimte
  onder jullie voeten.
  Jullie kijken omhoog
  naar oneindigheid,
  zoeken antwoorden
  in het sterrenstof,
  de zin van het bestaan
  tussen hemel en aarde.

  Wij kennen de ruimte,
  omspannen hem met
  ons wereldwijde web,
  markeren de oorsprong
  met uitdijende kringen.

  Wij zijn de ruimte.

 • 6
  8565

  Schildpadden

  1e ronde

  Wij hebben de tijd
  van alle werelden.
  Wij zagen ze komen,
  wij zagen ze gaan.
  Wij gaven geen kik toen
  sterrenstof ons bedekte.
  Onder de verduisterde hemel
  kauwden wij de eeuwen weg.

  Wij kennen de tijd,
  bewegen mee met haar nukken,
  weten dat versnellen geen zin heeft.
  Nooit reiken wij hoger dan haar toppen,
  nooit buigen wij dieper dan haar dalen.

  Wij zijn de tijd.

 • 7
  8561

  Spin

  1e ronde

  (Nieuwsbericht: Man uit Seattle probeert spin te verbranden met verfspuit en aansteker)

  De schoenzool of de vlakke hand,
  de vliegenmepper of de krant,
  het zijn geen wapens in de strijd.

  Het megapotig knobbellijf
  torst kilometers zijdedraad,
  weeft hier zijn woningwijde web.

  Het houten huis, het moet weer schoon.
  Het moet weer draad- en potenvrij.
  Het moet gelouterd door het vuur.

  Er zijn geen kogels in het huis.
  De verfspuit is je beste kans
  bij olifanten in het hoofd.

 • 8
  8559

  Ster

  1e ronde

  Je bent een ster
  vind je zelf
  en ook een handjevol getrouwen
  die geen zon van een maan kunnen onderscheiden.

  Je bent een ster
  zo eentje waarvan
  het licht na jaren aankomt
  terwijl hij zelf is uitgedoofd.

  Je bent een ster
  een supernova
  ineengestort onder zijn eigen gewicht
  om nog één keer te vlammen
  voor hij voor altijd verdwijnt
  in het zwarte gat.

  Je bent een ster
  een gevallen ster
  zo’n uitgedoofde ooghoekflits
  die veel te wensen overlaat.

  Je bent een ster
  ach ja
  je bent een ster.
  Nog één keer richt ik mijn telescoop op jou.

 • 9
  8549

  Wintergasten

  1e ronde

  De vogels in de tuin tonen geen commitment;
  op onze bühne hebben ze lak aan ons script,
  voor onze autocue zijn ze blind.

  Natuurlijk kennen de meeste de etiquette:
  mezen nemen hun plaats in aan bungelende vetbollen,
  roodborstjes tikken op het daartoe bestemde raam.
  De kids van de mussen zijn uitgevlogen;
  hun ouders vieren feest aan de voet van hun empty nest.

  Eksters zijn het hoofdpijndossier;
  ze doen zich tegoed aan mussenbrood,
  hengelen behendig naar mezenbollen,
  tikken brutaal op iedere ruit.

  Dat van die slang in het paradijs,
  dat heb ik nooit geloofd.
  Ik houd het op een ekster
  die de appelvinken
  geen hap gunde.

2013
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  4076

  Hyves

  Top 1000

  Ik zat destijds op Hyves
  omdat de onwerkelijkheid nog nieuw was.
  Zij zat destijds op Hyves
  omdat een gedroomd bestaan eenvoudiger was,
  een onaantastbaar leven achter glas
  dat moeizaam aftasten van de werkelijkheid verving.

  Ik zit nog steeds op Hyves
  omdat ik mij nooit heb afgemeld.
  Zij zit nog steeds op Hyves
  omdat zij zich niet meer afmelden kan.
  Ieder jaar ontvang ik bericht
  van een denkbeeldige verjaardag.

 • 2
  3765

  Intocht

  1e ronde

  I

  Het grote-mensen-benenbos is omgehakt.
  Ik zie tot aan de horizon.

  Ik zie het water waar de boot niet vaart.

  Een zwarte man vraagt met de stem
  van buurman Piet of ik ben liefgeweest
  en geeft mij pepernoten.

  II

  Het kind is zwaarder dan de tijd
  die doelloos met de jaren speelt
  zoals een kat speelt met een muis.

  Er is geen nu, er is geen toen.
  Er zijn een vader en een zoon
  die samen wachten op de boot.

 • 3
  3768

  Kuip

  Top 1000

  De kat doodt uit instinct, toont trots de jonge merel
  aan het verbijsterde baasje, dat klaarstaat met de brokjes.

  De vos doodt uit instinct, vermoordt meer ingegaasde kippen
  dan hij ooit eten zal. Verdwaasd, verwaasd bijt hij door en door en door.

  De mens doodt uit winstbejag, verblind door lage risico’s.
  Tussen de pastaplakken zijn koe en paard gelijk.
  In handzame balletjes lijkt een eland op
  een kangoeroe, een neushoorn,
  een ringstaartmaki,
  een mens.

  Wanneer mijn tijd gekomen is
  leg mij dan neer in de natuur.
  Geef dan het vlees op mijn botten
  aan vos, kraai en kever.
  Laat geen steen mijn ontbinding verbergen.
  Laat de webcam mijn droge botten tonen.

 • 4
  3764

  Morgenstond

  1e ronde

  De wekker siddert voor mijn linkerhand.
  Het laken wijkt en zwaait mij uit. Het zeil
  wijst mij de weg wanneer ik voet voor voet

  de nieuwe dag in sluip. Het ritueel
  – het legen van de blaas, dan water, zeep
  en mes, tot slot de boterham met kaas –

  verloopt dag in dag uit geruisloos en
  vanzelf. De merel fluisterfluit. De zon
  hult zich in mist. De mus eet kwetterloos.

  Ik duld alleen het boos gesputter van
  de laatste druppel die het filter zoekt
  en heel de woning vult met koffiegeur.

 • 5
  3767

  Plaksneeuw

  Top 1000

  We rollen onze eigen reus.
  We denken hem de hemel in.
  We weten hoed en peen en kool.

  Zijn winter kan nog jaren mee.
  Er groeit een krokus uit zijn hoed.
  Het kooloog tintelt levenslust.

  Ooit neemt de dooi de witte schil.
  Het blauwe onderkleed komt vrij,
  dat ook weer smelt. De reus wordt rood

  en daarna groen en grijs en geel,
  magenta, violet, cyaan.
  Oranje is alleen de peen

  die samen met de hoed en kool,
  blijft liggen in het natte gras.

  Wanneer het volgend jaar weer sneeuwt,
  dan rollen wij een nieuwe reus.

 • 6
  3771

  Spelevaren

  Top 1000

  Hij haat de starre kaden,
  die streng toezien op zijn levenswandel.
  Hij groet ze met twee woorden.

  Hij haat de boeien op het meer,
  die opgeblazen vaargeulhoeders,
  die menen de enig juiste weg te wijzen.

  Hij wil

  rondjes draaien om hun verwaande koppen,
  de modder voelen in zijn kiel,
  de waterplanten in zijn schroef,
  vrijheid schrijven op zijn voorsteven.

  Hij wil

  loskomen van het water,
  voor verbijsterde ogen een salto maken,
  met een bommetje
  de ingeslapen wallenkanten wekken.

  Eén keertje maar, dat is genoeg.
  Daarna zal hij het smalste rak
  zonder morren bevaren.

 • 7
  3769

  Vallen

  1e ronde

  Kind zijn is vallen.
  Kind zijn is een knie met peuterkorst.

  Twee trappen leiden naar de voordeur,
  zwevend hoog boven de stad,
  op handen gedragen door benedenburen.
  Traproeden schieten los,
  laten de loper verraderlijk glijden,
  laten je vallen.

  Grote mensen kunnen niet vallen:
  Papa op de rand van het balkon,
  de grote neef op het platje in de zon,
  de glazenwasser op de vensterbank
  die zijn ladder draait zonder af te dalen.

  Grote mensen laten niet vallen,
  nooit moeten ze met bonzend hart
  aanbellen bij de buren
  omdat hun speelgoed is gevallen
  over de rand van het balkon.

  Kind zijn is vallen.
  Kind zijn is een knie met peuterkorst.

  Je droomt ervan groot te zijn,
  je droomt ervan zonder angst te lopen
  op platjes, balkonranden, vensterbanken.

 • 8
  3766

  Vonk

  1e ronde

  Er was een vonk.
  Het duister lichtte even op
  of
  de laatste strohalm vatte vlam.

  Er was een vlam.
  Het dwaallicht gloeide op de hei
  of
  het houtblok brandde in de haard.

  Er was een vuur.
  De koude ziel werd weer ontdooid
  of
  de hanenbalken vatten vlam.

  Er was een brand.
  Die werd nog net op tijd geblust
  of
  hij snelde naar het kruitvat toe.

  Er was een knal.
  De stilte schalde door de nacht
  of
  er was voor iedereen een vonk.

 • 9
  3770

  Ze

  1e ronde

  Ze hebben van die dreigende gezichten,
  die zwijgen in een onbekende taal.
  Je weet niet goed waarvan ze je betichten;
  ze lijken niet bereid dat toe te lichten.
  Hun blik is harder dan het hardste staal.

  Minuten en seconden lijken eeuwen.
  Ze kijken je maar steeds misprijzend aan.
  Je voelt je als geworpen voor de leeuwen.
  Het liefste zou je naar ze willen schreeuwen:
  Vertel me wat ik jullie heb misdaan!

  Ze naderen als woeste watergolven.
  Je dobbert in de grote mensenzee
  en hebt al gauw het onderspit gedolven.
  De stormen huilen als een roedel wolven.
  Dan laat je los en huil je met ze mee.

2012
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  8042

  Droomkasteel

  1e ronde
  Wacht je op prins op het witte paard?
  Of aas je op zijn droomkasteel
  bovenop de heuvel met wat villaatjes ertegen?

  Ik wil met jou in mijn gedichten wonen,
  elke morgen worden gewekt door
  de rozevingerige dageraad

  Zoek je naar echte liefde tot de dood ons scheidt?
  Of wil je een bonuslijer met een waardevast pensioen?
  De man die op zondag het vlees komt snijden?

  Ik bied je rauwe bonen op een bedje van zoete zinnen
  Al wat ik jou bereid tintelt eeuwig op de tong

  Wanneer de trage
  slijkstroom is verdampt
  in het oneindig laagland
  dan gaan wij samen
  pootjebaden
  in mijn klaterend beekje
 • 2
  8043

  Formica Rufa

  1e ronde
  De deur naar warmer weer staat op een kier.
  De dooi biedt uizicht op een dorre knekel
  van waterjuffer, dagpauwoog of krekel.
  Ik ben er nog, ik ben dan ook een mier.

  We hebben aan die lui een grote hekel.
  Dat fladdert en dat fiedelt, maakt plezier,
  maar nu zijn ze nog dooier dan een pier,
  door kou geveld, verzopen in de pekel.

  Wanneer ik voedsel tors door mierenstraten,
  dan kijk ik op als er getjirp weerklinkt.
  Het is niet goed, maar ik kan het niet laten.

  Als vleugelloze voel ik me verminkt.
  Het liefste zweef ik weg bij al mijn maten
  uit het korset van groepsdwang en instinct.
 • 3
  8068

  Lofdicht op de midzomernacht

  1e ronde
  De zon verteert zijn reserves,
  altijd-schijnend-alom-aanwezig.
  Zonder ophouden werpt hij stralende warmte
  op een verkavelde wereld.

  Draaiend om mijn hoofd smelt de zon
  mijn wereldsmart
  en knaaggedachten: ‘Jij hervindt
  vandaag pure Levenskracht’

  Vandaag verteert het licht overal,
  onbeschroomd midden in de maand juni,
  de schaduwen in de straten van Kaarinaa.

  De zon mijmert zacht: ‘Heerlijk
  liefdesleven, zachte
  omhelzingen... zoveel lichtheid...
  tederheid in ons midden.’

  Overal kwettert en zingt de Levenskracht.

  Ik werp mijn lasten af: wereldsmart,
  levensschroom,
  knaaggedachten, stille mijmering, te veel
  onderhuidse celstoffen.

  Zo dadelijk ga ik mij werpen in liefdesleven,
  onstuimige omhelzigen en warmte
  van het medemenselijk lichaam.
 • 4
  8040

  Ongedane Zaken

  1e ronde
  Ze schuifelen stil in de mist rond je hoofd,
  drijven mee op de flard die niet optrekt,
  blijven hangen aan de dag.

  In de nacht huppelen ze dromeloos
  over de lakens van welverdiende rust,
  geven de morgenstond een blikken bek.

  Tijdens het ramen zemen gaan ze blokje om,
  ze blijven weg tijdens het zilver poetsen,
  onvindbaar als vetvlekken in de boenwas,

  maar bij een kopje koffie keren ze weer,
  samen op de bank kijk je naar Lingo,
  tienletterwoord: uitgesteld.

  Vat ze bij de kraag, zet ze in de hoek,
  droog ze af, wrijf ze op, strijk ze glad.
  Verscheur de protserige kleren
  van hen die zich keizer waanden.
 • 5
  8061

  Stoer

  Top 100
  Vanmiddag ga ik mee met Pier.
  Dat vind ik mooi, want Pier is stoer.
  We hangen samen op de brug.

  Het water is hier spiegelglad.
  Wij zweven in de grijze lucht
  die langzaam onder ons verglijdt.

  Pier spuugt. Een kring ontstaat, dijt uit.
  Het wolkendek toont siddering
  en dan komt alles weer tot rust.

  Ik zamel op, ik barst zowat.
  Ik spuug de speekselbal heel ver.
  De wolken deinen rusteloos.

  Pier gooit een kiezel. Opwaarts schiet
  een cumulus, de lucht betrekt.
  Er vallen druppels op ons neer.

  Ik gooi een kei, het firmament
  verduistert, slaat zijn donderslag,
  die mijlenver te horen is.

  Pier pakt de afvalbak, ontwortelt
  hem en lazert hem ver weg.
  Wij samen in de onweersbui.

  Dan pak ik Pier. Hij vliegt, hij valt.
  De wolkbreuk spoelt de wereld schoon
  en sleurt mij mee de diepte in.

  Vanmiddag ging Pier mee met mij.
  Dat vond hij mooi, want ik was stoer.
  We hingen samen op de brug.
 • 6
  8056

  Tafel

  1e ronde
  Vier poten op de kamervloer,
  geen kop, geen staart, alleen een rug,
  die jaren vol verhalen torst.

  Vier poten op de kamervloer,
  dit punt van rust schenkt tijd en thee
  in kopjes met een luisteroor.

  Vier poten op de kamervloer,
  een platform waarop lief en leed
  zijn aangeboord en opgedroogd.

  Wanneer de achterbakse tijd
  gezichten groeft en potten breekt,
  dan zijn de poten licht gebutst.

  Als straks het huis wordt leeggehaald,
  dan gaan de poten in de lucht
  voor ander thuis of open haard.
  Geen spaan blijft heel.
 • 7
  8059

  Treintje

  1e ronde
  Ons treintje ging uit rijden,
  reed Rotterdam voorbij.
  “Wanneer gaat-ie stoppen?”,
  vroeg je toen aan mij.

  Ons treintje bleef maar rijden
  door ’t onbekende land.
  “Straks komt een stationnetje”
  zei ik langs mijn krant.

  Ons treintje zou nooit stoppen,
  dat maakte ons heel blij:
  ik kon op jou letten,
  jij mocht mee met mij.
2011
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  7074

  Het meisje met het ouderwetse hoofd

  1e ronde
  Het meisje met het ouderwetse hoofd
  fietst op haar damesfiets met trommelrem
  Kaarsrecht zit zij, twee handen aan het stuur.

  Het meisje met het ouderwetse hoofd
  ken ik van kindsbeen af. In Oma’s kast
  stond zij ten voeten uit in sepia.

  Het meisje met het ouderwetse hoofd
  was jong gestorven aan een kwaal waarvoor
  destijds geen medicijn voorhanden was.

  Het meisje met het ouderwetse hoofd
  kijkt om naar mij en het verkeer. Zij steekt
  gedecideerd haar hand uit en slaat af,

  het meisje met het ouderwetse hoofd.
 • 2
  7068

  Ons moment

  1e ronde
  Ons moment moet eeuwig blijven
  vastgeklonken in de tijdruimte
  Vier dimensies op sterk water
  met op het etiket:
  "Ons moment, geen datum"

  Ons moment moet vastgelegd
  in een fotoalbum met goud op snee
  Af en toe blazen we het stof eraf
  en maken de sloten open
  "Kijk, daar sta jij op ons moment"

  Ons moment moet gekoesterd
  lekker warm tussen ons in
  veilig tegen de boze buitenwereld
  Wij fluisteren naar elkaar
  om het niet wakker te maken

  Nooit zal onze wereld anders worden
  Altijd is er ons moment
 • 3
  7069

  Opa

  1e ronde
  Ik was een kind met Oma’s
  Ik herinner me dat iedereen
  een kind met Oma’s was
  Opa’s had je in boeken

  Toch heb ik een Opa gekend
  een broze man die door Papa en Oma
  ondersteund werd naar de wc
  Het is in mijn geheugen gegrift

  Het is mijn oudste herinnering

  Kort daarna moet hij zijn overleden
  Ik weet niets van de lege plek die hij achterliet
 • 4
  7073

  Plaats Delict

  Top 100
  Ooit was ik een eenvoudige straathoek
  Eén van de vier
  Eén van de duizenden
  Ontmoetingsplaats van ijle lucht en vluchtige groeten
  Met voeten getreden door gehaaste voorbijgangers
  Een stoeprand en wat tegels met los zand aan elkaar liggend
  Dekmantel voor water, gas en licht
  Scheidsvlak tussen boven- en onderwereld

  Maar nu ben ik PD
  De bron van kruit en DNA
  Met strenge krijtstrepen die verhalen van moord en doodslag
  Een strakgespannen lint bakent mijn grens af
  Mijn afgunstige broers torsen mijn bewonderaars

  Wie mij vroeger schielijk betrad, stopt nu op eerbiedige afstand
  Wereldwijd verschijnt mijn beeld op tv
  Ieder anker is op mij gezakt
  Lenzen speuren naar mijn geheimen
  Microfoons smeken om mijn waarheid

  Maar ik zwijg
  Laat niets los
  In het belang van het onderzoek
 • 5
  7075

  Vingertoppen

  1e ronde
  Twee handen in het hardzand
  Door de korrelkoelte
  voelde ik je vingertoppen
  nagels door het leven gehard
  God en Adam alleen in de schepping

  Twee jaren schampen elkaar
  dragen de feestende wereld op handen
  In de winterkilte zie ik de hemel
  die jij voor mij verlicht
  Ik vind je terug in elke vuurknal

  Jij kocht ijsjes met spikkels en zand
  Jouw sigaar ontstak mijn vuurpijl

  Je gezicht spiegelt in de ruit
  Ik voel je vingertoppen door het glas