Reglement

De Johnny is een oeuvreprijs voor podiumpoëzie. Het gaat hierbij om een dichter/ performer die op uitzonderlijke wijze heeft bijgedragen aan de receptie van poëzie. Dit kan zowel eigen werk zijn als een vertolking van werk van derden. Het gaat in alle gevallen om dichters/performers uit het Nederlandse taalgebied. De Johnny maakt onderdeel uit van de activiteiten van Prijs de Poëzie 2022, een initiatief van Stichting Poëzieclub, en wordt uitgereikt in samenwerking met de Stichting voor Poëzie en het gesproken Woord.

Artikel 1: de prijs

1.1 De Johnny bedraagt € 10.000 en wordt jaarlijks uitgereikt. De prijs is ondeelbaar. Het prijzengeld bestaat uit een bedrag van € 8.000 dat direct ten goede komt aan de ontvanger van De Johnny en een bedrag van € 2.000 dat bestemd is voor een dichter naar keuze ter stimulering van de voordracht van Nederlandstalige poëzie naar keuze van de winnaar. 

1.2 De Johnny wordt toegekend aan een woordkunstenaar, schrijver, dichter, podiumkunstenaar die, naar oordeel van de jury, met het vertolken van poëzie een waardevolle bijdrage levert aan de receptie van poëzie in het Nederlands taalgebied. De jury beslist autonoom of een werk/vertolking tot het poëziegenre mag worden gerekend.

Artikel 2: de jury

2.1 Over de toekenning van De Johnny beslist een jury bestaande uit vijf leden die ieder voor één jaar worden benoemd. De juryleden worden benoemd door de besturen van de Stichting Poëzieclub, in overleg met Stichting voor Poëzie en het gesproken Woord. De jury beslist bij meerderheid van stemmen.

 2.2 De leden van de jury bezoeken voor zover mogelijk de liveoptredens van woordkunstenaars, schrijvers, dichters, podiumkunstenaars die, naar oordeel van de jury, met het vertolken van poëzie een waardevolle bijdrage leveren aan de receptie van poëzie in het Nederlands taalgebied. Op basis daarvan beslist zij aan wie De Johnny 2022 wordt uitgereikt.

 2.3 Van deelneming aan de prijs zijn uitgesloten de leden van de jury en de leden van de besturen van de Stichting voor Poëzie en het gesproken Woord en Stichting Poëzieclub. Het is niet mogelijk vaker dan één keer in aanmerking te komen voor De Johnny.

De Johnny wordt in november 2022 uitgereikt.

Aan Prijs de Poëzie 2022 is een traject van educatie en promotionele/informatieve activiteiten gekoppeld.

 
Vastgesteld op 1 juni 2022 te Amsterdam

Stichting Poëzieclub