Biografie van guido de bruyn

maker van kunstdocumentaires. auteur van korte verhalen en poëzie.
2020
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  5824

  nieuw liedje voor het touwtjespringen

  Top 1000
  koester de libel in elke waterpas
  vind het ginder in het hier
  het later in het nu
   
  stond nogal dwingend op de muur gekalkt,
  in zeurzenstijl en nepschoonschrift.
  Terwijl wij, laat ons eerlijk zijn, liever niets
   
  of ten minste iets dat rijmt hadden gezien.
  Iets lichtvoetigs misschien, of beter nog:
  iets schijnbaar lichtvoetigs. Een nieuw liedje
   
  voor het touwtjespringen, een oud refrein
  waarin een parel ligt verschanst.
  Iets om over na te denken terwijl je van binnen
   
  op de trampoline van de woorden danst:
  parapluutje, parasolleke, eentje voor de regen
  en eentje voor de zon, pardon.
   
  Geen imperatief, geen koester-de-libelbevel.
  Straatpoëzie. Niet de welgetelde fuga
  maar de springveer van de chachacha.
2016
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  7654

  De tja-tjavink

  1e ronde
  van de tja-tjavink wordt gezegd
  dat het een oudemannenvogel is.
  tja.
  te pas en te onpas zingt hij zijn lied
  dat die naam niet eens verdient:
  tja-tja.
  een in twee gebroken zucht is het,
  hooguit het litteken van een melodie.
   
  terwijl andere vogels in de lucht
  hun klankbellen blazen honderduit, even
  kleurrijk als hun veren, kiest de tja-tjavink
  een tak
  en wacht daar de stilte af na het concert.
  na het lied van merel, tjiftjaf, sijs
  wil hij plaatsen zijn tja-tja
  als uitroepteken.
   
  jarenlang heeft hij geoefend dat geluid
  getoonzet in het dofste grijs
  tja-tja
  verdund met terpentijn van spot
  tot craquelé van zerp geknars
  tja-tja
   
  maar vandaag koos hij zijn tak zo laag
  dat het lot hem maakt tot vogel
  voor de kat.
  tja.
  met de dode vink in de bek danst de kat
  even nog de cha-cha-cha en laat hem daarna
  vallen in volmaakte onverschilligheid.
  daar ligt de tja-tjavink.
  afgevinkt.
  niet langer klinkt zijn
  tja-tja.
   
  tja.
 • 2
  7660

  een droom

  1e ronde
  Een droom vannacht, die als een kiezel in mijn schoen
  blijft kleven. Ik zie bleke handen die pianospelen
  op een boot, en mag, moet draaien alle bladzijden.
  Nu jij, papa, zegt het meisje met de bleke handen
   
  en ik die nooit een piano aanraak op een boot, neem over
  de pianostoel, de bleekte van het meisje en de bleekte
  van de passagiers die kijken. Ik speel met opzet minder goed
  dan het meisje, dat op haar beurt de partituur omslaat.
   
  Zo neemt een droom een loopje met het leven, zei ik
  tegen mezelf vandaag. En ook een beetje met de dood,
  hoewel ik geen dode dochter heb, geen levende.
   
  Was het Beethoven die ik bevend en met bleke handen
  speelde? Ach, de vader die ik even was en nooit zal zijn
  liet niettemin zijn dochter triomferen.
   
 • 3
  7653

  een halm

  1e ronde
  vroege ochtend, en grijs is nog het grasveld vol
  van dauw. een jongen gaat op zoek naar het geheim
  van grijs en gras en ochtenddauw.
   
  liggend aan de rand van het gras bekijkt hij
  een halm van dichtbij: tussen halm en druppel zit
  een laagje was. daarom dus blijft droog het gras
   
  en alles grijs in deze ochtend vol van dauw.
  het licht bereikt niet eens de halm: halt
  zegt de druppel, tot hier en niet verder,
   
  en het licht, dat zo graag breken zou in kleuren
  moet stoppen aan het laagje was. maar niet
  de jongen aan de rand van het gras.
   
  met één oog bekijkt hij nu een druppel van dichtbij.
  ligt daar niet een regenboog op wacht?
  achtereenvolgens komen uit het wit tevoorschijn
   
  blauw, groen, geel, oranje en een streepje rood.
  de jongen houdt de zon van zijn adem in. het heelal
  knipoogt terug in een druppel, halm, niemendal.
   
   
   
   
 • 4
  7652

  Een soort van blauw

  1e ronde
  Vandaag liep Ik op het weiland langs de Tosna en
  kon alleen maar lila zeggen, violet, een soort van blauw.
  De namen van de bloemen ken ik niet: in de datsja
  van mijn hoofd is de kamer Botanica volkomen leeg.
   
  Zo moet het galmen in het brein der bolsjewieken,
  dacht ik onlangs op de trein. In mijn bovenkooi
  sloot ik mij af. Gulzig las ik de dialogen der antieken,
  terwijl de bolsjewieken sliepen, snurkten.
   
  Geluk, las ik, is hoogstens de afwezigheid van smart.
  Naar dat hoogstens, liefste, wil ik streven.
  De naam van een roos in het Latijn kan ik leren, maar
   
  hoe het jubelt in die ogen van jou? Ik heb het raden
  naar hun tint van openlucht, ik kan alleen maar
  lila zeggen, violet, een soort van blauw.
   
 • 5
  7658

  goldberg

  1e ronde
  een aria als dans
  op de stapstenen van een lied
  de speeldoos van een sarabande
  begint en eindigt niet
   
  een aria als alibi
  alibi cantabile voor verdriet
  de speeldoos van een sarabande
  begint en eindigt niet
   
  een aria als spitsboog
  hoge vlucht in een verborgen taal
  in de eerste stapsteen ligt
  de sluitsteen van een kathedraal
   
  een aria als dans
  op de stapstenen van een lied
  de speeldoos van een sarabande
  begint en eindigt niet
   
   
 • 6
  6405

  Pater noster

  Top 100
  Toen ik doodging werd ik wakker
  met mijn ogen dicht. Ik werd gewassen
  en geschoren. Met een bijbel
  werd gestut mijn kin.

  Alles kon ik horen, en al werd er niet
  gespot, getreurd werd er evenmin.
  De laatste van zijn generatie, zei iemand.
  Gesuis van een gordijn: opluchting.

  Een zwaan daalde in de kamer neer,
  trok de veters van mijn handen strak.
  Daar was mijn ziel terug, wist ik.
  Er werd gestemd over stropdas, niets of strik.

  Kom, laat ons kuchen, stelde plots een tante voor,
  op de toon van laat ons bidden. Ze begon te stemmen
  haar falset. Eerst en sourdine, allengs luider.
  Een halve kring trad nader rond mijn bed.

  Hoog en schor geschraap, het schuurpapier van keel
  en strot: geen geweeklaag, zucht of lied in het Latijn,
  laat staan een kort gebed. Er werd gekucht 
  alsof het om een wedstrijd ging.

  Hij wint aan koude, zei de zwaan,
  wat fraaier klinkt dan warmte verliezen.
  Ze herschikte kort de stropdas, niets of strik,
  fixeerde even nog de stut onder mijn kin.

  Iedereen verdween, waarop ik in de nacht
  te veel tijd kreeg om te tellen al mijn zonden.
  Snel was ik rond, dus fileerde ik de kuchers
  van de halve kring, de gooiers van de eerste steen.

  Het werd ochtend, en zonder pardon lijmde
  men mijn lippen dicht. Overbodig werd de stut
  onder mijn gezicht. Het oude en het nieuwe
  testament verloor zijn laatste nut.
 • 7
  8867

  Taal is zilver

  1e ronde
  Taal is zilver, denkt de dichter.
  Met koper, zink en nikkel schrijft hij de legering
  van zijn lied, op maat van vreugde en verdriet.
   
  De dood van een te snel vergeten vriend
  wordt ‘een wiekslag die het riet
  slechts even huiveren liet’.
   
  De geboorte van een kind daarentegen
  volgt ‘de wiekslag van het leven’.
  Zo buigzaam is zijn lied.
   
  Maar dankbaarder dan vreugde is verdriet:
  dichtgeschroeid wordt elk verlies het zingen
  van een litteken, een melopee voorbij de pathos
   
  van het ach en wee. Dichters verzilveren
  het metaal verdriet met taal die glanst in de leugen
  van een lied dat niet te luid mag klinken:
   
  welgetemperd, zacht  gerinkel moet het zijn,
  welgeteld de lettergrepen strak op maat gesneden,
  met listig binnenrijm en af en toe een enjambement
   
  als lijm tussen de zinnen. Dichters verzilveren
  verdriet omdat hun lied zich voorbij de roest
  van het vergeten liegen moet:
   
  een fraai gesneden metafoor als leuning voor de stoel
  die troost zal heten. De poten kunnen dienen als veren
  voor een nieuwe wiekslag straks. Die van het leven.
 • 8
  7650

  Vandaag

  1e ronde
  Vandaag las ik de zusjes Karnejeva voor
  uit het dagboek van mijn Krimreis vorige winter.
  O, zuchtte Lida, dit is zoveel mooier dan een avond
  cinematograaf! Zoja zweeg.
   
  Ik voelde hoe zij, de jongste, zonder iets te zeggen
  vroeg om meer (meisjes willen landschappen, en het begin
  van melancholie dat nooit zal smelten).
  Dus begon ik opnieuw, maar Lida onderbrak alweer
   
  mijn wit relaas. Waarom, Sergej Sergejevitsj, heeft u
  een wandelstok? Sinds wanneer dragen jonge heren
  een stok om te flaneren?
   
  Die draag ik om mijn dode vriend te eren, zei ik
  niet, maar stuurde de gedachte naar de jongste Karnejeva.
  En Zoja knikte, zweeg.
   
2014
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  6690

  de zee van bakeliet

  1e ronde

  de zee van bakeliet

   

   

   

  bij gebrek aan grot en sneeuw

  kies je voor de zee van bakeliet.

  je loopt bij nacht het water in en laat

  de man op je rug in zijn verlangen glijden:

   

  een zwart glissando zonder wee.

  zelf zou je krijten als een kind, bijten

  in zijn hand misschien. hij niet.

  voor hem geen weg terug, geen laf andante

   

  in het zand, hooguit een korte vloek,

  al geldt die jou niet maar

  het koude water.

   

  hoe lang zal je die nog horen, hoe diep

  is de naald in de zee van bakeliet.

  dag vader.

   

   

2011
 • Nr.
  Titel
  Tekst
 • 1
  9374

  De fijnschilder

  1e ronde
  Zoals een fijnschilder

  Zoals een fijnschilder lang geleden

  het geduld opbracht te wachten
  tot alle stof
  gedaald
  was
  neder,
  zo wil ik je beminnen.
  Teder en trefzeker.
    

  Ik laat in alle rust
  mijn lust ontbotten aan je lippen,
  en wacht.
  Traagte is de overtreffende trap
  van graagte: zo traag wil ik
  je tomeloze luister
  zien.
  Ik ben geen vink die in het duister
  zingt.
  Ik wil mijn drift ontblinden.

  En wacht.
  Tot van de eerste hitte
  alle wind
  gaan liggen is.
      
 • 2
  7663

  De tekenaar

  1e ronde
  De tekenaar


  Een blanco vel papier:

  wat leeg lijkt is vol van klaarte.
  Dat te laten zien is wat hij wil.
  Hoe je met een potlood licht verkavelt.  

  Maar eerst dient de blik gewet,
  tot alle ballast uit het landschap weg
  gekeken is. Virtuoos is de tekenaar
  die gomt voor hij begint.  

  Zwart is het gruis waaruit hij wint

  het zilver van een wandelaar, de rivier
  van zijn gezicht, de wolkjes  

  van twee handen wit gelaten.
  Het papier is opgelucht.
  Klaarte trilt.