Reglement

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DEELNAME

Artikel 1: deelname
1.1 De Grote Poëzieprijs bedraagt € 20.000 en wordt jaarlijks uitgereikt.
De prijs is ondeelbaar. 

1.2 De Grote Poëzieprijs 2023 wordt toegekend aan een bundel Nederlandstalige poëzie, voor het eerst in boekvorm gepubliceerd bij een uitgeverij of in eigen beheer, in een oplage van minimaal 250 exemplaren en met ISBN-registratie, in de periode 1 januari 2022 – 31 december 2022.

1.3 Vertaalde poëzie, bloemlezingen en verzamelbundels van één of meer auteurs, voor het eerst verschenen in genoemde periode, dingen niet mee.
De jury beslist autonoom of een werk tot het poëziegenre mag worden gerekend.

Artikel 2: jury
Over de toekenning van de prijs beslist een jury bestaande uit drie leden die ieder voor één jaar worden benoemd. De juryleden worden benoemd door het bestuur van de Poëzieclub. De jury beslist bij meerderheid van stemmen.

De jury nomineert vijf bundels voor de shortlist. De genomineerde bundels worden eind maart 2023 (rond Wereld Poëziedag) bekendgemaakt.

De auteur van de bekroonde bundel wordt eind mei 2023 bekendgemaakt. 

Artikel 3: werkwijze
Bundels kunnen van 1 november t/m 31 december 2022 worden ingezonden via de website van Prijs de Poëzie: https://www.prijsdepoezie.nl/de-grote-poezieprijs/meedoen. Per ingezonden titel wordt een bedrag van € 50,00 (excl. 21% BTW) gevraagd voor deelname. 

Stap 1: Vul het inschrijfformulier op de site in. Bij het inschrijfformulier wordt ingediend:

- Digitaal bestand van de cover van de bundel (jpg, png).

- Link naar informatie over de auteur.

- Link naar bestelmogelijkheden van de bundel.

Na het indienen van de gegevens is een overzicht te zien van de inzending(en). Klopt alles? Kies dan Betalen.

Er wordt doorverwezen naar een online kassa met een betaalmenu waar direct het deelnamegeld van € 60,50 (incl. BTW) per ingediende bundel kan worden overgemaakt.

Stap 2 : Per titel worden vier hardcopy exemplaren gestuurd naar:

De Grote Poëzieprijs

T.a.v. de jury

Postbus 11755

1001 GT Amsterdam

Op het moment dat de vier exemplaren van de bundel(s) per post gearriveerd zijn op het secretariaat van Prijs de Poëzie wordt de digitaal ingediende cover zichtbaar gemaakt op de website van Prijs de Poëzie en is de indiening compleet.

In overleg met het secretariaat van De Grote Poëzieprijs is het mogelijk bundels in pdf aan te leveren. Indien een uitgeverij hiervoor kiest, dienen daarnaast twee papieren exemplaren van de betreffende titels ingezonden te worden.

Bij de publicatie van de ingezonden bundel op de website van Prijs De Poëzie wordt een koppeling gemaakt met (indien verschenen) de recensie over de bundel in het poëzietijdschrift Awater. Mocht u niet willen dat deze recensie aan de bundel wordt gekoppeld, verwittig ons hier dan over per e-mail: algemeen[at]prijsdepoezie.nl. 

Artikel 4: algemeen
Ingezonden bundels worden niet geretourneerd.

Inzenders kunnen eventuele promotionele kosten die samenhangen met nominatie voor of het winnen van de Grote Poëzieprijs 2023 niet verhalen op de organisatie van De Grote Poëzieprijs (Stichting Poëzieclub).


Vastgesteld d.d. 31 oktober 2022 te Amsterdam

Stichting Poëzieclub