Reglement

Algemene voorwaarden voor deelname


Artikel 1: deelname

1.1 De Grote Poëzieprijs bedraagt € 20.000 en wordt jaarlijks uitgereikt. De prijs is ondeelbaar. 

1.2 De Grote Poëzieprijs 2022 wordt toegekend aan een bundel Nederlandstalige poëzie, voor het eerst in boekvorm gepubliceerd bij een uitgeverij of in eigen beheer, in een oplage van minimaal 250 exemplaren en met ISBN-registratie, in de periode 1 januari 2021 – 31 december 2021.

1.3 Vertaalde poëzie, bloemlezingen en verzamelbundels van één of meer auteurs, voor het eerst verschenen in genoemde periode, dingen niet mee.
De jury beslist autonoom of een werk tot het poëziegenre mag worden gerekend.

1.4 Bij twijfel omtrent artikel 1.2 of artikel 1.3 dient de jury het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te raadplegen, waarbij het bestuursoordeel bindend is.

1.5 Van deelneming aan de prijs zijn uitgesloten de leden van de jury en de leden van het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde. Een auteur aan wie de prijs is toegekend kan in de vier jaar die daarop volgen niet worden genomineerd.

Artikel 2: jury
Over de toekenning van de prijs beslist een jury bestaande uit vijf leden die ieder voor één jaar worden benoemd. De juryleden worden benoemd door het bestuur van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde en de Poëzieclub. De jury beslist bij meerderheid van stemmen.

De jury stelt een longlist samen bestaande uit minimaal tien en maximaal vijftien bundels. De longlist wordt in februari 2022 bekengemaakt.

De jury nomineert vijf bundels voor de shortlist. De genomineerde bundels worden eind maart 2022 (rond Wereld Poëziedag) bekendgemaakt.

De auteur van de bekroonde bundel wordt in mei/juni 2022 bekendgemaakt. 

Artikel 3: werkwijze
Bundels kunnen van 1 september t/m 31 december 2021 worden ingezonden via de website van Prijs de Poëzie: https://www.prijsdepoezie.nl/de-grote-poezieprijs/meedoen. Per ingezonden titel wordt een bedrag van € 50,00 (excl. 21% BTW) gevraagd voor deelname. 

Stap 1: Vul het inschrijfformulier op de site in. Bij het inschrijfformulier wordt ingediend:

- Digitaal bestand van de cover van de bundel (jpg, png).

- Link naar informatie over de auteur.

- Link naar bestelmogelijkheden van de bundel.

Na het indienen van de gegevens is een overzicht te zien van de inzending(en). Klopt alles? Kies dan Betalen.

Er wordt doorverwezen naar een online kassa met een betaalmenu waar direct het deelnamegeld van € 60,50 (incl. BTW) per ingediende bundel kan worden overgemaakt.

Stap 2 : Per titel worden zes hardcopy exemplaren gestuurd naar:

De Grote Poëzieprijs

T.a.v. de jury

Postbus 11755

1001 GT Amsterdam

Op het moment dat de zes exemplaren van de bundel(s) per post gearriveerd zijn op het secretariaat van Prijs de Poëzie wordt de digitaal ingediende cover zichtbaar gemaakt op de website van Prijs de Poëzie en is de indiening compleet.

In overleg met het secretariaat van De Grote Poëzieprijs is het mogelijk bundels in pdf aan te leveren. Indien een uitgeverij hiervoor kiest, dienen daarnaast twee papieren exemplaren van de betreffende titels ingezonden te worden.

Bij de publicatie van de ingezonden bundel op de website van Prijs De Poëzie wordt een koppeling gemaakt met (indien verschenen) de recensie over de bundel in het poëzietijdschrift Awater. Mocht u niet willen dat deze recensie aan de bundel wordt gekoppeld, verwittig ons hier dan over per e-mail: algemeen[at]prijsdepoezie.nl. 

Artikel 4: algemeen
Ingezonden bundels worden niet geretourneerd.

Inzenders kunnen eventuele promotionele kosten die samenhangen met nominatie voor of het winnen van de Grote Poëzieprijs 2022 niet verhalen op de organisatie van De Grote Poëzieprijs (Stichting Poëzieclub).

Aan De Grote Poëzieprijs 2022 is een traject van educatie en promotionele/informatieve activiteiten gekoppeld, startend op het moment van nominatie en eindigend bij de prijsuitreiking. Genomineerde auteurs worden verzocht hierin – waar mogelijk – tegen betaling van standaard honoraria te participeren.

Vastgesteld d.d. 1 juli 2020 te Amsterdam

Stichting Poëzieclub